slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK Ilkka Haukijärvi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK Ilkka Haukijärvi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK Ilkka Haukijärvi - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK Ilkka Haukijärvi. Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK. TAUSTAT Videon opetuskäyttö laajentunut ilmiö TAMKissa Opettajia ja opettajien ryhmiä, jotka käyttäneet mm. henkilökohtaisia gmail-tunnukseen sidottuja Google - tilejä, ml. Youtube

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK Ilkka Haukijärvi' - mio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK

 • TAUSTAT
 • Videon opetuskäyttö laajentunut ilmiö TAMKissa
 • Opettajia ja opettajien ryhmiä, jotka käyttäneet mm. henkilökohtaisia gmail-tunnukseen sidottuja Google -tilejä, ml. Youtube
 • Keväällä 2012 laadituissa TVT:n opetuskäytön kehittämisperiaatteissa tuki mm. pilvipalveluissa tarjottavien kuluttajaratkaisujen hyödyntämiselle opetuksessa
  • Tarjota opettajien (ja opiskelijoiden) jo aikaisemmin omaksumaa palvelua organisaation hallinnoimana
slide3

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK

 • TAUSTAT
 • Tehtiin päätös videoiden jakelupalvelun vaihtamisesta, tavoitteena oli uuteen ratkaisuun siirtyminen 2013 alkukevään aikana
  • Googlen Youtube houkutteleva vaihtoehto
   • Opiskelijoiden arkea ennestään
   • Osan opettajien arkea ennestään
   • Kustannukset
   • Mobiilikäyttö jne.
   • Jatkuva kehitys
slide4

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK

 • TAUSTAT
 • Valmistelut uuteen palveluun siirtymisestä kevään ja syksyn 2012 aikana
  • Olemassa olevan palvelun alasajo
  • Google Apps for Education käyttöönotto
   • Googlen palveluiden hallinta keskitetysti
   • Käyttäjähallinnan integraatio Google EDU:n(SSO)
   • Integraatio toteutettiin omana työnä (n. 4 htp)
    • Apuna Googlen dokumentaatio
slide5

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK

 • TAUSTAT
   • Syksyllä 2012 Youtubea ei voinut aktivoida Google EDU:sta Suomessa, koska palvelua ei oltu lokalisoitu paikallisesti
  • 2013 helmikuussa Suomen lokalisaation jälkeen Youtube voitiin aktivoida TAMK:n Google EDU:sta
  • Puhelinyhteistyötä VerkkoApsinkanssa
   • Hyödyllinen tukija kumppani siirtymävaiheessa
slide6

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK

 • KUSTANNUKSISTA
 • Palvelun testauksen ja teknisen käyttöönoton suorat rahalliset kustannukset alhaiset
  • Suurempana kustannuseränä käytännössä oma työ, arviolta yhteensä 10 htp
   • Tietohallinto
   • Opetusteknologiapalvelut
  • Lanseeraus tapahtunut lokakuun alussa
slide7

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK

 • TAVOITE JA TARKOITUS
 • Alkuperin tavoitteena lanseerata palvelu ennen kesää 2013
 • Tavoiteaikataulua jouduttiin siirtämään syksyyn 2013
 • Tarkoituksena tarjota käyttöön tuttu palvelu, jota voisi käyttää TAMK:n tunnuksilla
  • Kohderyhmänä erityisesti opettajat, mutta myös viestintä
 • Tarjota ratkaisu, joka olisi riittävän hyvä ja palvelisi selkeän enemmistön tarpeita opetuksen arjessa
slide8

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK

 • HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET
 • Videon opetuskäytön kehittyvä kulttuuri TAMKissa
 • Riittävän monipuolisten tukimuotojen suunnittelu ja tarjoaminen
  • Erit. pedagoginen tuki
  • ”idean myyminen sisäisesti”
 • Googlen palvelut päivittyvät ripeästi
  • Muutosten perässä pysyminen
  • Esim. omien ohjeiden laatimisessa ja tukiorganisaation osaamisen ylläpitämisessä huomioitava seikka
  • Käyttäjien reaktiot?
  • Toisaalta aikaisemmin kuluttajapalveluita käyttäneet ovat tottuneet tiheään muutostahtiin
slide9

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK

 • HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET
 • Palveluiden ripeä kehitys tuo myös uusia mahdollisuuksia hyödyntää potentiaalia
  • Nyt mahdollista mm. Youtube -kanavan ja Google-sivuston yhteen liittäminen
   • Sivuston kautta voidaan lisätä kanavakohtaisesti useampia ylläpitäjiä
    • Tämän puute koettiin yhdeksi merkittäväksi kehityskohteeksi aikaisemmin
   • Sivustolta pääsee videopohjaisiin palveluihin helposti (Hangout, Hangout on Air, Youtube)
slide10

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK

 • HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET
  • Youtuben ja Google Hangout on Air keskinäinen yhteispeli
   • Live broadcastien lähettäminen nyt mahdollista
    • Mahdollistaa esim. tilaisuuksien ja luentojen seuraamisen reaaliaikaisesti Youtube-kanavalta, jolle lähetys viedään
     • Max.15:n kuvalähdettä per lähetys
     • Tekee automaatisesti lähetyksestä tallenteen kanavalle
  • TAMK:ssa virallisesti tuettuja palveluita toistaiseksi Youtube ja Google sivusto -yhdistelmä
   • Live-lähetykset vaativat palvelun paikallista tuotteistamista ja testausta ennen laajaa käyttöönottoa
slide11

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK

 • KOKEMUKSIA PILOTEISTA
 • Muutamia opettajatiimejä siirtynyt TAMKinYoutuben käyttäjiksi
  • Erit. kanavakohtaisten käyttöoikeuksien jakaminen (Google Site) helpottaa opettajien välistä yhteistyötä
   • Tiimeissä tehtyjen videoiden hallinta keskitetysti mielekkäämpää kuin hajautetusti omilla kanavilla
  • Kokemukset olleet erittäin positiivisia
   • Opetusta viety soveltuvin osin verkkoon videomateriaalina
   • Otettu käyttöön myös aloilla, missä verkko-opetuksen perinnettä ei ennestään ole (esimerkiksi Fysiikan opetus)
slide12

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK

 • KOKEMUKSIA PILOTEISTA
   • Inputina kehitykselle
    • muutoshalu ja uudistuneet opetussuunnitelmat,
    • kuluttajapalveluksi mielletyn Youtubenhoukuttelevuus ja tunnettuus
    • Videon opetuskäytön koulutukset osana opetuksen muutoksen tukemista
    • Palvelulle tarjottu käytön tuki
   • Pilotoineetopettajat vakuuttuneita videon opetuskäytön laajentamisen hyödyistä ja tarpeellisuudesta
   • Youtubeollut melko helppo lähestyttävä
slide13

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK

 • TULEVAISUUS
 • Keskeistä kehittää toimintakulttuuria tukemaan TVT:n monipuolista hyödyntämistä opetuksessa
 • Uusittujen opetussuunnitelmien toteuttaminen käytännössä edellyttää monimuotoista lähestymistapaa opetukseen ja oppimiseen
 • Videon opetuskäyttö yksi kohdealue, jolla pyritään volyymin ja laadun parantamiseen
 • Kulttuurimuutoksen avulla valittujen ICT-ratkaisujen käyttöaste kehittyy myönteisesti
  • Käytön lisääntyessä palveluiden kehittämisen tueksi saadaan kerättyä enemmän palautetietoa käyttäjiltä
slide14

Videon jakelu pilvestä – CASE TAMK

 • TULEVAISUUS
 • Ulkoisena huomioon otettavana kehityskulkuna toimittajien valinnat videojulkaisuratkaisujen kehittämiseksi
  • Uusia täydentäviä ratkaisuja?
  • Olemassa olevien ratkaisujen kehittyminen?
 • Tulevaisuus näyttää, millaiseksi toimintakulttuuri kehittyy ja miten valitut ratkaisut palvelevat toimintaa