chemcad n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ChemCAD PowerPoint Presentation
Download Presentation
ChemCAD

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
mio

ChemCAD - PowerPoint PPT Presentation

343 Views
Download Presentation
ChemCAD
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ChemCAD Stopnie swobody

 2. Oznaczenia c – ilość składników i – numer składnika s – ilość strumieni j – numer strumienia p – ilość faz a – numer fazy

 3. Strumienie

 4. Równania opisujące strumień

 5. Całkowita liczba równań:n= np(2nc+3)+2nc

 6. Zmienne w równaniach strumieni

 7. Ilość zmiennych • np+1 • np+1 • npnc + nc • npnc • np • nc • nc • m=2 + 2np +2 npnc + np+3nc= np (2nc+3) +3nc +2

 8. Liczba stopni swobody strumieni • s = m – n = np(2nc+3) +3nc +2 - np(2nc+3)-2nc • s = nc+2 • Typowe parametry: Fi, T, P • lub: zi, F, T, P przy czym i=nc-1 bo zi=1 • Podając te parametry nie można już podać udziału faz czy entalpii

 9. ChemCAD Stopnie swobody operacji jednostkowych

 10. Każda operacja jednostkowa ma charakterystyczną liczbę stopni swobody • Wpisując dane aparatu należy podać właściwą ilość parametrów • Zbyt mała ilość uniemożliwia obliczenia ze względu na brak danych • Zbyt duża, ze względu na przesztywnienie układu

 11. Mieszalnik strumieni

 12. Mieszalnik strumieni s=m-n=2nsnc+4ns-(nsnc+nc+2ns+2) s=nsnc+2ns-nc-2=ns(nc+2)-nc-2 s=ns(nc+2)- (nc+2)

 13. Mieszalnik strumieni Stopnie swobody strumieni Stopnie swobody aparatu • Koniecznym jest zdefiniowanie ns-1 strumieni wchodzących/wychodzących z aparatu • Mogą to być: • Wszystkie strumienie wchodzące • Strumień wychodzący i ns-2 strumieni wchodzących (Autocalc)

 14. Autocalc • Umożliwia dokonanie obliczeń wstecz (iteracja) • Dane są parametry wyjściowe z aparatu • Brak części danych wlotowych • Tryb autocalc pozwala wyznaczyć brakujące dane wlotowe • Zmiana trybu obliczeń: menu/run/convergence-Calculations sequence

 15. Rozdzielacz strumieni Parametr: stosunek strumieni Ilość niezależnych parametrów aj: ns-2 bo: lub

 16. Rozdzielacz strumieni Dla str. od 2 do ns-1 Dla str. ns

 17. Rozdzielacz strumieni Liczba stopni swobody: nc+2 parametry zdefiniowane są strumieniem wlotowym ns-2 parametry należy podać – zwykle to stosunki natężeń przepływu aj

 18. Rozdzielacz strumieni O 1 stopień więcej!!

 19. Rozdzielacz strumieni

 20. Para Zasilanie Ciecz Rozdzielacz ciecz-para

 21. Para Zasilanie Ciecz Rozdzielacz ciecz-para Liczba stopni swobody Wszystkie stopnie swobody na określenie strumienia wlotowego Nie ma możliwości swobodnego zdefiniowania żadnego parametru

 22. Rozdzielacz ciecz-para

 23. Rozdzielacz składników(CSEP) • Odpowiada procesom: • Rektyfikacji • Absorpcji • Ekstrakcji Parametr charakterystyczny aparatu: stosunki natężeń przepływu składników – rozdział (split)

 24. Rozdzielacz składników(CSEP)

 25. Rozdzielacz składników(CSEP) Liczba stopni swobody: Oprócz strumienia wejściowego trzeba zdefiniować ncparametrów – zwykle ułamki rozdziału ChemCAD dopuszcza określenie T i P strumieni wylotowych (nadmiar parametrów). Określany jest stan strumieni ale bez obliczenia bilansu cieplnego. Jest to dopuszczalne, bo w dalszej kolejności rozdzielacz zastępowany jest przez model konkretnego aparatu.

 26. Rozdzielacz składników Stosunki rozdziału można odnieść do górnego lub dolnego strumienia

 27. Rozdzielacz składników

 28. Zawór

 29. Zawór Liczba stopni swobody: • Oprócz strumienia wlotowego można zdefiniować jeden z parametrów: • Spadek ciśnienia • Ciśnienie wylotowe • Temperaturę punktu rosy • Temperaturę wrzenia W p. 3 i 4 w najpierw obliczane jest ciśnienie odniesienia