Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyön arviointi
Download
1 / 10

Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyön arviointi - PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on

Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyön arviointi Yhdyskuntarakenteen suunnittelun reflektointi 02.05.2012 Ari Hynynen Tampereen teknillinen yliopisto | Arkkitehtuurin laitos . Reflektoinnin tavoitteet / yhdyskuntarakenteen suunnittelu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyön arviointi' - minya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyön arviointi

Yhdyskuntarakenteen suunnittelun reflektointi 02.05.2012

Ari Hynynen Tampereen teknillinen yliopisto | Arkkitehtuurin laitos


Reflektoinnin tavoitteet / yhdyskuntarakenteen suunnittelu

Esitellään tutkimukseen perustuva strategisen kaupunkiseutusuunnittelun ja –yhteistyön yleisempi viitekehys

Sijoitetaan viitekehykseen Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyö ja siitä laadittu Kuntaliiton arvio

Katsotaan mitkä viitekehyksen kohdat jäävät mahdollisesti huomiotta

Tavoitteena on ennen kaikkea lisätä ymmärrystä seutuyhteistyön toimintaympäristöstä, tavoitteista ja keinovalikoimasta


Seutuyhteistyön toimintaympäristö

Reflektiossa seutuyhteistyön toimintaympäristöä jäsennetään kolmella käsitteellä, jotka luonnehtivat sen historiallista kehitystä ja poliittista maantiedettä, ja auttavat ymmärtämään nykyhetken ristiriitoja:

Lokalismi kunnallinen itsehallinto, lähidemokratia

Paikallisvaltio kansallinen hyvinvointi, edustuksellinen demokratia

Lokaliteetti alueiden kilpailukyky, kumppanuus hallinnassa

Käsitteet kuvaavat kaupunkiseudun hallinnan eri ulottuvuuksia, jotka painottuvat eri aikoina eri tavoin

Kaikilla ulottuvuuksilla on kuitenkin omat tärkeät tehtävänsä, joten ne on hallinnassa aina huomioitava


Toimintaympäristön muutostrendi

paikallisvaltio

lokalismi

lokaliteetti


Strateginen seutuyhteistyö

…fyysisenä rakenteena > suunnitelmat ja kartat

…orientoivina tavoitteina > ohjelmalliset linjaukset

…projekteina > selkeästi määritellyt käsitteet, ohjelmat ja projektit

…inspiroivana visiona > visualisoinnit, metaforat, kertomukset ja manifestit


Kuntaliiton arvio…

  • …painottaa paikallisvaltiollista ulottuvuutta suosittaessaan käytäntöjen formalisointia (kuntaliitos, rakennemallin sitovuus)

  • formalisoinnilla on taipumus pelkistää toimintaympäristön monimuotoisuutta

  • …jättää ulkopuolelle lokalistisen toimintaympäristön laatu-ulottuvuuden

  • elin- ja yritysympäristöjen ominaisuudet, seudullinen kaupunkikokemus

  • …jättää huomiotta strategisten käytäntöjen mahdollisuuksia

  • Inspiroiva visio, seudullinen ’mentaalinen maantiede’


Lopuksi

Voisiko seutuyhteistyöhön ja strategioihin sisällyttää enemmän laadullista ulottuvuutta ja visionäärisyyttä?

Rakennemallion hyvä ja keskeinen väline seutuyhteistyössä, jos se ymmärretään prosessiksi, eikä niinkään suunnitelmaksi > seutuyhteistyön monet ohjelmat ja projektit hahmottuvat, konkretisoituvat ja paikallistuvat rakennemallissa

Rakennemalliin voisi sisällyttää enemmän laatutekijöitä > näiden ansiosta se tulisi paikallisesti ymmärrettävämmäksi, läpinäkyvämmäksi ja hyväksyttävämmäksi


TOP-DOWN

Normiohjaus

Taloudellinen ohjaus

Ohjelmaperustainen ohjaus

HALLINTO

Informaatio-ohjaus

HALLINTA

Arviointiohjaus

Neuvotteluohjaus

RAKENNEMALLI

BOTTOM-UP


ad