igmg s rekl kurslar e t m kademeler a a daki ya gruplar 1 ya olarak d n lecektir n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IGMG SÜREKLİ KURSLAR EĞİTİM KADEMELERİ Aşağıdaki yaş grupları -+ 1 yaş olarak düşünülecektir) PowerPoint Presentation
Download Presentation
IGMG SÜREKLİ KURSLAR EĞİTİM KADEMELERİ Aşağıdaki yaş grupları -+ 1 yaş olarak düşünülecektir)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

IGMG SÜREKLİ KURSLAR EĞİTİM KADEMELERİ Aşağıdaki yaş grupları -+ 1 yaş olarak düşünülecektir) - PowerPoint PPT Presentation

minya
378 Views
Download Presentation

IGMG SÜREKLİ KURSLAR EĞİTİM KADEMELERİ Aşağıdaki yaş grupları -+ 1 yaş olarak düşünülecektir)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IGMG SÜREKLİ KURSLAR EĞİTİM KADEMELERİAşağıdaki yaş grupları -+ 1 yaş olarak düşünülecektir)

 2. TEMEL EĞİTİM KURSLARINDA UYGULANACAK ESASLAR Temel Eğitim: Cemiyetlerimizde yıl boyu devam eden, okul çağındaki kız ve erkek öğrencilere yönelik, Elif-Be, Temel dini, kültürel ve sosyal bilgiler alanlarındaki kavramları, bilgi ve becerileri kazandırmak amacı ile düzenlenen eğitimdir. Temel Eğitim Kurslarının Genel Hedefi: Yaratılış gayesini kavrayıp, görevlerinin farkında, nefsine, ailesine, topluma ve Rabbine karşı sorumluluklarını bilmek, kendi başına dinini yaşayabilecek ve bazı dini görevleri yapabilecek seviyeye gelmek.

 3. Temel Eğitim Kurslarının Özel Hedefi: Ana Sınıfı: Okul öncesi çocuklara, oyun ve eğlence ile birlikte dini vecibelerinin varlığını öğreterek ve hissettirerek temel eğitime hazırlamak. İlk Seviye 1. Sınıf: Abdest alıp, namaz kılabilecek, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyabilecek seviyeye gelmek. 2. Sınıf: Meharici hurufa uygun Kur’an kıraati yapabilecek, Med-Kasır kurallarına uyabilecek, 32 farzı maddeler halinde bilebilecek seviyeye gelmek. 3. Sınıf: Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uygun olarak hatim yapmak, cemaat önünde müezzinlik yapabilecek ve aşır okuyabilecek seviyeye gelmek. 4. Sınıf: Kur’an-ı Kerim’den 20 sayfa ezbere sahip ve Temel İslami bilgilere vakıf olmak. Orta Seviye 5. Sınıf: Günlük hayatla ilgili ayetlerin meallerini bilecek seviyeye gelmek. 6. Sınıf: Üst sınıflardaki bilgileri başkalarına aktarabilecek seviyeye gelmek. İhtisas Eğitimi : Temel Eğitim Kurslarını başarı ile tamamlamış, kız ve erkek öğrencilerin Kur’an-ı Kerim, TemelDini, Kültürel ve Sosyal bilgiler alanlarındaki temel kavram, bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı ile düzenlenen orta öğrenim düzeyindeki eğitimdir. 7. Sınıf: Fatiha ile Nâs arasındaki sureleri tefsir ve meallerini, namaz dualarının meallerini bilecek seviyeye gelmek. Arapçayı pratik konuşma ile ilgili temel bilgi ve becerileri edinmek. Cuma hutbesi okuyacak ve namaz kıldıracak seviyeye gelmek. 8. Sınıf: Üst sınıflardaki tüm bilgilere vakıf olarak bunları başkalarına aktaracak seviyeye gelmek.

 4. Uygulanacak Esaslar: İmkanı olan cemiyetlerde temel eğitim öncesi 6 - 7 yaş grubundaki çocuklara yönelik Hocalarımızın gözetiminde ve uzman kişiler nezaretinde (Sosyal ped. v.s.) “ANA SINIFI” açılması ideal olacaktır. Temel eğitim kursları çocukların yaş gruplarına göre iki ana bölümde ele alınır. 2.1 - “İLK SEVİYE” 08-12 yaş grubuna yönelik olarak 4 yıl olarak düzenlenir. 2.2 - “ORTA SEVİYE” 13-15 yaş grubuna yönelik olarak 2 yıl olarak düzenlenir. Temel eğitimi bitiren 16-18 yaşları arasındaki gençlere yönelik “İHTİSAS” eğitimi verilir. Bir cemiyette ihtisas sınıfını dolduracak yeterli sayıda öğrenci bulunamazsa birbirine yakın birkaç cemiyet tarafından bir ihtisas sınıfı açılır.18 yaşın üzerindeki gençlerimiz Orta Öğretim Başkanlıklarımız bünyesinde açılacak kurs ve seminerlere devam edebilirler. Kullanılacak kaynaklar: Ana Sınıfı : Puzzel, boyama kitapları, Memoy, resimler v.s. 1. Sınıf : Kur’an-ı Kerim, Temel Bilgiler 1 ders kitabı, Elif-Be 2. Sınıf : Kur’an-ı Kerim, Temel Bilgiler 1 ders kitabı, tecvid kitabı 3. Sınıf : Kur’an-ı Kerim, Temel Bilgiler 2 ders kitabı, tecvid kitabı 4. Sınıf : Kur’an-ı Kerim, Temel Bilgiler 2 ders kitabı, tecvid kitabı 5. Sınıf : Kur’an-ı Kerim, Temel Bilgiler 3 ders kitabı, tecvid kitabı 6. Sınıf : Kur’an-ı Kerim ve meali, Temel Bilgiler 3 ders kitabı, tecvid kitabı 7. Sınıf : Kur’an-ı Kerim ve meali, Tefsir kitabı, Ehl-i Sünnet Akaidi, Riyaz-us Salihin, Pratik Arapça Kitabı, Gençlik 1 kitapları 8. Sınıf : Kur’an-ı Kerim ve meali, Tefsir kitabı, Ehl-i Sünnet Akaidi, Riyaz-us Salihin, Pratik Arapça Kitabı, Gençlik 2 kitapları İşlenecek derslerde mümkün olduğu kadar IGMG yayınları takip edilecek. Başka kaynaklara başvurulması gerektiği zaman Şube ve Bölge Eğitim Başkanlıkları ile istişare yapılarak tesbiti yapılacak.

 5. Uygulanacak Esaslar: Derslere katılmak üzere yeni başvuran öğrencilerin seviye tesbitleri, şubelerde, velilerin de katıldığı bir ortamda, Şube Eğitim Komisyonunca belirlenecek. Her sınıfın bitiminde sınıf geçme sınavları, şubelerde, bölgenin belirleyeceği, derslere göre alanlarında uzman kişiler tarafından yapılacak. Başarılı olan öğrenciler bir üst sınıfa devam edecek, başarısız olan öğrenciler bir sonraki dönemde aynı sınıfı tekrar edecek. Her dönemin sonunda öğrenciye durumunu bildiren karne verilecek. Ayrıca başarılı olan öğrencilere aldığı notlara göre “TEŞEKKÜR BELGESİ”, “TAKDİR BELGESİ”, “ONUR BELGESİ” verilecek. Teşekkür Belgesi: Derslerden aldığı notların ortalaması “İYİ” olan öğrencilere dönem sonunda Şube tarafından verilir. Takdir Belgesi: Derslerden aldığı notların ortalaması “PEKİYİ” olan öğrencilere dönem sonunda Şube tarafından verilir. Onur Belgesi: Başarısı ile şubesini veya bölgesini dışarıda da temsil etmiş öğrencilere Bölge tarafından verilir. Derslerde yardımcı eğitim materyalleri kullanılarak (Tepegöz, TV, video, teyp v.s.) dersler toplu olarak yapılacak. Bu vesile ile öğrencilerin eğitim ortamından daha fazla yararlanması ve dersin ders esnasında öğrenilmesi sağlanacak. Tüm eğitim çalışmaları pedagojik esaslara uygun şekilde yapılacak. Her sınıfta veliler tarafından bir temsilci seçilecek, seçilen veli temsilcisi o sınıftaki öğrencilerle ilgili tüm faaliyetleri izleyerek, olası eksikliklerin giderilmesini sağlayacak ve sınıf geçme sınavlarına gözlemci olarak katılacak.

 6. Uygulanacak Esaslar: Her sınıfa en fazla 20 öğrenci kabul edilecek. Kayıtlar kurslar başlamadan 15 gün önce yapılacak. Kayıtların yapıldığı ile ilgili gerekli duyurular itina ile yapılacak ve önemli mazeretler dışında kurslar başladıktan sonra o eğitim dönemi için yeni öğrenci kabul edilmeyecek. Derslerde mutlaka yoklama yapılarak devamsızlık durumu sık sık velilere bildirilecek. Velilerle işbirliği yapılarak öğrencilerin devamı sağlanacak. Geçerli mazareti olmaksızın kurs süresinin % 20’si kadar devamsızlık yapan öğrencinin sınıf geçme sınavlarına girip girmeyeceğine Şube Eğitim Komisyonu karar verecek. 15 dakikadan fazla geç gelen öğrenci derse alınmayacak. Ezberler tarihli tablolarla takip edilecek. Derslerden zaman zaman yapılan yazılı ve sözlü imtihan sonuçları velilere bildirilecek. Yapılan tüm faaliyetler mutlaka “Yoklama ve Sınıf Defteri”’ne işlenecek. Ders programı ve sosyal faaliyetler eğitim yılı başlamadan en az 15 gün önce planlanıp velilere bilgi verilecek. Cemiyet idaresi tarafından ihtiyaca göre yeterince eğitimci kadrosu istihdam edilecek. 1’den fazla eğitimci olan yerlerde ihtiyaca göre idareci ya da müdür tesbiti yapılacak. Cemiyet idarecileri tarafından sınıfların fiziki ortamları mümkün olduğunca pedagojik esaslara uygun olarak hazırlanacak. Velilere konunun önemini anlatan seminerler düzenlenip, gerektiğinde sorumluluk verilecek. Maddi ve manevi ihtiyaçlar kendilerine anlatılıp gerektiğinde yardım talep edilecek. Cemiyetin ve cemaatin durumu gözönünde tutularak kayıt parası, aylık aidat, yıllık aidat v.s. talep edilecek. İbadet eğitimleri mümkün olduğu kadar uygulamalı olarak yapılacak. (Toplu namaz v.s.) Öğrencilerde görülebilecek davranış bozuklukları anında uygun bir lisanla düzeltilecek. Gerektiğinde veliler bilgilendirilecek. Düzensiz gelen öğrencilere seviye gözetmeksizin ayrı grup açılarak, klasik eğitim yapılacak. (Oku-Git modeli)

 7. ANA SINIFI MÜFREDATI

 8. ANA SINIFI MÜFREDATI

 9. ANA SINIFI MÜFREDATI

 10. 1.SINIF

 11. 2.SINIF

 12. 3.SINIF

 13. 4.SINIF

 14. 5.SINIF

 15. 6.SINIF

 16. 7.SINIF

 17. 8.SINIF

 18. EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR Temel bilgiler dersleri işlenirken, konuların öğrencilere aktarılmasında değişik metodlar uygulamak mümkündür. Uygun olan da bu metodlardan sadece birisini kullanarak eğitim yapmak değil, bir derste mümkün olduğu kadar çoğunu birarada kullanarak eğitim yapmaktır. Bu metodlardan başlıcalarını bir kez daha hatırlatmakta fayda mülahaza ettik. Şimdiye kadar bir çok şubemizde olduğu gibi, bundan böyle de şartlara göre bütün şubelerimizde derslerin sınıf sisteminde yapılmasına özen gösterilecektir. Elif-Be ve Kur’an-ı Kerim öğretiminde de teke tek öğretimden ziyade sınıf sisteminde toplu öğretim yapılacaktır. Sınıf sisteminde yapılan derslerin, öğretmenlerimizin güzel üsluplarıyla ve eğitim metodları kullanılarak anlatıldığı düşünüldüğünde başarıyı yakalamanın ne kadar kolay olduğu görülecektir. TAKRİR METODU Takrir, anlatma ve hikaye etmedir. Öğretimde, daha çok öğretmenin anlatma ve açıklamasına önem veren klasik bir öğretim yoludur. Takrir, anlatılacak konuların yeterince açık olmayan, öğrencilere rahatlıkla ve kolaylıkla anlaşılamayacak kısımlarının izahının yapılarak açıklığa kavuşturulmasıdır. Aslında eğitimcilerin çoğunluğu, bu metodun mümkün olduğu kadar az kullanılması taraftarıdır. Fakat şurası kabul edilmelidir ki, bilhassa sosyal ve dini konularda takrir metoduna başvurmadan bir konunun izahı adeta imkansızdır. Ancak hiçbir zaman bir dersin tamamı takrir metodu ile anlatılmamalıdır. Bu nedenle bir dersin nerelerinde takrir metoduna başvurmak gerektiğini bilmekte fayda vardır. Takrir Metoduna Ne Zaman Başvurulmalıdır? İçinde bulunulan anda başka metodlarla konunun işlenmesi mümkün olmayacaksa Kolaylıkla elde edilemeyecek bilgi varsa ve en etkili olrak takrir metodu ile anlatılacaksa Yeni bir konuyu takdim ederken veya konunun sonunda özetleme yapılmasında Bir tarif, bir tanım yapılırken, ya da ders araçları tanıtılırken Sınıfın havasını değiştirmek için ilgi çekici bir hikaye veya olay anlatmada Takrir Metodu Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Önceden hazırlanan ders planı tahtaya yazılmalı ve anlatımda bu plana uyulmalıdır. Öğrencilerin zihinleri dinlemeye hazır vaziyete getirilmelidir. Konuşma esnasında ses tonu iyi ayarlanmalıdır. Konuşmalar samimi bir üslup ve eda ile yapılmalıdır. Yeni kullanılacak dini terimler mümkün olduğu kadar tahtaya yazılarak açıklanmalıdır. Ara sıra öğrencilerin anlatılanlara karşı tepkileri ölçülmelidir. Araya mutlaka diğer metodlar serpiştirilerek sıkıcılık ortadan kaldırılmalıdır.

 19. EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR SORU – CEVAP METODU Bu metod, soru sormak ve cevap almak şeklinde uygulanır. Ancak soru sormaktan maksadın, öğrencileri imtihan etmek demek olmadığı bilinmelidir. Bu metodda gelişi güzel soru sormak sözkonusu değildir. İyi düşünülerek, eğitici ve öğretici niteliği olan sorular sormak esastır. Öğrencilere sorular yöneltilirken, bölgenin ve çevrenin özelliklerine uygun sorular sormak gerekir. Soru-Cevap Metodu Üç Şekilde Kullanılabilir: Serbest sorular ve cevaplar Bu da iki şekilde olur: İşlenen konu ile ilgili olarak öğrencilere serbest sorular yöneltilmesi. Böyle bir soru ile konuya giriş de yapılmış olabilir. Öğretilmek istenen şeylerin bir bilmece gibi sorulması. Konu ile ilgili sorular sorulup, cevaplar alınır ve sonunda düzeltme yapılarak anlatılmak istenen anlatılır. Karşılıklı konuşma usulü ile soru-cevap. Sorular sorularak öğrencinin düşünmesi sağlanır ve her sorunun cevabı alınarak konu öğrencinin kendisine tasdik ettirilerek kendi kendine ikna edilmiş olur. Öğretmenin konuyu sorular sorup, yine kendisinin cevaplandırarak anlatması. Sorulacak sorular ve cevaplar genelde kalıp halinde olur. Daha sonra bunlar öğrencilere ezberletilmek suretiyle uygulama yapılır. Ancak bu metod son zamanlarda ilgi görmemektedir. Yine de öğretmenler bazı derslerde uygun düştüğü zamanlarda bu metodu diğerlerinin arasına sıkıştırabilir.

 20. EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR MÜNAKAŞA (TARTIŞMA) METODU Adından da anlaşılacağı gibi; konuların daha ziyade öğrencilerin kendi aralarında veya öğretmenle öğrenciler arasında tartışılmak suretiyle karara varılan ve sonuca bağlanan bir öğretim metodudur. Bu metod öğretmenin veya seçilecek bir öğrencinin başkanlığında uygulanabilir. Amaç bir bilginin, bir konunun açıklığa kavuşturulması ve öğrenilmesidir. Münakaşa Metodunun Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar: İyi bir tartışma yapabilmek için konular bir önceki derste öğrencilere verilerek, hazırlıklı gelmeleri tenbih edilmelidir. Mümkün olduğu kadar çok sayıda öğrenci tartışmaya çekilmelidir. Tartışmanın sonucunda, bilinmeyen konunun veya problemin aydınlığa kavuşturulmuş olması esastır. Aksi takdirde hiçbir faydası olmayacaktır. Tartışma bittikten ve ders saatinin sonuna yaklaşıldıktan sonra ise, yönetici öğrenci veya öğretmen konuşmaları toparlamalı ve varılan sonucu özet halinde sınıfa sunmalıdır. Önemli bir husus da, bir iki tartışma denemesinden sonra bu metodun verimli olduğuna inanılırsa devam ettirilmeli, aksi takdirde vazgeçilmelidir. Çünkü, bu metodun başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, özel bir kabiliyeti, gayreti ve tecrübeyi gerektirmektedir. Başarısız bir tartışma metodunun tekrarı ise fayda yerine zarar getirebilir.

 21. EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR GRUP (KÜME) ÇALIŞMASI METODU Öğrencilerin birkaç gruba ayrılarak başlarına bazı öğrencilerin grup başkanı tayin edilmesi, öğretmenin de tek tek yardımcı olmaya ve rehberlik yapmaya çalıştığı bir metoddur. Genel de kimlerin hangi grupta olacağına öğretmen karar verir. Bazen de grupların oluşturulmasına fazla müdahale edilerek ve öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda biraraya gelmelerine imkan ve fırsat tanınabilir. Bu çalışmada gruplara araştırmak ve anlatmak ğzere konular verilir. Konuların grupça tercih edilen konular olmasında fayda vardır. Grup üyelerinin aldıkları konuları kendi aralarında paylaşmalarına yardımcı olunmalıdır. Her grubun bir başkanı ve bir de yazıcı katibi olmalıdır. Görevini alan grup anlatılacak derste kendilerine yardımcı olacak materyalleri toplamak üzere görev dağılımı yapar. Bütün materyaller toplanaıp biraraya getirilerek bir rapor hazırlanır. Günü ve saati geldiğinde de konuyu anlatırlar. Öğretmenin bu çalışmadaki rolü yönlendirme ve sonuçta konuyu değerlendirmedir. Öğrencilerin anlatımları bittikten sonra kalan zaman içerisinde konuyu toparlayarak, eksikliklerini tamamlar, fazla ve yanlış bilgiler verilmiş ise, bunların doğrularını açıklar ve kısaca konuya bir bütünlük kazandırır.

 22. EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR GÖSTERİ METODU Öğretmenin veya öğrencilerin herhangi bir konuyu sınıfta, öğrenciler huzurunda bizzat yaparak, yaşayarak, deneyerek veya araç ve gereç kullanarak ve göstererek anlatmaları şeklinde gerçekleştirilen metoddur. Göze ve kulağa aynı anda hitabettiğiiçin, diğer metodlardan daha farklıdır ve onlardan bazı üstünlükleri vardır. Gösteri esnasında yapılacak birtakım hareketler, kullanılan araç ve gereçler öğrencilerin ilgilerini çeker. Bunun için bu metodla öğretim daha canlı olur. Öğrencilerin kısa zamanda dikkatleri dağılmaz. Gördükleri şeyler, yalnızca dinledikleri veya okuduklarına göre daha süre kalıcı olur ve iz bırakır. Öğretmen bu metodu kullanarak kendisi veya bazı öğrenciler vasıtası ile konuları fiilen göstererek anlatabilir. Örneğin, abdest, namaz, gusül v.b. gibi ibadetleri. Yahut da, video kasetleri veya CD kullanarak da konular daha cazip hale getirilerek anlatılabilir. UYGULAMALI METOD Bu metod öğretim metodu olmaktan ziyade, öğrenme metodur. Çünkü bu metodda esas olan, öğrencilerin bizzat yaparak ve yaşayarak öğrenmeleridir. Sadece zihni konulara yer veren dersler için çok az kullanılabilecek bir metoddur. Dinderslerinde ise gösteri metodu ile anlatılan konular öğretmen tarafından anlatıldıktan sonra bu metoda geçilebilir. Mesela caminin abdesthanesine götürülerek abdest aldırma veya mescidde namaz kıldırma gibi. PROBLEM ÇÖZME METODU Bu metodla ders işlenirken öğretmen, öğrencilere konuyu kısaca takdim eder. Gerek konu ile ilgili, gerekse metoda hazırlayıcı bazı bilgiler verir. Onları asıl problemin çözümü ile karşı karşıya getirdikten sonra kendi hallerine bırakır. Öğrenciler de, ferdi veya gruplar halinde problemi çözerek veya anlamaya çalışarak konuyu öğrenmiş olurlar. Problem çözme metodu, öğrencilerin o güne kadar öğrenemediklerini, bilemedikleri birtakım konuları kendi kendilerine araştırarak öğrenme yolunun adıdır. Yani hazır bilgilere kolaylıkla sahip olmak yerine, emek sarfederek, araştırarak, uğraşarak öğrenmek bu metodda esastır.

 23. DERS ANLATIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR • Konuyu anlatırken kullanılacak kitap, dergi, broşür, resim, grafik, slayt, film v.b. gibi malzemeler varsa bunlar önceden sınıfta hazır hale getirilmeli, • Derslere zamanında başlanıp, derse girildiğinde öğrenciler selamlanmalı, • Anlatılacak konu tahtaya yazılmalı ve ders boyunca konuya sadık kalınmalı, • Varsa ödevlerin kontrolü yapılmalı, • Bir önceki derste işlenenler kısaca hatırlatılmalı, • Öğrencilere ismen hitap etmek için özen gösterilmeli, • Öğrencilere kesinlikle şiddet içeren cezalar verilmemeli, • Konular en uygun metodlarla anlatılarak, ders, mümkün olduğunca ilginç hale getirilmeli, • Konular anlatılırken kolaydan zora doğru bir anlatım tarzı takip edilmeli, • Ders esnasında öğrencilerle devamlı göz diyaloğunda bulunulmalı, • Avrupa şartları da gözönünde bulundurularak oldukça sade bir Türkçe ile anlatım yapılmalı. • Konu anlatılırken jest ve mimikler, ses tonu ve hareketler konu ile bütünlük içinde olmalı, • Konularda geçen kelime, terim ve tarifler açık ve net bir şekilde verilmeye çalışılmalı. Mesela: farz, vacip, sünnet, necis, dirhem, illet v.b. gibi. Kullanılan yabancı kelimeler tahtaya yazılarak açıklanırsa orjinal şekli ile öğrenciye aktarılmış olur. • Konular somut örneklendirmelerle anlatılmalı, • Soru-cevap metoduna sıkça yer verilerek öğrencilerin dikkati toplanmalı, öğrencilerin konu ile ilgili soru sormaları teşvik edilmeli, • Anlatımlarda cümle tekrarından kaçınılmalı ve argo kelimeler kesinlikle kullanılmamalı. • Sınıfta aşırı ciddiyetten veya aşırı yumuşaklıktan kaçınılmalı, • Konu gereği, İslam Dini ile diğer dinler karşılaştırılacaksa, diğer dinleri kötüler bir tavır takınılmamalı, ancak, diğer dinlerin sonradan insanlar tarafından bozuldukları, İslam’ın ise asliyetini kıyamete kadar koruyacak tek din olduğu vurgulanmalıdır. • Ev ödevi verilecekse ders saati içinde verilmeli. • Ders mutlaka zamanında bitirilmeli.

 24. DERS PLÂNI Ders Öğretmeninin Adı Soyadı: İmza ______________________

 25. DERS PLANININ HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Ders planı, yıllık planda yapılması düşünülen ders konularından o güne denkgelen bölümü alınarak yapılır. Ders planda düşünüldüğü şekilde işlenir. Ders planı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. • Konunun Tesbiti: Yılık planda bir yıla bölünerek planlanmış olan konular sıra ile zamanı geldikçe sıra ile ders planında yerini alacaktır. Ancak konuların tesbitinde yıllık planda tesbit olmamıza rağmen ders verilecek gün bir takım şartlardan dolayı değişik bir konu işleme zarureti varsa bunu öğretmen kendisi tesbit etmeli ve gereken değişikliği yapmalıdır. Yıllık ya da ders planı öğretmeni değiştirilemez bir kalıba sokmak için değil, yapılması gereken işe önceden hazırlamak için vardır. Öğretmen yıllık ve des planını yapıyor olmasına rağmen içinde bulunulan şartlara göre esnek davranmalı ve gerekli değişiklikleri kendisi yapabilmelidir. • Ders planı yapılırken bir önceki ve bir sonraki derslerin konularının da ana başlık halinde yazılması öğretmene değerlendirme açısından yol gösterecektir. • Sürenin tesbiti: Hazırlanan müfredata göre eğitim öğretim için gelen çocuklar 45 dakikalık bir dersi algılayabilecek seviyededirler. Öğretmen bulunduğu yerin şartlarına göre bu süreyi kendisi tesbit etmelidir. Ancak ders süresi bir saatten fazla olmamalıdır. Müfredatta görüldüğü üzere bir öğrenciye bütün derslerin toplamı olarak 250 saat ders verilmesi planlanmıştır. Bunu da ders yapılabilecek haftalara böldüğümüzde her haftaya 6 saat ders düşmektedir. Yani bir öğrenci haftada 6 saat ders alacaktır. Öğretmen süreyi buna göre tesbit etmelidir. • İşleniş: Dersin hangi metodlarla işleneceği, hangi anlatım sıralamasının uygulanacağı, hangi araç ve gerecin ne zaman kullanılacağı gibi konuların işleniş bölümünde sıra ile yazılması öğretmene kolaylık sağlayacaktır. Yıllık plan ve ders planının genelindeki esneklik işlenişde de geçerli olmalıdır. Bu bölümün önceden hazırlanması öğretmenin derse hazır girmesini sağlayacaktır. Ancak ders sırasında mutlaka burada yazılan sıralamaya uyulması gerekmez. Öğretmen yine sınıfın o anki şartlarını gözönünde bulundurarak dersini işlemelidir. Öğretmenlerimiz hazırlayacakları yıllık plan ve ders planını eğitim öğretim yılı bittikten sonra bir sonraki yılda istifade etmek üzere saklamalı ve gerekirse kendisinden sonra görev yapacak öğretmene teslim etmelidir. Yıl içinde olabilecek bir görev değişikliğinde bu planlar ve diğer evraklar gelen öğretmene mutlaka teslim edilmeli ve eğitim öğretimde devamlılık sağlanmalıdır.

 26. YILLIK PLANIN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR • Ders Yapılacak Sürenin Tesbiti: Yıllık Plan yapılırken bir takvim ve Şube Çalışma Takvimi alınarak öğretim yılı boyuncaders yapılabilecek haftaların tesbiti yapılmalıdır. Bu tesbitler yapılırken öğretim yılı içindeki tatiller ve teşkilat toplantıları öncelikli olarak dikkate alınmalıdır. Tesbit edilen ders yapılabilecek haftalara müfredatta belirtilen dersler ve konular yerleştirilmelidir. • Konuların Haftalara Göre Dağılımı: Müfredatta konular Temel Bilgiler kitabındaki konuların sıralamasına göre verilmiştir. Ancak böyle bir sıralama isabetli olabileceği gibi isabetsiz de olabilir. Onun için plan yapılırken konuların öğretim yılına dağıtımında takdimler ve tehirler yapılabilmelidir. Mesela: Ramazan ayının denk geleceği günlerden önce oruç, hac mevsimine denk gelen günlere hac ve kurban konularını almak gibi.Ancak bu yapılırken konular arasındaki bağlantıyı da koparmamak gerekir. • Amaçlar: Ders yılı boyunca işlenecek konuların neticesinde öğrencilere kazandırılmak istenen bilgive beceriler yıllık plan üzerinde tesbit edilerek bu bilgi ve becerilere ulaşmak için çaba gösterilmelidir. • Araç, Gereç ve Kaynakların Tesbiti: Konular işlenirken kullanılacak yardımcı malzemenin tesbitinin önceden yapılmasında fayda vardır. Kullanılacak yardımcı veya kaynak kitaplar, resimler, şekiller, grafikler, teknik aletler v.s. planda ismen belirtilmelidir. • Ödevler: Özellikle öğrencilere verilecek araştırma konulu ödevlerin ve toplanma tarihlerinin yıllık plan üzerinde önceden tresbit edilmesi gerekir. Bu aynı zamanda öğrenciler nezdinde ödevlerin ciddiyet içerisinde, planlı ve programlı bir şekilde yürütülen faaliyetlerden birisi ve öğretimin bir parçası olduğu fikrini kuvvetlendirecektir. • İmtihanlar: Öğretim yılı içerisinde hangi dersten, hangi tarihte imtihan yapılacağı “ Yoklama ve Sınıf Defterinde” bulunan çizelgeye de işlenmiş olacaktır. Bu günlerin diğer derslerle çakışmaması ve bir haftada birkaç dersten imtihan yapılmaması için yıllık plana da işlenmelidir.