Download
thema 2 deel 1 ontwikkelingspsychologie en pedagogiek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Thema 2 Deel 1 Ontwikkelingspsychologie en pedagogiek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Thema 2 Deel 1 Ontwikkelingspsychologie en pedagogiek

Thema 2 Deel 1 Ontwikkelingspsychologie en pedagogiek

244 Views Download Presentation
Download Presentation

Thema 2 Deel 1 Ontwikkelingspsychologie en pedagogiek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Thema 2 Deel 1 Ontwikkelingspsychologie en pedagogiek

 2. Introductie • Regels/verwachtingen • Uitleg lesopbouw en opdrachten • Gedrag en beïnvloeding • Wat is ontw.psychologie en pedagogiek • Soorten ontwikkeling: Lichamelijk/cognitief/sociaalaffectief/seksueel • Afsluiting ontwikkelingspsychologie

 3. Programma Periode 1 Week 1 – Gedrag en beïnvloeding Week 2 – De baby Week 3 – De baby Week 4 – De peuter Week 5 – De peuter Week 6 – De kleuter Week 7 – De Kleuter Week 8 – Het jonge schoolkind Week 9 – Het oudere schoolkind Week 10 – Toets Baby t/m basisschoolkind

 4. Menselijk gedrag • Alles wat mensen doen of juist niet doen. • Verschillende wetenschappen houden zich bezig met bestudering van menselijk gedrag: • Psychologie • Sociologie • Pedagogiek

 5. Gedragsaspecten • We onderscheiden drie belangrijke aspecten van menselijk gedrag: Denken – Voelen – Kunnen • Motorisch aspect • Cognitief aspect • Sociaal – affectief aspect

 6. Motorisch aspect • Met motorische aspecten van gedrag bedoelen we vaardigheden als: Lopen, springen, kruipen, schrijven Maar ook uit: • Bewegingseigenschappen • Uithoudingsvermogen • Lenigheid

 7. Cognitief aspect Onder het cognitieve aspect van gedrag valt: Kennis Inzicht Geheugen Waarneming concentratie

 8. Sociaal – affectief aspect Sociaal affectieve ontwikkeling hangt samen met de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

 9. Samenhang tussen de aspecten Gerlinde is 15 jaar en ziet er ook zo uit (lichamelijke ontwikkeling). Zij heeft echter de verstandelijke vermogens van een kind van acht jaar. Zij is dus verstandelijk beperkt (verstandelijke ontwikkeling). Zij heeft al interesse in jongens en wil echt wel zoenen en knuffelen (seksuele ontwikkeling). Met de gevoelens die dit bij haar losmaakt, weet ze echter geen raad (affectieve of emotionele ontwikkeling). Haar begeleidster op het activiteitencentrum praat hier met haar over. Ze stalt haar gerust door duidelijk te maken dat die gevoelens heel normaal zijn en leert haar hoe zij haar eigen grenzen kan herkennen. Ze leert haar bovendien hoe zij die aan jongens duidelijk kan maken (persoonlijkheidsontwikkeling en sociaal-affectieve ontwikkeling).

 10. Gedragsdeterminanten Psychosociale factoren Aanleg factoren Organische factoren

 11. Psychosociale factoren Opvoeding, gezinsfactoren Vrienden, relaties Omgevingsfactoren Ervaringen en emoties

 12. Aanleg factoren Erfelijkheid Persoonlijkheid, temperament

 13. Organische factoren Lichamelijke factoren Biochemische en hormonale factoren