t vh szolg ltat s s t vh termel s 2011 janu r elseje ut n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS 2011. JANUÁR ELSEJE UTÁN PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS 2011. JANUÁR ELSEJE UTÁN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS 2011. JANUÁR ELSEJE UTÁN - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS 2011. JANUÁR ELSEJE UTÁN. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS Pécs, 2012. május 9-11. Orbán Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes (FŐTÁV Zrt .) alelnök ( MaTáSzSz ). Fontosabb változások (törvények 1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS 2011. JANUÁR ELSEJE UTÁN' - minty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t vh szolg ltat s s t vh termel s 2011 janu r elseje ut n

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS 2011. JANUÁR ELSEJE UTÁN

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS

Pécs, 2012. május 9-11.

Orbán Tibor

műszaki vezérigazgató-helyettes (FŐTÁV Zrt.)

alelnök (MaTáSzSz)

fontosabb v ltoz sok t rv nyek 1
Fontosabb változások (törvények 1)
 • 2011. január 1-től minden termelőre megmaradt a kötelező átvétel, de 15%-kal csökkent az átvételi ár
 • [2011. február, Lázár-féle javaslatok: -25%, majd -35% az átvételi árból]
 • 2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról
  • VET módosítása: KátV július 1-től, szervezett villamosenergia-piac
  • Tszt. módosítása 2011. április 15-től:
   • a termelt és a lakosságnak és KKI-nek szolgáltatott távhő árát 2011. március 31-i árszinten befagyasztják
   • az árak megállapításának új szabályait vezetik be: a távhő-szolgáltatás díjait - mint legmagasabb hatósági árat - és azok szerkezetét a MEH javaslatának (08.31-ig) figyelembe vételével az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg
   • bővíti a MEH, és - a csatlakozási díjak megállapítására - szűkíti az önkormányzatok képviselő-testületeinek feladatait, hatáskörét
   • előírja a távhőszolgáltatók és a MEH által kiadott működési engedéllyel nem rendelkező távhőtermelők részére új működési engedélykérelmek benyújtását 2011. december 31-ig a MEH felé
fontosabb v ltoz sok t rv nyek 2
Fontosabb változások (törvények 2)
 • 2011. évi CXXVI. törvény a Tszt. és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról
  • Tszt. fontosabb változásai 2011. október 1-től
   • felhatalmazza a minisztert a távhőszolgáltatási támogatás mértékének, továbbá a távhőszolgáltatási támogatásra való jogosultság feltételeinek megállapítására
   • kibővíti a MEH és pontosítja az önkormányzatok feladat- és hatáskörét
 • A 2011. évi CLXXXII. törvény egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
  • Tszt. fontosabb változásai 2012. január 1-től
   • részletesen meghatározza a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók részére a tevékenységek számviteli szétválasztásának követelményeit,
   • előírja, hogy a távhőszolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által történő megfizetéséért a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel
fontosabb v ltoz sok korm nyrendeletek
Fontosabb változások (kormányrendeletek)
 • A 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (Vhr.) módosításáról (2011. július 7-től):
  • részletesen meghatározza a költségmegosztók használatának és a költségek megosztásának szabályait (2011. szeptember 1-től kezdődően)
 • A 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról
  • A Tszt. Vhr. fontosabb változásai 2012. január 1-től:
   • meghatározza a MEH által kivethető bírság összegének felső határát (a tárgyévet megelőző évi nettó árbevétel legfeljebb tíz százalékában),
   • meghatározza a közüzemi szerződés felmondása alóli mentességre vonatkozó részletes szabályokat
fontosabb v ltoz sok miniszteri rendeletek 1
Fontosabb változások (miniszteri rendeletek 1)
 • A 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet felhatalmazta az MVMP-t a távhőtermelők és a kapcsolt erőművek „kedvezményes” földgázellátására
  • az MVMP 2011. május 26-án tette közzé „kedvezményes” ajánlatát
 • Az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a KKI-nek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról (hatályos 2011.10.01-től)
  • tételesen, termelőnként meghatározza a távhőtermelők által a távhő-szolgáltatók részére értékesített hőenergia díját, az értékesítőkre vonatkozó követelményeket, valamint a díjalkalmazási feltételeket,
  • rögzíti, hogy a végfelhasználó a távhőszolgáltatásért a 2011. március 31-én alkalmazott – legmagasabb hatósági árnak minősülő – díjakat köteles fizetni,
  • meghatározza a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók nyereség-korlátját (a könyv szerinti bruttó eszközérték 2%-ában, a nem megtérült termelők esetében 4,5%-ában),
  • meghatározza a nyereségkorláton felüli nyereség esetén a „nyereség-elvonás” szabályait.
  • a rendelet az eddigiekben 4-szer módosult (dec., jan., feb., máj.)
fontosabb v ltoz sok miniszteri rendeletek 2
Fontosabb változások (miniszteri rendeletek 2)
 • Az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról (hatályos 2011.10.01-től, a támogatás forrása a villamos energia végfelhasználói árába „kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj” elnevezéssel beépített 1,20 Ft/kWh)
  • tételesen, termelőnként, illetve szolgáltatónként meghatározza a szolgáltatók által igényelhető támogatás mértékét (összegét),
  • meghatározza a támogatás feltételeit, igénylésének, kifizetésének és ellenőrzésének, valamint a jogosulatlan igénybevétel esetén a visszafizetésének szabályait.
  • a rendelet az eddigiekben 4-szer módosult (dec., jan., feb., máj.)
  • a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet szerint 2012. január 1-től „a végfelhasználó a távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű - legmagasabb hatósági árnak minősülő - díjat köteles fizetni.”
nemzeti energiastrat gia tfcst
Nemzeti energiastratégia, TFCsT
 • Magyar Köztársaság Kormánya H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról
  • Az Országgyűlés ……….. felkéri a Kormányt, hogy az Energiastratégia alapján:
  • vizsgálja meg a távhőtermeléssel kapcsolatos árszabályozási és jogi rendelkezések végrehajtásának, valamint a távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók támogatásának tapasztalatait, és ez alapján dolgozzon ki cselekvési tervet a távhőszolgáltatás verseny-képességének biztosítására, hatékonyságának fejlesztésére és a megújuló energiaforrások bevonására
mat szsz tev kenys gek
MaTáSzSz tevékenységek

Aktívan segítettük az új szabályozás kialakítását (már amikor lehetett), és „finomhangolását”

Felajánlottuk a regulátornak egy új, benchmark alapú árszabályozás alapelveinek kidolgozását (pályáztatott nyertes tanácsadó TIG-RES-Reál-Energo konzorcium)

Részt vettünk a 2012/13. gázévi gázbeszerzés „MEH-ajánlás”-ának kidolgozásában

A „MEH-ajánlás” szellemében – kisebb viharokat követően - közös gázbeszerzést írtunk ki (pályáztatott nyertes tanácsadó EnergiQ Kft., 170 millió m3/a pályáztatott mennyiség)

Részt veszünk a TFCsT kidolgozásában

k t s k t v ut n
Kát és KátV után

KÁTV jelölés forrása: Dr. Stróbl Alajos

a t vh magyarorsz gi t rsadalmi haszna
A TÁVHŐ magyarországi társadalmi haszna

A távhő~2/3-át Magyarországon (ma még!) a 2004/8 EU direktíva szerinti nagyhatékonyságú kapcsolt energiatermeléssel állítják elő. A ~6 TWh/a (ebből KÁT-os~5 TWh/a) távhővel kapcsolt villamos energia a hazai fosszilis erőművek átlagos hatásfokát alapul véve megfelel

 • ~35 PJ évi primerenergia-megtakarításnak
 • ~2 millió tonna évi CO2-kibocsátás elmaradásának
 • ~1 milliárd gnm3 évi földgázimport csökkenésnek

A kapcsolt energiatermeléssel, ezen belül a távhőszolgáltatáson alapuló kapcsolt energiatermeléssel elérthez fogható mértékű primerenergia-megtakarítás és CO2-kiváltás konkrét műszaki intézkedésekkel az elmúlt másfél évtizedben egyetlen más területen nem valósult meg!

Az eddigiekben még nem korszerűsített panelépületekben lévő ~500 ezer lakás ésszerű korszerűsítésével elérhető összes primerenergia-megtakarítás ~6 PJ/év. Ennek egyszeri beruházási költsége legalább 750 mrd forint !

a t vh szolg ltat s versenyhelyzete
A távhőszolgáltatás versenyhelyzete

A hőpiacona termék helyettesíthetősége következtében éles piaci verseny van!

Csak a kedvezményes ÁFA biztosítja a versenyelőnyt (és csak a lakossági szektorban)!

a t vh d j szerkezete f t v
A távhődíj szerkezete (főtáv)

A szolgáltatás nettó költségeinek ~70%-a energia, ~10%-a ÉCs és adók!

slide15

A (sikeres) távhőszolgáltatás alapja az olcsón termelt hő! (1)

Közvetlen (forróvízkazános) távhőtermelés földgázbázison nem lehet versenyképes alternatíva!

Ha a távhő hőforrásai, mint nagyfogyasztók, nem jutnak olcsóbban földgázhoz, mint a közvetlen gázfűtéssel bíró végfelhasználók (kisfogyasztó épületek), akkor a távhőrendszerek karbantartási és működési költségeivel együtt (beleértve a távhőszolgáltatók általános költségeit is) a távhőszolgáltatás sohasem lesz nyereséges a gázfűtéssel szemben a hőpiacon!

a sikeres t vh szolg ltat s alapja az olcs n termelt h 2
A (sikeres) távhőszolgáltatás alapja az olcsón termelt hő! (2)
 • Bécs
 • Budapest

Előtérbe helyeződik (helyeződne?) a kapcsolt és/vagy a megújuló és hulladék(hő) bázisú hőtermelés!

a g z rakr l sokadszor de nem utolj ra
A gázárakról sokadszor, de nem utoljára

A regulátor beavatkozásai a szolgáltatók által a piacon kicsikart előnyöket általában felemésztik!

mi a t mogat s c lja
Mi a támogatás célja?
 • Egy gazdasági tevékenység támogatása akkor lehet indokolt, sőt szükséges, ha:
  • Az adott tevékenység fejlesztését gyorsítani kell.
  • A piaci árban meg nem fizetett, a társadalom és az állam számára értéket képviselő előnyöket kell elismerni.
  • Egyes gazdasági szereplők – elsősorban a kistermelők – piacra jutásának nehézségeit kell ellensúlyozni.
  • Nemzetközi kötelezettségeket kell teljesíteni.
  • Nemzetgazdasági célkitűzéseket kell megvalósítani.
  • Szociális problémák megoldását és más célokat kell közvetetten támogatni.
 • A kapcsolt energiatermelés támogatása a fenti összes szempont alapján indokolt (volt), kivéve az f) pontot, de eddig még arra sem sikerült jobb megoldást találni.
a t mogat s sszege
A támogatás összege
 • 2010-ben
  • KÁT-kassza 203,5 mrd Ft
   • Kapcsoltakra 135 mrd Ft
   • Megújulókra 68,5 mrd Ft
  • Támogatott 7.275 GWh
  • Átlagár ~28 Ft/kWh
  • Piaci villanyár ~14 Ft/kWh
  • Támogatás 101,6 mrd Ft
   • Kapcsoltakra 67,4 mrd Ft
   • Megújulókra 34,2 mrd Ft
 • 2011.júl.1-től (okt.1-től)
  • „kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj” 1,20 Ft/kWh
   • 44 mrd Ft Û 67,4 mrd Ft

Támogatott villamos energia (GWh)

h termel k ered h r nak alakul sa az j szab lyoz s el tt s ut n f t v
Hőtermelők eredő hőárának alakulásaaz új szabályozás előtt és után (főtáv)

A SIKERES TÁVHŐ ALAPJA AZ OLCSÓ HŐ!

v s rolt h f ldg z t mogat s f t v
Vásárolt hő+földgáz-támogatás (főtáv)

LÁTHATÓ A REGULÁTOR TÖREKVÉSE A „FINOMHANGOLÁSRA”!

a kapcsolt energiatermel s gazdas goss ga
A kapcsolt energiatermelés gazdaságossága

Kapcsolt energiatermelésnél a termelt hő ára kisebb is lehet, mint a felhasznált tüzelőanyag ára!

Ugyanez fűtőművi (közvetlen) hőtermelésnél nem lehetséges!

a teljess g kedv rt
A teljesség kedvéért…

EEX tőzsdei árak alakulása

Olajtermékek árainak alakulása

2011. október / 2008. július:

~60-65%

2011. október / 2008. július:

~85-90%

meg jul k rendszerintegr ci ja buda faluh z 1
Megújulók rendszerintegrációjaóbuda, faluház (1)
 • 10 emeletes szalagház, 15 lépcsőház, 883 lakás
 • 2 hőközpont (5 + 10 lépcsőház)
 • Átlagosan 88 m3 napi és 8 TJ éves HMV-fogyasztás
 • Napkollektorok száma: 125 db
 • Teljes kollektorfelület: 1.515 m2
 • Szolártárolók térfogata: 100 m3
 • A rendszer beruházási költsége: 263 MFt (=173 eFt/m2)
 • Várt megtakarítás: hmv-hőigény 45-50%-a
 • Hasznosított napenergia: 1.923 GJ/év (a hmv-hőigénynek csak 24%-a!)
 • Megtakarított távhődíj: 6,2 MFt/év
 • Egyszerű megtérülés: 42,4 év (!)
meg jul k rendszerintegr ci ja buda faluh z 2
Megújulók rendszerintegrációjaóbuda, faluház (2)
 • A körzet alaphőforrása egy gázturbinás fűtőerőmű (MVM É-B Fűtőerőmű Kft., csúcshőforrása földgáztüzelésű forróvízkazános fűtőmű (Főtáv)
 • Az adott helyen a napenergia részben nagy hatékonyságú kapcsolt termelést vált ki.
 • 1 GJ kiváltott kapcsolt hő primer energiában 0,3GJ többletigényt jelent, mivel a kieső kapcsolt villamos energiát kondenzáció-bankell megtermelni.
 • 1 GJ kiváltott közvetlen hő 1,11 GJ megtakarítást jelent primer energiában.
 • A primerenergia-igény és a CO2 emisszió nőtt!
 • A fogyasztói teher akár még nőhet is (gázturbinaüzem nyári ellehetetlenülése!)

Rendszerszintű megközelítés szükséges a társadalmi haszon alapján!

meg jul k rendszerintegr ci ja k vetkeztet sek nem a meg jul k ellen
Megújulók rendszerintegrációjakövetkeztetések – nem a megújulók ellen!
 • Rendszerszintű megközelítés szükséges a társadalmi haszon alapján!
 • Fosszilis bázisú közvetlen (táv)hőtermelés kiváltása esetén a megújulók társadalmi haszna egyértelmű, gazdaságos megvalósításuk azonban jelentős arányú támogatás nélkül nem képzelhető el.
 • Nagyhatékonyságú kapcsolt energiatermelés (vagy éppen egy másik megújuló) kiváltása esetén a megújulók rendszerintegrációja ellentétes a fenntartható fejlődés követelményeivel, támogatásuk ilyen esetekben káros, tovább súlyosbítva a KÁT-megvonás hatásait.
 • Az integrált (rendszerszintű) megközelítés térnyerése híján az energiapolitikai célkitűzések (EU-s vállalások) nem lesznek teljesíthetők, a támogatásokra fordított összeg egy része pedig kidobott pénz lesz!
egy sikeres t vh szolg ltat s
Egy sikeres távhőszolgáltatás

Néhány szükséges, de nem elégséges peremfeltétel:

Egyirányú, következetes energiapolitika, észszerű jogi szabályozók (pl. kötelező csatlakozás, nehezített leválás), párhuzamos infrastruktúra hiánya, tudatos fogyasztói magatartás (költségosztás, belső hőmérséklet), piaci árképzés, fizetőképes kereslet. VERSENYKÉPESSÉG!

Forrás: Finpro Hungary

a sikeres t vh szolg ltat s pill rei
A sikeres távhőszolgáltatás pillérei

A távhőellátásaz ingatlanok értéknövelő tényezője

2. PILLÉR

Hatékony működés

Működési költségek csökkentése

Korszerű vállalat-irányítás

Profi munkatársak Tulajdonosi szemlélet

1. PILLÉR

Olcsó hő

Hatékony és fenn-tartható hőtermelés

kommunális hulladék

kapcsolt termelés

megújulók bázisán

3. PILLÉR

Piacbővítés

Új fogyasztók

Új termékek

Vevőközpontúság

Nemzeti Energiastratégia 2030

Távhőfejlesztési Cselekvési Terv

slide38

Köszönöm a figyelmet!

Szeressük az energetikát!

Szeressük a távfűtést!

Orbán Tibor

torban@fotav.hu