slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Workshop - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

ชุดวิชาที่ 5 การจัดทำแผนธุรกิจทางนวัตกรรม และเทคโนโลยี นางขวัญธิดา วัฒนวรกิจกุล ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. Workshop. ให้ทำ ให้แต่ละกลุ่มใช้ข้อมูลที่ให้มาและประสบการณ์ Brain Strom หาคำตอบที่คิดว่า เหมาะสมกับบริษัทนี้

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Workshop


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ชุดวิชาที่ 5 การจัดทำแผนธุรกิจทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี นางขวัญธิดา วัฒนวรกิจกุลผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

slide2

Workshop

 • ให้ทำ ให้แต่ละกลุ่มใช้ข้อมูลที่ให้มาและประสบการณ์ Brain Strom หาคำตอบที่คิดว่า
  • เหมาะสมกับบริษัทนี้
  • และจะทำให้บริษัทสามารถผลิตและขายได้อย่างต่อเนื่อง มีการเจริญเติบโตในอนาคต

นำมาใส่ตามหัวข้อ 7 ข้อต่อไปนี้เพื่อนำมา Present

slide3

Workshop

ชื่อของบริษัทเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์และลูกค้าเป้าหมาย

จุดยืนของสินค้า

เครื่องหมายการค้า (วาดรูปและอธิบายทีมา)

ราคา

ช่องทางการจัดจำหน่าย

การส่งเสริมการขาย

slide4

กลุ่มที่ 1

 • ชื่อบริษัท : Young & Youth Fashion
 • ผลิตภัณฑ์ : เสื้อผ้าสไตล์แฟชั่น
 • ลูกค้าเป้าหมาย : - เพศ ชาย & หญิง

- เด็ก 6 – 10 ปี

- วัยรุ่น 15 – 20 ปี

- ผู้ใหญ่ 25 – 35 ปี

 • จุดยืนของสินค้า : ‘Out’, ‘Trendy’, ‘Chic’
 • เครื่องหมายการค้า : “YY”
slide5

ราคา : Premium

 • ช่องทางการจำหน่าย : ศูนย์การค้า, ห้างสรรพสินค้า
 • ส่งเสริมการตลาด : - เป็น Sponsor เครื่องแต่งกายให้กับ MTV, Channel V. พิธีกร / รายการ ที่ตรงกับเป้าหมาย (กลุ่ม Pretty)

- ถ่ายแฟชั่นลงหนังสือ เช่น GM Seventeen แพรวสุดสัปดาห์ ฯลฯ

slide6

กลุ่มที่ 2

 • ชื่อบริษัท : DYNO – Family
 • Product / Targeting : เสื้อผ้า / เด็ก (3 – 10 ปี)
 • Positioning: - High End

- Medium up

 • Trade Mark : “hogo”
 • Price : Moderate to High

Quality/Price

slide7

SCM – Supply Chain Mgt.

- Emporium / Harrode

- Taler Model / Piece osly’

- E – Commerce

 • Promotion :

- Fashion Show

- Magazine

- Bill Board

- www.- Dyno-Frmily.com

slide8

กลุ่มที่ 3

 • ชื่อบริษัท : ศรศิลป การ์เม้นท์ จำกัด
 • ผลิตภัณฑ์ : เสื้อผ้าสำเร็จรูปและกางเกง
 • ลูกค้าเป้าหมาย : C+
 • จุดยืนของสินค้า : ทันสมัย
 • เครื่องหมายการค้า : “NSILANO”
 • ราคา :

- ผู้ใหญ่ เสื้อ + 300 บาท

กางเกง + 300 บาท

- เด็ก + 250 บาท

slide9

ช่องทางการจำหน่าย : ห้องโชว์ใน กทม. กับศูนย์การค้า ตามหัวเมืองใหญ่

 • ส่งเสริมการตลาด : ขายผ่าน Website
 • Promotion
  • Fashion Show On Site
  • Discount Sale
slide10

Workshop

 • แผนการผลิต
  • ข้อมูล
   • บริษัท ก. ผลิตน้ำผลไม้ผงบรรจุหีบห่อ
   • คาดว่า ปีแรกวัตถุดิบที่ใช้ คือ ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน และองุ่น
   • ปีถัดมาจะเพิ่มวัตถุดิบอีก 2 ชนิด คือ กล้วยและสับปะรด
   • บริษัทได้ใช้ขั้นตอนการผลิตที่ฝ่ายเทคโนโลยีอาหารกองวิทยาศาสตร์ ชีวภาพกองวิทยาศาสตร์บริการทำการศึกษาและพัฒนายังได้รับความ สนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจากที่ปรึกษาของบริษัท
   • ปัจจุบันดำเนินการผลิตน้ำสมุนไพรผงจำหน่ายอยู่
slide11

Workshop

  • ในการผลิตเริ่มจากการเตรียมผลไม้นำมาคั้นน้ำ และทำให้เข้มข้น โดยการระเหยตามด้วยการผสมและปรุงรส แล้วนำไปทำแห้ง โดยการเข้าตู้อบ จากนั้นบดละเอียดและบรรจุหีบห่อ
 • ข้อมูลเพิ่มเติม ฝรั่งและองุ่นมีแหล่งเพาะปลูกอยู่ที่ จ.นครปฐม และราชบุรี สับปะรด มีแหล่งเพาะปลูกอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัตถุดิบอย่างอื่นในการผลิต ได้แก่ น้ำตาลทราย และสาร ปรุงแต่งรวมทั้งวัสดุในการบรรจุหีบห่อ
slide12

Workshop

 • ให้ทำ ใช้ข้อมูลที่ให้เขียนแผนการผลิตโดยย่อของบริษัท ก. ในกระดาษ Flip Chart ที่เตรียมไว้ตามหัวข้อ ดังนี้
  • ที่ตั้งโรงงาน
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • กระบวนการผลิต
  • วัตถุดิบ
slide13

กลุ่มที่ 1

 • ที่ตั้งโรงงาน : อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • เทคโนโลยีการผลิต :
  • กรมวิทย์บริการ กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • จากที่ปรึกษาบริษัท
 • กระบวนการผลิต :(GMP-Standard)

คัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ คัดคุณภาพวัตถุดิบ ล้างทำความสะอาดผลไม้ คันเอาน้ำผลไม้

บรรจุ-จำหน่าย บดละเอียด อบแห้ง ทำให้เข้มข้น

- Packaging

- ผลไม้

- น้ำตาล

- วัตถุปรุงแต่ง

วัตถุดิบ

ปรุงแต่งรสชาด

slide14

ที่ตั้งโรงงาน : อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพราะอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ปัจจุบัน/อนาคต การขนส่งสะดวกใกล้แหล่งกระจายสินค้า

 • เทคโนโลยีการผลิต : Food Science
 • กระบวนการผลิต :

Raw Mct’l ดันน้ำออก ปรุงรส อบ/บด หีบห่อบรรจุ

Secret

Quality Control Inspection

เกลือ

โรงงานอาหารสัตว์ / ปุ๋ย / ขนม Re-product

กลุ่มที่ 2

น้ำตาล

slide15

วัตถุดิบ ปีที่ 1 : ฝรั่ง, ส้มเขียวหวาน, องุ่น

ปีที่ 2 : กล้วย + สับปะรด

ข้อบังคับ GMP, HACCP, ISO, (อย.)

slide16

ที่ตั้งโรงงาน : อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 • เทคโนโลยีการผลิต : จากฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • กระบวนการผลิต : (INPUT PROCESS OUTPUT)

คั้น ระเหย ผสม ปรุงรส อบ

บรรจุ บด

QC GMP HACCP

กลุ่มที่ 1

slide17

วัตถุดิบ ปัจจุบัน : ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน องุ่น

น้ำตาลทราย

สารปรุงรส

วัสดุในการบรรจุหีบห่อ

อนาคต : เพิ่ม กล้วย + สับปะรด