Piotr Frączak            dr Ryszard Skrzypiec
Download
1 / 10

Piotr Fr?czak dr Ryszard Skrzypiec Map a lokalnej aktywno?ci obywatelskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Piotr Frączak dr Ryszard Skrzypiec Map a lokalnej aktywności obywatelskiej - narzędzie diagnozowania kondycji społeczności lokaln ych doświadczenia Ośrodka Bada nia Aktywności Lokalnej przy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Piotr Fr?czak dr Ryszard Skrzypiec Map a lokalnej aktywno?ci obywatelskiej' - minna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Piotr fr czak dr ryszard skrzypiec map a lokalnej aktywno ci obywatelskiej

Piotr Frączak dr Ryszard Skrzypiec

Mapa lokalnejaktywności obywatelskiej

- narzędziediagnozowania kondycji społeczności lokalnych

doświadczenia Ośrodka Badania Aktywności Lokalnej

przy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego


O rodek badania aktywno ci lokalnej przy frso
Ośrodek Badania Aktywności Lokalnejprzy FRSO

 • niezależna inicjatywa działająca od 2001 r.

 • prowadzi badania aktywności społecznej (w układach lokalnych)

 • monitoring systemów współpracy, problemowe i lokalne mapy aktywności społecznej; mapy dystrybucji środków na działania organizacji pozarządowych; mapy infrastruktury 3-go sektora;

 • wypracowało metody badawcze: do monitorowania systemów współpracy oraz mapę aktywności lokalnej


Map a lokalnej aktywno ci obywatelskiej
Mapa lokalnejaktywności obywatelskiej

Co badamy?

Typ „lokalnego społeczeństwa obywatelskiego” opisywanego wymiarami:

* struktura przestrzenna

* dominujące formy lokalnej aktywności obywatelskiej (zbiorowej i indywidualnej)

* przeważające orientacje (motywacje) aktywności obywatelskiej

* typ relacji władza – społeczność lokalna


Map a lokalnej aktywno ci obywatelskiej1
Mapa lokalnejaktywności obywatelskiej

Charakter mapy

* fizyczna (geografia społeczna) – miejsce działania

* strukturalna – forma działania

* funkcjonalna (ideologiczna) – cel (motywacja) działania

* symboliczna – opisowa (zbiorcza)


Map a lokalnej aktywno ci obywatelskiej2
Mapa lokalnejaktywności obywatelskiej

Wymiary mapy

* naturalne i administracyjne granice badanej jednostki, dzielnic, sołectw, wsi; centra, peryferie

* forma przejawiania się aktywności (akcje, kampanie, działania instytucjonalne)

* wektory orientacji aktywności (dobro wspólne – dobro jednostki, wartości - rozwój)


Map a lokalnej aktywno ci obywatelskiej3
Mapa lokalnejaktywności obywatelskiej

Metoda badawcza

Badania lokalnej aktywności obywatelskiej prowadzone są w ramach analizy przypadku i w efekcie służą opracowaniu monografii przy zastosowaniu:

* technik jakościowych za pomocą których zbieramy informacje niezbędne do opisu i charakterystyki interesujących nas wymiarów aktywności obywatelskiej

* technik ilościowych za pomocą których gromadzimy podstawowe dane odnośnie liczby działających podmiotów, zrealizowanych działań, wielkości zasobów (np. środki z budżetu JST, zewnętrzne), zachowań wyborczych i innych przejawów aktywności


Map a lokalnej aktywno ci obywatelskiej4
Mapa lokalnejaktywności obywatelskiej

Stosowane narzędzia badawcze

kart

* opisu podmiotów

* opisu działań

* kwerendy dokumentów urzędowych, lokalnych mediów i stron www

dyspozycji indywidualnych wywiadów swobodnych

scenariusze wywiadów grupowych


Map a lokalnej aktywno ci obywatelskiej5
Mapa lokalnejaktywności obywatelskiej

Płaszczyzny analizy mapy lokalnej aktywności obywatelskiej

* przestrzenna (monocentryczność vrs policentryczność, centrum vrs peryferie)

* strukturalna (wspólnotowość vrs stowarzyszeniowość)

* funkcjonalna (mobilizacyjność vrs obywatelskość)

* symboliczna (typ lokalnego społeczeństwa obywatelskiego)


Map a lokalnej aktywno ci obywatelskiej6
Mapa lokalnejaktywności obywatelskiej

Przykład praktycznego zastosowania metody

Mapy aktywności obywatelskiej gminy Lesznowola w ramach projektu „Partnerstwo dla Rain Mana”

Obserwacje

* duże wewnętrzne zróżnicowanie aktywności i typów społeczeństwa obywatelskiego charakterystycznych dla poszczególnych „dzielnic” gminy

* pozytywne nastawienie władz gminy wobec aktywności obywatelskiej (postawa „oświeconego absolutyzmu”)

Zastosowanie

*Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Lesznowola (opracowanie koncepcji, uchwała Rady Gminy)