helyi vid kfejleszt si strat gia rinya dr va sz vets g
Download
Skip this Video
Download Presentation
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Rinya-Dráva Szövetség

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 225

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Rinya-Dráva Szövetség - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Rinya-Dráva Szövetség. "Természetesen" fejlődünk!. Budapest, 2009 November 27.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Rinya-Dráva Szövetség' - minna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
helyi vid kfejleszt si strat gia rinya dr va sz vets g

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Rinya-Dráva Szövetség

"Természetesen" fejlődünk!

Budapest, 2009 November 27.

A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

tartalom
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
rinya dr va sz vets g sszefoglal a t rs gr l
Rinya-Dráva Szövetség – Összefoglaló a térségről

A(z) Rinya-Dráva Szövetség területe 41 települést foglal magába, melyek közül 1 város. A térség lakossága 41,313 fő, a városokban élő lakosok száma 12,007 fő

A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Közszféra szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0

A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 22 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg

A térségben összesen 31 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 35%-a, 11 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

A térségben összesen 28 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

rinya dr va sz vets g ltal nos ttekint s
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Közszféra szektorRinya-Dráva Szövetség – Általános áttekintés

Négy legnépesebb település

Vállalkozások, jelentős szektorok

Általános információk

Népesség

41,313

Barcs

12,007 fő

Vállalk. száma létszám szerint (db)

Legtöbb vállalk. adó szektor

Kereskedelem, javítás

Települé-sek száma

41

Segesd

2,751 fő

Legnagyobb fogl. szektor

Városok száma

1

Lábod

2,146 fő

Közszféra

Hátrányos helyzetű települések száma

41

Babócsa

1,773 fő

Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok

Települések száma, ahol...

...nincs szélessávú internet

9

6

Fő fejlesztési prioritások száma

22

Fejlesztési intézkedések száma

...nem elérhető mindhárom mobilhálózat

7

31

Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma

...nincs helyközi autóbusz-megálló

0

28

Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma

...van közművesített, köz-úton elérhető ipari park

0

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

rinya dr va sz vets g hpme allok ci sszefoglal
Rinya-Dráva Szövetség – HPME allokáció összefoglaló

A legtöbb forrás – 1,344,000 EUR – a Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása jogcímhez lett rendelve

Jogcím neve

HPME-k száma (db)

Allokált forrás (EUR)

 • Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
 • 4
 • 1,344,000
 • A turisztikai tevékenységek ösztönzése
 • 5
 • 1,295,576
 • Falumegújítás és -fejlesztés
 • 4
 • 1,169,776
 • A kulturális örökség megőrzése
 • 2
 • 626,224
 • Leader közösségi fejlesztés
 • 8
 • 438,695
 • Leader vállalkozás fejlesztés
 • 7
 • 706,413
 • Leader képzés
 • 4
 • 153,731
 • Leader rendezvény
 • 3
 • 169,869
 • Leader térségen belüli szakmai együttműködések
 • Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések
 • 2
 • 116,243
 • Leader komplex projekt
 • Leader tervek, tanulmányok

4

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

rinya dr va sz vets g legfontosabb probl ma s lehet s g
A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számáraRinya-Dráva Szövetség - Legfontosabb probléma és lehetőség

Legfontosabb probléma

Legfontosabb lehetőség

 • A vállalkozások működését jelentős mértékben nehezíti a rossz közlekedési infrastruktúra, az általános tőke és az innováció hiánya, ezek együttes következménye a térség gazdaságának stagnálása valamint a társadalmi és szociális problémák folyamatos erősödése.
 • A rendelkezésre álló erőforrások (természeti-, humán-, infrastrukturális-, tőke) összehangolt, racionális és vállalkozás központú felhasználásával, fenntartható növekedési pályára állítani a térség gazdaságát.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

rinya dr va sz vets g a strat gia alapvet c lja
Rinya-Dráva Szövetség – A stratégia alapvető célja

Célunk:

A térségben élők életminőségének javítása, új munkahelyek, új jövedelemszerzési formák meghonosítása, növelve ezáltal a vidéken élők szociális és mentális jólétét.

A népesség elvándorlásának megállítása, helybentartása és ide csábítása a lakosság helyben történő foglalkoztatásával és az életkörülmények javításával.

A helyi vállalkozásoknak lehetőséget adni a bővítésre, fejlődésre. Új vállalkozások létrejöttének elősegítése.

Térségi öntudat és összefogás megteremtése mind a gazdasági mind a civil életben.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

tartalom1
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
a t rs g ltal nos jellemz i a hely szelleme 1 2
A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

A Rinya-Dráva Szövetség 41 települése Somogy megye déli részén, a horvát határ mentén terül el, amely meghatározza perifériális helyzetét. Területe 1229 km2,aprófalvas telpülésszerkezetű.

A szövetség egyetlen városa Barcs, 1969 óta határátkelőhely. A 12007lakosú kisváros gazdaságföldrajzi, természeti és humán erőforrásaiból adódóan, a szövetségben központi funkciót tölt be. A határmentiség üzleti szempontból előnyökkel kecsegtet, lehetővé teszi a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kiépítését és elmélyítését. A szövetség településeire jelentős hatást gyakorol még Nagyatád város is, amely földrajzi értelemben része a két kistérség területének, de népsűrűsége miatt nem lehet tagja a szövetségnek.

A szövetség hagyományosan kétarcú: Barcs fejlődése dinamikusabb és garantáltabb, míg a szövetséghez csatlakozó kistelepülések fejletlenebbek, erőforrásaik, perspektíváik szűkösebbek.

Bár a térség tipikusan vidéki, alapvetően mezőgazdasági jellegű, a foglalkoztatottak jelentős része ma már a szolgáltató szférában dolgozik. Az agrárszektorhoz kapcsolódó iparágak közül a tejfeldolgozás, a magas erdősültségből eredően pedig a fafeldolgozás jelentős. Az ipari termelőkapacitások (fém-, vegyipar, élelmiszeripar) döntően Barcson működnek. A horvát bevásárló turizmus következtében olyan kereskedelmi bázis alakult ki, amely a mai napig meghatározza a város gazdasági helyzetét.

Általános gondként jelenik meg a tőke-, az információ- és a szakértelem hiánya. A helyzetet súlyosbítja a nagyfoglalkoztatók megszűnése, a létrejövő új vállalkozások egy részének versenyképtelensége. Ennek következtében alacsony a foglalkoztatási szint és rendkívül magas a munkanélküliségi ráta.

A népességi adatokat vizsgálva is riasztó jeleket tapasztalunk. Drasztikusan csökken egyes falvak lakosságszáma, mely az elöregedésnek, valamint a nagymértékű elvándorlásnak a következménye. Általánosságban jellemző az elszegényedés, az átlagosnál magasabban kvalifikált emberek térségből való elköltözése.

8

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g ltal nos jellemz i a hely szelleme 2 2
A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

Ez magával vonja azt a tényt, hogy a települések képzettségének, iskolázottságának szintje is mind lejjebb süllyed.

A térség országos ill. nemzetközi mértékkel mérve is kiemelkedően értékes természeti adottságokkal rendelkezik. A mediterrán éghajlati hatások, a változatos domborzati, vízrajzi és talajtani viszonyok következtében sajátos flóra és fauna alakult ki. Ezért az öko-, és rekreációs-turizmus fogadására, élénkítésére alkalmas erdőkkel borított vidéket, a Dráva folyót és környékét, a meglévő építészeti értékeket óvni, a kulturális hagyományokat ápolni, a meglévő termálvízkincset pedig még inkább hasznosítani szükséges. A lakosság megtartásához, a foglalkoztatottak számának növeléséhez, erős mikro és kisvállalkozásokra van szükség, melyek innovatív termékeikkel és szolgáltatásaikkal a helyi gazdaság motorjává válhatnak.

Reményeink szerint a szövetségbe tömörült önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek partneri együttműködési hajlandósága, lehetővé teszi egy sokszínű, népességét megtartani képes, élhető vidéki térség kialakulását.

9

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g k rnyezeti llapota 1 2
A térség környezeti állapota 1/2

A szövetséghez tartozó terület síkvidék jellegű, amelyet észak-déli irányú homokhátak tesznek kelet-nyugati irányban hullámossá. Legjelentősebb vízfolyás a Dráva folyó, a belső részeken pedig a Rinya patak és ágai. A gyors folyású, tiszta vizű Dráva folyó, illetve a régi Dráva meder területén hosszú ideje háborítatlan, természetes állapot uralkodik, melynek következtében páratlanul gazdag növény és állatvilág maradt fenn. A térségben található Barcsi Ősborókás, az őslápos Baláta tó, a babócsai Nárciszos, a Csokonyavisontai Fáslegelő, a rinyaszentkirályi védett erdő, a Petesmalmi Vidrapark Natura 2000-es területek, többségük a Duna –Dráva Nemzeti Park részét képezi. A kiemelkedő táji, természeti adottságok, a kellemes klíma, az itt honoló csend és nyugalom alkalmas a pihenésre, az aktív kikapcsolódósára. Ezek következtében a turizmus alternatív formái (öko-, természeti,- falusi-, turizmus) felértékelődtek.

A föld mélye kincsekben gazdag. A terület alatt jelentős kőolaj, földgáz és termálvízkincs húzódik. Földgázkitermelés jelenleg egy településen, termálvizes fürdő pedig négy településen működik.

A térségben jó minőségű erdőállományok váltakoznak, az erdősültség mértéke mintegy 29%. A Dráva menti alacsonyabb fekvésű részeken lágy ligeterdők (nyár, fűz, éger), a magasabban fekvő részeken pedig kemény fafajú lombos erdők (kocsányos tölgy, cser, akác), valamint telepített erdei és fekete fenyő faállományok találhatóak. Az erdőterületek mintegy 55 %-a állami, mintegy 45% magán tulajdonban van. A kitermelt fának, mint megújuló természeti erőforrásnak régen is és ma is nagy a szerepe.

A szántóterületek kémhatása gyengén savanyú, minőségi osztályuk az országos átlag alatti 10-20 AK közötti. Jellemző a rozsdabarna erdőtalaj, barna erdőtalaj, humuszos kovárványos erdőtalaj, gyengén humuszos homoktalaj, agyagbemosódásos barna erdőtalaj és réti erdőtalaj. Meghatározó a hagyományos szántóföldi növénytermesztés, de kis mértékben foglalkoznak bio mezőgazdasági alapanyagok előállításával is. Az erdészeti ágazat a terület gazdaságában jelentős, melyre több helyi kis fűrészüzem épült.

A szövetség területén nagy ipari üzemek nincsenek.

10

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g k rnyezeti llapota 2 2
A térség környezeti állapota 2/2

Ebből adódóan jelentéktelen a klímaváltozást előidéző káros-anyag kibocsátás mértéke. A közúti forgalomból eredő légszennyezés sem jelentős. A vizek melletti mezőgazdasági területeken a műtrágya és vegyszerhasználat csökkent, így jelentős mértékű környezetterhelést nem okoz. A nagyüzemi állattartás drasztikus visszaesése a pontszerű szennyező források csökkenését eredményezte. Gondot a szippantott kommunális szennyvizek elhelyezéséből származó -közvetlenül a talajba történő - elszivárgás okoz, mely a vezetékes szennyvízhálózat részbeni kiépítettségének következménye. A kommunális hulladék szervezett gyűjtése megoldott. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek csaknem valamennyi településen létesültek, a veszélyes hulladék gyűjtése azonban csak részleges. A problémák végleges megoldását a tervezett Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási program jelentheti, melynek megvalósításában a települések többsége érintett.

11

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

h tr nyos helyzet telep l sek k z tartoz telep l sek bemutat sa 1 2
Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2

A szövetséghez tartozó települések mindegyike a kormányrendelet értelmében hátrányos besorolású. A komplex programmal is segítendő leghátrányosabb helyzetű települések száma 24, melyek a Barcsi statisztikai kistérséghez tartoznak. (Megjegyezzük, hogy a szövetség többi tagjának idesorolása is csak egy hajszálon múlott: a Nagyatádi Kistérség komplex mutatója csupán 0,01 ponttal haladja meg a besorolási határt, melyet a LEADER programban nem szereplő Nagyatád város fejlettsége okoz.)

A szövetséghez tartozó települések alacsony népsűrűségűek, sok az aprófalvas 500 fő alatti lakosságú település.Évek óta folyamatosan csökken a lakónépesség a negatív természetes szaporodás és az elvándorlás következtében. Kimondottan alacsony a lakosság gazdasági aktivitása, kevés munkavállaló tartja el a nagyarányú inaktív- elöregedő- lakosságot. Az alulképzettség általános probléma minden településen. A munkanélküliségi ráta évek óta emelkedő tendenciájú. A 2007. decemberi felmérések alapján a nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya majdnem háromszorosa az országos (10,1%) átlagnak. Mindezek mellett magas a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek aránya. Az álláskeresők közel 40%-a részesül szociális segélyben. A roma lakosság becsült aránya 20%, számarányuk az összlakosságszámon belül folyamatosan nő. Helyzetüket az alacsony jövedelem, a képzettség hiánya, a nagy arányú és hosszú távú munkanélküliség, függés a jóléti intézményektől és a társadalmi stigmatizáció együttesen jellemzi. Ezek a problémák azonban a helyi társadalom egyre szélesebb rétegeit sújtják. Az alacsony iskolai végzettségűek, a szakképzetlenek, illetve az elavult szaktudással rendelkezők tartósan kiszorulnak az amúgy is szűkös munkaerő-piacról és a társadalom perifériájára szorulnak.

Alacsony a vállalkozói aktivitás (69 vállalkozás/1000 lakos). Általában alacsony a vállalkozás-sűrűség. A szükséges erőforrások hiánya, illetve korlátozott mértékű rendelkezésre állása miatt, a meglévő vállalkozások egy jelentős része nem versenyképes. A településeket kívülről látják el iparcikkel, ruházati termékekkel, feldolgozott élelmiszerekkel. A térség mezőgazdasági adottságait a korszerűtlen termelési technológiák alkalmazása miatt, csak korlátozottan hasznosítja.

12

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

h tr nyos helyzet telep l sek k z tartoz telep l sek bemutat sa 2 2
Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2

Barcson a határátkelő közelében található területen ipari park működik, de csupán egy vállalkozás települt ide, az is csupán 43 főt foglalkoztat. A városban a kereskedelem a 90-es évek elején fontos megélhetési lehetőséget jelentett, a horvát bevásárló-turizmus csökkenését követően azonban jelentős túlkínálat alakult ki ebben az ágazatban.

Jelenleg a térség kiemelkedő táji-, természeti adottságait csak részben hasznosítja. A turisztikai potenciál erősítésére irányuló különféle folyamatban lévő és tervezett beruházások gazdaságélénkítő hatásúak, a térség elmaradottságból való kilábalását célozzák.

13

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

az egyes szektorok jelent s ge a t rs gben jelmagyar zat
Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Kereskedelem, javítás

Építőipar

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

Pénzügyi közvetítés

Egyéb szolgáltatás

Egyéb tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

az egyes szektorok jelent s ge a t rs gben
2. Néhány nagy vállalat

1. Sok kis/közepes méretű vállalat

3. Sok kis vállalat

4. Kevés kis vállalat

A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani

Az egyes szektorok jelentősége a térségben

Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között(%)

 • A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából
 • Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • Kereskedelem, javítás

Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%)

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

v llalkoz sok szektor szerinti megoszl sa
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 29%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedésselVállalkozások szektor szerinti megoszlása

Aktív vállalkozások száma szektoronként

(db)

Szektorok részesedése

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

13%

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

9%

9%

Építőipar

29%

Kereskedelem, javítás

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

7%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

6%

5%

Pénzügyi közvetítés

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

13%

8%

Egyéb szolgáltatás

0%

Egyéb tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

foglalkoztatotts g szektor szerinti megoszl sa
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 25%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedésselFoglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*

Foglalkoztatottak száma szektoronként

(fő)

Szektorok részesedése

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

16%

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

25%

4%

Építőipar

13%

Kereskedelem, javítás

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

3%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

7%

1%

Pénzügyi közvetítés

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

2%

2%

Egyéb szolgáltatás

Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy

26%

0%

Egyéb tevékenység

* A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

ll skeres k ar nya az akt v kor lakoss gon bel l
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 22.2%, ami 4.2 százalékpontos változást jelent 2003 ótaÁlláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül

Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül(százalék)

 • Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 22.2%
 • Változás 2003-hoz képest 4.2 százalékpont

Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

a t rs g foglalkoztatotts gi helyzete 1 2
A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

A Rinya-Dráva Szövetség foglalkoztatási szempontból a régió hátrányos helyzetű térségei közé tartozik. A 2008. januári adatok szerint a térségben a nyilvántartott álláskeresők száma 4619 fő. A munkanélküliségi ráta jóval az országos átlag (7,04%) feletti 17,23%. A legalacsonyabb 11,01% Segesden, a legmagasabb 48,48% pedig Rinyaújnép községben.

A kistérség gazdaságilag lemaradó képet mutat, az ezer lakosra jutó vállalkozások száma 69, ami jóval az országos és a megyei átlag alatti. A vállalkozások többsége alacsony létszámot foglalkoztató kis- és egyéni vállalkozás. Meghatározó a térségi központ kisvárosaiban Barcson, Nagyatádon dolgozók száma, de jelentős a térségen kívülre ingázó munkaképes korú népesség aránya is.

A térség legnagyobb foglalkoztatói (Barcs Coop ZRt., Ferrokov Kft., Dráva Coop ZRt. ALM Kft., Dráva Tej Kft) mellett az önkormányzatok szívják fel a legnagyobb munkaerőt. Tekintettel arra, hogy a közigazgatás regionalizációja elindult, ez az önkormányzatok és intézmények összevonását vonta magával, amelynek eredményeként jelentős számú szakképzett munkaerő került a munkaerőpiacra.

A magas munkanélküliség egyik fő oka a munkahelyek hiánya, de azt jelentősen befolyásolja a munkanélküliek alacsony képzettségi szintje is. A szakképzetlen álláskeresők aránya 52,5%, a szakképzetteké 32%, a középfokú végzettséggel rendelkezőké 13,5% és megközelítőleg 2 % a felsőfokú végzettségűek aránya. Az álláskeresők között legnagyobb számban az általános iskolai, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők vannak. Ezt tükrözi, hogy a munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők között megközelítőleg 90 % fizikai munkát keres. A pályakezdők között magas az általános iskolát vagy azt sem végzettek aránya, 49,2%. A szakmunkásképzőt végzettek aránya 19.8%. A középfokú végzettségű pályakezdők aránya 25,4%, míg a felsőfokúaké 5,6%.

Az elmúlt években rendkívüli módon megnőtt a regisztrált munkanélküliek képzési, átképzési hajlandósága. A szakmaválasztásukat azonban elsősorban nem a piaci kereslet, hanem a képzések idején folyósított szociális jellegű képzési támogatás ösztönzi.

19

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g foglalkoztatotts gi helyzete 2 2
A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

Ezért a munkaerő-piaci képzések hatékonysága rendkívül alacsony.

A legsúlyosabb gond a munkaerő mobilitásának hiányából adódik. A legtöbben csak helyben, vagy lakóhelyükhöz közel kívánnak munkát vállalni.

Jelentős a csak jövedelempótló támogatásból, szociális segélyből élők száma. A hátrányos helyzetben élő munkanélküliek számára kevés az esély arra, hogy visszatérhessenek a munka, az aktív tevékeny élet világába. A munkanélkülieken belül jelentős a roma népességhez tartozók száma. A térség egyes településein a regisztrált munkanélküliek több mint 90%-a roma származású (Rinyabesenyőben 98% és Istvándiban 90%).

Mivel a térségben a lévő kis és középvállalkozások elsősorban képzett szakembereket kívánnak foglalkoztatni, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők számára csak az önkormányzatok, illetve a társulások által bonyolított közcélú foglalkoztatási programok jelentenek átmeneti foglalkoztatási lehetőséget.

20

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g 10 legnagyobb foglalkoztat v llalkoz s nak sszefoglal jellemz se
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságbólA térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése

Leírás

Érték

Legjelentősebb szektor

 • A(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorban* működő vállalkozások száma

4 db

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 9%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás-nak

Legjelentősebb település

 • Barcs székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma

6 db

Foglalkoztatás abszolút értelemben

 • A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma

1,104 fő

Foglalkoztatás relatív értelemben

 • A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül

9%

* Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada

** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

a 10 legnagyobb foglalkoztat v llalkoz s a t rs gben 1 2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 4 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorban működikA 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2

Működés helye a térségben

Fogl. száma (fő)

Árbevétel (ezer Ft)

Név

Főtevékenység

Szektor

1

 • Barcs-COOP ZRT.
 • Barcs
 • 5211 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
 • 187
 • 2,194,000
 • Kereskedelem, javítás

2

 • Ferrokov Kft.
 • Segesd
 • 2852 Fémmegmunkálás
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 185
 • 3,628,162

3

 • Dráva -Coop Zrt.
 • Barcs
 • 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
 • 145
 • 2,382,000

4

 • ALM Kft.
 • Barcs
 • 0123 Sertéstenyésztés
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
 • 135
 • 2,300,000

5

 • Dráva Tej Kft.
 • Barcs
 • 1551 Tejtermék gyártása
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 111
 • 2,400,000

Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

a 10 legnagyobb foglalkoztat v llalkoz s a t rs gben 2 2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 4 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorban működikA 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2

Működés helye a térségben

Fogl. száma (fő)

Árbevétel (ezer Ft)

Név

Főtevékenység

Szektor

6

 • Avermann-Horváth Kft.
 • Barcs
 • 2811 Fémszerkezet gyártása
 • 103
 • 23,000,000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

7

 • Kutasi Mezőker Zrt.
 • Kutas
 • 0121 Szarvasmarha-tenyésztés
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
 • 71
 • 612,000

8

 • Unitrade -Auto Kft.
 • Barcs
 • 5010 Gépjármű-kereskedelem
 • Kereskedelem, javítás
 • 61
 • 1,830,620

9

 • Határőr Zrt.
 • Babócsa
 • 0130 Vegyes gazdálkodás
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
 • 58
 • 500,000

10

 • Hertelendy Kastélyszálló Kft.
 • Kutas
 • 5510 Szállodai szolgáltatás
 • Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
 • 48
 • 390,000

Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

a t rs g helyzete a v llalkoz sok szempontj b l 1 2
A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

A térségben az utóbbi 10 évben jelentősen nőtt a településeken a vállalkozók száma. Többségük azonban egyéni vagy családi mikro-vállalkozás, melyek az általános tőke és innováció hiány miatt kevésbé versenyképesek. A térség gazdaságában meghatározó szerepe a Barcs és Nagyatád városokban működő nagyobb vállalkozásoknak van. A községek többségében nem jöttek létre nagyobb létszámú foglalkoztatók. Néhány kivételtől eltekintve azonban, a térség jelentősebb vállalkozásai sem foglalkoztatnak 25-30 főnél magasabb létszámot. A térségben jelenleg nincs olyan vállalkozás mely hivatalosan nagyvállalkozás kategóriába esne, a mikro-vállalkozások aránya pedig 70-80% között mozog.

Térségünkben a vállalkozói kedv jelenleg stagnál. A meglévő vállalkozók megerősödését, illetve új befektetők térségbe települését gátolja a gyorsforgalmi utak hiánya, a meglévő úthálózat rossz állapota, valamint a teherszállításhoz szükséges vasúti pályák elégtelen minősége. A vállalkozások egy jelentős részének piaci, piacszerzési, piacra jutási problémáik vannak. Ennek egyik oka, hogy a térségben nincs meghatározó jelentőségű „nagyfoglalkoztató” vállalkozás, amelyre a kisvállalkozások beszállítóként ráépülhetnének. A kezdő vállalkozások között nagyon magas a kényszervállalkozók és az elsőgenerációs vállalkozók aránya, így a vállalkozói kultúra hiánya gátja lehet a vállalkozások fejlődésének.

A helyzetet továbbsúlyosbítja, hogy a piacképes termékeket előállítani tudó vállalkozások ne találnak megfelelő számú, munkavállalásban motivált, szakképzett munkaerőt. A telekommunikációs infrastruktúra is csak részben kiépített. Többségében a városok és a nagyobb települések rendelkeznek csak szélessávú Internet kapcsolattal.

Az önkormányzatok egy része helyi adómentesség biztosításától reméli a vállalkozások letelepedését, megerősödését. Barcs ipari parkkal, a községek egy része szabad iparterületekkel rendelkezik. Bár a középfokú oktatási intézményekben hagyománya van a szakmunkás képzésnek, de az intézményi képzés szakmastruktúrája jelenleg nem igazodik a gyorsan változó kereslet igényeihez.

A vállalkozások számára fejlődési lehetőséget jelenthet a határ-menti elhelyezkedés, mely kedvez a nemzetközi kapcsolatok kiépítésének, erősödésének.

24

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g helyzete a v llalkoz sok szempontj b l 2 2
A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

A nemzetközi együttműködések kialakulását segíti az, hogy Barcson az ipari vásárnak már hagyománya van. A rendezvényen viszonylag nagy számban vesznek részt külföldi, elsősorban horvát kiállítók.

A térség gazdaságfejlődésének alapja biztosított: mindkét statisztikai kistérség rendelkezik különféle gazdaságfejlesztési stratégiával, vállalkozásokat támogató programtervekkel. A gazdaság szereplői között kialakult összefogási hajlandóság, valamint az innovatív megoldások várhatóan elősegítik gazdaságfejlesztési stratégiai programok sikeres megvalósítását.

25

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

non profit szervezetek a t rs gben
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető megNon-profit szervezetek a térségben

Számuk a térségben

Számuk a térségben

Non-profit szervezet típusa

Non-profit szervezet típusa

Kultúrával kapcsolatos tevékenység

10

Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység

6

Vallással kapcsolatos tevékenység

2

Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység

22

Sporttal kapcsolatos tevékenység

23

Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység

3

Szabadidővel kapcsolatos tevékenység

43

Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

27

Oktatással kapcsolatos tevékenység

21

Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység

0

Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység

9

Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység

1

Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység

3

Nemzetközi kapcsolatok

1

Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység

8

Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység

8

Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység

4

Politikai tevékenység

1

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g jelent sebb non profit szervezeteinek jellemz se 1 2
A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

A civil szervezetek nagyobb részt közös érdeklődésen alapuló tevékenységek szervezésére jöttek létre, többségük egyesületként működik. Létük több településen nem, vagy csak csekély mértékben érzékelhető.

A szervezetek egy része érdeklődik a településfejlesztési célok megvalósítása iránt. Önkormányzati, jóléti, szociális feladat átvállalásában kevesen gondolkodnak.

A térségben kis számban találhatók meg az olyan szolgáltató típusú egyesületek, alapítványok amelyek térségi, sőt megyei szinten is részt vesznek a gazdaságfejlesztésben, az esélyegyenlőség megteremtésében és a környezettudatos gondolkodás erősítésében. Ezek a szervezetek a különféle pályázati lehetőségek kihasználásával elérték, hogy a feladatellátásukhoz, működésükhöz infrastruktúrával, tárgyi-, technikai eszközparkkal rendelkeznek és főfoglalkozású munkavállalókat képesek foglalkoztatni.

A teljesség igénye nélkül:

Barcsi Vállalkozók Egyesülete:

Az egyesület 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy a térség vállalkozóit, vállalkozásait egységbe tömörítse. Feladatának tekinti, hogy a vállalkozók számára kapcsolatteremtési, kapcsolatépítési, tapasztalatcsere és információ-szerzési lehetőségeket teremtsen. Az egyesületen belül idegenforgalmi és turisztikai tagozat működik. Irodát tart fenn Barcson, ahol aktuális hírekkel, pályázati információkkal, Internet hozzáféréssel, tárgyalóhelyiséggel, reklám és marketing tevékenységgel segíti tagjait.

BARKA Alapítvány:

Az 1998.-ban megalapított magánalapítvány tevékenységét közhasznú formában jelenleg 12 fő alkalmazott segítségével látja el, melyek a következők: hátrányos helyzetű munkanélküliek számára komplex munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, képzési, átképzési programok szervezése, tranzitfoglalkoztatás, házi segítségnyújtás szolgáltatás működtetése, pályázatkészítési tanácsadás, civil inkubáció.

27

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g jelent sebb non profit szervezeteinek jellemz se 2 2
A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

Sikeres hazai és EU-s (PHARE, HEFOP, ROP) pályázataik segítségével több munkahelyteremtő, gazdaság és közösségfejlesztő programot valósítottak meg. A rendelkezésükre álló erőforrások kihasználásával, széleskörű önkormányzati, vállalkozói és civil kapcsolatrendszerükkel a közös értékek és a kölcsönös érdekek mentén összefogva, képesek követhető modelleket kidolgozni és megvalósítani, ez által a térség munkaerő-piaci, gazdasági és társadalmi fejlődésének előmozdításában hatékonyan közreműködni.

Dél Somogyi Cigányok Közhasznú Szervezete:

A társadalmi szervezet 1991-ben alakult. Somogy megye egyik legnagyobb cigány kisebbségi gyűjtőszervezete. Sokrétű tevékenysége közül a legfontosabb az érdekképviselet-érdekvédelem, a munkanélküliség kezelése, a foglalkoztatás elősegítése, a szociális tevékenység, valamint kulturális és sportrendezvények szervezése. A szervezet 1997. óta folytat jogvédelmi tevékenységet alapítványi támogatással. A szervezet tagszervezeteinek száma több mint 50, tagsága meghaladja az 1000 főt.

Barcsi Környezetvédelmi Egyesület:

Az egyesület önkéntes tagjai segítségével és pályázati források felhasználásával küzd a környezetvédelem és a környezettudatos gondolkodás elterjedéséért.

28

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g lakoss g nak alakul sa az elm lt t vben
2002 (fő)

2003 (fő)

2004 (fő)

2005 (fő)

2006 (fő)

A térség összesített lakossága 2002-2006 között 1,054 fővel csökkent, ami arányosítva 2%-os csökkenést jelent

A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben

Térség összlakossága

42,367

42,044

41,725

41,600

41,313

Éves változás

-125

-287

-323

-319

 • A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1,054 fővel csökkent
 • A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal csökkent

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

a lakoss g kor szerinti sszet tele a t rs gben
A térségben az aktív korú lakosság aránya 63%, ami 3 százalékponttal magasabb az országos átlagnálA lakosság kor szerinti összetétele a térségben

Aktív korú lakosság

Lakosság kor szerinti összetétele

(fő)

Országos átlag

Megoszlás

3%

3%

0-2 év

3%

3%

3-5 év

11%

13%

6-14 év

63%

60%

15-59 év

19%

21%

59 év felett

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

lakoss g iskolai v gzetts g szerinti sszet tele
A térségben elsősorban a 0 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerőLakosság iskolai végzettség szerinti összetétele

7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele

(fő)

Országos átlag

Megoszlás

3%

2%

0 általános

11%

9%

1-5 általános

13%

9%

6-7 általános

32%

26%

8 általános

Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül

4%

4%

Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel

20%

17%

Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel

5%

9%

Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel

6%

12%

1%

2%

Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül

4%

10%

Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

a t rs g demogr fiai helyzete 1 2
A térség demográfiai helyzete 1/2

A szövetség területén élő lakosság száma 41.313 fő. A térség népsűrűsége napjainkban jelentősen elmarad az országos átlagtól (33,6 fő/km2, szemben az országos 108 fő/km2-tel). A népességi adatok vizsgálata során kiderül, hogy a térségben élők száma mind természetes, mind migrációs úton folyamatosan csökken. A lakosságszám fogyása természetes úton hasonló a régiós átlaghoz, a migrációs fogyás azonban magasabb. Az elmúlt évek alatt a falusi népesség aránya csökkenést, míg a városban élők száma stagnálást mutat. A falvakat a jómódúak és a magasabb képzettséggel rendelkezők hagyták el elsősorban. A népesség növekedése csak azon kivételes települések esetében tapasztalható, ahova a roma népesség tömegesen költözött, vagy költözik be.

Súlyos probléma a térség legtöbb településén, hogy a fiatalok nagy része elhagyja otthonát, elsősorban a tanulás és a munkalehetőség miatt. A népesség átlagéletkora emelkedik, az eltartó-eltartott arány drasztikusan romlik. A rendelkezésre álló adatok alapján, az időskorúak aránya a térség településein 19 % az összlakossághoz viszonyítva. Az idősek aránya több helyen kétszer-háromszor meghaladja a 15 évnél fiatalabb lakosságét (Barcsi Kistérségben ez a probléma 7 települést, a Nagyatádi Kistérségben ugyanez a probléma 4 települést érint különösen). Ahol fiatalosodás és népességnövekedés regisztrálható, ott azt nem a fejlődésből adódó bevándorlás, hanem a szociális problémákat tovább feszítő, többszörösen hátrányos helyzetű (képzetlen, elszegényedett) társadalmi csoportoknál bekövetkezett születésszám növekedés eredményezi. E csoportok jellemzője, hogy munkájukat elvesztették és megélhetésük gyakran egyetlen forrása a gyermekek számával összefüggő családi pótlék és szociális segély. A demográfiai folyamatok ilyen irányú folytatódása a szociális ellátó rendszerekre rendkívül nagy terhet ró. A szociális feszültségek enyhítése érdekében, a deviáns, lumpenesedő magatartásformák terjedésének megfékezése, az alacsony szintű iskolázottság, a nyomor és kilátástalanság állandósulásának elkerülése rendkívül fontos.Bár a közvélemény azt tartja, hogy a cigányság életmódja lényegesen eltér a társadalom többségétől, a szociológiai vizsgálatok ezt egyértelműen nem bizonyítják.

32

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g demogr fiai helyzete 2 2
A térség demográfiai helyzete 2/2

Az alacsony jövedelemből élő nem roma családok életmódja, életkörülményei lényegében megegyeznek a hasonló jövedelemből élő roma családokéval. Tehát nem a cigány népesség, hanem a szegény népesség életmódja különült el a társadalom többi részétől.

33

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a gazdas gi fejl d st t mogat infrastrukt ra el rhet s ge
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0%A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége

Azon települések száma, ahol nem érhető el (db)

Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%)

Infrastrukturális adottság

 • Szélessávú Internet

9

22%

A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

17%

 • Mindhárom mobilhálózat

7

 • Helyközi autóbusz-megállóhely

0

0%

 • Közművesített, közúton elérhető ipari park

39

95%

 • Fenti infrastruk-turális adottsá-gok együttesen

0

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

a t rs g egyik telep l s n sem megtal lhat infrastruktur lis elemek 1 2
A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók megA térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Közlekedés

 • Repülőtér

Közmű ellátottság

Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások

Oktatás

Ipari parkok

Kultúra

 • Filmszínház

Pénzügyi szolgáltatások

Telekommuni-káció

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

a t rs g egyik telep l s n sem megtal lhat infrastruktur lis elemek 2 2
A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók megA térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Szociális ellátás

Gazdaságfej-lesztési szervezetek

 • Turisztikai egyesület
 • Rotary típusú klub

Egészségügyi ellátás

 • Szülészeti ellátás

Természeti adottságok

Szabadidős te-vékenységre és sportolásra al-kalmas infrastr.

Natura 2000 területek

Egyéb infrastruktúra

Közbiztonsági szolgálat

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

a t rs g infrastruktur lis adotts gai 1 2
A térség infrastrukturális adottságai 1/2

A Szövetség települései a 68-as számú főközlekedési útra – mint képzeletbeni tengelyre – szerveződtek. A főút a barcsi közúti határátkelőtől a Balaton Nyugati végéig haladva, ott az M7-es autópályára csatlakozva jelenti a térség fő közlekedési kapcsolatát. A főútvonalról ágaznak le a térség belső útjai, melyek rossz műszaki állapotúak,ez által a községek gazdasági fejlődésének komoly akadályát képezik. (A legszükségesebb felújítások ellenére, műszaki állapotuk folyamatosan romlik.)

A térség keleti irányú kapcsolata a 6-os főút, mely Pécs-Budapest irányába jelent csatlakozási kapcsolatot.

Aki a barcsi határátkelőhelynél a déli irányt választja, annak a horvátországi autópálya hálózatig 60 km-t, Zágrábig 160 km-t, az Adriai kikötőig pedig 350 km-t kell megtennie.

Vasúti kapcsolattal a térségből összesen 11 település rendelkezik. A Gyékényes-Pécs és a Gyékényes-Budapest vasúti kapcsolatból, csak az utóbbi villamosított. Megemlítendő a Pécs-Bécs Intercity barcsi megállója, valamint a Somogyszob állomás Intercity, és nemzetközi forgalomban betöltött szerepe.Helyi jelentőségű, inkább turisztikai célokat szolgál a Kaszó – Szenta közötti erdei kisvasút. A meglévő vasútvonalak állapotára jellemző, hogy alacsony teherbírásúak, a vasúti pályák, állomásépületek felújításra szorulnak.

Leginkább használt tömegközlekedési eszköz az autóbusz, melynek üzemeltetését a Kapos Volán ZRt. biztosítja. Elsősorban a 11 zsáktelepülés problémája az autóbuszok járatsűrűsége, mivel e településekre naponta csak 2-3 autóbuszjárat közlekedik.

A belterületi úthálózat csaknem teljes hossza szilárd burkolattal kiépített.

Jelentős hiány mutatkozik a kerékpárutakból. Ezek fejlesztése elengedhetetlen, mert biztonságosabbá teszik a helyi közlekedést, javítják a környezetterhelési mutatókat, hozzájárulnak az idegenforgalmi adottságok jobb kihasználásához és alternatív program lehetőséget jelentenek a térségbe érkező vendégek számára.

A felszíni kutakból nyert víz egy része erősen nitrátos, ezért emberi fogyasztásra nem mindenhol alkalmas.

37

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g infrastruktur lis adotts gai 2 2
A térség infrastrukturális adottságai 2/2

Az egészséges ivóvíz biztosítása azonban a vezetékes ivóvízhálózat teljes körű kiépítettségével megoldott. Probléma a hálózatok életkora miatt megjelenő vízminőség romlás és a hálózaton keresztül nyerhető ivóvíz magas vastartalma.

A vezetékes szennyvízhálózat a 41 településből 19-ben kiépített. Teraszos-kazettás szennyvíz lerakó található Kutas, Lábod, Homokszentgyörgy, Segesd községekben, ahova azonban a falvak lakóházainál meglévő szikkasztók szennyvízének csak rendkívül kis hányada jut ki. Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 90,8%.

A vezetékes földgáz ellátás a 41 település 50%-ában biztosított.

A telefonhálózat az utóbbi évek fejlesztésének köszönhetően mindenki számára elérhető, a szélessávú Internet használat azonban csak a települések mintegy 50 %-ában biztosított.

A humáninfrastruktúra állapota jelenleg még kielégítő, de a kedvezőtlen demográfiai hatások veszélyeztetik jövőbeni teljeskörű elérhetőségét és minőségét.

38

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

adotts gokb l ad d fejleszt si lehet s gek turizmus
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitássalAdottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus

Egy főre jutó szálláshelyek száma

(db/fő)

Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő)

Magas kategóriájú szállás*

Alacsonyabb kate-góriájú szállás**

Magas kategóriájú szállás*

Alacsonyabb kate-góriájú szállás**

Térségi adat

0.00

0.03

0.23

0.49

Országos átlag

0.02

0.04

1.81

0.68

Térségi adat az országos átlag százalékában

20%

65%

13%

71%

* Szálloda, gyógyszálloda, panzió

** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

telep l sek f bb jellemz i 1 6
Települések főbb jellemzői 1/6

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Babócsa

 • Község
 • 1,773
 • 21.15%
 • 330,526
 • 0.000
 • 0.051

Bakháza

 • Község
 • 217
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 19.86%
 • 278,251
 • 0.000
 • 0.000

Barcs

 • Város
 • 12,007
 • 12.27%
 • 517,337
 • 0.043
 • 0.042
 • Közszféra

Bélavár

 • Község
 • 442
 • 14.29%
 • 230,037
 • 0.000
 • 0.000
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Beleg

 • Község
 • 677
 • 26.09%
 • 279,699
 • 0.000
 • 0.000
 • Szállítási, raktározási, postai és távközl...

Bolhás

 • Község
 • 492
 • 20.63%
 • 227,187
 • 0.000
 • 0.000
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Bolhó

 • Község
 • 824
 • 21.11%
 • 228,746
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

40

telep l sek f bb jellemz i 2 6
Települések főbb jellemzői 2/6

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Csokonyavisonta

 • Község
 • 1,632
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
 • 23.55%
 • 260,356
 • 0.415
 • 10.725

Darány

 • Község
 • 1,032
 • Közszféra
 • 18.59%
 • 336,267
 • 0.000
 • 0.000

Drávagárdony

 • Község
 • 156
 • 40.22%
 • 161,864
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Drávatamási

 • Község
 • 407
 • 10.92%
 • 269,180
 • 0.000
 • 0.285
 • Közszféra

Görgeteg

 • Község
 • 1,188
 • 26.21%
 • 237,310
 • 0.806
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Háromfa

 • Község
 • 837
 • 17.47%
 • 351,885
 • 0.000
 • 1.346
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Heresznye

 • Község
 • 327
 • 25.42%
 • 236,053
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

41

telep l sek f bb jellemz i 3 6
Települések főbb jellemzői 3/6

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Homokszentgyörgy

 • Község
 • 1,229
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 18.64%
 • 294,247
 • 0.000
 • 0.000

Istvándi

 • Község
 • 675
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 29.87%
 • 119,769
 • 0.000
 • 0.000

Kálmáncsa

 • Község
 • 686
 • 18.51%
 • 188,394
 • 0.000
 • 0.000
 • Közszféra

Kastélyosdombó

 • Község
 • 292
 • 21.27%
 • 258,317
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Kaszó

 • Község
 • 148
 • 13.46%
 • 537,572
 • 42.635
 • 1.419
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Kisbajom

 • Község
 • 436
 • 30.99%
 • 183,583
 • 0.000
 • 0.000
 • Közszféra

Komlósd

 • Község
 • 198
 • 19.40%
 • 347,353
 • 0.000
 • 0.000
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

42

telep l sek f bb jellemz i 4 6
Települések főbb jellemzői 4/6

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Kutas

 • Község
 • 1,534
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
 • 12.87%
 • 305,944
 • 0.000
 • 0.000

Lábod

 • Község
 • 2,146
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 17.10%
 • 346,595
 • 0.560
 • 0.011

Lakócsa

 • Község
 • 618
 • 24.37%
 • 260,173
 • 0.000
 • 0.000
 • Közszféra

Nagykorpád

 • Község
 • 613
 • 26.35%
 • 264,927
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Ötvöskónyi

 • Község
 • 941
 • 17.97%
 • 306,243
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Péterhida

 • Község
 • 172
 • 24.00%
 • 212,608
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Potony

 • Község
 • 267
 • 19.88%
 • 270,484
 • 0.000
 • 0.000
 • Közszféra

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

43

telep l sek f bb jellemz i 5 6
Települések főbb jellemzői 5/6

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Rinyabesenyő

 • Község
 • 211
 • Közszféra
 • 35.86%
 • 86,672
 • 0.000
 • 0.000

Rinyaszentkirály

 • Község
 • 436
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
 • 33.21%
 • 177,401
 • 0.000
 • 0.037

Rinyaújlak

 • Község
 • 296
 • 15.31%
 • 342,031
 • 0.000
 • 0.000
 • Közszféra

Rinyaújnép

 • Község
 • 55
 • 43.59%
 • 107,880
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Segesd

 • Község
 • 2,751
 • 11.35%
 • 331,977
 • 0.000
 • 0.000
 • Közszféra

Somogyaracs

 • Község
 • 229
 • 45.32%
 • 103,002
 • 0.000
 • 0.000
 • Közszféra

Somogyszob

 • Község
 • 1,754
 • 13.17%
 • 429,272
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

44

telep l sek f bb jellemz i 6 6
Települések főbb jellemzői 6/6

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Szabás

 • Község
 • 613
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 23.60%
 • 243,801
 • 0.000
 • 0.000

Szentborbás

 • Község
 • 147
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
 • 21.11%
 • 239,350
 • 0.000
 • 0.000

Szulok

 • Község
 • 702
 • 18.27%
 • 335,021
 • 0.000
 • 0.000
 • Közszféra

Tarany

 • Község
 • 1,266
 • 20.15%
 • 303,916
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Tótújfalu

 • Község
 • 239
 • 20.31%
 • 256,084
 • 0.000
 • 1.025
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Vízvár

 • Község
 • 648
 • 16.39%
 • 381,482
 • 0.000
 • 0.400
 • Közszféra

{TelFoJell.6.Nev}

 • {TelFoJell.6.M355}
 • {TelFoJell.6.M354}
 • {TelFoJell.6.M115}
 • {TelFoJell.6.M440}
 • {TelFoJell.6.Magas}
 • {TelFoJell.6.Alacsony}
 • {TelFoJell.6.Szektor}

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

45

telep l sek egy mondatos jellemz se 1 21
Települések egy mondatos jellemzése 1/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Alacsony jövedelmi szint és szociális feszültségek mely a nagy számú munkanélküliségből fakad”
 • „A település gyógyvízére(termálfürdő)és történelmi emlékeire alapozott turizmusfejlesztés”
 • Babócsa
 • „A lakosság számára nem áll rendelkezésre megfelelő infrastruktúra (szennyvíz, gáz, bekötőutak). Zsáktelepülés”
 • „A környező erdőségek hasznosítása és a vadászturizmus fejlesztése”
 • Bakháza

46

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 2 21
Települések egy mondatos jellemzése 2/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A város az autópálya és a gyorsforgalmi útak hiánya miatt nem kedvez a vállalkozások letelepedésének”
 • „Gyógy és szelídturizmus fejlesztésére alapozott koncentrált munkahelyteremtés”
 • Barcs
 • „A munkahelyek hiánya miatt a településről folyamatos az elköltözés, ez által a lakosság átlagéletkora rohamosan nő (elöregedés)”
 • „A munkerő mobilitásának fokozása Nagyatád-Barcs-Nagykanizsa felé, ehhez a közlekedési lehetőségek adottak (vasút, közút egyaránt)”
 • Bélavár

47

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 3 21
Települések egy mondatos jellemzése 3/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Kedvezőtlen demográfiai helyzet: elöregedés, elvándorlás, szakképzetlen a munkaerő”
 • „Munkanélküliek képzése, ezáltal a lakosság jövedelemtermelő képességének növelése és foglalkoztatottsági helyzet javítása”
 • Beleg
 • „Rosszak a közlekedési lehetőségek”
 • „Mező- és erdőgazdálkodás fejlesztése, ezáltal a foglalkoztatás növelése”
 • Bolhás

48

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 4 21
Települések egy mondatos jellemzése 4/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Folyamatosan emelkedő magas munkanélküliség, mely a helyi munkalehetőségek hiányából, illetve a munkaerő mobilizációs hajlandóságának hiányából ered”
 • „A meglévő elsősorban mezőgazdasági tevékenységet folytató őstermelők és családi gazdaságok fejlesztése, innovációs hajlandóságuk növelése”
 • Bolhó
 • „A helyi munkalehetőségek hiánya miatt a településről elsősorban a képzett fiatalok vándorolnak el, melynek egyenes következménye az elöregedés, mely a szociáis ellátó rendszer számára nehéz terhet jelent”
 • „A turisztikai adottságok jobb kihasználása: az országos hírnevű termálfürdő és a hozzá kapcsolódó üdülőtelep korszerűsítése,vendégmarasztaló programok, attrakciós porták létrehozása és fejlesztése”
 • Csokonyavisonta

49

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 5 21
Települések egy mondatos jellemzése 5/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A meglévő aktív vállalkozások száma rendkívül alacsony, ez által a helyi munkalehetőségek száma is rendkívül kevés, melynek következtében a migráció folyamatosan emelkedik”
 • „A családi gazdaságokra és őstermelőkre alapozva a tradicionális mezőgazdálkodás fejlesztése: helyi termékek, illetve szolgáltatások piacra jutásának elősegítése korszerű humán és marketing eszközö felhasználásval”
 • Darány
 • „Az aktiv vállalkozások hiányából eredően a fiatalok elköltöznek , ez által a település lakosságszáma folyamatosan csökken, a munkanélküliség pedig rohamosan növekszik”
 • „A közlekedési lehetőségek javításával, iletve a természeti adottságok turisztikai hasznosításával a zsáktelepülésből eredő hátrányok csökkenthetők”
 • Drávagárdony

50

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 6 21
Települések egy mondatos jellemzése 6/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A lakossági szolgáltatok-vállalkozások- hiánya (a foglalkoztatottak zöme a helyi időseket, illetve pszihiátriai betegeket ellátó közintézményben dolgozik)”
 • „Dráva folyóra és környzetére alapozott turizmusfejlesztés (vízi-,horgász-,természetjáró turizmusfejlesztés), illetve az ehhez kapcsolódó szálláshelyfejlesztés, programok, attrakciók szervezése”
 • Drávatamási
 • „A lakosság számára nem érhető el a szennyvíz-, és vezetékes gáz hálózat”
 • „Rinyatamási Kastély és hozzá tartozó park vonzerejének kihasználása”
 • Görgeteg

51

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 7 21
Települések egy mondatos jellemzése 7/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Helyi foglalkoztató vállalkozások hiánya”
 • „A település kiváló horgász- és vadász turisztikai adottságokkal rendelkezik”
 • Háromfa
 • „Elöregedő lakosság, helyi munkahelyek hiánya miatt a dolgozni akaró fiatal réteg elköltözik a településről”
 • „Használaton kívüli ipartelep hasznosítása, vállalkozások betelepítése”
 • Heresznye

52

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 8 21
Települések egy mondatos jellemzése 8/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A munkanélküliségből adódó alacsony jövedelmi szint súlyos szociális problémákat eredményez a településen.”
 • „A meglévő, jelenleg kihasználatlan, de jó adottságokkal rendelkező gazdasági épületek hasznosításával, alternatív jövedelemszerző programokkal a vállalkozási hajlandóság fokozása, illetve a meglévő vállalkozások megerősítése, tevékenységi körük kiszélesítése.”
 • Homokszentgyörgy
 • „Halmozottan hátrányos helyzetű, rendkívül alacsony jövedelmi szinten élő, képzetlen, túlnyomó többségben roma népcsoporthoz tartozó lakosság.”
 • „Alternatív munkaerőpiaci programok indításával a humánerőforrás fejlesztése, illetve a foglalkoztatási szint javítása (a komplex támogató,felzárkóztató,képzési, foglalkoztatási programok az önkormányzat és civil szféra szros együttműködését feltételezi).”
 • Istvándi

53

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 9 21
Települések egy mondatos jellemzése 9/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A településen élők alacsony képzettségi szintje, mely részben az elöregedésnek és a képzettebb rétegek településről történő elvándorlásának következménye”
 • „a zsáktelepülési jelleg megszüntetése: útnyitás Szigetvár felé, mely a működő vállakozások mererősödését is segíti.”
 • Kálmáncsa
 • „A munkahelyek hiányából eredően a munkanélküliség folyamatosan emelkedik, a településről történő elvándorlás fokozódik.”
 • „Alternatív jöveelemszerzést támogató programok beindításával a lakosság életszínvonalának növelése”
 • Kastélyosdombó

54

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 10 21
Települések egy mondatos jellemzése 10/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Sok a burkolatlan földút, mely megnehezíti a közlekedést”
 • „Közösségi tér létrehozása a lakosság számára, ezáltal a népességmegtartó képesség javítása”
 • Kaszó
 • „A helyi foglalkoztatók hiánya miatt magas a munkanélküliség, és alacsony a jövedelmi helyzet”
 • „A település esztétikus faluképére, és nyugodt környezetére alapozva falusi turizmus fejleszthető”
 • Kisbajom

55

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 11 21
Települések egy mondatos jellemzése 11/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Folyamatosan csökkenő lakosságszám mely a helyi munkalehetőségek hiányának és a migrációs fogyásnak következménye”
 • „Az agrárium fejlesztéséhez jó alapot teremtenek a vizonylag magas AK értékű földterületek,valamint a hozzáértő szakemberek”
 • Komlósd
 • „A cigányság foglalkoztatásának megoldása”
 • „Meglévő helyi vállalkozásokra épülő munkahelyteremtés. Olyan mezőgazdasági növények termeszétse, melyeknek nagy a manuális munka igénye.”
 • Kutas

56

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 12 21
Települések egy mondatos jellemzése 12/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Helyi foglalkoztatók alacsony száma”
 • „Főútvonal melletti elhelyezkedés”
 • Lábod
 • „Folyamatosan emelkedő munkanélküliség a vállalkozási aktivitás csökkenése következtében.”
 • „Az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek jobb kihasznállása a kiforrott dinnyetermelési kultúrára és a nemzetiségi(horvát) hagyományokra alapozva”
 • Lakócsa

57

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 13 21
Települések egy mondatos jellemzése 13/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A település magas munkanélküliséggel súlytott, melynek oka a helyi foglalkoztatók hiánya”
 • „A település alatt húzódó termálvíz-kincs felhasználása turisztikai és energetikai célokra”
 • Nagykorpád
 • „Kedvezőtlen demográfiai adottságok: Alacsony iskolázottság, képzetlen munkaerő, nehéz szociális körülmények”
 • „Meglévő hagyományokra alapozott helyi mezőgazdasági termékek (pl.: málna termesztés) előállítása és értékesítése”
 • Ötvöskónyi

58

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 14 21
Települések egy mondatos jellemzése 14/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A vállalkozói aktivitás hiánya miatt a szolgáltatások nehezen elérhetők a lakosság számára, a munkanélküliek száma folyamatosan emelkedik, a településről történő elvándorlás fokozódik.”
 • „Az érintetlen természeti környzetet, a temészeti szépségek, a csend és nyugalom kihasználására alapozva a falusi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése”
 • Péterhida
 • „A lakosságszám folyamatos csökkenése, melyet a munkahelyek hiányának következtében történő elvándorlás eredményez”
 • „Alternatív jövedelemszerző és kulturális programok segítségel a lakosság életszínvoalának javítása, a nemzetiségi (horvát) indentitástudat fokozása.”
 • Potony

59

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 15 21
Települések egy mondatos jellemzése 15/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A helyi foglalkoztatók hiánya következtében rendkívül magas a munkanélküliség”
 • „A Rinyabesenyő-Homokszentgyörgy út megépítésével a falu nem lenne tovább zsáktelepülés, a Pécs irányába átmenő forgalomra alapozva fejlődhet a község gazdasága.”
 • Rinyabesenyő
 • „A lakosság számára nem érhető el a vezetékes gáz- és szennyvíz- hálózat”
 • „A település jó horgász- és vadászturisztikai adottságokkal rendelkezik, melyek fejleszthetők”
 • Rinyaszentkirály

60

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 16 21
Települések egy mondatos jellemzése 16/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Csokonyavisontai Fürdőt a településsel összekötő 2,3 km hosszú aszfaltozott út hiánya”
 • „Teljes kiépített infrastruktúra, káros hatásoktól mentes környezet, vállalkozóbarát faluvezetés”
 • Rinyaújlak
 • „A település elnéptelenedése, rendkívül alacsony jövedelmi szint”
 • „Összközművesített, olcsó telkek.”
 • Rinyaújnép

61

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 17 21
Települések egy mondatos jellemzése 17/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Az infrastruktúra nem teljeskörűen kiépített, a fő közlekesi csomópontoktól távolság esik a település. A vonalas település szerkezet következtében falun belül is nagyok a távolságok, és nincs mód egy központi tér kialakítására.”
 • „Mezőgazdasághoz kapcsolódó szolgáltatási struktúra fejlesztése, különös tekintettel a biogazdálkodásra.”
 • Segesd
 • „Munkanélküliség, Képzetlenek az emberek, Szociális problémák, Alacsony jövedelmi szint”
 • „Olcsó ingatlanok, háborítatlan természeti környezet”
 • Somogyaracs

62

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 18 21
Települések egy mondatos jellemzése 18/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A kis és középvállalkozások telephelyeinek infrastruktúra hiánya”
 • „Jó közlekedési feltételek (első sorban vasúti) és meglévő tertmelő infrastruktúra kihasználása”
 • Somogyszob
 • „A helyi foglalkozatók hiánya miatt magas a munkanélküliség”
 • „Tavakra és a Rinya patakra alapozva horgász turizmus fejleszthető”
 • Szabás

63

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 19 21
Települések egy mondatos jellemzése 19/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A település perifériás helyzetéből adódóan nehezen megközelithető”
 • „A Dráva folyóra,valamint a nemzetiségi (horvát) hagyományokra alapozott turizmusfejlesztés”
 • Szentborbás
 • „Helyi munkalehetőségek alacsony száma illetve szezonális jellege”
 • „A vállalkozói aktivitás jobb kihasználása: a termálfürdő korszerűsítése magántőke bevonásával, turizmushoz kapcsolódó szálláshelyfejlesztés, szolgáltatási struktúra szélesítése, valamint a meglévő német nemzetiségi hagyományok és kapcsolatok turisztikai célra történő hasznosítása”
 • Szulok

64

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 20 21
Települések egy mondatos jellemzése 20/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A lakosság számára nem elérhető a szennyvízhálózat”
 • „Vállalkozások letelepedésének az ösztönzése a foglalkoztatás növelése céljából”
 • Tarany
 • „Folyamatosan emelkedő munkanélküliségi ráta, mely a település perifériás helyzetének és a munkaerő mobilitáshiányának együttes következménye”
 • „Utak korszerűsítése: a Dráva folyóhoz vezető út aszfaltozása megalaopzza a természeti és a falusi turizmus fejlődését”
 • Tótújfalu

65

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 21 21
Települések egy mondatos jellemzése 21/21

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Munkanélküliség, munkahelyek hiánya”
 • „Ipar telepítése a vízbázisra. Drávai turizmus - ennek kiszolgálása”
 • Vízvár
 • „{TelepulesJell.1.Ny248}”
 • „{TelepulesJell.1.Ny249}”
 • {TelepulesJell.1.Nev}

66

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

tartalom2
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
kijel lt f fejleszt si priorit sok a t rs gben 1 1
Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1

A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 22 db fejlesztési intézkedés tartozik

Intézkedé-sek száma

Összes allokált forrás (EUR)

Fő fejlesztési prioritás

 • „Szilárd alapunk /Infrastruktúra fejlesztése/”
 • 2 db
 • 12,158,583
 • „Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/”
 • 4 db
 • 8,151,542
 • „Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/”
 • 5 db
 • 3,605,471
 • „Jövőnk záloga /Gazdasági Környezet fejlesztése/”
 • 5 db
 • 1,575,234
 • „Földünk javai /Helyi mező- és erdőgazdaság fejlesztése/”
 • 3 db
 • 1,519,854
 • „Az összefogás ereje /Társadalmi tőke erősítése/”
 • 3 db
 • 783,043
 • „{FejlPrioritasok.6.Ny396}”
 • {FejlPrioritasok.6.Sz331} db
 • {FejlPrioritasok.6.Sz332}
 • „{FejlPrioritasok.7.Ny396}”
 • {FejlPrioritasok.7.Sz331} db
 • {FejlPrioritasok.7.Sz332}

68

68

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 1 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6

A legtöbb forrás – 993,776 EUR – a(z) Falufejlesztés fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Szilárd alapunk /Infrastruktúra fejlesztése/

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • A helyi humánerőforrás fejlesztése
 • 134,983
 • Az infrastruktúra fejlesztése
 • 12,023,600
 • {FejlIntForras.2.Int}
 • {FejlIntForras.2.Forras}
 • {FejlIntForras.3.Int}
 • {FejlIntForras.3.Forras}
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

69

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 2 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6

A legtöbb forrás – 993,776 EUR – a(z) Falufejlesztés fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Programok, attrakciók ösztönzése
 • 517,869
 • Szolgáltatások fejlesztése
 • 5,086,324
 • Szálláshelyek fejlesztése
 • 2,382,370
 • Turisztikai marketing fejlesztése
 • 164,979
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

70

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 3 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6

A legtöbb forrás – 993,776 EUR – a(z) Falufejlesztés fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Falufejlesztés
 • 993,776
 • Kulturális értékek megőrzése
 • 97,488
 • Épített örökségek megőrzése
 • 626,224
 • Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése
 • 195,992
 • Alapszolgáltatások fejlesztése
 • 1,691,991
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

71

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 4 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6

A legtöbb forrás – 993,776 EUR – a(z) Falufejlesztés fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Jövőnk záloga /Gazdasági Környezet fejlesztése/

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Piacrajutás segítése
 • 77,495
 • Telephelyfejlesztés
 • 384,000
 • Helyi vállalkozások humánerőforrás fejlesztése
 • 20,000
 • Helyi termékek és szolgáltatások minőségének javítása
 • 18,748
 • Technológia fejlesztés
 • 1,000,000
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

72

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 5 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6

A legtöbb forrás – 993,776 EUR – a(z) Falufejlesztés fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Földünk javai /Helyi mező- és erdőgazdaság fejlesztése/

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • A helyi mezőgazdaság fejlesztése
 • 919,391
 • A helyi erdőgazdálkodás és kapcsolódó tevékenységek fejlesztése
 • 326,463
 • Alternatív jövedelemszerző tevékenységek fejlesztése
 • 274,000
 • {FejlIntForras.3.Int}
 • {FejlIntForras.3.Forras}
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

73

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 6 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6

A legtöbb forrás – 993,776 EUR – a(z) Falufejlesztés fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Az összefogás ereje /Társadalmi tőke erősítése/

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Környezettudatosság erősítése
 • 646,800
 • A természeti örökség megőrzése
 • 20,000
 • Fenntartható együttműködési formák támogatása
 • 116,243
 • {FejlIntForras.3.Int}
 • {FejlIntForras.3.Forras}
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

74

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

tartalom3
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
  • 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat
  • 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat
  • Komplex stratégia megoldási javaslatai
azonos tott fejleszt si lehet s gek szektoronk nt helyi gazdas g fejleszt se
A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihozAzonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése

Szektoronkénti megoszlás

Vállalkozások száma

Foglalkozta-tottság

10 legna-gyobb vállalk.

10 legfonto-sabb javaslat

Szektor

Javaslatok

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

13%

22%

40%

35%

50%

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

9%

34%

30%

0%

0%

9%

6%

0%

0%

0%

Építőipar

29%

17%

20%

13%

0%

Kereskedelem, javítás

7%

3%

10%

13%

10%

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

6%

10%

0%

3%

0%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

5%

2%

0%

0%

0%

Pénzügyi közvetítés

13%

3%

0%

0%

0%

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

8%

3%

0%

23%

20%

Egyéb szolgáltatás

0%

0%

0%

13%

20%

Egyéb tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 1 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása. Fejlett technikák, technológiák alkalmazásának ösztönzése, az infrastrukturális elemek fejlesztése. A pályázatok révén a vállalkozások modernizálódnak, az elmaradt és szükséges fejlesztések megvalósíthatók. A vállalkozások piacra jutásának segítése, a vásárokon való megjelenésének támogatásával és a marketing tevékenység ösztönzésével. A minőségbiztosítási rendszerek alkalmazásának támogatása, szabványok átvétele.”
 • „A fejlett technikák, technológiák alkalmazásának ösztönzésével a vállalkozások fejlődnek. Nő a vállalkozások versenyképessége. Csökkenni fog az elvándorlás. Stabilabbá, fejlettebbé válnak a vállalkozások. Új vállalkozások alakulnak. 20 új munkahely jön létre. Élhetőbbé válnak a falvak és a város. Átlagot meghaladó mértékben növekednek a bérek. Növekedik a vásárló erő, ezáltal fejlődik a kereskedelem. Nőnek az önkormányzatoknál jelentkező adóbevételek, mely egyéb területek fejlesztését is lehetővé teszi.”
 • „Egyéb tevékenység”

1

77

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 2 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „A csak erdészeti szolgáltatással foglalkozók technológia fejlesztése. Az erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése, ideértve további gépek vásárlását. Az állománynevelési tevékenységek támogatása révén. Az új technológiák alkalmazásával környzetbarát, és hatékonyabb módon művelni az erdőket.”
 • „Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazásával az erdőtalaj, a megmaradt állomány és a növényzet védelme, optimális erdőtalaj és fejlődési folyamat biztosítása. Az erdészeti munkák szakszerű és időbeni elvégzése a biztonságtechnikai és ergonómiai szempontok figyelembevételével történik.”
 • „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás”

2

78

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 3 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Szálláshely fejlesztés.
 • A meglévő, de felújításra, bővítésre szoruló, valamint az újonnan létrehozandó szálláshelyek többsége 4-10 férőhely kialakítására törekszik. Ezeket a helyben illetve a turisztikai attrakciók környezetében jelentkező igényeket kell kielégíteni. A tipikus falusi vendéglátás feltételeinek megteremtése a lakóterek és vizesblokkok kialakításával és korszerűsítésével, komfotr fokozatának emelésével érhető el. A fejlesztések során a helyi geotermikus adottságok kihasználását is ösztönözni kell.”
 • „A szálláshelyfejlesztésekkel hazánk egyik legelmaradottabb, ugyanakkor természeti értékekkel bőségesen rendelkező térségében teremtünk meg a valós szükségleteket kielégítő turisztikai szálláshely fejlesztéseket. A fejlesztések révén színvonalas szolgáltatásokat nyújtó, környezetbarát módon üzemeltetett szálláshelyek jönnek létre. Az egy főre jutó turisztikai bevétel és a foglalkoztatottság jelentősen növekszik.”

3

 • „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás”

79

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 4 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Telephely fejlesztés.
 • A vállalkozások telephelyeinek infrastrukturális bővítéseinek, fejlesztéseinek támogatása. A meglévő technológiák modernizálásának ösztönzése, az optimális termelési színvonal elérése érdekében.”
 • „A vállalkozások működése gazdaságosabbá válik. Az így felszabaduló források segítségével további fejlesztések valósulnak meg. Ezáltal élénkül a települések gazdasági élete, új munkahelyek jönnek létre, ezáltal növekszik a térség népesség megtartó ereje.”

4

 • „Egyéb tevékenység”

80

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 5 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Horgász-, lovas turizmus fejlesztése. A már meglévő és üzemelő szolgáltatások körének bővítése a szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával pl. horgászkikötő, valamint komplex szolgáltatások (horgászat, szállás, ellátás) kialakításával. A lovasturisztikai szolgáltatás alapfeltételeinek biztosítása (állomány, telephely) mellett szükséges a nagyobb területek, útvonalak, megállóhelyek kialakítása is. Alternatív, fejlesztő (terápiás, gyógyászati) tevékenységek támogatása, mely kapcsolódik a fürdőkhöz kapcsolódó gyógyturizmushoz /HPME 4681/. A fiatalok számára a lovas torna (voltige), mint (egyéni és csapat) sportolási lehetőség megteremtése.”
 • „A térségben eltöltött vendégéjszakák számának növekedése, a bevétel és a foglalkoztatottsági szint emelkedése várható. A kínálati oldal folyamatos bővülése a megcélzott vendégkörök részéről egymást erősítő folyamatokat generál. Új gyógypedagógiai módszerek alkalmazhatók a rehabilitációs, a fejlesztő és nevelő munkában. Javulnak a résztvevők fizikai, pszichés és szociális készségei. A fejlesztésekkel, természeti értékeink megvédésével biztosítani tudjuk olyan életképes vállalkozások megerősödését, melyek valós igényeket elégítenek ki.”

5

 • „Egyéb szolgáltatás”

81

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 6 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Biogazdálkodás támogatása. Bio-organikus terméket előállító termelő beruházások támogatása- hagyományos mezőgazdasági termelésről átállás a biotermelésre (akár a hagyományos növényi kultúrák esetében is). Gyógy és fűszernövények termesztésének és piacra jutásának támogatása integrációs pontok kiépítésével (begyűjtés, átvétel, minőség-ellenőrzés, szaktanácsadás).”
 • „A bio-termelés mennyiségi, minőségi fejlődése, a kínálat bővülése. Új mezőgazdasági ág meghonosodása, a már folyamatban lévő termelés fejlődése, a rendelkezésre álló fizikai munkaerő nagyobb arányú foglalkoztatása. A helyi feldolgozás megteremtésével tovább növekedik a hozzáadott érték és a jövedelem. A program hozzájárul a fenntartható környezeti fejlődéshez, a táj védelméhez.”

6

 • „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás”

82

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 7 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Minta porta program. Mikro-térségenként egy vagy akár több olyan vendégudvart kell létrehozni, melyek a falusi emberek mindennapi életével, és a helyi hagyományokkal kapcsolatos tevékenységet folytatnak és mutatnak be. Ilyenek lehetnek pl. állatsimogató-, gasztronómiai-, kézműves udvar, melyeket hálózatba kapcsolva térségbe látogatók számára mint alternatív program lehetőséget kell felkínálni /HPME 4694/. A vendégudvaroknak bevételt kell termelniük, ez által jövedelem kiegészítést biztosítanak a településeken gazdálkodó emberek számára.”
 • „A program önfoglalkoztató életmódra, kreativitásra és a vállalkozói szemlélet kialakítására ösztönöz, ez által megszünteti a kiszolgáltatottság érzését. Széles társadalmi bázist mozgat meg, célja a társadalmi együttműködés erősítése. A falvakban a mai korhoz igazodóan, olyan szolgáltatások jönnek létre, amelyek gazdasági erőforrást és léleképítő tevékenységet jelentenek. A vendégudvarok mintaként szolgálhatnak, mely által a falvakból történő elvándorlás és a hanyatlási folyamat megtörhető.”

7

 • „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás”

83

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 8 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Erdei melléktermékek hasznosítása. Az erdei melléktermékek (gyógynövények, fűszernövények, gomba, makk, agancsok stb.) felvásárlására alkalmas gyűjtőhelyek létrehozása. Az ezen termékek átváteléhez, osztályozásához, csoportosításához, ideiglenes tárolásához szükséges gépek berendezések beszerzése. A termékek helyi feldolgozási lehetőségeinek megteremtése. A termékek kereskedelemi hálózatba juttatása, az értékesítéshez szükséges gönygyölegek, rakodó eszközök stb. beszerzésének támogatása.”
 • „A felbecsülhetetlen mennyiségű és értékű melléktermékek fogyasztókhoz való eljutása. Foglalkoztatottság növekedése a romák körében. A hálózatosodás következtében a térségi üzleti, szakmai, emberi, kapcsolatok alakulnak ki.”

8

 • „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás”

84

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 9 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Pellet készítő üzemek létrehozása. A térségben fafeldolgozással és erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozásoktól felvásárolt és feldolgozott melléktermékből az energiatermelésben (fűtés) hasznosítható új alapanyag (pellet, apríték) gyártásának támogatása. Innovatív technológiák alkalmazása.”
 • „A megoldási javaslat eredményeként az eddig nem hasznosított melléktermékekből létrejövő új, főként fűtési rendszerek által felhasználható alapanyag gyártásával és helyben történő felhasználásával nyert hőenergiával sikerül kielégíteni és fedezni több községben a közintézmények, iskolák, valamint a lakosság fűtéshez szükséges alapanyag (pellett) igényét. A helyben történő gyártási folyamatok munkahelyteremtő gazdaságélénkítő hatásúak.”

9

 • „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás”

85

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 10 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „A településéken őstermelői vágóhidak kialakítása, ezekhez kapcsolódóan a meglévő elárusítóhelyek kihasználása /HPME 4876/, ahol nincs ott a vágóhídhoz kapcsolódóan annak kialakítása. A vágóhíddal nem rendelkező településeken a mozgó árusítás megszervezése. Az értékesítés megkezdésére, és kiterjesztésére egységes marketing terv kidolgozása.”
 • „A falun élő őstermelők számára a termelés biztonsága sokkal nagyobb lesz, a bevételekhez előbb, és biztonságosabban hozzájutnak, ezáltal ösztönzik az őstermelői réteg nagyobb számú megjelenését, ami a települések népesség megtartó képességét jó irányba mozdítja. Nő a jövedelem szerző lehetőségek száma a térség falusi lakossága számára, mérsékli a meglévő különbségeket a városokban lakókkal szemben.”

10

 • „Egyéb szolgáltatás”

86

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

tartalom4
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
  • 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat
  • 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat
  • Komplex stratégia megoldási javaslatai
a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 1 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Közösségi, gazdasági célokat szolgáló nem védett épületek külső felújítása. A közösségi tevékenységnek teret adó művelődési házak, klubtermek, sportöltözők, könyvtárak és egyéb közösségi együttlétet biztosító, közösségi szolgáltatást nyújtó épületek felújításával élénkíteni a civil közösségek tevékenységét, megfelelő színteret nyújtva munkájukhoz. Javítani a közösségi szolgáltatások színvonalán az ellátás kulturált körülményeinek megteremtésével.”
 • „Megélénkül a településeken a kulturuális, civil és közösségi élet. A mindennapokban fontossá válik az összetartozás érzése, erősödik az összetartó erő. Az épületek felújításával azok fenntartási költségei csökkennek. Nő a térségben élők komfortérzete, javul a települések népességmegtartó ereje.”

1

 • „Kultúra”

88

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 2 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Falukép javító program. A falu környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések (parkok, pihenőhelyek felújítása, illetve a védelem alatt nem álló falukép szempontjából fontos közösségi és gazdasági célokat szolgáló épületek külső felújítása.”
 • „A települések külső megjelenésének javulása, a szolgáltatási körök bővítése hozzájárul a vonzerő növekedéséhez /HPME 4702/, az életszínvonal emelkedéséhez, a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi tendenciák visszafordításához.”

2

 • „Egyéb infrastruktúra”

89

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 3 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „A védelem alatt álló épületek (pl. templomok) külső-belső felújítása. Az épületekhez kapcsolódó zöldterületek fejlesztése, utak , sétányok kiépítése, helyreállítása /HPME 4885/. A kulturális örökség felújításával, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos tervek készítése.”
 • „A településkép javulása által /HPME 4768/ a turisztikai vonzerő növekedése, a természeti és kulturális örökség megőrzése által a helyi öntudat fejlődése várható /HPME 4702/.”

3

 • „Kultúra”

90

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 4 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Vállalkozói képzés indítása a nem mezőgazdasági termelők és nem erdőgazdálkodók részére. A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány a Rinya-Dráva Szövetség területén évente szervez és bonyolít le 3-3 vállalkozói alapismeretek tanfolyamot, 60-60 órában vállalkozók és vállalkozni szándékozók részére. Egy tanfolyamon kb.: 10 hallgatóval számolunk (8-12 között). A tanfolyam tematikája, az SMVK által akkreditált tematikához kötődik.”
 • „A tanfolyamokat elvégzők megismerik a vállalkozáshoz leginkább szükséges vállalkozásalapítási, marketing, adózási, számviteli, üzleti terv készítési, kommunikációs ismereteket, így a vállalkozások stabilitása növekszik.”

4

 • „Oktatás”

91

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 5 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „A meglévő játszóterek felújításal, az új játszóterek létrehozása. A játszótérfejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javul a településeken élők esélye mind a képességek kibontakoztatása, mind az egészség megtartása terén. Lehetőség biztosítása a gyermekeknek a szabadidő kulturált körülmények között való eltöltésére.”
 • „A játszóterek kialakításával javul a település esztétikája. A gyermekek fejlődési -mind mozgáskoordinációs, mind mentális képessége- lehetősége ugrásszerűen javul, így az alapszíntű oktatásban a lemaradások mérséklődnek, és meg is szűnnek azokhoz a gyermekekhez képest, akik mindezeket a lehetőségeket élvezhetik. A terek közösséggé kovácsolnak, javul a településeken élők komfortérzete, végső soron a települések lakosságmegtartó képessége.”

5

 • „Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra”

92

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 6 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „A meglévő nem iskolákhoz kapcsolódó sportlétesítmények és az azokat kiszolgáló épületek felújításának támogatása, új sportpályák kialakítása. A sportolási lehetőségek bővítése, a településen idáig el nem érhető sportágakhoz szükség infrastruktúra megteremtése (jégkorcsolya pálya, tenisz pálya stb.). A kialakított és felújított létesítményeket a lakosság minden korosztálya számára elérhetővé kell tenni.”
 • „A felújított létesítmények kihasználtsága megnő. A helyi lakosság, különösen a fiatalok hasznosan töltik el szabadidejük egy részét. Megerősödik a helyi közösség összetartozása. A lakosság többet sportol, az emberek egészségi állapota javul.”

6

 • „Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra”

93

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 7 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Védett tájházak rekonstruálása, bemutató térré alakítása /HPME 5396/, közösségi célú hasznosítása. A hagyományos népi építészeti és kulturális értékek megőrzése. A népi kismesterségek fogásainak szervezett tanításához helyszín biztosítása /HPME 4734/, népi szokások bemutatása, kulturális rendezvények számára hagyományos környezet biztosítása (szüret, aratási ünnep, regölés, lucázás, lakodalmak, stb.) /HPME 4867/.”
 • „A helyi hagyományok ápolása, az építészeti értékek fenntmaradása és megismerése. A térség turisztikai vonzerejének javulása, a helyi attrakciók számának növekedése /HPME 4694/, a közösségi öntudat erősödése.”

7

 • „Kultúra”

94

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 8 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Tanácsadó program indítása a nem mezőgazdasági termelők és nem erdőgazdálkodók számára, Barcson és Nagyatádon az érintett településeken vállalkozásba kezdők, vállalkozást tervezők számára. A tanácsadó program keretében az érdeklődők megkapják a vállalkozás indításához szükséges információkat.”
 • „Fontos, hogy felkészült vállalkozók legyenek a térségben. A tudás, az információ növeli a siker esélyét. Stabilabb, jól működő vállalkozások jönnek létre, melyek hozzájárulnak a térség gazdasági fejlődéséhez, növelik a GDP-t, a foglalkoztatást. Az öt év alatt kb. 750 vállalkozni szándékozó kapja meg a szükséges információkat.”

8

 • „Gazdaságfejlesztési szervezetek”

95

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 9 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „A térségi erdei iskolák fejlesztése az épület felújításával, korszerűsítésével (pl.: fűtéskorszerűsítés, festés, burkolás, tetőszerkezet javítása, elektromos hálózat korszerűsítése, konyha átalakítása, szennyvíz kezelése, kemence építés), új épület építésével, meglévő épületek környezettudatos átalakításával. Az erdei iskolák kapacitás és funkció bővítése. Az erdei iskolák közvetlen közelében tér elemek kihelyezése és építése (pl.: tűzrakóhely, filagória, dísztó, burkolt sétaösvény, játszótér, pad, hulladékgyűjtő stb.). Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök kiépítése (pl. mini meteorológiai állomás, élőmodellek, fűszerkert, mezőgazdasági terményparcellák). Akadálymentesítés. Tanösvény kialakítása. Erdei iskolák eszköz beszerzése, labor felszerelések (pl. vízminőség vizsgálatára alkalmas eszközök), terepi megfigyelő és mérőeszközök (pl.: távcső, iránytű), nem motoros meghajtású közlekedési eszközök (pl. kerékpár, kenu), szolgáltatáshoz kapcsolódó segédeszközök (pl.: szakkönyvek, kémcső, mikroszkóp). Bútorok beszerzése (pl.: emeletes ágyak, konyha bútor, tálaló szekrény stb.)”
 • „A támogatások eredményeképpen növekszik az erdei iskolák látogatottsága, ezáltal a fenntartó bevételei. Az erdei iskolát kiszolgálandó új munkahelyek jönnek létre. Közvetetten kedvező hatása van a kereskedelmi és vendéglátóiparban működő, esetleg létrejövő vállalkozások számára. A gyermekek környezettudatossága megerősödik, a vidéki élet vonzóvá válik.”

9

 • „Oktatás”

96

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 10 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Olyan szabadidős rendezvények támogatása, melyek a település közösségi életében meghatározó szerepet töltenek be, elősegítik a térségi öntudat kialakulását. Javítják a települések életminőségét, és alternatívát nyújtanak a városi programokkal szemben. /HPME 4867/ A civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok számára támogatás nyújtása helyi rendezvények szervezésére, koordinációjára /4702/.”
 • „A szabadidős program kínálat növekszik, a civil szervezetek tevékenysége kiteljesedik, a rendezvények színvonala jelentősen javul. Kialakul a helyi öntudat, erősödik a társadalmi összefogás, és nő a közösségi összetartás. A térségben élők elégedettsége nő, ezáltal javul a terület népesség megtartó képessége.”

10

 • „Kultúra”

97

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

tartalom5
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
  • 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat
  • 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat
  • Komplex stratégia megoldási javaslatai
slide100
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 1/59 Kód: DD-92-SzF-B-04 Sorszám: 4763

Prioritás: Szilárd alapunk /Infrastruktúra fejlesztése/

Intézkedés: Az infrastruktúra fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés

Helyzet/ adottság

 • A térség közlekedés-földrajzi helyzete kedvezőtlen, az európai és magyar közlekedési folyósok elkerülik. A 68-as főútvonalról ágaznak le a térség belső útjai, melyek rossz műszaki állapotúak, csak úgy, mint a települési belső utak. A zsáktelepülések helyzete a legrosszabb, a rossz közlekedés miatt a gazdaság perifériájára szorulnak. Az ilyen településeken élő emberek számára az alapszolgáltatások is nehezen érhetők el, és a munkaerőpiac kevés lehetőséget kínál. A térségben kevés a kerékpárút.

Probléma/ lehetőség

 • A gyorsforgalmi úthálózatra való rácsatlakozás hiánya a logisztikai adottságok megszűnéséhez vezethet. Közvetlen autópálya kapcsolat hiányában a térség véglegesen perifériára kerülhet.

Megoldási javaslat

 • Az M6-os autópálya megépítése és a 68-as főközlekedési út gyorsforgalmi úttá történő kiépítése.
 • A meglévő, de rossz burkolati állapottal rendelkező utak korszerűsítése, javítása, a térség belső és tranzitforgalmát javító útszakaszok építése (Homokszentgyörgy-Csokonyavisonta, Homokszentgyörgy-Rinyabesenyő, Háromfa-Vízvár közötti összekötő útvonal kiépítése, Kálmáncsa bekapcsolása a 6-os főútba, stb.).
 • A települések belső úthálózatának felújítása. Kerékpárutak építése, azok hálózatba kapcsolása.

Várható eredmény

 • A peremhelyzet csökkentése lehetőséget ad a hazai és nemzetközi gazdasági vérkeringésbe való bekapcsolódásra.
 • A térség területén lévő utak rendezettebbé, az úthálózat sűrűbbé válik . Az új összekötő utak jelentősen rövidítik a szállítási és utazási távolságokat a végpontok között. Csökken a perifériás területek zártsága, ez által szélesedik kitörési lehetőségük.
 • A vonzóbb környezet hatására várhatóan emelkedik a térségbe látogató turisták száma, ezáltal a helyben termelt jövedelem növekszik, a népesség eltartó, megtartó erő is nagyobb lesz.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • DDOP - 5. prioritás - Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

99

megold si javaslatok 1 59 k d dd 92 szf b 04 sorsz m 4763
Megoldási javaslatok 1/59 Kód: DD-92-SzF-B-04 Sorszám: 4763

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

9999999 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

9000000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

9999999 EUR

 • Önkormányzatok

90%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

90000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

50 db

0%

 • Természetes személyek

100

slide102
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 2/59 Kód: DD-92-SzF-B-07 Sorszám: 4660

Prioritás: Szilárd alapunk /Infrastruktúra fejlesztése/

Intézkedés: Az infrastruktúra fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság

Helyzet/ adottság

 • Az önkormányzatok alapvető feladata a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, és a szennyvízelvezetés és kezelés megoldása.

Probléma/ lehetőség

 • A megépített rendszerek bővítése és korszerűsítése elengedhetetlen feladat. Egyrészt a fajlagos üzemeltetési költségek nagyon magasak, másrészt az amortizáció miatt a szennyvíztisztítás hatásfoka csökken, és megnövekedett környezetterhelést okoz. A vállalkozások számára megfelelő (minőségű) környezet megteremtésével, hozzájárul a település gazdasági versenyképességének javulásához.

Megoldási javaslat

 • A Víztisztító rendszer komplex technológiai fejlesztésével, az ivóvízhálózat elavult elemeinek rekonstrukciójával, új kutak fúrásával a minőségi ivóvíz szolgáltatás biztosítása, a fajlagos működési és karbantartási költségek csökkentése.
 • A meglévő szennyvízrendszerek korszerűsítésével, és a fajlagos költségek csökkentésével elérhetővé tenni a szennyvízhálózatot a lakosság azon rétegeinek, amelyek a nagy anyagi megterhelés miatt nem tudták vállalni a többletköltséget.

Várható eredmény

 • A térség minden településén az elvárásoknak megfelelő minőségű ivóvizet szolgáltató rendszer épül ki.
 • A szennyvízhálózatba csatlakozó háztartások száma növekszik, ezáltal az érintett területeken csökken a környezetterhelés. Javul az életminőség és a higiénés körülmények, mely csökkenti az elvándorlást.
 • A vállalkozások számára megfelelő minőségű környezet biztosításával, javul a települések gazdasági versenyképessége.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • KEOP - 1. prioritás - Egészséges, tiszta települések

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

101

megold si javaslatok 2 59 k d dd 92 szf b 07 sorsz m 4660
Megoldási javaslatok 2/59 Kód: DD-92-SzF-B-07 Sorszám: 4660

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

2636000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

2240600 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

2636000 EUR

 • Önkormányzatok

85%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

50000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

15 db

0%

 • Természetes személyek

102

slide104
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 3/59 Kód: DD-92-SzF-B-06 Sorszám: 4659

Prioritás: Szilárd alapunk /Infrastruktúra fejlesztése/

Intézkedés: Az infrastruktúra fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Ipari parkok

Helyzet/ adottság

 • A térség mezőgazdasági jellegéből adódóan a legtöbb településen működött valamilyen termelő szövetkezet. A szövetkezetek központi telephelyén található tárolóépületek, javítóműhelyek állapota erősen leromlott, viszont az alapinfrastruktúra mindenütt kiépült. Ma ezeknek a településeknek a legtöbbjén ezek a területek kihasználatlanul állnak, ahol mégis sikerült ezeket a telephelyeket működésben tartani, felújítani, ott a települési lakosság egy részének munka lehetőséget ad.

Probléma/ lehetőség

 • A barnamezős infrastruktúra fejlesztésének egyik előnye, hogy nem von ki új területeket a gazdálkodásból, nem kell a közművesítést megoldani, habár ezek felújítása szükséges. Ezeknek a barnamezős területeknek a vissza- illetve bekapcsolása a térség gazdasági folyamataiba új munkahelyeket hozhat létre, valamint vonzó környezetet teremt a betelepülni szándékozó vállalkozások számára.

Megoldási javaslat

 • A településeken található barnamezős terület és környezetének megújítása. A területen található alapinfrastruktúra felújítása, az épületek felújítása gazdasági tevékenységre alkalmas állapotúra. A potenciális vállalkozói kör számára kedvezmények nyújtása a betelepedés első időszakában.

Várható eredmény

 • A beruházás eredményeként a településekre több mezőgazdasági, ipari vállalkozás települ be. Ennek eredményeként új munkahelyek teremtődnek, csökken a munkanélküliség, a településről való elvándorlás mértéke csökken. Élhetőbb településsé válik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • DDOP - 1. prioritás - A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megterem...

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

103

megold si javaslatok 3 59 k d dd 92 szf b 06 sorsz m 4659
Megoldási javaslatok 3/59 Kód: DD-92-SzF-B-06 Sorszám: 4659

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

830000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

415000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

830000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

160000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

0%

 • Természetes személyek

104

slide106
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 4/59 Kód: DD-92-SzF-B-08 Sorszám: 4661

Prioritás: Szilárd alapunk /Infrastruktúra fejlesztése/

Intézkedés: Az infrastruktúra fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

Helyzet/ adottság

 • A térséget sűrűn behálózza a Rinya-patak és ezernyi mellékága. A patak É-D irányból (Segesd-Böhönye) Barcs mellett folyik a Drávába, a patak hossza 60 km. A patak és mellékágának medrei számos településen keresztül folynak.

Probléma/ lehetőség

 • A patak településeken található mellékágainak mederfalai megerősítésre és rekonstrukcióra szorulnak. A heves és hirtelen lehulló nagyobb mennyiségű tavaszi-nyári esőzések következtében a patak kilép medréből és a települések utcáit, a megművelt földterületeket önti el.

Megoldási javaslat

 • Bel és külterületi mederágak vízelvezető rendszereinek rendbetétele, ezáltal a víz okozta károk csökkentése. A csapadékvíz-elvezető hálózat kialakítása, rendbetétele.

Várható eredmény

 • A megerősített és felújított mederágak eredményeképpen csökken a települések belterületén csapadékos időszakokban a vízkiöntések száma. A patak menti megművelt földterületeket és ezáltal a temést nem veszélyezteti a kiáradó víz.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • DDOP - 5. prioritás - Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

105

megold si javaslatok 4 59 k d dd 92 szf b 08 sorsz m 4661
Megoldási javaslatok 4/59 Kód: DD-92-SzF-B-08 Sorszám: 4661

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

320000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

320000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

320000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

20000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

8 db

0%

 • Természetes személyek

106

slide108
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 5/59 Kód: DD-92-GF-A-08 Sorszám: 5390

Prioritás: Szilárd alapunk /Infrastruktúra fejlesztése/

Intézkedés: Az infrastruktúra fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • A térségre jellemző, hogy a mezőgazdasági területeket csak földutak kötik össze. Ezek állapota jelentősen leromlott, rossz időjárási körülmények esetén csak nehezen, vagy egyáltalán nem közelíthetők meg. Az út tükör része általában járhatatlan és az azt övező árkok funkciójukat már nem töltik be. Az erdőgazdálkodás infrastruktúrája sem követte a megváltozott tulajdoni és használati viszonyokat. A földutak mintegy 99 %-a önkormányzati tulajdonba került, a maradék pedig magántulajdonban van saját használatú út művelési ág megjelöléssel.

Probléma/ lehetőség

 • A gazdálkodók az utak rossz állapota miatt nem mindig tudják időben elvégezni a szükséges mezőgazdasági és erdészeti munkákat (pl.: betakarítást), ami igen jelentős többletköltséget, bevétel kiesést okoz. Nem töltik be rendeltetésüket a mezőgazdasági és erdőgazdasági termékek szállítására, a termőföldek művelésére és a települések közötti személyforgalom bonyolítására alkalmatlanok. A földutak javítása nem megoldott.

Megoldási javaslat

 • A külterületi földutak rendbetételére a termelés és lakossági közlekedés miatt szükség van. Az agrárlogisztikai szempontból kiemelkedően fontos, regisztrációs szám nélküli mezőgazdasági földutak pormentesítése, vagy szilárd burkolattal történő ellátása. Az erdészeti ágazathoz kapcsolódóan erdészeti feltáró utak építése, erdészeti rakodók létesítése, felújítása, szükség szerint az erdőtalajok védelmét szolgáló műtárgyak (pl.: vízmosáskötések) építése, felújítása.

Várható eredmény

 • Az infrastruktúra fejlesztése a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás versenyképességének javulását, a talajok védelmét és az eróziós károk csökkenését eredményezi. Kulturált és biztonságos földúthálózat kialakulása, amely alkalmas mind a termelő szféra és mind a közcél javára.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 125 A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté...

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

107

megold si javaslatok 5 59 k d dd 92 gf a 08 sorsz m 5390
Megoldási javaslatok 5/59 Kód: DD-92-GF-A-08 Sorszám: 5390

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

75%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

64000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

48000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

48000 EUR

 • Önkormányzatok

75%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5500 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

6 db

0%

 • Természetes személyek

108

slide110
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 6/59 Kód: DD-92-SzF-3-02 Sorszám: 4662

Prioritás: Szilárd alapunk /Infrastruktúra fejlesztése/

Intézkedés: A helyi humánerőforrás fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

Helyzet/ adottság

 • A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány (SMVK) 1991 óta foglalkozik vállalkozásfejlesztéssel. Barcson kívül Nagyatádon is rendelkezik képviselettel. A Rinya-Dráva Szövetség által érintett településeken kb.: 800 vállalkozással áll vagy állt a jelenlegi és az elmúlt időszakban kapcsolatban.

Probléma/ lehetőség

 • A vállalkozni szándékozók és a kezdő vállalkozók a vállalkozás tudományát általában nem ismerik. Képzetlenségük gyakran súlyos pénzbe kerül nekik. Az SMVK akkreditált felnőttoktatási intézmény, amely saját akkreditált vállalkozói ismereteket oktató programmal rendelkezik.

Megoldási javaslat

 • Vállalkozói képzés indítása a nem mezőgazdasági termelők és nem erdőgazdálkodók részére. A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány a Rinya-Dráva Szövetség területén évente szervez és bonyolít le 3-3 vállalkozói alapismeretek tanfolyamot, 60-60 órában vállalkozók és vállalkozni szándékozók részére. Egy tanfolyamon kb.: 10 hallgatóval számolunk (8-12 között). A tanfolyam tematikája, az SMVK által akkreditált tematikához kötődik.

Várható eredmény

 • A tanfolyamokat elvégzők megismerik a vállalkozáshoz leginkább szükséges vállalkozásalapítási, marketing, adózási, számviteli, üzleti terv készítési, kommunikációs ismereteket, így a vállalkozások stabilitása növekszik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Képzés/Oktatás (100%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

109

megold si javaslatok 6 59 k d dd 92 szf 3 02 sorsz m 4662
Megoldási javaslatok 6/59 Kód: DD-92-SzF-3-02 Sorszám: 4662

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Képzés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Barcs

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

59993 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

59993 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

59993 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

4 db

0%

 • Természetes személyek

110

slide112
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 7/59 Kód: DD-92-SzF-3-03 Sorszám: 5575

Prioritás: Szilárd alapunk /Infrastruktúra fejlesztése/

Intézkedés: A helyi humánerőforrás fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

Helyzet/ adottság

 • A Rinya-Dráva mente kiemelkedő táji, természeti adottságai, kedvező klímája kiválóan alkalmas a pihenésre, az aktív kikapcsolódásra. A turizmus alternatív formái (öko, falusi, természeti turizmus) felértékelődtek. Növekszik az aktív (kerékpáros, gyalogos, vízi) valamint a rendezvényturizmus iránti igény. A szelíd turizmus (horgász, vadász, lovas) egyre népszerűbbé válik a szövetség területén. A településeken egyéni kezdeményezések nyomán a vidéki vendéglátás csírái már kibontakoztak. A turizmushoz kapcsolódó szálláshelykínálat a magánbefektetések következtében folyamatosan bővül.

Probléma/ lehetőség

 • A vendégfogadáshoz kapcsolódó feladatok minőségi ellátása nem megoldott, a vendégházak, panziók munkaerő igényüket képzetlen munkaerővel kénytelenek biztosítani. A felmerülő igények ellenére a térségben falusi vendéglátáshoz kapcsolódó iskolarendszerű képzésre nem került sor. A turisták fogadásához és programokkal való ellátásához szükség van felkészült, jól tájékozott munkaerőre, akik a térség idegenforgalmának növekedéséhez aktívan hozzájárulva találnak megélhetést maguk és családjuk számára.

Megoldási javaslat

 • Vendéglátással, vendégfogadással és program vezetéssel foglalkozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése komplex modulrendszerű szakmai előadássorozat (továbbképzés) keretében a BARKA Alapítvány szervezésében. A szakmai ismeretbővítés, kompetenciafejlesztés főbb területei:gazdasági, vállalkozásműködtetési ismeretek, vendéglátó és idegenforgalmi ismeretek, kommunikáció magyarul és idegen nyelven, helyi népművészet, népi kismesterségek, népszokások, falusi turizmus ismeretek, rendezvény-, programszervezés, túravezetés stb. A továbbképzések szervezésére évente 1-1 alkalommal kerül sor(külön projektek keretében, a jelentkező célcsoport szükségleteihez igazodó szakmai tartalommal). Az egyes projektek keretében alkalmanként 9-12 fő vesz részt.

Várható eredmény

 • A tervezett 3 éves program keretében összességében mintegy 50 fő szakirányú továbbképzésére kerül sor. A szövetség területén a meglévő humánerőforrás fejlődése által a helyi turisztikai célú vállalkozások szolgáltatásainak minőségi fejlődése, versenyképességük növekedése várható. A program hosszú távon elősegíti a térség turisztikai potenciáljának növekedését, ezzel párhuzamosan a foglalkoztathatóság és az életminőség javulását is.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Képzés/Oktatás (100%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

111

megold si javaslatok 7 59 k d dd 92 szf 3 03 sorsz m 5575
Megoldási javaslatok 7/59 Kód: DD-92-SzF-3-03 Sorszám: 5575

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Képzés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Barcs, Beleg, Bolhás, Csokonyavisonta, Darány, Homokszentgyörgy, Kutas, Lábod, Lakócsa, Rinyabesenyő, Segesd, Somogyszob, Szulok

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

37495 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

37495 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

37495 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

6 db

0%

 • Természetes személyek

112

slide114
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 8/59 Kód: DD-92-SzF-3-04 Sorszám: 5573

Prioritás: Szilárd alapunk /Infrastruktúra fejlesztése/

Intézkedés: A helyi humánerőforrás fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek

Helyzet/ adottság

 • A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány (SMVK) 1991 óta foglalkozik vállalkozásfejlesztéssel. Barcson kívül Nagyatádon is rendelkezik képviselettel. A Rinya-Dráva Szövetség által érintett településeken kb.: 800 vállalkozással áll vagy állt a jelenlegi és az elmúlt időszakban kapcsolatban.

Probléma/ lehetőség

 • A vállalkozni szándékozók nem rendelkeznek a vállalkozás indításához szükséges információk jelentős részével. A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány irodahálózatában képzett, nagy tapasztalattal rendelkező tanácsadók vannak.

Megoldási javaslat

 • Tanácsadó program indítása a nem mezőgazdasági termelők és nem erdőgazdálkodók számára, Barcson és Nagyatádon az érintett településeken vállalkozásba kezdők, vállalkozást tervezők számára. A tanácsadó program keretében az érdeklődők megkapják a vállalkozás indításához szükséges információkat.

Várható eredmény

 • Fontos, hogy felkészült vállalkozók legyenek a térségben. A tudás, az információ növeli a siker esélyét. Stabilabb, jól működő vállalkozások jönnek létre, melyek hozzájárulnak a térség gazdasági fejlődéséhez, növelik a GDP-t, a foglalkoztatást. Az öt év alatt kb. 750 vállalkozni szándékozó kapja meg a szükséges információkat.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Képzés/Oktatás (100%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

113

megold si javaslatok 8 59 k d dd 92 szf 3 04 sorsz m 5573
Megoldási javaslatok 8/59 Kód: DD-92-SzF-3-04 Sorszám: 5573

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Képzés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Barcs

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

37495 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

37495 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

37495 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

4 db

0%

 • Természetes személyek

114

slide116
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 9/59 Kód: DD-92-GF-B-02 Sorszám: 4681

Prioritás: Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/

Intézkedés: Szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • Térségünk a dél-dunántúli régió kiváló minőségű gyógyvizekben egyik leggazdagabb területe. A gyógyvizeket kedvező összetételük alapján számos betegségben gyógyászati céllal alkalmazzák. Kiváló mozgásszervi bántalmak, gerincbántalmak, valamint nőgyógyászati és gyulladásos betegségek gyógyítására. A fürdők többségében kisebb fejlesztésekkel, felújításokkal igyekeztek a szolgáltatás minőségén javítani.

Probléma/ lehetőség

 • A térségi gyógyfürdők szolgáltatásai és látványvilága elmarad az országban újonnan létrejött fürdők vendégcsalogató szolgáltatásai mellett. A gyógyfürdők meglévő infrastruktúrájának fejlesztésével, új szolgáltatások (pl.: wellness) kialakításával a vendégkör bővíthető.

Megoldási javaslat

 • A térségi termál- és gyógyfürdők medencéinek és vízfertőtlenítési rendszerének korszerűsítése. A meglévő kiszolgáló helyiségek épületeinek felújítása, szükség szerint újak építése, akadálymentesítés. Új élményelemek létrehozása és új szolgáltatások kialakításának támogatása. A fürdő marketing-arculatának kialakítása (logó, szlogen) és marketing tevékenységek támogatása.

Várható eredmény

 • A fejlesztések eredményeként növekszik a vendégek száma, mely a szálláshelyek minél jobb kihasználtságát, a vendéglátóhelyek forgalmának növekedésével jár. Ezen hatások eredményeképpen új munkahelyek teremtődnek a megnövekedett igények kiszolgálására.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • DDOP - 2. prioritás - A turisztikai potenciál erősítése a régióban

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

115

megold si javaslatok 9 59 k d dd 92 gf b 02 sorsz m 4681
Megoldási javaslatok 9/59 Kód: DD-92-GF-B-02 Sorszám: 4681

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

9999999 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

5000000 EUR

 • Non-profit szervezetek

50%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

1200000 EUR

 • Önkormányzatok

50%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

160000 EUR

 • Egyházak

50%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

4 db

0%

 • Természetes személyek

116

slide118
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 10/59 Kód: DD-92-GF-A-13 Sorszám: 4676

Prioritás: Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/

Intézkedés: Szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A turisztikai vonzerőt elsősorban a termálfürdők és a Dráva nyújtotta lehetőségek jelentik. A kínálat bővítéséhez szükséges és egyben lehetséges a szinte valamennyi településen meglévő természetes és mesterségesen kialakított horgásztavak hasznosítása. Jelenleg nagyon esetleges a megjelenő vendégek igényeinek kielégítése a hiányzó infrastrukturális feltételek miatt. A lovasturizmus alapfeltételei néhány településen (Barcs, Drávagárdony, Kaszó, Segesd) már megtalálhatóak.

Probléma/ lehetőség

 • A Dráva part települései alkalmasak az egyedi vonzerővel rendelkező horgászturisztikai ajánlatok biztosítására. Az árterek és egyéb mesterséges tavak partjain megjelentek a vendégfogadás első létesítményei, ezek azonban nem jelentenek önállóan megfelelő vonzerőt. A horgász és lovasturizmus fejlődése a sokszínűbb kínálatot erősíti.

Megoldási javaslat

 • Horgász-, lovas turizmus fejlesztése. A már meglévő és üzemelő szolgáltatások körének bővítése a szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával pl. horgászkikötő, valamint komplex szolgáltatások (horgászat, szállás, ellátás) kialakításával. A lovasturisztikai szolgáltatás alapfeltételeinek biztosítása (állomány, telephely) mellett szükséges a nagyobb területek, útvonalak, megállóhelyek kialakítása is. Alternatív, fejlesztő (terápiás, gyógyászati) tevékenységek támogatása, mely kapcsolódik a fürdőkhöz kapcsolódó gyógyturizmushoz /HPME 4681/. A fiatalok számára a lovas torna (voltige), mint (egyéni és csapat) sportolási lehetőség megteremtése.

Várható eredmény

 • A térségben eltöltött vendégéjszakák számának növekedése, a bevétel és a foglalkoztatottsági szint emelkedése várható. A kínálati oldal folyamatos bővülése a megcélzott vendégkörök részéről egymást erősítő folyamatokat generál. Új gyógypedagógiai módszerek alkalmazhatók a rehabilitációs, a fejlesztő és nevelő munkában. Javulnak a résztvevők fizikai, pszichés és szociális készségei. A fejlesztésekkel, természeti értékeink megvédésével biztosítani tudjuk olyan életképes vállalkozások megerősödését, melyek valós igényeket elégítenek ki.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

117

megold si javaslatok 10 59 k d dd 92 gf a 13 sorsz m 4676
Megoldási javaslatok 10/59 Kód: DD-92-GF-A-13 Sorszám: 4676

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

135152 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

67576 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

187476 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

65%

 • Természetes személyek

118

slide120
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 11/59 Kód: DD-92-GF-2-06 Sorszám: 6926

Prioritás: Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/

Intézkedés: Szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok

Helyzet/ adottság

 • Barcs város kikötőjében működik egy 60 személyes sétahajó. A sétahajó a hét minden napján közlekedik, lehetőséget biztosítva a hétvégén is a térségbe érkező turistáknak, hogy megtekintsék a Duna-Dráva Nemzeti Park védett területeit a Dráva folyón. Ma már a szolgást éves szinten 2500 turista veszi igénybe. Ez a szám bővíthető egy más típusú kiránduló hajó beüzemelésével, melyre a személyzet biztosítva van. A kikötőben jelenleg bérelhető 10 darab túrakenu is, ezek kíséretéhez a hatóság előírta kísérő hajó használatát. Található a Dráván olyan látogató hely, mely sétahajóval nem közelíthető meg.

Probléma/ lehetőség

 • A turista szokások megváltozása miatt egyre kevesebb szervezett csoport érkezik a városba. A várost inkább családok és kisebb létszámú csoportok keresik fel. A városban és környékén a szálláslehetőségek is a kisebb csoportok együttlakását teszik lehetővé. A jövőben több szállodafejlesztés lesz a térségben, mely pótolni fogja majd az elmaradt nagyobb csoportok látogatói létszámát.

Megoldási javaslat

 • A fenti problémákra megoldás, hogy a sétahajó mellé egy új kiránduló hajó kerüljön üzembe helyezésre. Mivel a sétahajó gazdaságosan csak úgy tud működni, ha legkevesebb 30 fő vesz részt az egyes kirándulásokon, ezért a jellemzően 5 fős családokat a Duna-Dráva Nemzeti Park területére elérhető jegyáron a sétahajó nem tudja elszállítani. A kiktőbe érkező családokat ezért elérhető jegyáron csak motorcsónakkal lehetne kirándultatni a Nemzeti Park területén, mely a családok számára gazdaságosabb megoldást jelent. A Dráván található kikötői rendszer alkalmas arra, hogy a sétahajó mellett a családokat szállító motorcsónakokat is fogadni tudja. Javasoljuk egy négyütemű, kis fogyasztású motorcsónak üzembe helyezését.

Várható eredmény

 • A motorcsónak beüzemelésével lehetőség nyílik arra, hogy Barcs városba érkező családok számára elérhető jegyáron lehetősége legyen megtekinteni a Duna-Dráva Nemzeti Park látványosságait. Az új idegenforgalmi programnak köszönhetően nő a térségbe érkező -jellemzően családi turisták- száma.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (100%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

119

megold si javaslatok 11 59 k d dd 92 gf 2 06 sorsz m 6926
Megoldási javaslatok 11/59 Kód: DD-92-GF-2-06 Sorszám: 6926

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Barcs, Bélavár, Bolhó, Drávatamási, Heresznye, Szentborbás, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

37496 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

18748 EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

37496 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

65%

 • Természetes személyek

120

slide122
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 12/59 Kód: DD-92-GF-B-01 Sorszám: 4669

Prioritás: Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/

Intézkedés: Szálláshelyek fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Helyzet/ adottság

 • Térségünk a Dél-Dunántúli régió kiváló minőségű gyógyvizekben egyik leggazdagabb területe. A gyógyvizekre kiépült a teljes körű és minőségi szolgáltatást nyújtó infrastruktúra. A térség gazdag erdőségekben, kisebb és nagyobb természetes vízfolyásokban (Dráva, Rinya ágak) és horgásztavakban, mely ökoturisztikai adottságok szintén megfelelő minőségű szolgáltatás-csomagokat kínálnak.

Probléma/ lehetőség

 • A gyógyfürdői szolgáltatások fejlesztésével párhuzamosan nem épültek ki megfelelő minőségű és vonzó program-csomagokat kínáló szálláshelyek. A térségbe pihenni és feltöltődni érkező vendégek számára európai színvonalú, közép- és magasabb kategóriájú szálláshelyek létrehozása, valamint a meglévők felújítása és kapacitásuk bővítése szükséges.

Megoldási javaslat

 • A Barcson és Csokonyavisontán lévő, nem megfelelő minőségben szolgáltató szálláshelyek infrastrukturális fejlesztése és férőhelyeinek bővítése vonzó program-csomagok kialakításával és azok magas színvonalú menedzselésével. A meglévő szálláshelyek felújítása mellett, új, magas komfort-fokozatú kisebb szállók, vendégmarasztaló panziók építése.

Várható eredmény

 • A meglévő szálláshelyek infrastruktúrája megújul, szolgáltatásainak köre bővül. A vonzó vendégváró környezet hatására egyre több turista érkezik a térségbe (vendégéjszakák száma növekszik). A szálláshelyek új szolgáltatásai munkahelyeket teremtenek, valamint a vendéglátói és kiskereskedelmi tevékenységgel foglalkozó vállalkozások megerősödnek, újak jönnek létre.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • DDOP - 2. prioritás - A turisztikai potenciál erősítése a régióban

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

121

megold si javaslatok 12 59 k d dd 92 gf b 01 sorsz m 4669
Megoldási javaslatok 12/59 Kód: DD-92-GF-B-01 Sorszám: 4669

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

40%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

3456000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

1382400 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

2400000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

160000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

7 db

0%

 • Természetes személyek

122

slide124
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 13/59 Kód: DD-92-GF-A-11 Sorszám: 4663

Prioritás: Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/

Intézkedés: Szálláshelyek fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Helyzet/ adottság

 • A tervezési terület egészén, és a Duna-Dráva Nemzeti Park ide eső területein, a szálláshelyek választéka meglehetősen szűkös. A jelentkező szálláshely kereslettel szemben a kereskedelmi szálláshelyek kínálata erősen korlátozott. Csupán néhány település (Barcs, Csokonyavisonta) rendelkezik működő, megfelelő színvonalú szálláshellyel. A működő termál és gyógyfürdők üdülőterületein találhatóak ezek a max. 20-30 férőhelyes vendégházak, illetve a nagyobb befogadóképességű, lakókocsikat is fogadni tudó kempingek.

Probléma/ lehetőség

 • A térségbe érkezők a meglévő programlehetőségeket esetleg 1 napig tudják igénybe venni, mivel a szálláslehetőség hiánya miatt elhagyják a térséget. A drávai viziturizmus dinamikus fejlődése a vízparti települések mindegyikén generálhatja a tervezett fejlesztések megvalósulását. A térségre jellemző, vadászturizmusra építő vállalkozások is biztosíthatják vendégeik helybeni ellátását.

Megoldási javaslat

 • Szálláshely fejlesztés.
 • A meglévő, de felújításra, bővítésre szoruló, valamint az újonnan létrehozandó szálláshelyek többsége 4-10 férőhely kialakítására törekszik. Ezeket a helyben illetve a turisztikai attrakciók környezetében jelentkező igényeket kell kielégíteni. A tipikus falusi vendéglátás feltételeinek megteremtése a lakóterek és vizesblokkok kialakításával és korszerűsítésével, komfotr fokozatának emelésével érhető el. A fejlesztések során a helyi geotermikus adottságok kihasználását is ösztönözni kell.

Várható eredmény

 • A szálláshelyfejlesztésekkel hazánk egyik legelmaradottabb, ugyanakkor természeti értékekkel bőségesen rendelkező térségében teremtünk meg a valós szükségleteket kielégítő turisztikai szálláshely fejlesztéseket. A fejlesztések révén színvonalas szolgáltatásokat nyújtó, környezetbarát módon üzemeltetett szálláshelyek jönnek létre. Az egy főre jutó turisztikai bevétel és a foglalkoztatottság jelentősen növekszik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

123

megold si javaslatok 13 59 k d dd 92 gf a 11 sorsz m 4663
Megoldási javaslatok 13/59 Kód: DD-92-GF-A-11 Sorszám: 4663

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

1520000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

760000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

187476 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

20 db

65%

 • Természetes személyek

124

slide126
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 14/59 Kód: DD-92-GF-2-05 Sorszám: 6925

Prioritás: Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/

Intézkedés: Szálláshelyek fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Helyzet/ adottság

 • A környezet adottságaira építő nevelés és oktatás területén egyre nagyobb szerepet kapnak az erdei iskolák. A térség nagyon gazdag növény- és állatvilággal rendelkezik. A természeti sokszínűség, a fajok diverzitása különösen kedvező adottság, melyre eddig három erdei iskolát építettek (Sziágy-Nagysallér, Kisbajom, Somogyszob). Területileg ezek egymástól távol vannak és az alapszolgáltatások mellett, különféle programcsomagokat kínálnak.

Probléma/ lehetőség

 • A gyermekek a mindennapi életük során alkalmazni tudják az elsajátított környezetvédelmi ismereteiket, megismerik az őket körülvevő természeti világot, annak működését és jelentőségét. Ezért az erdei iskoláknak olyan szakmai programot kell kínálniuk, melyek során új fejlesztéseket kell megvalósítaniuk, valamint a téli hónapokban is kielégítő programot és szolgáltatásokat (fűtés, meleg víz) kell biztosítsanak.

Megoldási javaslat

 • A térségi erdei iskolák fejlesztése az épület felújításával, korszerűsítésével (pl.: fűtéskorszerűsítés, festés, burkolás, tetőszerkezet javítása, elektromos hálózat korszerűsítése, konyha átalakítása, szennyvíz kezelése, kemence építés), új épület építésével, meglévő épületek környezettudatos átalakításával. Az erdei iskolák kapacitás és funkció bővítése. Az erdei iskolák közvetlen közelében tér elemek kihelyezése és építése (pl.: tűzrakóhely, filagória, dísztó, burkolt sétaösvény, játszótér, pad, hulladékgyűjtő stb.). Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök kiépítése (pl. mini meteorológiai állomás, élőmodellek, fűszerkert, mezőgazdasági terményparcellák). Akadálymentesítés. Tanösvény kialakítása. Erdei iskolák eszköz beszerzése, labor felszerelések (pl. vízminőség vizsgálatára alkalmas eszközök), terepi megfigyelő és mérőeszközök (pl.: távcső, iránytű), nem motoros meghajtású közlekedési eszközök (pl. kerékpár, kenu), szolgáltatáshoz kapcsolódó segédeszközök (pl.: szakkönyvek, kémcső, mikroszkóp). Bútorok beszerzése (pl.: emeletes ágyak, konyha bútor, tálaló szekrény stb.)

Várható eredmény

 • A támogatások eredményeképpen növekszik az erdei iskolák látogatottsága, ezáltal a fenntartó bevételei. Az erdei iskolát kiszolgálandó új munkahelyek jönnek létre. Közvetetten kedvező hatása van a kereskedelmi és vendéglátóiparban működő, esetleg létrejövő vállalkozások számára. A gyermekek környezettudatossága megerősödik, a vidéki élet vonzóvá válik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (15%), Építés, felújítás (65%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (4%), Kapcsolattartás költségei (1%), Képzés/Oktatás (1%), Kiadvány készítés (3%), Marketing tevékenység (5%), Rendezvény (3%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (3%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

125

megold si javaslatok 14 59 k d dd 92 gf 2 05 sorsz m 6925
Megoldási javaslatok 14/59 Kód: DD-92-GF-2-05 Sorszám: 6925

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Kisbajom, Lábod, Rinyabesenyő, Somogyszob

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

254968 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

127484 EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

254968 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

2 db

65%

 • Természetes személyek

126

slide128
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 15/59 Kód: DD-92-SzF-1-02 Sorszám: 5590

Prioritás: Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/

Intézkedés: Szálláshelyek fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

Helyzet/ adottság

 • A környezet adottságaira építő nevelés és oktatás területén egyre nagyobb szerepet kapnak az erdei iskolák. A térség nagyon gazdag növény- és állatvilággal rendelkezik. A természeti sokszínűség, a fajok diverzitása különösen kedvező adottság, melyre eddig három erdei iskolát építettek (Sziágy-Nagysallér, Kisbajom, Somogyszob). Területileg ezek egymástól távol vannak és az alapszolgáltatások mellett, különféle programcsomagokat kínálnak.

Probléma/ lehetőség

 • A gyermekek a mindennapi életük során alkalmazni tudják az elsajátított környezetvédelmi ismereteiket, megismerik az őket körülvevő természeti világot, annak működését és jelentőségét. Ezért az erdei iskoláknak olyan szakmai programot kell kínálniuk, melyek során új fejlesztéseket kell megvalósítaniuk, valamint a téli hónapokban is kielégítő programot és szolgáltatásokat (fűtés, meleg víz) kell biztosítsanak.

Megoldási javaslat

 • A térségi erdei iskolák fejlesztése az épület felújításával, korszerűsítésével (pl.: fűtéskorszerűsítés, festés, burkolás, tetőszerkezet javítása, elektromos hálózat korszerűsítése, konyha átalakítása, szennyvíz kezelése, kemence építés), új épület építésével, meglévő épületek környezettudatos átalakításával. Az erdei iskolák kapacitás és funkció bővítése. Az erdei iskolák közvetlen közelében tér elemek kihelyezése és építése (pl.: tűzrakóhely, filagória, dísztó, burkolt sétaösvény, játszótér, pad, hulladékgyűjtő stb.). Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök kiépítése (pl. mini meteorológiai állomás, élőmodellek, fűszerkert, mezőgazdasági terményparcellák). Akadálymentesítés. Tanösvény kialakítása. Erdei iskolák eszköz beszerzése, labor felszerelések (pl. vízminőség vizsgálatára alkalmas eszközök), terepi megfigyelő és mérőeszközök (pl.: távcső, iránytű), nem motoros meghajtású közlekedési eszközök (pl. kerékpár, kenu), szolgáltatáshoz kapcsolódó segédeszközök (pl.: szakkönyvek, kémcső, mikroszkóp). Bútorok beszerzése (pl.: emeletes ágyak, konyha bútor, tálaló szekrény stb.)

Várható eredmény

 • A támogatások eredményeképpen növekszik az erdei iskolák látogatottsága, ezáltal a fenntartó bevételei. Az erdei iskolát kiszolgálandó új munkahelyek jönnek létre. Közvetetten kedvező hatása van a kereskedelmi és vendéglátóiparban működő, esetleg létrejövő vállalkozások számára. A gyermekek környezettudatossága megerősödik, a vidéki élet vonzóvá válik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (60%), Építés, felújítás (18%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (2%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

127

megold si javaslatok 15 59 k d dd 92 szf 1 02 sorsz m 5590
Megoldási javaslatok 15/59 Kód: DD-92-SzF-1-02 Sorszám: 5590

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Kisbajom, Lábod, Rinyabesenyő, Somogyszob

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

112486 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

112486 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

74991 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

2 db

0%

 • Természetes személyek

128

slide130
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 16/59 Kód: DD-92-GF-A-14 Sorszám: 4685

Prioritás: Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/

Intézkedés: Programok, attrakciók ösztönzése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A Rinya-Dráva Szövetség térsége számos feltárt, bemutatható turisztikai értékkel rendelkezik. Ezek egy része természeti, táji építészeti, népművészeti, hagyományőrző értéke ellenére nem jelenik meg bemutatható turisztikai látványosságként. Teszi mindezt annak ellenére, hogy turisztikai szempontból vonzónak minősül (Kisbajomi séták, Drávaparti esték, dél-somogyi malmok, Ötvöskónyi borút...). A látnivalók többsége minőségileg további fejlesztésre szorul (Barcsi ősborókás, Basakert, Vidrapark...).

Probléma/ lehetőség

 • Csak részben átgondoltak az új attrakciók bemutatásához szükséges fejlesztési igények. Nem áll rendelkezésre elegendő forrás ezek turisztikai attrakciókká formálásához. A már meglévő programhelyek többsége rendelkezik fejlesztési elképzeléssel, amelyek megvalósításának finanszírozása megoldandó feladat.

Megoldási javaslat

 • A térségbe érkező és az iránta érdeklődő turisták számára bemutatható, programsorba kapcsolható egyedi attrakciók, kiállító terek, múzeumok kialakítása, fejlesztése (Basakert, Vidrapark, vadászati kiállítás, Ötvöskónyi borút, falumúzeumok...). Olyan igényszintű új programhelyek, bemutatóhelyek létrehozása, a meglévők fejlesztése, melyek minőségi szolgáltatást biztosítva kínálnak programlehetőséget a turisták számára. Mindezek ösztönzéseként tervezési és fejlesztési források biztosítása.

Várható eredmény

 • Az új, bemutatható, igényes színvonalú turisztikai bemutatóhelyek, látványosságok száma (+3-5) ezzel együtt a térség turisztikai potenciálja növekszik. A meglévő, látogatható bemutatóhelyek minőségi színvonala javul. A térségbe érkező látogatók száma (+10%), a vendégek komfortérzete, és az itt- tartózkodási ideje növekszik. Elégedettségük javul, a turisztikai gazdasági ág bevétele és a térségben lakók önbecsülése nő.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

129

megold si javaslatok 16 59 k d dd 92 gf a 14 sorsz m 4685
Megoldási javaslatok 16/59 Kód: DD-92-GF-A-14 Sorszám: 4685

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

536000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

268000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

187476 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

15 db

65%

 • Természetes személyek

130

slide132
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 17/59 Kód: DD-92-SzF-1-03 Sorszám: 6937

Prioritás: Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/

Intézkedés: Programok, attrakciók ösztönzése

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • Segesd községben az egykori Ferences rendi zárda földszinti része jelenleg kihasználatlan. Egykoron az épületben működött Somogy megye első patikája. Az épület alkalmas patikamúzeum, valamint az ehhez kapcsolódó oktató tér kialakítására.

Probléma/ lehetőség

 • A zárdánál kialakított patikamúzeummal, és a hozzá kapcsolódó oktató teremmel, lehetővé válik a diákok, és a turisták számára, hogy megismerkedjenek a gyógynövényekkel, a Ferences rend tevékenységével, valamint a templomba látogatók is tartalmas kulturális programokall gazdagodhatnak, így az attrakció bővítéssel a látogatók száma is növekedhet.

Megoldási javaslat

 • A meglévő zárda épület felújításával patika múzeum kialakítása, turisztikai, kulturális és oktatűsi hasznosítás céljából. A múzeum kialakítása során bevonásra kerül a műemlék felügyeletet, a Semmelweis egyetem múzeuma, és a katolikus egyház, ezzel megteremtődik a lehetősége hosszú távra az üresen álló zárda épület rész kulturális hasznosítására.

Várható eredmény

 • A patika múzeum, és az oktató tér kialakításával megsokszorozódik a templom látogatóinak a száma, hasznos ismereteket terjeszt a diákok, és a látogatók számára. Mivel a község több turisztikai vonzerővel is rendelkezik, ezzel együtt megteremtődik annak a lehetősége, hogy akár több napot is tartalmasan el tudjanak tölteni a turisták a településen. Ez a lehetőség munkahelyeket fog generálni.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (15%), Építés, felújítás (70%), Kiadvány készítés (5%), Marketing tevékenység (5%), Rendezvény (4%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (1%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

131

megold si javaslatok 17 59 k d dd 92 szf 1 03 sorsz m 6937
Megoldási javaslatok 17/59 Kód: DD-92-SzF-1-03 Sorszám: 6937

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Segesd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

93738 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

93738 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

93738 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

%

 • Természetes személyek

132

slide134
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 18/59 Kód: DD-92-GF-A-12 Sorszám: 5195

Prioritás: Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/

Intézkedés: Programok, attrakciók ösztönzése

Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Helyzet/ adottság

 • A Rinya-Dráva Szövetség területe turisztikai programok és ezekkel összekapcsolt tematikus táborok rendezésére, lebonyolítására minden tekintetben alkalmas környezetet biztosít. Vannak hagyományai a táborszerű, elsősorban ifjusági, de felnőtt programok szervezésének is ( barcsi zenei tábor, nyári gyermektáborok, Sziágyi Erdei Iskolai programok...). Az oktatási, kulturális intézményekben van hajlandóság ilyen programok szervezésére.

Probléma/ lehetőség

 • Kevés a megfelelő szervezeti, technikai hátteret, megfelelő komfortot biztosító táborhely, az igények a szervezett tábori programokat, lehetőségeket meghaladják. Pénzügyi forrás hiánya miatt így megvalósulatlan marad számos kezdeményezés.

Megoldási javaslat

 • Táborok kialakításával, szervezésével tematikus programokon alapuló rendezvényszervezés, főként a térségben élő, vagy ideérkező ifjusági, de felnőtt korosztály számára is. E tevékenység támogatása, ösztönzése, összekapcsolása a térség kulturális értékeinek bemutatásával, igazodva a térség már meglévő kulturális, környezeti hagyományaihoz.

Várható eredmény

 • A táborszerű tematikus, szabadidős programok felkeltik egyes, a térség szempontjából fontos témák iránti érdeklődést, bemutatják értékeinket. Érdeklődéshez igazodó programot biztosítanak elsősorban az ifjusági korosztály számára, melyeken keresztül növekszik a szülőhelyhez való kötődésük, s a programok hasznos időtöltést, ismeretszerzést biztosítanak számukra.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

133

megold si javaslatok 18 59 k d dd 92 gf a 12 sorsz m 5195
Megoldási javaslatok 18/59 Kód: DD-92-GF-A-12 Sorszám: 5195

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

160000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

80000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

187476 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

6 db

65%

 • Természetes személyek

134

slide136
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 19/59 Kód: DD-92-GF-4-02 Sorszám: 4694

Prioritás: Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/

Intézkedés: Programok, attrakciók ösztönzése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A Rinya-Dráva Szövetség települései számos turisztikai szempontból figyelemre érdemes vonzerővel rendelkeznek. Ilyen a Dráva folyó, a Duna-Dráva Nemzeti Park, a babócsai nárciszos, a barcsi ősborókás, a lábodi vidrapark, a kaszói Baláta-tó, az összefüggő erdőterületek, tórendszerek, helyi és műemlékvédelem alatt álló épületek, tájházak. A térség lakossága nyitott a vendégfogadásra. Az ágazat szereplőit kreativitás jellemzi.

Probléma/ lehetőség

 • A turisztikai vonzerőt jelentő bemutatóhelyek program kínálata, a programok száma és színvonala a turistaforgalom növelése érdekében tovább bővíthető. A meglévőek nagy része átgondolásra, fejlesztésre szorul. A programgazdák nem rendelkeznek ehhez megfelelő szakértelemmel és pénzügyi forrással, de közreműködőek és összefogásra készek a fejlődés érdekében.

Megoldási javaslat

 • A program kínálat gazdagítása a térségben meglévő kiemelt turisztikai vonzerők nevesítésével, igényes, színvonalas turisztikai rendezvények, programok szervezésével. A térség turisztikai vonzerejét erősíteni összehangolt programterv alapján, a bemutatóhelyekhez és a településekhez kapcsolódó rendezvények szervezésével. Elsősorban a minőségi, hagyományteremtő új rendezvények létrehozása, a meglévők minőségének javítása, előnyben részesítve a természetközeli, a helyi népi, építészeti és a gasztronómiai programokat.

Várható eredmény

 • A térségbe látogató turisták száma a megvalósítást követő két éven belül növekszik (+10%), az itt tartózkodás ideje megnő, a gazdagodó programkínálat növeli a vendégek elégedettségét, rajtuk keresztül a térség jó hírét. Többször is visszatérnek a kellemes élményeket, benyomásokat szerzett turisták. A térség gazdasága, vállalkozóinak bevétele növekszik, lakóinak önbecsülése nő.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Rendezvény (100%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

135

megold si javaslatok 19 59 k d dd 92 gf 4 02 sorsz m 4694
Megoldási javaslatok 19/59 Kód: DD-92-GF-4-02 Sorszám: 4694

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Rendezvény

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

76131 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

76131 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

2000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

50 db

0%

 • Természetes személyek

136

slide138
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 20/59 Kód: DD-92-GF-2-07 Sorszám: 4702

Prioritás: Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/

Intézkedés: Turisztikai marketing fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A helyi közösség területén a lakosság egy részéhez a közösségi információk hiányosan jutnak el. A széles sávú internethez hozzáférők száma lényegesen kisebb, mint az országos átlag. Szintén alacsony a helyi kábeltévék előfizetése valamint a napilapok olvasottsága is.

Probléma/ lehetőség

 • Ezek hiányában a helyi lakosság nincs mindig tisztában a helyi eseményekkel, és az életét befolyásoló fontos információkkal (vonat és buszmenetrend, orvosi rendelési idő, nyitvatartási idők stb.).

Megoldási javaslat

 • Informatikai háttérrel rendelkező kistérségi, közösségi, köztéri információs rendszer létrehozása. Segítségével elérhető lesz többek között a kistérségi intézmények nyitvatartása, menetrendek, helyi fontos információk, hirdetések, tájékoztatók, de mód van egyéni vagy vállalkozói információk megjelenítésére is. A rendszer utcáról, kirakatüvegen elhelyezett érintő billentyűzettel működtethető és az információk a kirakat mögött lévő nagyképernyős LCD televizión jelennek meg. A projekt több ütemben valósul meg. Először célszerű Barcson, majd a tapasztalatok felhasználásával később a nagyobb lelepüléseken is megvalósítani. A térség ferkventált intézményeiben, vendéglátó helyein, turisztikai programhelyein információs pontokat kell létrehozni, kiadványok, prospektusok elhelyezésének biztosítása.

Várható eredmény

 • A rendszer segítségével a lakosság információ ellátottsága jelentősen nő. A helyi információkhoz való hozzáférés segítése a közösséget erősíti.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (49%), Kiadvány készítés (25%), Marketing tevékenység (25%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (1%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

137

megold si javaslatok 20 59 k d dd 92 gf 2 07 sorsz m 4702
Megoldási javaslatok 20/59 Kód: DD-92-GF-2-07 Sorszám: 4702

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Barcs, Csokonyavisonta, Darány, Homokszentgyörgy, Kutas, Lábod, Lakócsa, Segesd, Somogyszob

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

217472 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

108736 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

217472 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

65%

 • Természetes személyek

138

slide140
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 21/59 Kód: DD-92-GF-1-01 Sorszám: 6930

Prioritás: Rinya tikta - Dráva kincse /Helyi turizmus ágazat fejlesztése/

Intézkedés: Turisztikai marketing fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A térség nagyon jelentős számú turisztikai szempontból bemutatható és érdeklődésre számottartó programhellyel, attrakcióval, hagyománnyal rendelkezik. Ezek látogatottsága, híre a térségbe érkező turisták számát tekintve csekély. Programkínálatuk összehangolt kiajánlása nem megoldott, időben nem koordinált. Az esetei híradások nem elégségesek a rendezvények népszerűsítéséhez. A térségben sok olyan turisztikai kínálat megtalálható amelyek alkalmasak lennének rá, de mégsincsenek összehangolva, egymáshoz illesztve, turisztikai programcsomagként kezelve.

Probléma/ lehetőség

 • A programgazdák nem tudják attrakcióikat megfelelően, széles körben propagálni. Nincsenek utolérhető turisztikai információs helyek a térségben, ilyen helyként Tourinform iroda csak Nagyatád városban működik. A programok nem jutnak el a célközönséghez, időben nem kapcsolódnak egymáshoz, nincsenek összehangolva. A marketing tevékenységben, a rendezvények összehangolásában nincsenek helyi kapcsolatok.

Megoldási javaslat

 • El kell készíteni a térség valamennyi turisztikai kínálatát tartalmazó információs kiadványát. Marketing mixet és promóciós eszközrendszert kell kialakítani. A meglévő, arra alkalmas turisztikai kínálatból megfelelő turisztikai programcsomag létrehozása, amely színvonalas időtöltést kínál a turistáknak. Összehangolt éves programnaptárat kell készíteni, amely bemutatja a térség turisztikai kínálatát. Informatikai háttérrel rendelkező kistérségi, közösségi, köztéri információs rendszer létrehozása, melyet érintő képernyős hozzáféréssel bárki tud kezelni. Segítségével elérhető lesz többek között a kistérségi intézmények nyitvatartása, menetrendek, helyi fontos információk, de mód van egyéni vagy vállalkozói információk megjelenítésére is. Turisztikai információs irodákat kell kialakítani és felújítani. A térség ferkventált intézményeiben, vendéglátó helyein, turisztikai programhelyein információs pontokat kell létrehozni.

Várható eredmény

 • A bemutatóhelyek, programhelyek, szálláshelyek kínálata ismertebbé válik, ezen keresztül látogatottságuk növekszik (+10%). Nő az ismert programkínálat és a progarmcsomagok kínálatának választéka, mely növeli turisták elégedettségét. A kailakított prómóciós eszközrendszer segíti eligazodásukat. A térség programkínálata összehangoltabbá, együttműködőbbé és lényegesen bővebbé válik, ezáltal nő az itt tartózkodási idő is. A kapcsolt programkínálat és a programcsomagok kialakítása lényegesen javítja a programgazdák együttműködését.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (8%), Építés, felújítás (34%), Kiadvány készítés (30%), Marketing tevékenység (13%), Tradicionális eszközbeszerzés (15%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

139

megold si javaslatok 21 59 k d dd 92 gf 1 01 sorsz m 6930
Megoldási javaslatok 21/59 Kód: DD-92-GF-1-01 Sorszám: 6930

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

56243 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

56243 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

56243 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

2 db

%

 • Természetes személyek

140

slide142
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 22/59 Kód: DD-92-SzF-A-24 Sorszám: 4812

Prioritás: Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/

Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • Az egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés jelentős nehézséget okoz a vidéki lakosságnak. Az alacsony jövedelmezőség, és a magas fenntartási költségek miatt a Rinya-Dráva Szövetség falvaiban nyújtott szolgáltatások sok esetben megszűntek, vagy rossz körülmények között, elavult eszközökkel, alacsony hatásfokkal működnek. Ennek következtében a falvakban élőknek más településekre kell menniük ezeknek a szolgáltatásoknak az elérésért, ez pedig csökkenti a falvak lakosságmegtartó erejét.

Probléma/ lehetőség

 • Az integrált közösségi szolgáltató terek, és kulturális intézmények fejlesztésével megszüntethető az addigi szolgáltatásokat nyújtó intézmények széttagoltsága, ezáltal gazdaságosabbá tehető a szolgáltatások biztosítása. A szolgáltatások centralizációjával növelhető az azokhoz való hozzáférés lehetősége, a többszintű információ elérés hatékony biztosítása.

Megoldási javaslat

 • Az integrált közösségi szolgáltató terek kialakításának támogatása. Ennek következtében emelhető a szolgáltatások színvonala, gyorsabbá, hatékonyabbá tehető azok eljuttatása a lakossághoz.

Várható eredmény

 • Ezeknek a fejlesztéseknek az eredményeként, csökken a vidéki településeken élők információkhoz jutásában fennálló hátránya, mert megvalósul az információ-szolgáltatók egy helyre való koncentrálódása. A térben elkülönülő szolgáltató helyek egy térbe hozásával, jelentősen csökkenthetőek a fenntartási költségek. Új szolgáltatások válnak elérhetővé.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál...

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

141

megold si javaslatok 22 59 k d dd 92 szf a 24 sorsz m 4812
Megoldási javaslatok 22/59 Kód: DD-92-SzF-A-24 Sorszám: 4812

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

1305000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

1305000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

200000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

21 db

0%

 • Természetes személyek

142

slide144
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 23/59 Kód: DD-92-SzF-A-22 Sorszám: 4757

Prioritás: Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/

Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás

Helyzet/ adottság

 • Térségünket jellemzően alacsony lélekszámú - 600 fő alatti- kistelepülések alkotják. A többséget még sújtja, hogy zsáktelepülés, csak közúti kapcsolata van, bekötőúton közelíthető meg. Ezeket a falvakat, tanyás helyeket a szolgáltatások alacsony színvonala jellemzi, ezért jelentős hátrányba kerültek a nagyobb népességszámú településekhez képest.

Probléma/ lehetőség

 • A kistelepülésen élők jelentős része kiszorult a munkaerő piacról, elöregedő népességgel, kevés gyermek születésével, jelentős szociális segélyezéssel küzdenek. Sok helyen nem megfelelő a közigazgatáshoz való hozzáférés, mert a székhelytelepülésen van a körjegyzőség. Az élelmiszer ellátás csak alap élelmiszerek tekintetében valósul meg. Hiányos az egészségügyi, és szociális ellátás, nincs közösségszervező erő.

Megoldási javaslat

 • A falugondnoki szolgálatok korszerű gépjárművel való ellátása, valamint új szolgálatok létrehozása elősegíti a kistelepülésen élők életminőségének a javítását. A falugondnokok képzése elengedhetetlen feladat, hiszen sokrétű tevékenységük révén valósulhat csak meg a kistelepülésen élők esélyegyenlőtlenségének a mérséklése. Törekedni kell arra, hogy településenként két falugondnok foglalkoztatása valósuljon meg, ezzel nem csak az állandó ellátás biztosítható, hanem munkahelyeket is teremt.

Várható eredmény

 • A falugondnoki szolgálat fejlesztésével, és kiterjesztésével a hátrányos helyzetű szolgáltatás hiányos kistelepüléseken, és a tanyákon élők esélyegyenlősége nő, az ott élők életfeltételei javulnak, a közszolgáltatásokhoz hozzájutnak. A szociális, egészségügyi ellátást időben, és minőségben megkapják. A közösségfejlesztés szerves részét képezi, ezáltal a kistelepülések lakosságmegtartó ereje nő. Nem elhanyagolható, hogy a menetrend szerinti tömegközlekedéshez is bekapcsolódhatnak, ezáltal a munkához jutást is elő tudja segíteni.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál...

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

143

megold si javaslatok 23 59 k d dd 92 szf a 22 sorsz m 4757
Megoldási javaslatok 23/59 Kód: DD-92-SzF-A-22 Sorszám: 4757

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

312000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

312000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

40000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

12 db

0%

 • Természetes személyek

144

slide146
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 24/59 Kód: DD-92-SzF-1-08 Sorszám: 4860

Prioritás: Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/

Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • A kóbor állatokat befogadó és az azokat eltartó állatmenhelyek száma nem túl megfelelő, annak ellenére, hogy az elkóborolt, gazdátlan állatok száma évről évre növekedést mutat. Sajnos a társadalmunk egyre felelőtlenebb, sokan csak egy-két napra igényelné a kis kedvenceket, pár nap után a "megunt" állatok kikerülnek az utcákra, gazdátlanná válnak.

Probléma/ lehetőség

 • Gondot okoz a kóbor állatok számának szaporodása, melyre az egyik lehetőség az állatok ivartalanítása lehetne. A probléma ezzel az, hogy egy műtéti beavatkozás kb. 18 e Ft-ba kerül. Az állattartók erre nem tudnak, vagy nem akarnak áldozni. Lehetőséget jelentenének azok az alapítványok, melyek ősszel, tavasszal az ivarzási időszakban ivartalanítási akciót szerveznek.

Megoldási javaslat

 • Az állatmenhelyek számának növelése, vagy akár a meglévő menhelyek felújítása, kapacitás növelése mindenképp megoldást jelentene. A jelenleg működő állatmenhelyek alapítványként működnek, kevés forrással rendelkeznek, sokszor az állatok ellátása, etetése okoz problémát. Szükség van ezen alapítványok támogatására, hogy az általuk felvállalt és mindenki számára fontos feladatot el tudják látni. Megoldást jelenthetne az is, ha az ivartalanító műtéteket az állatmenhelyek tudnák ellátni, ehhez további forrást kellene számukra biztosítani.

Várható eredmény

 • Az állatmenhelyek támogatásával javulna azok helyzete, kapacitás növelésükkel több elkóborolt állatot tudnának befogadni, az esetlegesen szükséges ivartalanítási beavatkozásokkal a gazdátlan állatok száma nem növekedne.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (19%), Építés, felújítás (80%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (1%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

145

megold si javaslatok 24 59 k d dd 92 szf 1 08 sorsz m 4860
Megoldási javaslatok 24/59 Kód: DD-92-SzF-1-08 Sorszám: 4860

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

74991 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

74991 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

74991 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

0%

 • Természetes személyek

146

slide148
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 25/59 Kód: DD-92-SzF-A-25 Sorszám: 4885

Prioritás: Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/

Intézkedés: Falufejlesztés

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • A térség településeinek általános fizikai megjelenése hanyatló képet mutat. A közösségi és gazdasági célokat szolgáló épületek felújításra szorulnak, sok településen nincsenek olyan parkok, pihenőhelyek ahol a lakosság szívesen időzne. Helyi piacok hiányában a megtermelt termékek értékesítése magánházaknál történik.

Probléma/ lehetőség

 • A falu arculatát meghatározó, központi épületek külső felújítása a települések vonzerejét növelik. A helyi piacok létesítése elősegíti a helyi lakosság, és a térségbe látogató turisták színvonalasabb ellátását.

Megoldási javaslat

 • Falukép javító program. A falu környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések (parkok, pihenőhelyek felújítása, illetve a védelem alatt nem álló falukép szempontjából fontos közösségi és gazdasági célokat szolgáló épületek külső felújítása.

Várható eredmény

 • A települések külső megjelenésének javulása, a szolgáltatási körök bővítése hozzájárul a vonzerő növekedéséhez /HPME 4702/, az életszínvonal emelkedéséhez, a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi tendenciák visszafordításához.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

147

megold si javaslatok 25 59 k d dd 92 szf a 25 sorsz m 4885
Megoldási javaslatok 25/59 Kód: DD-92-SzF-A-25 Sorszám: 4885

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

522505 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

522505 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

37495 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

24 db

0%

 • Természetes személyek

148

slide150
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 26/59 Kód: DD-92-SzF-A-19 Sorszám: 4768

Prioritás: Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/

Intézkedés: Falufejlesztés

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • A térség falvaiban jelentős az egyesületek, közösségek száma. Nincsenek megfelelő közösségi terek, épületek programjaik, rendezvényeik, találkozásaik szervezésére.A közösségi szolgáltatást nyujtó épületek állapota is jelentősen leromlott.

Probléma/ lehetőség

 • A civil közösségek tevékenység szervezésének gátja a megfelelő színvonalu, kulturáltságú közösségi terek, termek, épületek hiánya, mely gátolja tevékenységük kiteljesedését. A közösségi szolgáltatást nyújtó épületek, helyiségek állapota leromlott, így nem felel meg a kulturált ellátás, időtöltés elvárt követelményeinek.

Megoldási javaslat

 • Közösségi, gazdasági célokat szolgáló nem védett épületek külső felújítása. A közösségi tevékenységnek teret adó művelődési házak, klubtermek, sportöltözők, könyvtárak és egyéb közösségi együttlétet biztosító, közösségi szolgáltatást nyújtó épületek felújításával élénkíteni a civil közösségek tevékenységét, megfelelő színteret nyújtva munkájukhoz. Javítani a közösségi szolgáltatások színvonalán az ellátás kulturált körülményeinek megteremtésével.

Várható eredmény

 • Megélénkül a településeken a kulturuális, civil és közösségi élet. A mindennapokban fontossá válik az összetartozás érzése, erősödik az összetartó erő. Az épületek felújításával azok fenntartási költségei csökkennek. Nő a térségben élők komfortérzete, javul a települések népességmegtartó ereje.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

149

megold si javaslatok 26 59 k d dd 92 szf a 19 sorsz m 4768
Megoldási javaslatok 26/59 Kód: DD-92-SzF-A-19 Sorszám: 4768

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

942542 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

471271 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

37495 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

22 db

0%

 • Természetes személyek

150

slide152
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 27/59 Kód: DD-92-SzF-A-20 Sorszám: 4881

Prioritás: Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/

Intézkedés: Épített örökségek megőrzése

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • Térségünk bővelkedik kulturális, épített értékekben. A települések önkormányzatainak, az egyházaknak értékeik (templomok, kastélyok, szobrok) megóvására és fejlesztésére nincs elegendő forrásuk. Sok helyen nincsenek határozott tervek a meglévő értékek hasznosítására, megújítására, összehangolt fejlesztésére sem.

Probléma/ lehetőség

 • Az épített és kulturális örökség védelme, megújítása. Fontos lehetőség az építmények és a helyi örökség védelmének összehangolt fejlesztése és hasznosítása.

Megoldási javaslat

 • A védelem alatt álló épületek (pl. templomok) külső-belső felújítása. Az épületekhez kapcsolódó zöldterületek fejlesztése, utak , sétányok kiépítése, helyreállítása /HPME 4885/. A kulturális örökség felújításával, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos tervek készítése.

Várható eredmény

 • A településkép javulása által /HPME 4768/ a turisztikai vonzerő növekedése, a természeti és kulturális örökség megőrzése által a helyi öntudat fejlődése várható /HPME 4702/.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

151

megold si javaslatok 27 59 k d dd 92 szf a 20 sorsz m 4881
Megoldási javaslatok 27/59 Kód: DD-92-SzF-A-20 Sorszám: 4881

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

1172448 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

586224 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

37495 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

18 db

0%

 • Természetes személyek

152

slide154
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 28/59 Kód: DD-92-SzF-A-21 Sorszám: 5396

Prioritás: Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/

Intézkedés: Épített örökségek megőrzése

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • A térség történelmi, néprajzi emlékekben, értékekben gazdag. Azonban mivel a népi építészet nagyon mulandó anyagokat, fát, rozsszalmát használt fel. A régi épületek mára már jó részt eltűntek, csak néhány épületet sikerült megmenteni, illetve újjáépíteni (Pl.: Vilma háza Somogyszob, Lábodi tájház, Lakócsa, Görgeteg stb.).

Probléma/ lehetőség

 • Népi építészet fogalomkörébe tartozó épületek rossz műszaki állapotúak, állaguk leromlott, fennmaradásuk kétséges. Rossz állapotok miatt turisztikai értékük romlik, bemutathatóságuk, és egyéb közösségi célokra való használhatóságuk csökken.

Megoldási javaslat

 • Védett tájházak rekonstruálása, bemutató térré alakítása /HPME 5396/, közösségi célú hasznosítása. A hagyományos népi építészeti és kulturális értékek megőrzése. A népi kismesterségek fogásainak szervezett tanításához helyszín biztosítása /HPME 4734/, népi szokások bemutatása, kulturális rendezvények számára hagyományos környezet biztosítása (szüret, aratási ünnep, regölés, lucázás, lakodalmak, stb.) /HPME 4867/.

Várható eredmény

 • A helyi hagyományok ápolása, az építészeti értékek fenntmaradása és megismerése. A térség turisztikai vonzerejének javulása, a helyi attrakciók számának növekedése /HPME 4694/, a közösségi öntudat erősödése.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

153

megold si javaslatok 28 59 k d dd 92 szf a 21 sorsz m 5396
Megoldási javaslatok 28/59 Kód: DD-92-SzF-A-21 Sorszám: 5396

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

80000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

40000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

37495 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

0%

 • Természetes személyek

154

slide156
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 29/59 Kód: DD-92-SzF-A-23 Sorszám: 4758

Prioritás: Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/

Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • A térségben található településeken a 3-12 éves korosztály számára alkalmas játszóterek vagy nem léteznek jelenleg, vagy az EU előírásainak nem felelnek meg, elavultak, balesetveszélyesek. A meglévő játszótereket, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak, 2008 év végéig vagy fel kell újítani, vagy meg kell szűntetni.

Probléma/ lehetőség

 • Jelen körülmények miatt a településen élő gyerekek, és szüleik számára nincs olyan közösségi tér, ahol gondtalanul lehetne játszani, e közben a szülőknek összejönni, beszélgetni, közösséggé formálódni. Az ilyen, és ehhez hasonló közösségi terek hiánya miatt széthullik a helyi társadalom, romlik a lakosság egészségi állapota, a településnek csökken a lakosságmegtartó képessége.

Megoldási javaslat

 • A meglévő játszóterek felújításal, az új játszóterek létrehozása. A játszótérfejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javul a településeken élők esélye mind a képességek kibontakoztatása, mind az egészség megtartása terén. Lehetőség biztosítása a gyermekeknek a szabadidő kulturált körülmények között való eltöltésére.

Várható eredmény

 • A játszóterek kialakításával javul a település esztétikája. A gyermekek fejlődési -mind mozgáskoordinációs, mind mentális képessége- lehetősége ugrásszerűen javul, így az alapszíntű oktatásban a lemaradások mérséklődnek, és meg is szűnnek azokhoz a gyermekekhez képest, akik mindezeket a lehetőségeket élvezhetik. A terek közösséggé kovácsolnak, javul a településeken élők komfortérzete, végső soron a települések lakosságmegtartó képessége.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

155

megold si javaslatok 29 59 k d dd 92 szf a 23 sorsz m 4758
Megoldási javaslatok 29/59 Kód: DD-92-SzF-A-23 Sorszám: 4758

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

272000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

136000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

37495 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

13 db

0%

 • Természetes személyek

156

slide158
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 30/59 Kód: DD-92-SzF-1-07 Sorszám: 6923

Prioritás: Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/

Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • A kisebb települések népessége az elmúlt évtizedekben jelentősen megfogyatkozott, főként a fiatal korosztály számára nem kínál vonzó életkörülményeket. A szabadidő hasznos és aktív eltöltésére nincsenek, vagy nem megfelelő állapotban vannak a községek sportlétesítményei.

Probléma/ lehetőség

 • A fiatalabb népesség számára fontos, hogy lakóhelyén megfelelő kulturális, közösségi és sportlehetőségeket találjon. A sportnak az egészséges életmódra nevelés mellett, személyiségfejlesztő szerepe is van. A közösségben való sportolás élményéhez elengedhetetlenül szükségesek a megfelelő minőségű kiszolgáló létesítmények, a meglévő létesítmények infrastrukturális felújítása, új sportolási lehetőségek megteremtése.

Megoldási javaslat

 • A meglévő nem iskolákhoz kapcsolódó sportlétesítmények és az azokat kiszolgáló épületek felújításának támogatása, új sportpályák kialakítása. A sportolási lehetőségek bővítése, a településen idáig el nem érhető sportágakhoz szükség infrastruktúra megteremtése (jégkorcsolya pálya, tenisz pálya stb.). A kialakított és felújított létesítményeket a lakosság minden korosztálya számára elérhetővé kell tenni.

Várható eredmény

 • A felújított létesítmények kihasználtsága megnő. A helyi lakosság, különösen a fiatalok hasznosan töltik el szabadidejük egy részét. Megerősödik a helyi közösség összetartozása. A lakosság többet sportol, az emberek egészségi állapota javul.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (9%), Építés, felújítás (50%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (40%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (1%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

157

megold si javaslatok 30 59 k d dd 92 szf 1 07 sorsz m 6923
Megoldási javaslatok 30/59 Kód: DD-92-SzF-1-07 Sorszám: 6923

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

29996 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

29996 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

29996 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

2 db

0%

 • Természetes személyek

158

slide160
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 31/59 Kód: DD-92-SzF-1-05 Sorszám: 7055

Prioritás: Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/

Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • A Rinya-Dráva Szövetség területén 26 települési önkormányzat működik. A településeken a kultúrához való hozzájutás lehetőségei beszűkültek az elmúlt évtizedben. A helyi források nem teszik lehetővé minden településen kultúrház, művelődési ház fenntartását. A térség kulturális életének központja Barcs. A térség településein működő könyvtárak, művelődési házak általános állapota, felszereltsége a működéshez még megfelel, de állagmegóvásra, tárgyi felszereltségeinek fejlesztésére nincs elegendő forrás. A közelmúltban a Kistérségi Kulturális Közkincs Kerekasztal felmérése alapján is kiderült, hogy

Probléma/ lehetőség

 • A falvak kulturális intézményeinek technikai hiányosságai felvetik azt a problémát, hogy kevés rendezvény megtartására nyílik lehetőség, ezáltal az ott élő emberek esélye a szórakozásra, kultúrált művelődésre, beszűkülnek.

Megoldási javaslat

 • A vidéki művelődési házak tágyi felszereltség hiányosságait orvosolni kell. Azokon a településeken, ahol az egyéb feltételek adottak (a fentiekben vázolt rendezvények befogadására alkalmas, közösségi közművelődési színtér működik, legalább részfoglalkozású közművelődési területen dolgozót foglalkoztatnak, minimális szintű közművelődési tevékenység már folyik, művészeti csoport, közösség, klub működik, kulturális rendezvényeket tartanak) a minimális felszereltség megteremtéséhez segítséget kell nyújtani. Ez elsősorban a hiányzó készülékek beszerzésének támogatását jelenti.
 • Hangtechnika: keverőerősítő, hangfal, CD lejátszó deck, mikrofon, mikrofonkábel, mikrofonállvány, hangfalállvány, hangfalkábel
 • Fénytechnika: projector, reflektor traverz, színezhető reflektor, hosszabbítók, elosztók.

Várható eredmény

 • A települések, művelődési házak költségei jelentősen csökkennek mivel már nem kell bérleti díjat fizetni a technikai felszerelésért. Továbbá a kulturális élet várhatóan felpezsdül azáltal, hogy a megfelelő saját infrastruktúra lehetőséget ad nem csak a helyi művészeti csoportok bemutatkozására, hanem más ismertebb előadók meghívására is.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (99%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (1%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

159

megold si javaslatok 31 59 k d dd 92 szf 1 05 sorsz m 7055
Megoldási javaslatok 31/59 Kód: DD-92-SzF-1-05 Sorszám: 7055

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

29996 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

29996 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

29996 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

20 db

%

 • Természetes személyek

160

slide162
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 32/59 Kód: DD-92-SzF-4-03 Sorszám: 4759

Prioritás: Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/

Intézkedés: Kulturális értékek megőrzése

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • A térség gazdag kulturális hagyományokkal rendelkezik, melyek történelmi, néphagyományi, gasztronómiai emlékeket őriznek. Számos civil szervezet tevékenysége szerveződött a helyi hagyományok őrzésére ápolására. (Hölgykoszorú klub, nyugdíjas klubok, legény egylet…)

Probléma/ lehetőség

 • A rohanó, stresszes mindennapok során sajnos egyre kevésebb hangsúlyt kap a közösségi élet, a szabadidő társaságban való eltöltése, egyre kevesebb idő jut a kikapcsolódásra, a kisebb jelentőségű rendezvények látogatására.

Megoldási javaslat

 • Olyan szabadidős rendezvények támogatása, melyek a település közösségi életében meghatározó szerepet töltenek be, elősegítik a térségi öntudat kialakulását. Javítják a települések életminőségét, és alternatívát nyújtanak a városi programokkal szemben. /HPME 4867/ A civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok számára támogatás nyújtása helyi rendezvények szervezésére, koordinációjára /4702/.

Várható eredmény

 • A szabadidős program kínálat növekszik, a civil szervezetek tevékenysége kiteljesedik, a rendezvények színvonala jelentősen javul. Kialakul a helyi öntudat, erősödik a társadalmi összefogás, és nő a közösségi összetartás. A térségben élők elégedettsége nő, ezáltal javul a terület népesség megtartó képessége.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Rendezvény (100%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

161

megold si javaslatok 32 59 k d dd 92 szf 4 03 sorsz m 4759
Megoldási javaslatok 32/59 Kód: DD-92-SzF-4-03 Sorszám: 4759

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Rendezvény

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

56243 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

56243 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

2000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

50 db

65%

 • Természetes személyek

162

slide164
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 33/59 Kód: DD-92-SzF-1-06 Sorszám: 7057

Prioritás: Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/

Intézkedés: Kulturális értékek megőrzése

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • A térség természeti-, táji adottságai, épített örökségei, hagyományai kiemelkedőek. Egyre többen foglalkoznak a falusi- és termálturizmushoz kapcsolódó szállásadással, progtamszervezéssel. Ezek megjelenítése, bemutatása azonban a jelenleg használatos marketing eszközökkel nem hatékony.

Probléma/ lehetőség

 • A térség értékeit bemutató marketingeszközök hiányosak. Több település még nem rendelkezik saját honlappal sem. Nincsenek egységes a térség értékeit bemutató, illetve információt szolgáltató turisztikai kiadványok.A probléma megoldását egy egységes marketingstratégia kialakítása jelenti. Ennek érdekében szükségszerű megismertetni a térségbe látogatókkal a helyi természeti és kulturális értékeinket, feltárni, életre kelteni és összerendezni hagyományainkat.

Megoldási javaslat

 • A Rinya-Dráva menti térség történeti értékeinek, turisztikai lehetőségeinek, szolgáltatásainak, termékeinek, valamint kulturális és szabadidős programjainak megismertetése, népszerűsítése, gasztronómiai sajátosságainak bemutatása különböző kiadványok,szórólapok, webes megjelenések segítségével.

Várható eredmény

 • A kiadványok, marketing eszközök hozzájárulnak a falvak turisztikai szolgáltatásainak fejlesztéséhez, az idelátogatók információval való ellátásához, a térség megismeréséhez. A turizmusból származó jövedelem erősíti a helyi gazdaságot, ez által hozzájárul a vidék népességmegtartó és jövedelemtermelő képességének növekedéséhez, a területi és gazdasági hátrányok csökkentéséhez.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Kiadvány készítés (80%), Marketing tevékenység (19%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (1%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

163

megold si javaslatok 33 59 k d dd 92 szf 1 06 sorsz m 7057
Megoldási javaslatok 33/59 Kód: DD-92-SzF-1-06 Sorszám: 7057

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

22497 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

22497 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

22497 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

%

 • Természetes személyek

164

slide166
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 34/59 Kód: DD-92-SzF-1-04 Sorszám: 7026

Prioritás: Élhető vidékünk /Helyi életminőség megőrzése, örökség megőrzés/

Intézkedés: Kulturális értékek megőrzése

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • A Rinya-Dráva Szövetség területén számos hagyományőrzéssel foglalkozó csoport működik. Az olyan rendezvényeknek, mint például a kálmáncsai szüreti mulatság, sok éves hagyományai vannak. A mulatságon sor kerül többek közt Kálmáncsa legjobb borának zsűrizésére, szüret király és királyné választásra és szőlőtaposásra is, a nap végén pedig szüreti bál várja a résztvevőket. A térség majd minden települése őriz valamilyen sajátos hagyományt, népszokást.

Probléma/ lehetőség

 • A hagyományőrző szervezetek nem tudják a hagyományoknak megfelelő ruházatban és eszközökkel, kellékekkel megtartani a rendezvényeiket. A fellépő ruhák hiánya miatt nincs lehetősége autentikus előadások tartására. A szüreti mulatságnak szerves részét képezi a táncház, mely a meghívott zenészek bére miatt, valamint a mulatság iránt érdeklödők vendégül látása miatt igen magas költségekkel jár.

Megoldási javaslat

 • Hagyományőrző tánccsoportok, egyesületek, non-profit szervezetek működéséhez szükséges tradicionális fellépő ruhák, hangszerek, hagyományos népi eszközök beszerzése. A szüreti mulatságok, rendezvények, bálok szervezése, rendezése során jelentkező a vendégek étkezéséhez, ellátásához, vetélkedők és programok díjazásához valamint a báli, táncházi zenekar béréhez kapcsolható költségek biztosítása annak érdekében, hogy ezek a mulatságok, rendezvények valóban megrendezésre kerülhessenek.

Várható eredmény

 • A hagyományőrző csoportok tevékenységének támogatásának köszönhetőena térség településein megindul a közösségépítés, emelkedik az ott élők közötti összefogás aránya, mely hozzájárul egy élhetőbb környezet kialakításához.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Rendezvény (49%), Tradicionális eszközbeszerzés (50%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (1%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

165

megold si javaslatok 34 59 k d dd 92 szf 1 04 sorsz m 7026
Megoldási javaslatok 34/59 Kód: DD-92-SzF-1-04 Sorszám: 7026

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

18748 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

18748 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

18748 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

%

 • Természetes személyek

166

slide168
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 35/59 Kód: DD-92-GF-A-16 Sorszám: 4752

Prioritás: Jövőnk záloga /Gazdasági Környezet fejlesztése/

Intézkedés: Technológia fejlesztés

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • Az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma a célterületen 65, mely az országos és a regionális átlag alatt van. A vállalkozások döntően a KKV szektorba tartoznak. Statisztikai besorolás szerint nagyvállalat az érintett településeken székhellyel nem rendelkezik. A vállalkozások nagy része hagyományos tevékenységet folytat (mezőgazdasági termékfeldolgozás, gépipar, építőanyag ipar).

Probléma/ lehetőség

 • A fő probléma a vállalkozások tőkeszegénysége. Jelentős probléma, hogy a vállalkozások nagy része első generációs vállalkozás. Kevésbé stabilak, nincs mögöttük megfelelő szakmai és anyagi biztonság. A vállalkozások közötti hálózati együttműködés alacsony szintű. A magas munkanélküliség ellenére a szakképzett szabad munkaerő száma kicsi, ez gátja a jelentősebb cégek betelepülésének.

Megoldási javaslat

 • Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása. Fejlett technikák, technológiák alkalmazásának ösztönzése, az infrastrukturális elemek fejlesztése. A pályázatok révén a vállalkozások modernizálódnak, az elmaradt és szükséges fejlesztések megvalósíthatók. A vállalkozások piacra jutásának segítése, a vásárokon való megjelenésének támogatásával és a marketing tevékenység ösztönzésével. A minőségbiztosítási rendszerek alkalmazásának támogatása, szabványok átvétele.

Várható eredmény

 • A fejlett technikák, technológiák alkalmazásának ösztönzésével a vállalkozások fejlődnek. Nő a vállalkozások versenyképessége. Csökkenni fog az elvándorlás. Stabilabbá, fejlettebbé válnak a vállalkozások. Új vállalkozások alakulnak. 20 új munkahely jön létre. Élhetőbbé válnak a falvak és a város. Átlagot meghaladó mértékben növekednek a bérek. Növekedik a vásárló erő, ezáltal fejlődik a kereskedelem. Nőnek az önkormányzatoknál jelentkező adóbevételek, mely egyéb területek fejlesztését is lehetővé teszi.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

167

megold si javaslatok 35 59 k d dd 92 gf a 16 sorsz m 4752
Megoldási javaslatok 35/59 Kód: DD-92-GF-A-16 Sorszám: 4752

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

1840000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

920000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

200000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

20 db

65%

 • Természetes személyek

168

slide170
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 36/59 Kód: DD-92-GF-A-09 Sorszám: 4876

Prioritás: Jövőnk záloga /Gazdasági Környezet fejlesztése/

Intézkedés: Technológia fejlesztés

Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás

Helyzet/ adottság

 • A kisebb településeken, falvakban működő kis boltok gyenge versenyképességűek a közeli településeken lévő szupermarketek, nagy élelmiszer láncok üzleteihez képest. A szigorú élelmiszeripari követelmények nagy terheket rónak a falusi boltok tulajdonosaira. A vásárlóerő kicsi és hullámzó.

Probléma/ lehetőség

 • A meglévő bolthelységek kis alapterületűek, ezért a választék is kisebb, mint amennyi a kereslet. A helyi lakosság a vásárlásait a közeli települések nagyboltjaiban intézi. Az is igaz, hogy a jó kapcsolatok miatt szívesen teszik ezt a helyi kis boltban. Amennyiben a bolt lehetőséget kap a fejlesztésre, fejlődésre, az pozitívan hat a vásárlási szokások megváltozásnak visszafordítására.

Megoldási javaslat

 • Helyi termékek piacra jutásának elősegítése érdekében végzett fejlesztések. A falusi boltok bővítésének, infrastrukturális fejlesztésének, zöldséges stand kialakításának, mélyhűtő beállításának, a választék bővítésének az ösztönzése, így a vásárló erő a településen marad. A helyi lakosság a szükségleteit a helyi boltban szerzheti be helyi termékekből. A falusi bolt életképesebb lesz.

Várható eredmény

 • A projekt növeli a falusi boltok esélyét az esélyegyenlőség jegyében a nagyvárosi élelmiszer boltok, szuper- és hipermarketekkel szemben. A vidéki lakosok esélyegyenlőségét is javítja, hiszen nem kell utazniuk ahhoz, hogy hozzájussanak egyes termékekhez, a megfelelő választékhoz. A falusi boltok megmaradása, amely munkahely megtartást is jelent, illetve dezurbanizációs folyamatok ellen hat, a település lakosság megtartó képességét is növeli.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

169

megold si javaslatok 36 59 k d dd 92 gf a 09 sorsz m 4876
Megoldási javaslatok 36/59 Kód: DD-92-GF-A-09 Sorszám: 4876

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kisbajom, Komlósd, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

160000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

80000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

112486 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

65%

 • Természetes személyek

170

slide172
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 37/59 Kód: DD-92-GF-A-17 Sorszám: 4756

Prioritás: Jövőnk záloga /Gazdasági Környezet fejlesztése/

Intézkedés: Telephelyfejlesztés

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • A térségben az országos átlagnál alacsonyabb arányban (65/1000 lakos) működnek vállalkozások. A Rinya-Dráva Szövetség területe az ország leghátrányosabb térségei közé tartozik, ezért az itt működő vállalkozásoknak plusz nehézségekkel kell szembenézniük.

Probléma/ lehetőség

 • Hiányzik a fizetőképes kereslet. Alacsony színvonalú infrastrukturális helyzet megnehezíti a vállalkozások mindennapi munkáját.
 • A vállalkozások infrastrukturális fejlesztésével, különösen a vállalkozások működésének helyszínéül szolgáló telephelyek vonatkozásában, leküzdhetőek az ebből a helyzetből következő hátrányok.

Megoldási javaslat

 • Telephely fejlesztés.
 • A vállalkozások telephelyeinek infrastrukturális bővítéseinek, fejlesztéseinek támogatása. A meglévő technológiák modernizálásának ösztönzése, az optimális termelési színvonal elérése érdekében.

Várható eredmény

 • A vállalkozások működése gazdaságosabbá válik. Az így felszabaduló források segítségével további fejlesztések valósulnak meg. Ezáltal élénkül a települések gazdasági élete, új munkahelyek jönnek létre, ezáltal növekszik a térség népesség megtartó ereje.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

171

megold si javaslatok 37 59 k d dd 92 gf a 17 sorsz m 4756
Megoldási javaslatok 37/59 Kód: DD-92-GF-A-17 Sorszám: 4756

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

528000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

264000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

112486 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

7 db

65%

 • Természetes személyek

172

slide174
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 38/59 Kód: DD-92-GF-A-15 Sorszám: 4754

Prioritás: Jövőnk záloga /Gazdasági Környezet fejlesztése/

Intézkedés: Telephelyfejlesztés

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A térség legtöbb településén jelentős mértékben csökkent - a gazdaság átalakulása következtében - az őstermelők által termelt állati eredetű élelmiszer előállítása. Ezáltal elsősorban a friss hús forgalmazása szűnt meg a településeken, azért a nagyobb bevásárló központokba kell bejutni, ami a legtöbb falun élő ember számára jelentős többletköltséget okoz. Ez a városban élőkkel szemben a hozzájutás lehetőségét tekintve hátrányt jelent.

Probléma/ lehetőség

 • Az őstermelői vágóhidak létrehozásával lehetőség nyílik a friss hús és húskészítmények termelői értékesítéséhez, ezáltal csökken a hús ára, a falun élők jobb minőségben, és előbb hozzájutnak a termékekhez. Az őstermelői vágóhidak kialakítása ösztönzőleg hathat a térségben a többi település számára is az ellátás tekintetében, emellett új munkahelyek megjelenésével is lehet számolni.

Megoldási javaslat

 • A településéken őstermelői vágóhidak kialakítása, ezekhez kapcsolódóan a meglévő elárusítóhelyek kihasználása /HPME 4876/, ahol nincs ott a vágóhídhoz kapcsolódóan annak kialakítása. A vágóhíddal nem rendelkező településeken a mozgó árusítás megszervezése. Az értékesítés megkezdésére, és kiterjesztésére egységes marketing terv kidolgozása.

Várható eredmény

 • A falun élő őstermelők számára a termelés biztonsága sokkal nagyobb lesz, a bevételekhez előbb, és biztonságosabban hozzájutnak, ezáltal ösztönzik az őstermelői réteg nagyobb számú megjelenését, ami a települések népesség megtartó képességét jó irányba mozdítja. Nő a jövedelem szerző lehetőségek száma a térség falusi lakossága számára, mérsékli a meglévő különbségeket a városokban lakókkal szemben.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 123 A mezőgazdasági termékek értéknövelése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

173

megold si javaslatok 38 59 k d dd 92 gf a 15 sorsz m 4754
Megoldási javaslatok 38/59 Kód: DD-92-GF-A-15 Sorszám: 4754

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

240000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

120000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

200000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

8000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

2 db

0%

 • Természetes személyek

174

slide176
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 39/59 Kód: DD-92-GF-A-10 Sorszám: 5330

Prioritás: Jövőnk záloga /Gazdasági Környezet fejlesztése/

Intézkedés: Piacrajutás segítése

Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás

Helyzet/ adottság

 • A Rinya-Dráva Szövetség területén élő őstermelőknek nehézséget okoz a helyben megtermelt zöldség és gyümölcsfélék értékesítése. A térségben komoly hagyományai vannak a zöldség és gyümölcs termesztésnek. Korábban a nagyatádi konzervgyár fogta össze termeltetési hálózatba a zöldség termesztőket, kiemelt figyelmet fordítva az uborka termesztőkre. A gyár termeltetési struktúrájának megváltozásával, a kistermelők elvesztették biztos felvevő piacukat.

Probléma/ lehetőség

 • A háztól történő értékesítés jelen van a településeken, viszont kiszámíthatatlan. A nagybani piacokra való termelés, egész napos lekötöttséget, főtevékenységként való foglalkozást igényel. Ezt kevesen tudják vállalni munkahelyi elfoglaltságaik miatt, ezért a zöldség, gyümölcstermesztésre, mint jövedelem kiegészítő tevékenységre tekintenek.

Megoldási javaslat

 • Szükséges lenne a helyi piacok rendszerének megteremtése. Új piacterek létesítése, első sorban a jelentős idegenforgalommal bíró telepüéseken. Olyan helyi mini piacok létrehozása, amelyek lehetőséget biztosítanának a helyben megtermelt árú, rendszeres, kiszámítható helyben történő értékesítésére, kizárva ezzel a nagykereskedelem értékesítési mechanizmusban betöltött szerepét.

Várható eredmény

 • A térségben megtermelt zöldség, gyümölcs, és egyéb árú, helyben történő értékesítésével, élénkülne a térség gazdasága. Az őstermelők rendszeres, kiszámítható piac lehetőségéhez jutnának. A helyi lakosok pedig egészséges, jó minőségű, és - a nagykereskedelem kizárása miatt- olcsó élelmiszer alapanyagokhoz jutnának. A falukép szempontjából előnyös egy szépen karbantartott piac kialakítása, nem beszélve annak a falu közösségéletében betöltendő pozitív hatásáról. (információk cseréje, emberi kapcsolatok építése stb.)

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

175

megold si javaslatok 39 59 k d dd 92 gf a 10 sorsz m 5330
Megoldási javaslatok 39/59 Kód: DD-92-GF-A-10 Sorszám: 5330

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

80000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

40000 EUR

 • Non-profit szervezetek

85%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

37495 EUR

 • Önkormányzatok

85%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

85%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

0%

 • Természetes személyek

176

slide178
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 40/59 Kód: DD-92-GF-4-01 Sorszám: 5579

Prioritás: Jövőnk záloga /Gazdasági Környezet fejlesztése/

Intézkedés: Piacrajutás segítése

Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás

Helyzet/ adottság

 • A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány (SMVK) 1991 óta foglalkozik vállalkozásfejlesztéssel. Barcson kívül Nagyatádon is rendelkezik képviselettel. A Rinya-Dráva Szövetség által érintett településeken kb.: 800 vállalkozással áll vagy állt a jelenlegi és az elmúlt időszakban kapcsolatban.

Probléma/ lehetőség

 • A kkv szektor egyik problémája a termékek piacra juttatása. Kevés pénz áll rendelkezésre az innovatív termékek piacra való bevezetésére. Lényegesen megkönnyítené a vállalkozások helyzetét, ha a térségi jelentősebb vásárokon való megjelenésükhöz támogatást kaphatnának. A vásár, mint koncentrált piac kiválóan segíti az új termékek piaci bevezetését.

Megoldási javaslat

 • Térségi vásárok szervezése. A kkv szektor számára támogatott lehetőséget biztosít a termékeik bemutatására, üzleti kapcsolatok létesítésére, vásárokon való megjelenésre.

Várható eredmény

 • Jelenleg lassú az új termékek piacra vaó bekerülése. A projekt segítségével új piaci kapcsolatok alakulhatnak ki, ezáltal fejlődhet a gazdaság. Az érintett vállalkozások száma öt év alatt 200-300 között lesz.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Marketing tevékenység (20%), Rendezvény (80%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

177

megold si javaslatok 40 59 k d dd 92 gf 4 01 sorsz m 5579
Megoldási javaslatok 40/59 Kód: DD-92-GF-4-01 Sorszám: 5579

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Rendezvény

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Barcs

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

37495 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

37495 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

37495 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

4 db

0%

 • Természetes személyek

178

slide180
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 41/59 Kód: DD-92-SzF-A-18 Sorszám: 5055

Prioritás: Jövőnk záloga /Gazdasági Környezet fejlesztése/

Intézkedés: Helyi vállalkozások humánerőforrás fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

Helyzet/ adottság

 • A mező és erdőgazdálkodás területén tevékenykedő gazdálkodók egy része nem rendelkezik mezőgazdasági szakképesítéssel. A térség kedvező adottságainak következtében a turisztikai szolgáltatásokat nyújtó, illetve a közeljövőben azzal foglalkozni kívánó vállalkozások száma intenzíven növekszik.

Probléma/ lehetőség

 • Az agrárgazdasághoz és a turizmushoz kapcsolódó terülten tevékenykedő vállalkozások sikeres működéséhez szükséges ismeretek megszerzése. Részvétel képzéseken, tájékoztató-bemutató programokon, szakmai rendezvényeken, ahol ismereteiket, készségeiket fejleszthetik, kapcsolatrendszerüket kibővíthetik.

Megoldási javaslat

 • Mikro és kisvállalkozások, illetve vállalkozás indítását tervező természetes személyek vidéki gazdaság diverzifikációjához és a turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó képzéseken, tanfolyamokon, ismeretbővítő, tájékoztató programokon való részvételének támogatása.

Várható eredmény

 • A sikeres vállalkozás működtetéséhez szükséges ismertek, kompetenciák megszerzése elősegíti a jövedelmi is a foglalkoztatási helyzet javulását. (30 fő részvétele).

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 331 Képzés és tájékoztatás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

179

megold si javaslatok 41 59 k d dd 92 szf a 18 sorsz m 5055
Megoldási javaslatok 41/59 Kód: DD-92-SzF-A-18 Sorszám: 5055

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

100%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

20000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

20000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

20000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

0%

 • Természetes személyek

180

slide182
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 42/59 Kód: DD-92-GF-3-01 Sorszám: 4734

Prioritás: Jövőnk záloga /Gazdasági Környezet fejlesztése/

Intézkedés: Helyi termékek és szolgáltatások minőségének javítása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • A Rinya-Dráva Szövetség területén komoly kultúrája van a hagyományos népi kézműves szakmák (kosárfonás, cserépedény készítés, szövés, hímzés, festés, fafaragás…) űzésének. Különösen igaz ez a kisebbségi hagyományőrzés területén. A térség felhasználható alapanyagokban gazdag. Napjainkban egyre erősödő hagyománya van a természetes alapanyagok, ősi eljárások, technológiák modern színvonalú alkalmazásának.

Probléma/ lehetőség

 • Az ezekhez a szakmákhoz kötődő hagyomány ápolás sajnos veszélyben van, mert elöregedtek, azok, akik a fortélyokat ismerik. Szükséges lenne ennek a tudásnak a továbbadása, átörökítése az utókorra. Az ismeretanyag átadása helyben megoldható, ezáltal a helyi lakosok kiegészítő foglalkozáshoz és plusz jövedelemhez juthatnak.

Megoldási javaslat

 • A hagyományos népi kézműves szakmák képzésének ösztönzése. Az ilyen szakmákkal foglalkozók és foglalkozni akarók technológia fejlesztése és piacra jutásának támogatása. A szakma fortélyainak megismerhetővé, bemutathatóvá tételének ösztönzése.

Várható eredmény

 • A helyi sajátos népi kézműves szakmák hagyományainak fennmaradása. A kézműves tevékenység által kiegészítő és állandó jövedelemforrás biztosítása a vidéki lakosságnak. A hagyományos népi kézműves eljárás módok bemutatásával a turisztikai attrakciók számának növekedése. Az egyedi kézzel készített termékek további népszerűsödése, mely hatással van a térségi öntudat kialakulására.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Képzés/Oktatás (100%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

181

megold si javaslatok 42 59 k d dd 92 gf 3 01 sorsz m 4734
Megoldási javaslatok 42/59 Kód: DD-92-GF-3-01 Sorszám: 4734

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Képzés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Barcs, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Görgeteg, Háromfa, Istvándi, Kálmáncsa, Kisbajom, Lábod, Lakócsa, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Segesd, Somogyszob, Szabás, Szulok, Tarany, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

37496 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

18748 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

37496 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

65%

 • Természetes személyek

182

slide184
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 43/59 Kód: DD-92-GF-2-04 Sorszám: 7064

Prioritás: Jövőnk záloga /Gazdasági Környezet fejlesztése/

Intézkedés:

Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás

Helyzet/ adottság

 • A térségben működő gazdasági szereplők innovativitása alacsony szintű. A vállalatok versenyképessége ma még széles körben elégtelen.A tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása vontatott, a szabadalmak száma alacsony. Az értékesítési csatornák alacsony hatékonysága valamint a marketing nem kellő színvonala széles körben jelent gondot az élelmiszeriparhoz kapcsolódóan.( pl.nincsenek helyi piacok, illetve olyan boltok, ahol a termelők /őstermelők az általuk előállított termékeiket megfelelő haszonnal értékesíteni tudnák)

Probléma/ lehetőség

 • Nő a technológiai lemaradás , gyengül a vesenyképesség A helyi gazdaság fejlődésének legfontosabb motorja az új termékek és szolgáltatások bevezetése és piacra jutásának segítése, az értékesítési csatornák bővítése, nonrpofit vállalkozások elindítása és működtetése.

Megoldási javaslat

 • Új innovatív helyi termékek előállításának, szolgáltatások nyújtásának támogatása. Az értékesítési gondokkal küszködő gazdák, kisebb termékfelesleggel rendelkező őstermelők termékeinek piacra juttatásának segítése nonprofit alapon működő vállalkozás (szociális bolt) kialakításának és működtetésének támogatásával.

Várható eredmény

 • A gazdaság versenyképességének növekedése. A lakosság termékellátottságának növekedése. Afalusi kistermelők körében a termelési és vállalkozói kedv fokozódása, helyi termékek megjelenése a piacon. A helyi termelők biztos felvevő piachoz, a lakosság pedig jó minőségi, helyben előállított termékekhez juthat.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (15%), Építés, felújítás (69%), Marketing tevékenység (15%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (1%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

183

megold si javaslatok 43 59 k d dd 92 gf 2 04 sorsz m 7064
Megoldási javaslatok 43/59 Kód: DD-92-GF-2-04 Sorszám: 7064

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

149982 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

74991 EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

149982 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

4 db

65%

 • Természetes személyek

184

slide186
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 44/59 Kód: DD-92-GF-A-02 Sorszám: 4640

Prioritás: Földünk javai /Helyi mező- és erdőgazdaság fejlesztése/

Intézkedés: A helyi mezőgazdaság fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • A térség mezőgazdasági termelésében meghatározó a szántóföldi gazdálkodás aránya. Legnagyobb a búza és a kukorica, illetve a takarmánynövények vetésterülete. Második helyen az olajos növények állnak. A gazdaságok többsége az intenzív gazdálkodás irányába fordult. A térségben az állattartás mérete napjainkra összezsugorodott. Az egyéni és családi gazdaságok többsége vegyes gazdálkodást folytat, többen foglalkoznak szarvasmarha, sertés és baromfi tenyésztésével. Jellemző, hogy az állattartó telepeken a tartástechnológia fejlesztésre szorul.

Probléma/ lehetőség

 • A termelésben használt gépek és berendezések elavultak, különösen a betakarítás utáni fázis (tárolás, szárítás) szorul további beruházásokra. A géppark állagmegóvását segítő, az agrokemikáliák előírások szerinti tárolását biztosító, valamint a dolgozók munkakörülményeinek javításához kapcsolódó infrastrukturális beruházások megvalósítása szükséges.

Megoldási javaslat

 • Környezetvédelmi szempontból ésszerű, költséghatékony és energiatakarékos új gépek beszerzése, tárolási (termény, gép, műtrágya) és szárítási technológiák kiépítése és fejlesztése, a mezőgazdasági dolgozók munkakörülményeit javító épületek, közösségi létesítmények (öltözők, vizesblokk, melegedő, stb.) építése, a meglévők korszerűsítése.

Várható eredmény

 • A versenyképesség és a környezetterhelési mutatók javulása, a talajterhelés csökkenése, a mezőgazdaságban dolgozók munkakörülményeinek javulása. A vonzóbb munkafeltételek hatására várhatóan mind többen szívesebben dolgoznak a mezőgazdaságban, mely hozzájárul a vidéki népesség megtartásához.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

185

megold si javaslatok 44 59 k d dd 92 gf a 02 sorsz m 4640
Megoldási javaslatok 44/59 Kód: DD-92-GF-A-02 Sorszám: 4640

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

808800 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

404400 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

808800 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

13 db

0%

 • Természetes személyek

186

slide188
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 45/59 Kód: DD-92-GF-A-01 Sorszám: 4634

Prioritás: Földünk javai /Helyi mező- és erdőgazdaság fejlesztése/

Intézkedés: A helyi mezőgazdaság fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • Az egészséges táplálkozás, a kemikáliktól mentes organikus élelmiszerek, biotermékek, gyógy és fűszernövények iránti érdeklődés világszerte fokozódik. Ezt felismerve egy több gazdaság foglalkozik biotermék előállításával (pl. Babócsa településen). E termékek nemzetközi kereskedelme piaci korlátozástól mentes, ezért jó hordozói lehetnek a fejlett piacok mezőgazdasági árucikkekkel való meghódításának.

Probléma/ lehetőség

 • A térség magas munkanélküliségi rátája lehetővé teszi a nagyobb kézimunkát igénylő termékek előállítását is. A bio-organikus termékek előállításánál figyelembe kell venni az azonos érdekkörbe tartozó rétegek önszerveződésen alapuló szövetkezési formáit, ki kell alakítani a térségi arculatot tükröző termékskálát és az ehhez kapcsolódó minőségi mutatókat.

Megoldási javaslat

 • Biogazdálkodás támogatása. Bio-organikus terméket előállító termelő beruházások támogatása- hagyományos mezőgazdasági termelésről átállás a biotermelésre (akár a hagyományos növényi kultúrák esetében is). Gyógy és fűszernövények termesztésének és piacra jutásának támogatása integrációs pontok kiépítésével (begyűjtés, átvétel, minőség-ellenőrzés, szaktanácsadás).

Várható eredmény

 • A bio-termelés mennyiségi, minőségi fejlődése, a kínálat bővülése. Új mezőgazdasági ág meghonosodása, a már folyamatban lévő termelés fejlődése, a rendelkezésre álló fizikai munkaerő nagyobb arányú foglalkoztatása. A helyi feldolgozás megteremtésével tovább növekedik a hozzáadott érték és a jövedelem. A program hozzájárul a fenntartható környezeti fejlődéshez, a táj védelméhez.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 123 A mezőgazdasági termékek értéknövelése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

187

megold si javaslatok 45 59 k d dd 92 gf a 01 sorsz m 4634
Megoldási javaslatok 45/59 Kód: DD-92-GF-A-01 Sorszám: 4634

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Darány, Kutas, Lábod, Segesd

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

480000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

240000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

100000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

8000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

12 db

0%

 • Természetes személyek

188

slide190
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 46/59 Kód: DD-92-GF-A-03 Sorszám: 4644

Prioritás: Földünk javai /Helyi mező- és erdőgazdaság fejlesztése/

Intézkedés: A helyi mezőgazdaság fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • A térségben a növénytermesztéssel (beleértve a kertészeti tevékenységet is), állattenyésztéssel, illetve vegyes gazdálkodással foglalkozó vállalkozások általában családi összefogással működnek. A gazdálkodás során termelési költségeik gyakran elérik, vagy akár meg is haladják az értékesítésből származó bevételeiket ezért pénzügyi helyzetük kedvezőtlen. A termelés bővítéséhez szükséges tőke megszerzésére kevés lehetőségük van.

Probléma/ lehetőség

 • Az agrárvállalkozások jelentős része likviditási problémákkal küzd. A helyzetet tovább rontja az is, hogy az egyéni és családi gazdaságok munkaerejének életkor szerinti összetétele kedvezőtlen. A gazdaságok vezetői között sok a 45 év feletti. A fiatal, dinamikus, innovációra képes, kezdő vállalkozások elindításához, illetve a már működő gazdaságok átvétele esetén a termelés bővítéséhez tőke, vagy hitel szükséges.

Megoldási javaslat

 • A fiatal,18-40 év közötti középiskolai szintű mezőgazdasági végzettséggel rendelkező, gazdálkodni akaró természetes személyek gazdaságának elindításához, gazdaság átvételéhez, a fejlesztésekhez szükséges vissza nem térítendő jövedelemtámogatás, vagy kamattámogatás illetve a kettő kombinációjának biztosítása.

Várható eredmény

 • A mezőgazdasági munkaerő életkor szerinti megoszlásának javulása és az új vállalkozások (10 db) létrejötte által a mezőgazdasági tevékenységek hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, a térség jövedelemtermelő, ez által népességmegtartó képességének javulása.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 112 A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

189

megold si javaslatok 46 59 k d dd 92 gf a 03 sorsz m 4644
Megoldási javaslatok 46/59 Kód: DD-92-GF-A-03 Sorszám: 4644

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

100%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

200000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

200000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

40000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

8000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

100%

 • Természetes személyek

190

slide192
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 47/59 Kód: DD-92-GF-2-03 Sorszám: 6931

Prioritás: Földünk javai /Helyi mező- és erdőgazdaság fejlesztése/

Intézkedés: A helyi mezőgazdaság fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • A kis lélekszámú települések rendezvényeik, közösségi programjaik számára megfelelő helyszínt nem tudjanak biztosítani. Az ilyen kis településeken élők rendszerint másodtevékenységként, főként megélhetési okokból mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet végzők köre igen szűk, akik nem rendelkeznek megfelelő telephellyel.

Probléma/ lehetőség

 • AÍz önkormányzatoknak nem áll rendelkezésére elegendő forrás ahhoz, hogy pályázati úton rendezvények, közösségi programok lebonyolítására alkalmas színteret alakítsanak ki. Az infrastruktúra hiánya miatt nincs lehetőség megfelelő közösségi színtér kialakítására, valamint a mezőgazdasági termelők gazdálkodási telephelyei sem alkalmasak arra, hogy helyszínt biztosítsanak a település rendezvényei részére.

Megoldási javaslat

 • Az elképzelés alapja egy olyan kölcsönösen előnyös együttműködésen alapuló projekt megvalósítása, amely a kisebb lehetőséggel rendelkező falu, illetve az ott mezőgazdasági tevékenységet végző között jön létre. A projektre olyan,belterületen működő, mezőgazdasági tevékenységet végző pályázik térbeton és/vagy csarnok/nyílt szín kialakítására, ahol a település nem rendelkezik sportcsarnokkal.

Várható eredmény

 • A pályázatot megnyerő vállalja, hogy az így kialakított, településen belüli telephelyét megfelelő kultúrállapotba hozva (pl. parkosítás, tereprendezés) bármikor a település rendelkezésére bocsátja rendezvények, közösségi programok számára ellenszolgáltatás nélkül. Így a település ingyen jut olyan épület-tér használati jogához, amely felépítéséhez és fenntartásához nem kell hozzájárulnia, valamint a mezőgazdasági tevékenységet folytató tevékenységét megfelelő körülmények között tudja végezni. Ez által csökkene az elvándorlás aránya.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Építés, felújítás (88%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

191

megold si javaslatok 47 59 k d dd 92 gf 2 03 sorsz m 6931
Megoldási javaslatok 47/59 Kód: DD-92-GF-2-03 Sorszám: 6931

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Potony

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

149982 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

74991 EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

149982 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

65%

 • Természetes személyek

192

slide194
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 48/59 Kód: DD-92-GF-2-02 Sorszám: 6924

Prioritás: Földünk javai /Helyi mező- és erdőgazdaság fejlesztése/

Intézkedés: A helyi erdőgazdálkodás és kapcsolódó tevékenységek fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • A termőföldek tulajdonváltását követően az erdészeti ágazatot különösen súlyosan érinti a tőkeellátottság, és a megfelelő eszközök hiánya, aminek következtében romlott a meglévő gépállomány és egyéb eszközök, valamint az alkalmazott technológia, ezért korszerűsítésre, bővítésre szorul. Szükséges az erdőgazdálkodási terveken alapuló fiatal állományokat érintő állománynevelési munkák támogatása (pl. nyesés, ápolás, gyérítés és tisztítás), melyek hozzájárulnak az erdők gazdasági értékének növeléséhez, javítják a faanyag minőségét és mennyiségét.

Probléma/ lehetőség

 • Speciális erdészeti gépek támogatására eddig nem nyílt lehetőség, sem az erdőgazdálkodói termelők, sem az erdőgazdálkodói szolgáltatók (fakitermelők, erdőművelők) körében.

Megoldási javaslat

 • A csak erdészeti szolgáltatással foglalkozók technológia fejlesztése. Az erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése, ideértve további gépek vásárlását. Az állománynevelési tevékenységek támogatása révén. Az új technológiák alkalmazásával környzetbarát, és hatékonyabb módon művelni az erdőket.

Várható eredmény

 • Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazásával az erdőtalaj, a megmaradt állomány és a növényzet védelme, optimális erdőtalaj és fejlődési folyamat biztosítása. Az erdészeti munkák szakszerű és időbeni elvégzése a biztonságtechnikai és ergonómiai szempontok figyelembevételével történik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (99%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (1%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

193

megold si javaslatok 48 59 k d dd 92 gf 2 02 sorsz m 6924
Megoldási javaslatok 48/59 Kód: DD-92-GF-2-02 Sorszám: 6924

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Barcs, Bolhás, Csokonyavisonta, Darány, Görgeteg, Háromfa, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kaszó, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaújlak, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Tarany, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

599926 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

299963 EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

80000 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

65 db

65%

 • Természetes személyek

194

slide196
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 49/59 Kód: DD-92-GF-A-07 Sorszám: 5198

Prioritás: Földünk javai /Helyi mező- és erdőgazdaság fejlesztése/

Intézkedés: A helyi erdőgazdálkodás és kapcsolódó tevékenységek fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • A Dráva folyó menti alacsonyabb fekvésű részeken lágy ligeterdők (nyár, fűz, éger, stb.), a magasabban fekvő részeken pedig kemény fafajú lombos erdők (kocsányos tölgy, cser, akác, stb.), valamint telepített erdei és fekete fenyő faállományok találhatóak. Az erdőterületek mintegy 55 %-a állami, mintegy 45% magántulajdonban van. A kitermelt fának, mint megújuló természeti erőforrásnak a térségben régen is és ma is nagy a szerepe.

Probléma/ lehetőség

 • A Belső-somogyi homokvidék vonulatában jelentős szántó és legelő található, melyek a mezőgazdaság számára küszöb alatti értékűek. Ugyanakkor a gyepek jelentős része elcserjésedett a legeltetés hiánya miatt. Ezen területek mezőgazdasági hasznosítása csak jelentős ráfordítással és gazdaságtalanul végezhető.

Megoldási javaslat

 • Az erdőterületek bővítése a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területek beerdősítésével lehetséges, melyekhez szakvéleményt és pályázatot kell készíteni. A szükséges dokumentációk elkészítése és tulajdonosokhoz történő eljuttatása jelenti a megoldást a hármas funkciójú (gazdasági, védelmi, közjóléti) erdőterületek bővítésére. Tovább lehet ösztönözni az erdőtelepítést a birtokhatárok azonosításához, és az erdősítendő területek kitisztításához rendelt forrásokkal. Az erdőtelepítések kivitelezése és ápolása EMVA forrásból történik. Az erdőterületek megtartása és bővítése jelentős szerepet kell, hogy kapjon a térség népesség megtartásában, a foglalkoztatási szint növelésében, valamint a földterületek gazdaságos, racionális hasznosításában.

Várható eredmény

 • Az erdővagyon gyarapítása (a meglévő erdőterületekhez újak csatolása), optimális fafaj összetétel kialakulása. Az erdőművelés alá bevont területek hasznosításának optimalizálása, állandóan megújuló erőforrások biztosítása. Igényeknek megfelelő telepítési struktúra kialakulása. Az erdőterületek növekedése felváltja a monokultúrás, intenzív mezőgazdasági területeket, és a biodiverzivitás szempontjából fontos élőhelyek alakulnak ki. Az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatos uniós kötelezettségek betartásának elősegítése.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 122 Az erdők gazdasági értékének javítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

195

megold si javaslatok 49 59 k d dd 92 gf a 07 sorsz m 5198
Megoldási javaslatok 49/59 Kód: DD-92-GF-A-07 Sorszám: 5198

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

50000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

25000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

50000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

0%

 • Természetes személyek

196

slide198
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 50/59 Kód: DD-92-GF-2-01 Sorszám: 2028

Prioritás: Földünk javai /Helyi mező- és erdőgazdaság fejlesztése/

Intézkedés: A helyi erdőgazdálkodás és kapcsolódó tevékenységek fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • A termőföldek tulajdonváltását követően az erdészeti ágazatot különösen súlyosan érinti a tőkeellátottság, és a megfelelő eszközök hiánya, aminek következtében romlott a meglévő gépállomány és egyéb eszközök, valamint az alkalmazott technológia, ezért korszerűsítésre, bővítésre szorul. Szükséges az erdőgazdálkodási terveken alapuló fiatal állományokat érintő állománynevelési munkák támogatása (pl. nyesés, ápolás, gyérítés és tisztítás), melyek hozzájárulnak az erdő gazdasági értékének növeléséhez, javítják a faanyag minőségét és mennyiségét.

Probléma/ lehetőség

 • Speciális erdészeti gépek támogatására eddig nem nyílt lehetőség, sem az erdőgazdálkodói termelők, sem az erdőgazdálkodói szolgáltatók (fakitermelők, erdőművelők) körében. Sajnos a gazdasági válság hatására a fémipari szerszámélezés iránti megrendelések köre nagyon visszaesett.

Megoldási javaslat

 • A fémipari szerszámélezés visszaesésével párhuzamosan fejlődni látszik a faipari, erdőművelési tevékenységek sora a kistérségben, melyre alapozva a szerszáélező vállalkozások eszközbeszerzésének, technológia fejlesztésének végrehajtása a cél. A faipari, erdő karbantartási tevékenységeket végző gépek élezéséhez speciális technológiák és anyagkészletek beszerzésére és alkalmazására van szükség.

Várható eredmény

 • A szükséges változtatások következtében ezen vállalkozások szolgáltatásai alkalmazkodni tudnak a megváltozott igényekhez, mely következtében továbbra is életképesek maradnak. A mikro körzetben egyre több, munkáját elvesztő ember az erdő karbantartási területen végzett munkában találja meg a kilábalás lehetőségét.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés (100%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

197

megold si javaslatok 50 59 k d dd 92 gf 2 01 sorsz m 2028
Megoldási javaslatok 50/59 Kód: DD-92-GF-2-01 Sorszám: 2028

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Barcs

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

3000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

1500 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

3000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

65%

 • Természetes személyek

198

slide200
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 51/59 Kód: DD-92-GF-A-05 Sorszám: 4651

Prioritás: Földünk javai /Helyi mező- és erdőgazdaság fejlesztése/

Intézkedés: Alternatív jövedelemszerző tevékenységek fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • A települések gazdasági életében a falusi turizmus érezteti kedvező hatását, a turisztikai célú szolgáltatások mennyisége az igényekhez képest nagyon kevés. A falvak környezete rendezett, sok olyan épület van, amelyeknek új funkciót lehetne adni. Vannak helyi élelmiszertermékek (pl. méz, lekvár, savanyúság), vannak létező életben tartott népi hagyományok (pl. fafaragás, fazekasság, kosárfonás, szövés), léteznek olyan egyesületek (pl. vízitúra egyesület), amelyek a turisztikai programokat is nyújtanak.

Probléma/ lehetőség

 • A meglévő turisztikai szolgáltatások körét ki kell bővíteni, színesebbé kell tenni, hálózatba kell kapcsolni, hogy a térségbe látogató turisták számára tartalmas kikapcsolást, maradandó élményt nyújtsanak, a helyi lakosság számára pedig egy fajta jövedelemkiegészítő tevékenységet és mintát is nyújtsanak.

Megoldási javaslat

 • Minta porta program. Mikro-térségenként egy vagy akár több olyan vendégudvart kell létrehozni, melyek a falusi emberek mindennapi életével, és a helyi hagyományokkal kapcsolatos tevékenységet folytatnak és mutatnak be. Ilyenek lehetnek pl. állatsimogató-, gasztronómiai-, kézműves udvar, melyeket hálózatba kapcsolva térségbe látogatók számára mint alternatív program lehetőséget kell felkínálni /HPME 4694/. A vendégudvaroknak bevételt kell termelniük, ez által jövedelem kiegészítést biztosítanak a településeken gazdálkodó emberek számára.

Várható eredmény

 • A program önfoglalkoztató életmódra, kreativitásra és a vállalkozói szemlélet kialakítására ösztönöz, ez által megszünteti a kiszolgáltatottság érzését. Széles társadalmi bázist mozgat meg, célja a társadalmi együttműködés erősítése. A falvakban a mai korhoz igazodóan, olyan szolgáltatások jönnek létre, amelyek gazdasági erőforrást és léleképítő tevékenységet jelentenek. A vendégudvarok mintaként szolgálhatnak, mely által a falvakból történő elvándorlás és a hanyatlási folyamat megtörhető.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

199

megold si javaslatok 51 59 k d dd 92 gf a 05 sorsz m 4651
Megoldási javaslatok 51/59 Kód: DD-92-GF-A-05 Sorszám: 4651

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

240000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

120000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

187476 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

20 db

65%

 • Természetes személyek

200

slide202
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 52/59 Kód: DD-92-GF-A-04 Sorszám: 4650

Prioritás: Földünk javai /Helyi mező- és erdőgazdaság fejlesztése/

Intézkedés: Alternatív jövedelemszerző tevékenységek fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • A térség erdőben, vízben, vadban, halban gazdag terület, így az erdei melléktermékek számára kiváló élőhelyet jelent. Legfontosabb erdei melléktermékeink a gyógynövények, az ehető gombák, a gyanta, a díszítő gally és toboz, az éti csiga, a hullott agancs, a vadgyümölcsök, a fás és lágyszárú növények magvai. A gyűjtéshez megfelelő munkaerő áll rendelkezésre.

Probléma/ lehetőség

 • Jelenleg a felsorolt termékek jelentéktelen hányadát gyűjtik fel. A tároláshoz nem elégséges a rendelkezésre álló szárító és hűtő kapacitás, ily módón a helyi tárolás és feldolgozás nem megoldott.

Megoldási javaslat

 • Erdei melléktermékek hasznosítása. Az erdei melléktermékek (gyógynövények, fűszernövények, gomba, makk, agancsok stb.) felvásárlására alkalmas gyűjtőhelyek létrehozása. Az ezen termékek átváteléhez, osztályozásához, csoportosításához, ideiglenes tárolásához szükséges gépek berendezések beszerzése. A termékek helyi feldolgozási lehetőségeinek megteremtése. A termékek kereskedelemi hálózatba juttatása, az értékesítéshez szükséges gönygyölegek, rakodó eszközök stb. beszerzésének támogatása.

Várható eredmény

 • A felbecsülhetetlen mennyiségű és értékű melléktermékek fogyasztókhoz való eljutása. Foglalkoztatottság növekedése a romák körében. A hálózatosodás következtében a térségi üzleti, szakmai, emberi, kapcsolatok alakulnak ki.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

201

megold si javaslatok 52 59 k d dd 92 gf a 04 sorsz m 4650
Megoldási javaslatok 52/59 Kód: DD-92-GF-A-04 Sorszám: 4650

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

160000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

80000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

112486 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2400 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

4 db

65%

 • Természetes személyek

202

slide204
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 53/59 Kód: DD-92-GF-A-06 Sorszám: 4652

Prioritás: Földünk javai /Helyi mező- és erdőgazdaság fejlesztése/

Intézkedés: Alternatív jövedelemszerző tevékenységek fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • A térség területének nagy részét erdők borítják. Az erdőgazdálkodás és kitermelés, valamint a feldolgozás során különböző melléktermékek keletkeznek (aprófa, fűrészpor), melyek további felhasználása nem megoldott. Ezen melléktermékek további hasznosítására igény jelentkezik mind a feldolgozók, mind a potenciális felhasználók körében.

Probléma/ lehetőség

 • A térségben keletkezett erdei és mezei melléktermékek feldolgozásával lehetőség nyílik azok energetikai célú hasznosítására pellet, illetve apríték formájában. A pellettel főként a községek közintézményeinek és iskoláinak - nem földgázzal történő - fűtése válik gazdaságosan megoldhatóvá, valamint egy eddig fel nem használt energiahordozóval egészül ki az energiaellátás a térségben.

Megoldási javaslat

 • Pellet készítő üzemek létrehozása. A térségben fafeldolgozással és erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozásoktól felvásárolt és feldolgozott melléktermékből az energiatermelésben (fűtés) hasznosítható új alapanyag (pellet, apríték) gyártásának támogatása. Innovatív technológiák alkalmazása.

Várható eredmény

 • A megoldási javaslat eredményeként az eddig nem hasznosított melléktermékekből létrejövő új, főként fűtési rendszerek által felhasználható alapanyag gyártásával és helyben történő felhasználásával nyert hőenergiával sikerül kielégíteni és fedezni több községben a közintézmények, iskolák, valamint a lakosság fűtéshez szükséges alapanyag (pellett) igényét. A helyben történő gyártási folyamatok munkahelyteremtő gazdaságélénkítő hatásúak.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 311 A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

203

megold si javaslatok 53 59 k d dd 92 gf a 06 sorsz m 4652
Megoldási javaslatok 53/59 Kód: DD-92-GF-A-06 Sorszám: 4652

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

148000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

74000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

112485 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

8000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

50%

 • Természetes személyek

204

slide206
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 54/59 Kód: DD-92-GF-B-03 Sorszám: 4761

Prioritás: Az összefogás ereje /Társadalmi tőke erősítése/

Intézkedés: Környezettudatosság erősítése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • A térség geotermikus adottságai nagyon kedvezőek, termálvízben gazdag, melyet csupán az arra épült gyógyturizmus kamatozat (Babócsa, Barcs, Csokonyavisonta, Szulok, Tarany). A termálvíz hulladék hőjét nem hasznosítják.
 • Elszórtan találkozunk mind a lakóházak, mind a közintézmények tetején napelemekkel, napkollektorokkal. A Segesd községben működő Béta Therm Kft. a megújuló energiaforrások hasznosításához szükséges, modern technológiájú berendezések tervezésével, gyártásával és működtetésével foglalkozik.

Probléma/ lehetőség

 • A termálvíz turisztikai felhasználása mellett, lehetséges hasznosítási terület annak mezőgazdasági célú alkalmazása (pl.: üvegházak fűtése).
 • A Dráva folyó energetikai célú hasznosítása elmaradt, annak természetvédelmi és ökoturisztikai (Duna-Dráva Nemzeti Park) hasznosítása miatt.
 • Lehetőség rejlik a nap energiájára alapozott fejlesztések megvalósításában.

Megoldási javaslat

 • A megújuló energia hasznosításának széles körű elterjesztésével a térségben jelentősen csökkenthetőek a felmerülő energia költségek.
 • A termálvíz és a napenergia komplex hasznosításával az épületek fűtése, áramellátása és a melegvíz szolgáltatása környezetkímélően és energiatakarékosan megoldható.

Várható eredmény

 • Az alternatív energiaforrások felhasználásával csökken a környezetterhelés, tovább erősödik a környezettudatos gondolkodás Az intézmények, a vállalkozások és a háztartások megtakarítása növekszik.
 • A térségben található rendszerek tervezésére, beszerelésére és karbantartására is alkalmas vállalkozás biztosítja a garanciát a rendszerek hosszú távú működtetésére, ezáltal az ilyen irányú fejlesztés újabb munkahelyek teremtését, a helyi gazdaság élénkülését vonja maga után.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • KEOP - 5. prioritás - Hatékony energia-felhasználás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

205

megold si javaslatok 54 59 k d dd 92 gf b 03 sorsz m 4761
Megoldási javaslatok 54/59 Kód: DD-92-GF-B-03 Sorszám: 4761

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

1000000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

500000 EUR

 • Non-profit szervezetek

50%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

1000000 EUR

 • Önkormányzatok

50%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

8000 EUR

 • Egyházak

50%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

4 db

50%

 • Természetes személyek

206

slide208
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 55/59 Kód: DD-92-SzF-B-05 Sorszám: 4764

Prioritás: Az összefogás ereje /Társadalmi tőke erősítése/

Intézkedés: Környezettudatosság erősítése

Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások

Helyzet/ adottság

 • A térség településein működő közszolgáltatást ellátó épületek energiafelhasználása kedvezőtlen. Elavult a fűtési, világítási rendszerük, nem megfelelő az épületek falának és nyílászáróinak hőszigetelése. Az intézmények fenntartási költségei közül az egyik legnagyobb tételt az energiafelhasználás adja. Minden településen megjelent igényként az energia optimálisabb igénybevételének segítése.

Probléma/ lehetőség

 • A községekben működő közoktatási és közintézmények fennmaradása és fenntartása érdekében a fenntartó működtetésre kifizetett költségtételei között csökkenteni kell az energiafelhasználásból adódó tételeket. Korszerű, környezetbarát és energiatakarékos technológiák alkalmazásával és energiatakarékos rendszerek kiépítésével jelentős anyagi megtakarítás jelentkezik a fenntartónál.

Megoldási javaslat

 • Az intézmények fenntartói, tulajdonosai számára energetikai korszerűsítési beruházások megvalósításának támogatása, különösen környezetbarát technológiák alkalmazása, energiatakarékos rendszerek építésével, üzembe helyezésével (nyílászárók cseréje, hőszigetelés stb.)

Várható eredmény

 • Jelentősen csökken az intézmények fenntartási költsége, emellett esztétikus és komfortos munkahelyi és tanulói környezet alakul ki, javul az érintettek teljesítménye, és jelentősen emelkedik a szolgáltatás színvonala, növekedik a település népességmegtartó ereje. A települések ilyen fejlesztéseken áteső intézményei magas színvonalú, az országos átlag szintjét meghaladó minőségű szolgáltatást képesek nyújtani, ezáltal egyenlő esélyeket biztosítanak a település gyermekeinek, lakosainak.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • KEOP - 5. prioritás - Hatékony energia-felhasználás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

207

megold si javaslatok 55 59 k d dd 92 szf b 05 sorsz m 4764
Megoldási javaslatok 55/59 Kód: DD-92-SzF-B-05 Sorszám: 4764

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

257200 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

128600 EUR

 • Non-profit szervezetek

50%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

128600 EUR

 • Önkormányzatok

50%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

8000 EUR

 • Egyházak

50%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

7 db

50%

 • Természetes személyek

208

slide210
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 56/59 Kód: DD-92-SzF-B-09 Sorszám: 4760

Prioritás: Az összefogás ereje /Társadalmi tőke erősítése/

Intézkedés: Környezettudatosság erősítése

Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

Helyzet/ adottság

 • A leghátrányosabb helyzetű település egyik fontos jellemzője a szociálisan hátrányos helyzetű lakosság. A hulladék szállítás költségei bár viszonylag nem magasak, mégis elfordul az illegális hulladék elhelyezése. A településeken nem mindenhol megoldott a szelektív hulladékgyűjtés sem. Van olyan település, ahol van ugyan szelektív hulladékgyűjtés, de a gyűjtőpontok száma nem elégséges. Azokon a településeken, ahol nincs, ott meg kell honosítani ezt a kultúrát.

Probléma/ lehetőség

 • A hulladék illegális elhelyezése rontja a környezetminőséget. A szemetes települések negatívan hatnak mind a helyi lakosságra, mind a településre látogatókra. A gyermekek környezettudatosságra való nevelése nehezebb, ha környezetükben lévő példa nem pozitív.

Megoldási javaslat

 • Az illegális hulladék lerakóhelyek megszüntetésével, a szemét összegyűjtésével, elszállíttatásával a környezet rekultiválása. A frekventáltabb helyeken szelektív hulladék gyűjtőszigetek kialakítása. Azokon a településeken, ahol már van, felül kell vizsgálni, hogy elégséges-e. A felülvizsgálatnak megfelelően bővíteni kell ezeket a kapacitásokat. A környezet tudatosság fejlesztésével és a feltételek megteremtésével a környezet minősége fenntartható, megőrizhető és fejleszthető.

Várható eredmény

 • Az érintett területeken a környezetminőség megőrzése, javítása a környezetterhelés csökkentésével. A tiszta települések vonzereje nagyobb a turizmus számára és pozitívan hat a dezurbanizációra is.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • KEOP - 1. prioritás - Egészséges, tiszta települések

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

209

megold si javaslatok 56 59 k d dd 92 szf b 09 sorsz m 4760
Megoldási javaslatok 56/59 Kód: DD-92-SzF-B-09 Sorszám: 4760

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

26000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

18200 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

18200 EUR

 • Önkormányzatok

70%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

2 db

0%

 • Természetes személyek

210

slide212
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 57/59 Kód: DD-92-SzF-6-01 Sorszám: 5062

Prioritás: Az összefogás ereje /Társadalmi tőke erősítése/

Intézkedés: Fenntartható együttműködési formák támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek

Helyzet/ adottság

 • A mezőgazdasági termelők a felvásárlóknak jelentős mértékben ki vannak szolgáltatva. A termeléshez szükséges alapanyagokat, vegyszereket az egyéni, kistételű beszerzése miatt csak magas áron tudják beszerezni.

Probléma/ lehetőség

 • Az egyéni gazdaságok szervezetlenek. Összehangolt cselekvéssel (elsősorban a beszerzés, raktározás, feldolgozás, értékesítés területén) a kistermelők piaci pozíciói jelentősen javíthatók.

Megoldási javaslat

 • Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása. Az egységes piaci fellépés hatékonyságát javító marketingeszközök (reklámanyagok, kiadványok, imázs hordozók) előállításnak, alkalmazásának támogatása.

Várható eredmény

 • A mezőgazdasági termelők versenyképességének javulása, piaci helyzetük stabilizálódása, sajátos térségi gazdasági arculat megteremtése.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 142 Termelői csoportok létrehozásának támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

211

megold si javaslatok 57 59 k d dd 92 szf 6 01 sorsz m 5062
Megoldási javaslatok 57/59 Kód: DD-92-SzF-6-01 Sorszám: 5062

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

120000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

60000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

60000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

8000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

0%

 • Természetes személyek

212

slide214
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 58/59 Kód: DD-92-SzF-6-02 Sorszám: 5580

Prioritás: Az összefogás ereje /Társadalmi tőke erősítése/

Intézkedés: Fenntartható együttműködési formák támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek

Helyzet/ adottság

 • A térség hagyományaira épülő rendezvények (pl. falunapok, egyházi hagyományokra épülő események) egymástól külön szerveződnek. Az önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások által szervezett különféle rendezvények, turisztikai programok, attrakciók mind nagy értéket képviselnek, de hatékonyságuk az információ-, az együttműködési-, valamint a szakmai hiányosságok miatt messze elmarad az optimális szinttől.

Probléma/ lehetőség

 • Szükséges a térségi szereplőik (önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások) szakmai kapcsolatrendszererének bővítése, más térségekben és külföldön műlödő térség- és gazdaságfejlesztéshez, turizmushoz kapcsolódó példaértékű programok megismerése, a bevált módszerek adaptálása.

Megoldási javaslat

 • A területközi és nemzetközi együttműködések kialakítása belföldi és külföldi tanulmányutak keretében. Az egyes programok kiváló alkalmat teremtenek az információs csatornák bővítéséhez, a résztvevők szakmai ismeretinek, személyes kapcsolatrendszerének bővítéséhez, új együttműködések kialakításához.

Várható eredmény

 • A programok hozzájárulnak a térségi szereplők közötti együttműködési hajlandóság növekedéséhez. Az előzőek, valamint a fogadó szervezetek tapasztalatainak, bevált módszereinek hasznosítása együttesen új és színvonalasabb programokat, minőségibb szolgáltatásokat eredményeznek, melyek hozzájárulnak a térség gazdaságának élénküléséhez,valamint a helyi társadalom fejlődéséhez.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Kapcsolattartás költségei (50%), Rendezvény (50%)

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

213

megold si javaslatok 58 59 k d dd 92 szf 6 02 sorsz m 5580
Megoldási javaslatok 58/59 Kód: DD-92-SzF-6-02 Sorszám: 5580

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

56243 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

56243 EUR

 • Non-profit szervezetek

90%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

56243 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

90%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

65%

 • Természetes személyek

214

slide216
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 59/59 Kód: DD-92-SzF-A-26 Sorszám: 5066

Prioritás: Az összefogás ereje /Társadalmi tőke erősítése/

Intézkedés: A természeti örökség megőrzése

Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

Helyzet/ adottság

 • A térségben több helyen találhatóak Natura 2000 besorolás alá tartozó területek, ilyen a Kisbajomi erdő, a Rinyaszentkirályi erdő, a Darányi borókás, a Csokonyavisontai fáslegelő stb.

Probléma/ lehetőség

 • A térségben található Natura 2000-es területek jelenleg kihasználatlanok. A területek értékeinek megóvása mellett mező és erdőgazdáslkodási célokra hasznosíthatóak lennének, de nem készültek fejlesztési/fenntartási tervek.

Megoldási javaslat

 • Fejlesztési/fenntartási tervek készítése a Natura 2000 besorolás alá tartozó területekre.

Várható eredmény

 • A Natura 2000-es területeink fenntartható módon gazdálkodásba vonsára, és megismertetésre kerülnek. A természeti értékeink bemutathatóvá válnak.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323B Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

215

megold si javaslatok 59 59 k d dd 92 szf a 26 sorsz m 5066
Megoldási javaslatok 59/59 Kód: DD-92-SzF-A-26 Sorszám: 5066

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Babócsa, Bakháza, Barcs, Bélavár, Beleg, Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Görgeteg, Háromfa, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisbajom, Komlósd, Kutas, Lábod, Lakócsa, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Potony, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, Somogyaracs, Somogyszob, Szabás, Szentborbás, Szulok, Tarany, Tótújfalu, Vízvár

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

40000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

20000 EUR

 • Non-profit szervezetek

50%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

40000 EUR

 • Önkormányzatok

50%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR

 • Egyházak

50%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

50%

 • Természetes személyek

216

priorit sok s int zked sek viszonya temez se a teljes strat gia v rhat hat sa 1 2
Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/2

A „HVS”-ben megfogalmazott elvek -„az élhető vidék létrehozása”- mentén építettük fel a térség fő fejlesztési irányait és az ebből eredő intézkedéseket.

Az akciócsoport legnagyobb kiugrási lehetőségét a természeti értékeinek kihasználása jelenti. E köré a fő gondolat köré csoportosulnak a fő fejlesztési prioritások és intézkedések.

A gazdasági környezet /4. prioritás/ valamint a mező- és erdőgazdálkodás /1. prioritás/ fejlesztési intézkedéseinek első ütembe helyezésével támogatjuk azon helyi mikro- kis- és középvállalkozások megerősödését, melyek innovatív technológiák alkalmazásával hatékonyabbá és gazdaságosabbá teszik működésük, növelik a kapacitásuk, új helyi termékek piacra juttatásával javítják versenyképességük. Ezen fejlesztési irányokkal érhető el, hogy növekedjen a térség településein azon munkahelyeket teremtő foglalkoztatók száma, amelyek képesek a helyi gazdasági folyamatokat befolyásolni, és azokhoz alkalmazkodva meghatározni és kiaknázni a térség kiugrási lehetőségeit. Az infrastruktúra fejlesztésével /2. prioritás/ megteremtjük az alapot a térségbe kívülről érkező vállalkozások betelepülése számára, és egyben javítjuk a térség megítélését is, mely a turisztikai vonzerők /3. prioritás/ és térségmarketing együttes fejlesztésével válik teljessé. A szálláshelyek és szolgáltatások fejlesztését a turisztikai programok, attrakciók fejlesztésének kell megelőznie. A helyi kulturális és épített örökségek megőrzésével /5. prioritás/, a faluképek javításával nem csak az akciócsoportunkhoz látogató turisták számára válik vonzóbbá térségünk, hanem a helyi lakosság számára is komfortosabbá, igényesebbé tehető vidékünk. A falvaink élhetőbbé tételéhez hozzá tartozik a lakosság számára elérhető szolgáltatások körének bővítése, minőségének javítása. A szolgáltatások városi szintre emelésével valós alternatívát nyújthatunk a vidéki lakosság számára.

Ezen fejlesztési irányok mentén érhető el, hogy a térség gazdasági- társadalmi életének meghatározó szereplői összefogjanak és közösen egy új LEADER szerű gondolkodásmódot honosítsanak meg a térségben a társadalmi tőke fejlesztésével /prioritás 6./. A térségek közötti együttműködések és tapasztalatcserék elengedhetetlen feltételei működésünknek, hiszen az új innovatív technológiák megismerése, és a helyes gyakorlatok átvételének alapfeltétele.

217

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

priorit sok s int zked sek viszonya temez se a teljes strat gia v rhat hat sa 2 2
Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 2/2

Környezetünk megóvása csak közös összefogással lehetséges. A megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzésével, az intézmények energetikai racionalizálásával, az illegális hulladéklerakók felszámolásával, valamint a Natura 2000 területek védelmével és fenntartható hasznosításával gondoskodunk térségünk egészséges jövőjéről.

A stratégia várható hatása:

A stratégia megvalósulása folyamán és azt követően a vidéki élet vonzóvá és valós alternatíva kialakulását várjuk a városi élettel szemben. A szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség javulásával, a meglévő és létrejövő vállalkozások fejlesztésével élhetővé válik vidékünk, a munkanélküliség csökken. Az önkormányzati és civil fejlesztéseknek köszönhetően az élet komfortosabbá, vonzóbbá válik. A kulturális örökségek megóvásával és bemutatásával, a közösségi programokkal, a térség marketinggel kialakul egy egészséges térségi összetartás és öntudat, mely kifelé kedvezőleg hat a turisztikai arculatra. Féltve óvjuk természeti kincseinket, erdeinket, folyóinkat, melynek következtében a biodiverzitás csökkenésének üteme lassul, az erdőterületek és a Natura 2000 területek nagysága növekszik, a káros anyag kibocsájtás csökken, az energia felhasználás racionalizálódik és környezet barátabbá válik. Mindennek következtében a negatív demográfiai mutatók stagnálóvá válnak.

218

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

es lyegyenl s g s fenntarthat s g rv nyes l s nek bemutat sa a strat gi ban 1 2
Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/2

A „HVS” tervezés során a tervezést koordináló csoport folyamatosan biztosította a programinformációkhoz jutást, a tervezés folyamatára való rálátást. Nem csak a Helyi Közösség tagjait, hanem a térség teljes lakosságát folyamatosan tájékoztatta a vidékfejlesztés aktuális kérdéseiről a hirdetőújságon, helyi tv-adásokon, a Somogyi Hírlapon, és az interneten keresztül. A tervezést koordináló csoportülések nyilvánosak voltak, a havi közgyűlések nagy létszámú részvétellel zajlottak. A megoldási javaslatok elkészítésének alapját képező projektötletek jelentős része a Helyi Közösség tagságán kivüli együttműködőktől érkezett, melyet fontosnak tartunk, hiszen a tervezési területen mindenki egyenlő eséllyel pályázhat majd a forrásokra.

A stratégiában külön figyelmet fordítottunk a falusi szolgáltatások színvonalának városi szintre való emelésére, az információkhoz, tudáshoz jutás lehetőségének biztosítására, például vállalkozói tanácsadással, képzéssel, a falugondnoki szolgálat és integrált közösségi szolgáltató terek fejlesztésével, a falusi boltokban a helyi termékek piacra jutásának segítésével, őstermelői vágóhidak létrehozásával, de ezt a célt szolgálják a játszóterek és a sportlétesítmények fejlesztései, valamint az állatmenhelyek létrehozása is.

Térségünkben magas annak az elsősorban roma néprétegnek az aránya (kb. 20%), akik megfelelő képzettség hiányában 8 osztály gyakorlatilag esélytelenek elhelyezkedni. Ennek a problémának a megoldására felzárkóztató-, kiegészítő képzéseket indítunk melytől az általános képzettségi és foglalkoztatottsági szint növekedését várjuk.

Kiemelkedően kezeljük a nők, a romák, a fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek helyzetét. Az akadálymentesítésen belül az infokommunikációs akadálymentesítésre is hangsúlyt fektetünk. A nők munkahelyi integrációja, különösen a roma származású nők családon belüli szerepének megváltoztatása egy hosszú szocio-kulturális folyamat, melyet közösségünk tagjai felismertek. Társadalmi és gazdasági érdek, hogy a más kulturális identitással rendelkező roma lakosság felzárkóztatását hangsúlyosan kezelje programunk, melyben első sorban a roma származású fiatal nők és gyermekek humán erőforrás fejlesztésére koncentráltunk.

A stratégiánkban azokat az eljárásokat és technológiai fejlesztéseket ösztönözzük, melyek óvják a környezetünket, lehetővé teszik annak fenntartható használatát.

219

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

es lyegyenl s g s fenntarthat s g rv nyes l s nek bemutat sa a strat gi ban 2 2
Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 2/2

Ilyenek az erdőgazdálkodás eszközparkjának fejlesztése, az erdei melléktermékek hasznosítása, a bio-termesztés ösztönzése, a megújuló energiaforrások felhasználása, az erdőterületek bővítése, a földutak rendbetétele, a natura 2000 fenntartási fejlesztési tervek készítése. A turizmusnak is a természet közeli ágait támogatjuk, ilyenek a horgász-, lovas-, vadász-, gyógy-turizmus. A környezettudatos gondolkodás erősítését már gyermekkorban megkezdjük az erdei iskolák fejlesztése által.

Stratégiánkban olyan fejlesztéseket ösztönzünk, melyek nem csak környezetileg, de gazdaságilag is fenntarthatók, a támogatás lejárta után életképesek maradnak.

220

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

kor bbi fejleszt si terveknek a tervez si ter letre gyakorolt hat sai 1 2
Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 1/2

A Nagyatádi és Barcsi kistérségben Szociális Felzárkoztató Program valósult meg 2004-2007 között, mely két stratégiai programból állt:

1, Életminőség javítása – szociális biztonság megteremtése a helyi ellátórendszer kiépítésével és korszerűsítésével:

Falugondnoki Szolgáltatások jöttek létre a kis lélekszámú településeken a szolgáltatásokhoz való hozzáférés kiépítése és javítása érdekében (Bakháza, Kaszó, Kisbajom, Rinyabesenyő és Rinyaszentkirály).

Meglévő alapellátás minősége javult, új szolgáltatások jöttek létre. Ilyen a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás minőségi fejlesztése, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítése (Beleg, Bolhás, Csokonyavisonta, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Tarany, Szabás és Nagyatád).

Mikrotérségi (gondozási) központok kialakításával a szociális alapellátás minőségi fejlesztése valósult meg, Csokonyavisonta, Lábod, Segesd, Tarany községekben. Folyamatos szakmai műhely működtetése kezdődött (képzések, esetmegbeszélések, szupervízió) a (kis)települések szociális dolgozói részére.

2, Többszörös hátránnyal küzdők kirekesztődésének megelőzésére, a hátrányok enyhítésére, az esélyegyenlőség megalapozása érdekében két alprogram valósult meg:

a, Speciális igényű csoportok szükségletét szolgáló ellátások jöttek létre.

Az Idősek Otthona és Gondozóháza feltételei javultak a kistérségben a nagyatádi,

lábodi intézményekben.

b, Preventív családsegítő alapszolgáltatások bővűltek, elérhetőbbé váltak és minőségük javult (családsegítő szolgáltatás, nappali ellátás, szupervízió).

Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat tárgyi feltételei javultak, a hátrányos helyzetű fiatalok programjainak fejlesztése valósult meg.

A Rinyamenti Kistérség Stratégiai Fejlesztési Programjában (2005) meghatározott fejlesztési prioritások keretében az alábbi projektek valósultak meg/folyamatban a megvalósulásuk.

221

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

kor bbi fejleszt si terveknek a tervez si ter letre gyakorolt hat sai 2 2
Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 2/2

Az Ökoturisztikai attrakciók keretében a A Dráva medence Ökoturisztikai Projektjén belül a nagyatádi művésztelep épületének átalakításával, illetve bővítésével egy - a térség természeti értékeit bemutató - látogatóközpont került kialakítására

Somogyszob községközpontjának felújítása az AVOP forrásból nyert támogatással valósult meg.

A programokban megvalósított projektek eredményeként a térségben (főként a kistelepüléseken) élők minőségi szolgáltatásokhoz való hozzájutása javult. A szociális alapszolgáltatások kiépülésével és fejlesztésével a térség rászoruló lakói (idősek, betegek) magasabb színvonalú ellátásban részesülnek. A családsegítő és gyerekjóléti szolgáltatások fejlesztésével a kistérségben élő, hátrányokkal küzdő családok felzárkoztatása kezdődött el. A mentális problémákkal küzdő, marginalizálódott társadalmi csoport számára speciális alapellátási formák biztosítása vált lehetővé.

222

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

strat gia alkot si folyamat lez rta ut n tervezett leader szer m k d s bemutat sa 1 2
Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 1/2

A LEADER szerű működés egy élethosszig tartó tanulási folyamat, melynek érdekében megalakult a Helyi Közösség és elkészítette a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát. A HVS megvalósulásának alapja az, hogy a közösségnek be kell fektetnie a stratégia megvalósításában aktív szerepet vállaló emberek továbbképzésébe. A LEADER szerű tanulási folyamat elindításához ágazati pályázati forrásokat is igénybe kívánunk venni (pl.: TÁMOP 2.1.2. TÁMOP 5.5.3.). A térség jelenlegi és jövőbeni gazdasági sikertényezőinek 3 fő forrása van: az emberek, a rendszerek, és az eljárások.

A LEADER szerű működésben kiemelt szerepet kell kapnia az új mikrovállalkozások létrehozásának valamint az életképes vállalkozások megerősítésének, ahhoz, hogy a munkaerőpiacon fellelhető szakképzett munkaerőt integrálni tudjuk a gazdaságba. Ezt támogatják a következő intézkedések: 2; 5; 11; 12; 13.

A Rinya-Dráva Szövetség a tervezés folyamán non-profit egyesületté alakult és felállította 10 tagú döntéshozó testületét, mely a tervezői csoport tagjaiból állt össze, így a legnagyobb szakmai rálátással bíró emberek irányítják a szervezetet. Az eddigieknek megfelelően, folyamatosan tájékoztatják a közösséget az aktuális kérdésekről levélben, kör e-mailen, internetes honlapon keresztül, a főbb döntési pontokat a közgyűlés elé terjesztik.

Az operatív feladatokat a munkaszervezet végzi, ide értve a program megvalósításának pénzügyi igazgatását, a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos információ szolgáltatást, a pályázatok kezelését, kiértékelését. A pályázatokról döntést az elnökség hoz, melyet közvetlenül a közgyűlés választ. A pályázatok elbírálásakor minden pályázó egyenlő eséllyel indul, függetlenül attól, hogy tagja-e a közösségnek vagy sem. A munkaszervezet vezetőből, illetve szakemberekből (projekt managerek, pénzügyi ügyintéző) áll. Munkáját az elnökség felügyeli.

Az egyesület demokratikusan működik. Van lehetőség a csatlakozásra, érvényesül az egy tag egy szavazat elv, a civil, a köz és az üzleti szféra megfelelő arányban képviselteti magát, mind a tagságban mind az elnökségben.

Az elnökség és a munkaszervezet tagjai nyitottak az innovációra, folyamatosan tájékozódnak és keresik azokat az újszerű megoldásokat, melyek alkalmazását beépíthetik a működésbe.

223

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

strat gia alkot si folyamat lez rta ut n tervezett leader szer m k d s bemutat sa 2 2
Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 2/2

Ennek érdekében rendszeresen részt vesznek a belföldi és az európai hálózatok találkozóján, képzéseken. A munkát az Irányító hatósággal kötött szerződés és iránymutatások alapján végzik. Képviselik az akciócsoportot a különböző tanácskozásokon és eseményeken. Tanulmányokat készítenek az érintett területekről.

A működés folyamán az akciócsoport érvényesíti a terület-alapú megközelítés elvét. Csak az ACS területén tevékenykedik. Az akciócsoporton kívüli területekkel területközi együttműködések keretében, illetve tapasztalat csere programokon keresztül érintkezik. Az akciócsoport két kistérséget fed le, ezért mindkét kistérségben működtet irodát. Előreláthatólag Barcson lesz a székhelye és Nagyatádon egy telephelye, így mindkét kistérség lakói gyorsan, egyenlő eséllyel érhetik el a szükséges információkat.

224

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

ad