بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش ب
Download
1 / 32

mmadhoshiyahoo nargesskianyahoo - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش ب ا عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل. دکتر مهرداد مدهوشی، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران، [email protected] نرگس کیان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران، [email protected] 1- مقدمه.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' mmadhoshiyahoo nargesskianyahoo' - minjonet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

دکتر مهرداد مدهوشی، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران، [email protected]

نرگس کیان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران، [email protected]


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

1- مقدمه

 • با ظهور اقتصاد دانش محور، دانش به عنوان یک دارایی و منبعی مهم برای رقابت­پذیری سازمانی شده است( Chang & Wang, 2009) و سازمانهای امروزی به منظور دستیابی و تقویت مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی، باید استفاده موثری از منابع دانش خود داشته باشند( Hsieh et al, 2009). یک منبع مزیت رقابتی پایدار، دانش و ایجاد آن است (نوناکا، 1991).

 • مدیریت دانش، به بهینه­سازی دانش سازمان ، در دستیابی به عملکرد برتر کمک می کند و روشی سیستماتیک برای اداره دانش در سازمان­ها است( Wu & Lee,2007).

 • یکی دیگر از منابع کلیدی مزایای رقابتی، نوآوری است، زیرا توانایی نوآوری به طور عمیقی در ذهن بشر ریشه دوانده و با کمک تکنولوژی نمی­توان به آسانی آن را تقلید یا بازتولید کرد 2006) Huang and Lin,) و فرایند نوآوری به دانش وابسته است(Gloet and Terziovski, 2004). محققین بسیاری بر نقش محوری مدیریت دانش در ایجاد یک محیط کاری حامی خلاقیت و مشوق نوآوری، تاکید کرده اند(Gloet and Terziovski, 2004).


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

1- مقدمه(ادامه)

 • تئوری زنجیره ی دانش که معتقد است هر یک از فعالیت های فرایند مدیریت دانش را می توان به گونه ای انجام داد که منجر به ایجاد مزیت رقابتی در چهار بعد بهره وری، چابکی، نوآوری و یا شهرت شود.

بهره وری

چابکی

مزیت رقابتی

نوآوری

شهرت


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

1-2- هدف پژوهش

 • از آن جایی که تاکید و توانایی سازمان ها در اجرای هر یک از این فعالیت ها متفاوت بوده و چون تاثیر فعالیت های فرایندهای مدیریت دانش به طور آشکار روی فرایند نوآوری در سازمان مشخص نیست، بنابراین بررسی رابطه میان هر یک از این فعالیت ها و عملکرد نوآوری در سازمان می تواند به سازمان ها در اجرای صحیح فرایند مدیریت دانش و ایجاد نوآوری و مزیت رقابتی کمک نماید.

اجرای صحیح مدیریت دانش

ایجاد نوآوری

مزیت رقابتی


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

2- داده، اطلاعات، دانش


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

3- مفهوم مدیریت دانش

 • مدیریت دانش زمینه اصلی برای قابلیت رقابت است که در برگیرنده ی اطلاعات بیشتری است.(Holsapple et al, 2001)

 • مدیریت دانش محیطی را فراهم می کند که در آن دانش و تجربه به سادگی در اختیار همگان قرار گرفته و امکان ظهور و جریان یافتن دانش و اطلاعات را به سمت افراد درست در زمان درست فراهم می آورد، به طوری که عمل آن ها را کاراتر و اثربخش تر می سازد.(MostafaJafari et al, 2007)


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

4- یکی از جامع ترین مدل های مدیریت دانش

انتقال

خلق

عملکرد سازمانی

پالایش

ذخیره سازی

بکارگیری

کسب

به اشتراک گذاری


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

5- زنجیره دانش

 • این مدل اساس آنتولوژی که توسط هیئت بین المللی متخصصان و پژوهشگران KM توسعه یافته است (Holsapple & Joshi, 2000, 2001, 2002).مدل زنجیره دانش نه فعالیت طبقه بندی شده را مشخص می کند که توسط سازمان در هدایت KM اجرا می شود. مدارک و شواهد بیان شده در ادبیات KM نشان می دهد که هر یک از فعالیت ها باعث افزایش عملکرد و همچنین منبع بالقوه مزایای رقابتی است و این منبع مزایای رقابتی می تواند از یک یا بیش از چهار زاویه بیان شود: بهره وری، چابکی، نوآوری و شهرت(Holsapple & Singh, 2005).


6 holsapple singh 2000

بهره وری دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

هماهنگی دانش

نوآوری

کنترل دانش

اندازه گیری دانش

تاثیر منابع

شهرت

فعالیت های

اصلی

درونی سازی

دانش

کسب

دانش

تولید

دانش

پالایش

دانش

بیرونی سازی

دانش

رقابت

ر هبری دانش

بروز

یادگیری

چابکی

فعالیت های

حمایت کننده

تاثیر محیط

بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

6- مدل زنجیره دانش( Holsapple & Singh, 2000)


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

7- فعالیت مدیریت دانش در تئوری زنجیره ی دانش


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

8- اهمیت یادگیری سازمانی

 • یادگیری سازمانی از مباحث مطرح در رشته مدیریت می باشد. اما این مباحث از زمانی مطرح گشت که دانش به ابزار اصلی تولید ثروت تبدیل گشت. به دست آوردن این ابزار با توجه به سرعت بالای توسعه دانش بشر نیازمند یادگیری مستمر است، از زمانی که شرکت های دانش محور متولد شدند و دانش به عامل اصلی تولید ثروت تبدیل شد توجه مدیران نیز به کنترل و مدیریت این عامل جدید ایجاد ارزش افزوده جلب شد زیرا به هر حال ضرورت امر مدیریت ایجاب می کند که مدیران درصدد کنترل عوامل مهم ارزش آفرینی در سازمان شان باشند.


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

9- اهمیت مدیریت دانش در یادگیری سازمانی

 • یادگیری یکی از مکانیزم های کلیدی در تولید دانش جدید است و اغلب بیانگر مفهوم روابط همکاری است (Mohr and Sengupta, 2002). در نتیجه جهت گیری یادگیری شرکت ها به طور ضمنی برای نوآوری و رقابتی شدن بسیار مهم است (Hughes et al., 2007;Paladino, 2008; Kohli and Jaworski, 1990). جهت گیری یادگیری جهت توسعه دانش جدید یا بینشی که به طور بالقوه برای تاثیر گذاری رفتار از طریق ارزش ها اعتقاداتی که در فرهنگ سازمان وجود دارد (Slater and Narver, 1999).

 • درنتیجه یادگیری باید قابلیت های توسعه و پیشرفت را مطابق با تغییرات محیط کسب وکار یا تصمیم گیری فعال که منجر به مزایای رقابتی می شود را فراهم کند (Sinkula et al., 1997) Calantone et al., 2002)).


H1 h2

بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

شکل گیری فرضیات H1 و H2

 • H1: فعاليتهاي اصلي زنجیره دانش با بروز يادگيري در سازمان رابطه معناداری دارد.

 • H2: فعاليتهاي حمايت كننده زنجیره دانش با بروز يادگيري در سازمان رابطه معناداری دارد.

H1

فعالیت های اصلی زنجیره دانش

بروز یادگیری در سازمان

فعالیت های حمایت کننده زنجیره دانش

H2


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

10- نوآوری سازمان

 • پرکاربردترین تعاریف نوآوری بر تازگی و نو بودن تاکید دارند.

 • کمیسیون اروپا نوآوری را مترادف با تولید، تزریق و بهره برداری موفقیت آمیز " تازگی" در فضای اقتصادی و اجتماعی تعریف می کند:

  ♦- چه چیز نو است؟

  ♦- چه قدر نو؟

  ♦- نو برای چه کسی؟


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

10- نوآوری سازمان( ادامه)

 • یک تعریف کاربردی برای اندازه گیری عملکرد نوآوری، از معیارهای Lumpkin (2001) Johannessen, Olsen and استفاده می شود: این تعریف مبتنی بر نظرات Schumpeter (1934; 1939; 1942) وKirzner (1976; 1985) است

محصولات جدید

بازارهای جدید

عملکرد نوآوری سازمان

خدمات جدید

منابع جدید

روش های تولید جدید

روشهای سازماندهی جدید


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

11- زنجیره دانش و نوآوری سازمانی

 • همانطور که پورتر مدل زنجیره ارزش را در بخش هایی از فعالیت های کسب و کار که می تواند جهت رقابتی شدن سازمانها کمک کند را ارائه داده است، مدل زنجیره دانش ادعا می کند که بخش هایی از فعالیت ها مدیریت دانش می تواند در مسیرهایی که رقابت سازمان را ارتقا و توسعه دهد اجرا شود(Holsapple& Jones, 2007).

 • مدل اجرای ترکیبی از فعالیت ها در نه بخش را که منجر به یادگیری سازمانی و بروز آن می شود را نشان می دهد. یادگیری اشاره به تغییرات در منابع دانش سازمان دارد در حالیکه این بروز منجر به ظهور دانش سازمانی که در محیط بروز می کند مثل محصولات، خدمات، اعلان ها و اقدامات دارد. یادگیری و بروز آن در سازمان مسیری است که فعالیت های KM اجرا می شود و می تواند بر مزیت رقابتی سازمان تاثیر بگذارد. به عبارت دیگر بهره وری، چابکی، نوآوری، و شهرت چهار جنبه از رقابتند که هر یک کاندیدا برای بهره گیری از یک یا نه نوع فعالیت ها اجرا شده می شوند.


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

شکل گیری فرضیه H3

 • H3: بروز يادگيري در سازمان با عملكرد نوآوري در سازمان رابطه معناداری دارد.

بروز یادگیری در سازمان

عملکرد نوآوری سازمان

H3


عملکرد نوآوری سازمان دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

1-محصولات جدید

2- خدمات جدید

3- روش­های تولید جدید

4- بازارهای جدید

5- منابع جدید

6-روش­های سازماندهی جدید

ر هبری دانش

بروز

یادگیری

فعالیت های

حمایت کننده

هماهنگی دانش

کنترل دانش

اندازه گیری دانش

فعالیت های

اصلی

کسب

دانش

درونی سازی

دانش

تولید

دانش

پالیش

دانش

بیرونی سازی

دانش

بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

12- مدل مفهومی پژوهش


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

13- روش شناسی

 • نمونه آماری تحقیق حاضر را 130 نفر از کارکنان بخش های مختلف شرکت لبنی کاله ،زمان جمع آوري داده ها سال 1390 می باشد

  پرسشنامه بر اساس ادبیات تحقیق استخراج و تهیه گردید که پرسشنامه طراحي شده داراي 38 سؤال در مقياس 5 گزينه اي ليکرت است.


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

13- روش شناسی(ادامه)

 • در تحقيق حاضر، با توجه به اينكه ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده (Alpha= 0.755) بيشتر از 0.70 ميباشد، ميتوان نتيجه گرفت كه فرض صفر تأييد ميشود و اين بدين معني است كه قابليت اعتماد پرسشنامه تحقيق حاضر در حد قابل قبولي است. ضمن اینکه آزمون فريدمن نیز نشان داده است که پاسخ‌دهندگان، هم درست و به دور از پیشداوری به سؤالات پاسخ گفته‌اند و هم اینکه تفاوت بين سؤالات را به درستی درك كرده‌اند(جهانبخش، 1382).


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

14- یافته ها و نتایج فرضیات

 • آزمون فرضیه اصلیH1: نتیجه آزمون نشان میدهد که با توجه به اینکه شاخص RMSEA یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب کمتر از ده درصد است (RMSEA=0.039)، لذا میتوان گفت که مدلفوق برازش خوبی از داده­های دنیای واقعی داشتهاست (هومن، 1384). در نتیجه، کلیت مدل فوق مورد تأیید میباشد. یعنی اینکه متغیر مورد نظر، تبیینکننده خوبي از بروز یادگیری میباشند.


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

آزمون فرضیه اصلیH1:


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

آزمون فرضیه اصلی2H:

 • نتیجه آزمون نشان میدهد که با توجه به اینکه شاخص­ RMSEA یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب کمتر از ده درصد است (RMSEA=0.041)، لذا می­توان گفت که مدل­ فوق برازش خوبی از دادههای دنیای واقعی داشتهاست(هومن، 1384، ص245). در نتیجه، کلیت مدل فوق مورد تأیید میباشد. یعنی اینکه متغیر مورد نظر، تبیینکننده خوبي از بروز یادگیری میباشند.


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

آزمون فرضیه اصلی2H:


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

آزمون فرضیه اصلی3H:

 • نتیجه آزمون نشان میدهد که با توجه به اینکه شاخص RMSEA یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب کمتر از ده درصد است (RMSEA=0.069)، لذا میتوان گفت که مدل فوق برازش خوبی از دادههای دنیای واقعی داشتهاست (هومن، 1384). در نتیجه، کلیت مدل فوق مورد تأیید میباشد. یعنی اینکه متغیر مورد نظر، تبیینکننده خوبي از عملکرد نوآوری در سازمان میباشند.


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

آزمون فرضیه اصلی3H:


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

15- بحث و نتیجه گیری

 • تحقيق حاضر را مي توان در دسته ي فرايندگرا جاي داد و از معيارهاي کيفي براي ارزيابي ها استفاده کرده است و از اين نظر با مطالعه میکا وسترلوند(2010)، طیب مقصود(2009)، یو لین وانگ(2009)، ترسا و همکاران(2006)، مک کین(2006)، لیائو و چانگ(2006)، هولسپل و ساین(2005)، هولسپل و جونز(2007)،رجبی دانالو(1388)، شفیعی زاده(1388) و حاجی زاده(1388) مشابهت دارد.

 • در تحقیق حاضر تاثیر اجرای فعالیت های زنجیره دانش با بروز یادگیری و تاثیر بروز یادگیری بر میزان عملکرد نوآوری سازمان و بالا رفتن مزیت رقابتی به صورت کیفی مورد سنجش قرار گرفت که با تحقیقات مشابه از این نظر متفاوت است.


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

 • در پژوهش حاضر فعالیت های زنجیره دانش در دو بخش:

 • فعالیت های اصلی مشتمل بر کسب، تولید، پالایش، درونی سازی و بیرونی سازی دانش

 • فعالیت های حمایت کننده مشتمل بر رهبری، اندازه گیری، کنترل، هماهنگی دانش مورد آزمون همبستگی قرار گرفت و فرضیه وجودرابطه معنادار مثبت با بروز یادگیری به منظور بالا بردن مزیت رقابتی سازمان که شاخص های آن مشتمل بر بهره وری، شهرت، چابکی و نوآوری می باشد تایید شد.( فرض H1 وH2)

 • در ادامه پژوهش فرضیه وجود رابطه معنادار مثبت بین بروز یادگیری و افزایش عملکرد نوآوری سازمان را که مشتمل بر عملکرد سازمان در ایجاد محصولات جدید؛ خدمات جدید؛ روش­های تولید جدید؛ ایجاد بازارهای جدید؛ منابع جدید؛ و روش های سازماندهی جدید می باشد، تایید شد.( فرض H3)

 • که نشان می دهد با پیاده سازی مدل یکپارچه زنجیره دانش در سازمان می توان میزان بروز یادگیری را در سازمان افزایش داد و از این طریق مزیت رقابتی سازمان را بالا برده و عملکرد نوآوری سازمان را افزایش داد.


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

16- پیشنهادات

 • پیاده سازی مدل زنجیره دانش در سازمان ها

 • بررسی رابطه مدل زنجیره دانش با دیگر شاخص های مزیت رقابتی مثل شهرت،

  بهره وری و چابکی سازمان

 • تعیین مدل مناسب پیاده سازی مدیریت دانش در ایران

 • برآورد هزینه های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های ایرانی


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

 • آبشار خزه ای کبودوال در شهرستان علی آباد کتول


بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل


الهی، نه آنچه دارم دانم... دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل

نه آنچه دانم دارم...

پایان


ad