1 / 17

Praha – hlavní město Zeměpis, 9. ročník VY_32_INOVACE_283 , 15. sada, Z 2

Praha – hlavní město Zeměpis, 9. ročník VY_32_INOVACE_283 , 15. sada, Z 2. Česká republika. Praha – hlavní město Zeměpis – 9. ročník. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková. Praha - základní informace. hlavní město České republiky

minh
Download Presentation

Praha – hlavní město Zeměpis, 9. ročník VY_32_INOVACE_283 , 15. sada, Z 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Praha – hlavní město Zeměpis, 9. ročník VY_32_INOVACE_283, 15. sada, Z 2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková

 2. Česká republika Praha – hlavní město Zeměpis – 9. ročník Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 3. Praha - základní informace • hlavní město České republiky • největší město v ČR, 14. největší město EU • počet obyvatel – 1 241 664 (1. 1. 2012) – velmi husté osídlení • rozloha 496 km2 • Středočeský kraj, řeka Vltava • sídlí zde prezident republiky, vláda, poslanecká sněmovna, senát, vrchní soud • Magistrát hlavního města Prahy – primátor • jedno z nejkrásnějších měst Evropy – mnoho turistů • historické jádro města – dominanta Pražský hrad Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 4. Co najdeme v Praze? • Historické památky – např. Karlův Most, Pražský hrad, chrám Svatého Víta, uličky Starého Města, Letohrádek Hvězda, Staroměstské náměstí – orloj, Vyšehrad, Strahovský klášter, Trojský zámek, atd. • Divadla – Národní divadlo, Vinohradské divadlo, Divadlo Na zábradlí, Dejvické divadlo, Divadlo Járy Cimrmana, Semafor, Hudební divadlo Karlín, atd. • Vzdělávání – nejstarší univerzita ve stř. Evropě – Karlova univerzita, ČVUT, Klementinum, Karolinum, • Muzea – Národní muzeum, Národní technické muzeum, Muzeum hl. města Prahy, • Moderní stavby – O2aréna, Tančící dům, centrum Chodov, Žižkovská televizní věž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 5. Co najdeme v Praze? • průmyslové město – strojírenské a potravinářské závody, • služby – doprava, zdravotnictví, školství • doprava – jediné město v ČR, které má metro; tunely, křižovatky, dálnice, rychlostní silnice, železnice • letecká doprava – mezinárodní Letiště Václava Havla Praha • Restaurace, kluby, obchodní centra – U Pinkasů (B. Hrabal), U Fleků (pivovar), nákupní centrum Palladium, obchodní dům Kotva, OC Chodov, OC Nový Smíchov, ROXY klub, atd. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 6. Procházka Prahou Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 7. Václavské náměstí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 8. Staroměstské náměstí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 9. Týnský chrám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 10. Orloj Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 11. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 12. Pohled z Petřínské rozhledny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 13. Pohled z Petřínské rozhledny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 14. Pohled z Petřínské rozhledny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 15. Karlův most Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 16. Pohled z Petřínské rozhledny Zrcadlové bludiště Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

 17. Zdroje Použitá literatura: 1) Holeček ,Milan; Gardavský, Václav; Götz, Antonín. Zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií: Česká republika. Praha : Nakladatelství Fortuna., 2005. 6 - 7 s. [2012-12-11]http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha Soukromý archiv – J. Homolková – Praha 8. 5. 2008 Soukromý archiv – J. Homolková – Praha 15. 5. 2010 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

More Related