Gymn zium vla im tylova 271
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271. MAX PLANCK. * 23 . 4. 1858 KIEL + 4 . 10. 1947 GÖTTINGEN. Hledač absolutna. Narodil se v Kielu v rodině univerzitního profesora práv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - minh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

23 4 1858 kiel 4 10 1947 g ttingen

MAX PLANCK

* 23. 4. 1858 KIEL

+ 4. 10. 1947 GÖTTINGEN

Hledač absolutna


Gymn zium vla im tylova 271

 • Narodil se v Kielu v rodině univerzitního profesora práv

 • V devíti letech se přestěhoval se s rodiči do Mnichova(otec získal místo na univerzitě)Prožívá krásné a šťastné dětství; ve škole je svědomitým žákem s výrazným nadáním pro hudbu a matematiku

 • Šest semestrů studoval v Mnichově, aby pak na rok odešel do Berlína, kde tehdy přednášeli slavní fyzikové H. Helmholtz,G. Kirchhoff, R. Clausius a L. Boltzmann

 • Roku 1878 se vrací do Mnichova, skládá státní zkouškupro učitele matematiky a fyziky na vyšších školách

 • 1879 za disertační práci „O druhé větě termodynamické“ promován na doktora filozofie


Gymn zium vla im tylova 271

 • 1880 prací „Rovnovážné vztahy izotropních těles v různých teplotách“ získal oprávnění vyučovat teoretické fyzice,

 • pak jako soukromý docent přednáší, bádá a publikuje tak, že jeho práce získaly ceny několika německých univerzit

 • Začátkem roku 1885(27) se stal mimořádným profesorem teoretické fyziky na univerzitě v Kielu, zůstává zde čtyři roky

 • Oženil se a žije harmonické manželství

 • 1889 přichází na berlínskou univerzitu

 • 1896 přikročil k výzkumům vyzařování tepla

 • Opírá se o výsledky práce G. Kirchhoffa,který se již okolo roku 1860 zabýval problémem záření dokonale černého tělesa,a W. Wiena, který se tento problém pokusil řešit pomocí svého zákona o záření


Gymn zium vla im tylova 271

 • Planck navrhlnový vzorec záření.(„O opravě Wienovy spektrální rovnice“ )

 • Ten odpovídal pro dlouhovlnné záření a vysoké teploty novým hodnotám Kurlbaumovým a Rubensovým (měření v r.1900), pro krátké vlny a nízké teploty přecházel v zákon Wienův

 • Dospěl k závěru, že vzorec lze spojit jen s novou představou, že při vyzařovacích pochodech se energie vydává a přijímá jen v nedělitelných dávkách- kvantech

 • 14. prosince roku 1900 asi po sedmi týdnech usilovné teoretické práce, přednesl svůj objev na zasedání Německé fyzikální společnosti

 • Tento den vstoupil do dějin vědy jako zrození atomové fyziky a počátek nové éry v přírodovědě

 • Planckův objev byl v roce 1918 oceněn propůjčením Nobelovy ceny


Gymn zium vla im tylova 271

 • Albert Einstein roku 1905 převzal a aplikoval Planckovu myšlenku o kvantové absorpci a emisi tepelného záření na kvantovou teorii záření vůbec, čímž položil základ nové nauce o světle

 • Planck patřil mezi první fyziky, kteří pochopili a podporovali geniální myšlenku Einsteinovy teorie relativity

 • 1914uvěřil, že ve válce se jedná o spravedlivý boj na ochranu nejsvětějších statků německého národa, jeho projevy z té doby svědčí o tom, že se nemohl oprostit od tradice německého měšťáctví

 • Ani ztráta syna ve válce (1916u Verdunu) nezměnila jeho názor na ni (druhého syna ztratil koncem 2.sv. války)

 • Do konce roku 1926 pracoval a vyučoval na berlínské univerzitě. Jeho žáci vzpomínali, že jeho přednášky byly dokonalé formou i obsahem


Gymn zium vla im tylova 271

 • S obavami sleduje vítězné tažení Hitlerovy fašistické strany. V polovině třicátých let se obrací k náboženství a staví jeho mravních zásady proti fašistické totalitě a duchovní prázdnotě

 • V roce 1933 při návštěvě u Hitlera marně intervenoval jako uznávaná vědecká kapacita a předseda Akademie vědve prospěch židovských vědců, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce

 • 1938 odchod z Akademie věd

 • Za přínos přírodním vědám i za statečný antifašistický postoj byl roku 1946 pozván k oslavám 300. výročí narození I. Newtonado Londýna a Cambridge

 • 1947 symbolicky převzal předsednictví Společnosti císaře Viléma na podporu věd, jejímž prezidentem byl v letech 1930-37 Později přejmenována na Společnost Maxe Plancka


Gymn zium vla im tylova 271

 • Zemřel po dlouhém smrtelném zápase strany. 4. října roku 1947

 • „Každý přátelský náznak osudu, každou radostně prožitou hodinu musíme přijmout jako nezasloužený, ba přímo zavazující dar.“ Max Planck

 • „Každá hmota vzniká a trvá jen silou, která uvádí do pohybu atomové částečky.“ Max Planck


Gymn zium vla im tylova 271

ČASOVÁ OSA strany.


Gymn zium vla im tylova 271

 • Codr strany. M a kol.,: Přemožitelé času. 1.vyd. Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1989

 • Štoll I.,: Dějiny fyziky.dotisk 1.vyd. Praha:Prometheus, 2009. ISBN 978-80-7196-375-2

 • NEZNÁMÝ, Autor. http://www.converter.cz/fyzici/index.htm [online]. [cit. 24.8.2013]. Dostupný na WWW: http://www.converter.cz/fyzici

 • NEZNÁMÝ, Autor. http://citaty.net [online]. [cit. 24.8.2013]. Dostupný na WWW: http://citaty.net/autori


ad