EMERGÈNCIES, URGÈNCIES I LLITS DE CRÍTICS A LA CIUTAT DE BARCELONA - PowerPoint PPT Presentation

minh
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EMERGÈNCIES, URGÈNCIES I LLITS DE CRÍTICS A LA CIUTAT DE BARCELONA PowerPoint Presentation
Download Presentation
EMERGÈNCIES, URGÈNCIES I LLITS DE CRÍTICS A LA CIUTAT DE BARCELONA

play fullscreen
1 / 39
Download Presentation
EMERGÈNCIES, URGÈNCIES I LLITS DE CRÍTICS A LA CIUTAT DE BARCELONA
152 Views
Download Presentation

EMERGÈNCIES, URGÈNCIES I LLITS DE CRÍTICS A LA CIUTAT DE BARCELONA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EMERGÈNCIES, URGÈNCIES I LLITS DE CRÍTICS A LA CIUTAT DE BARCELONA Situació actual i recomanacions dels llits de crítics Hospital de Santa Creu i Sant Pau Barcelona, 18 de juny de 2002

 2. EMERGÈNCIES, URGÈNCIES I LLITS DE CRÍTICS A LA CIUTAT DE BARCELONA Situació actual i recomanacions dels llits de crítics Moderador: Jaume Estany Corporació sanitària de Barcelona Ponents: Lluís Blanch SOCMIC Josep Millà Hospital Clínic Salvador Benito Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Felip Solsona Hospital del Mar Josep Masip Hospital Creu Roja Barcelona Joan Sala CCURES - SEMSA

 3. Urgències-061 Transport Interhospitalari Sanitat Respon • Atenció d’Urgències i Emergències per a tot Catalunya • Servei d’Informació i consulta • Coordinació del trasllat interhospitalari del pacient crític Centre Coordinador d’Urgències i Emergències Sanitàries CCURES (061 - SR - TI)

 4. Recollir dades mèdiques Busca el llit idoni Activa la Base Assistencial adient Trasllat CCURES Funcions Unitat SVA Demanda Hospital Emissor Té un pacient en estat crític que no pot assumir Hospital Receptor Accepta al pacient

 5. Activitat General

 6. Patologia SECUNDARIS

 7. Motiu sol.licitud de trasllat PATOLOGIA CARDÍACA. SECUNDARIS

 8. Gestió • 1ª Fase: Paper • 2ª Fase: Paper amb suport informàtic • 3ª Fase: Informàtic • 4ª Fase: Informàtic en xarxa

 9. Gestió 1ª Fase: Paper. 1985

 10. Gestió 2ª Fase: Paper + suport informàtic. 1993

 11. Exemple de procedimenten el CCURES

 12. Gestió 3ª Fase: Informàtic. 2001

 13. Gestió 3ª Fase: Informàtic. 2001

 14. Gestió 3ª Fase: Informàtic. 2001

 15. Gestió 3ª Fase: Informàtic. 2001

 16. Gestió 4ª Fase: Informàtic en xarxa. 2002 Crítics on line

 17. Crítics on line I • Gestió de llits en xarxa • Consensuar i oficialitzar l’informació • Informació en temps real, transparent i a l’abast • Generador de confiança • Canvi de mentalitat. Llit pel malalt

 18. Crítics on line II • Útil pel: • Pacient • Centre Hospitalari Emissor • Centre Hospitalari Receptor • Unitat pròpiament dita • Centre Mèdic Coordinador • Administració • Planificadors

 19. Crítics on line III • Tothom hi aporta un esforç que es fa sinèrgic en el Sistema i que retorna • El CCURES de SEMSA hi afegeix la coordinació dels trasllat de pacients que han de retornar a l’Hospital d’origen • Aquesta mesura ajudarà ha desbloquejar llits

 20. Sectorització per nivells decomplexitat i patologies.Algun exemple

 21. SEGUIMENT A LES 24 HORES(01/01/01-31/12/01)

 22. Conclusions I • La Coordinació mèdica es un acta sanitari • No sotmès a sensacions • També sotmès a Medicina basada en les comprovacions • La oficialització dels nivells, sectoritzacions, estatus, i la transparència del crítics on line solidificaran i poliran la feina feta • La coordinació no es centralització. Es consens, es facilitar, es objectivar.

 23. Conclusions II • Els nivell III son tots ells molt més emissor que receptors però tots son també emissors (col.lapse, motius molt específics) • Els nivell I son emissors sempre • El Nivell II s’ha de redefinir o subdividir o requalificar, en funció del context assistencial • Pot ser la ratio emissió / recepció pot servir per fer-ho

 24. Conclusions III • Les sectoritzacions, els fluxes, les capacitats de resolució, l'absència de retrasllats secundaris, mostrats en series de mils de trasllats, son significatius de la realitat actual. • Les dinàmiques històriques bones s’han de consolidar • Les dinàmiques fluixes s’han de millorar • Tots els implicats en el procés sanitari de crítics som els responsables de l’alt nivell aconseguit i d’algunes mancances que hem de millorar • La coordinació mèdica (primari i secundari) es un acte mèdic i els actes mèdics s’han de fer exclusivament a sanitat

 25. ISO 9002:1994

 26. EMERGÈNCIES, URGÈNCIES I LLITS DE CRÍTICS A LA CIUTAT DE BARCELONA Situació actual i recomanacions dels llits de crítics Agraïments Susanna Bigatà Montserrat Gassó Olga Campos Marta Vázquez a tots els professionals del CCURES Pel bon treball

 27. Gràcies