Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wspieranie przedsiębiorczości – inkubatory przedsiębiorczości Koleczkowo, 6 grudnia 2007 roku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wspieranie przedsiębiorczości – inkubatory przedsiębiorczości Koleczkowo, 6 grudnia 2007 roku

Wspieranie przedsiębiorczości – inkubatory przedsiębiorczości Koleczkowo, 6 grudnia 2007 roku

159 Views Download Presentation
Download Presentation

Wspieranie przedsiębiorczości – inkubatory przedsiębiorczości Koleczkowo, 6 grudnia 2007 roku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wspieranie przedsiębiorczości – inkubatory przedsiębiorczości Koleczkowo, 6 grudnia 2007 roku

 2. Inkubator Przedsiębiorczości w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni www.ppnt.gdynia.pl

 3. preferencyjne stawki wynajmu lokali • bezpłatny Internet • opieka merytoryczna Rady Naukowej nad realizowanym w ramach PPNT projektem • opieka merytoryczna mentora jeżeli okaże się potrzebna • dostęp do preferencyjnych usług świadczonych w ramach projektu PPNT jak: • doradztwo prawne • doradztwo ekonomiczne • doradztwo księgowo-finansowe • doradztwo patentowe • kompleksowa informacja o dostępnych źródłach finansowania projektów i pomoc w pozyskiwaniu środków (np. kredyty, granty, dotacje, fundusze inwestycyjne) • pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej • pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych

 4. dostęp do informacji o poszukiwanych technologiach • możliwość korzystania z europejskiej bazy danych o ofertach technologii (BBS) • możliwość umieszczenia strony www na serwerze PPNT • ułatwiony dostęp do firm z otoczenia Parku • możliwość korzystania z internetowego serwisu informacyjnego PPNT • promocja działań podejmowanych przez Wnioskującego w ramach PPNT • korzystanie z usług sekretariatu • możliwość wykorzystywania znaku INKUBATORA PRZEDSIEBIORCZOŚCI przy PPNT we własnych materiałach informacyjnych i promocyjnych

 5. Inkubator Przedsiębiorczości w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym www.strefa.gda.pl

 6. Inkubator Przedsiębiorczości „Starter” prowadzony przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości www.gfp.com.pl

 7. opieka mentora polegająca na udzielaniu konsultacji z zakresu problematyki związanej z rozpoczęciem i prowadzeniem  działalności gospodarczej, • doradztwo z dziedziny prawa, podatków, finansów, rachunkowości, marketingu oraz pozyskiwania funduszy unijnych, • szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i pozyskiwania funduszy unijnych, • prowadzenie księgowości, • powierzchnia biurowa na nieruchomości przy ul. Kościuszki 6 w Gdańsku-Wrzeszczu, • newsletter z informacjami dot. bieżącej oferty szkoleniowej GFP, seminariów, konferencji i warsztatów organizowanych przez GFP oraz instytucje współpracujące, specjalnych ofert dla przedsiębiorców oraz innych wiadomości istotnych dla przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 8. MikroInkubator Przedsiębiorczości w Sopocie prowadzony przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość www.inkubator.sopot.pl

 9. udostępnianie pomieszczeń biurowych  po bardzo preferencyjnych cenach • pomoc merytoryczna w prowadzeniu firmy • udostępnianie infrastruktury MikroInkubatora (salka konferencyjna, recepcja-sekretariat) • udostępnianie usług biurowych (faks, ksero, drukarka, bindownica, poczta, tłumaczenia, itp.,) • podłączenie do cyfrowej centrali telefonicznej • podłączenie do szybkiego łącza internetowego

 10. Inkubator Przedsiębiorczości Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Starogardzie Gdańskim www.starogardbiznes.pl

 11. Preferencyjne stawki czynszu • Możliwość korzystania po tzw. kosztach z energii elektrycznej i cieplnej, łączności i innych świadczeń • Możliwość nieodpłatnego korzystania z usług doradczych świadczonych przez AWP

 12. Inkubator Przedsiębiorczości prowadzony przez Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości www.inkubator.slupsk.pl

 13. Celem działalności Inkubatora Przedsiębiorczości jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wydzierżawianie im pomieszczeń na działalność gospodarczą po preferencyjnych cenach. • Każdy lokator Inkubatora może dodatkowo korzystać z obsługi biurowej: otrzymuje aparat telefoniczny, swój wewnętrzny numer telefonu, może korzystać z takich usług jak: przepisywanie na komputerze, kserowanie, faks, bindowanie.

 14. Inkubator Przedsiębiorczości w Kwidzynie Inkubator Przedsiębiorczości w Malborku (Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość) Akademicki Inkubator Gospodarczy Politechniki Gdańskiej

 15. Pod Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki Ministra Edukacji Narodowej Business Centre Club

 16. W roku 2002 na zlecenie Business Centre Club zostały przeprowadzone badania wśród studentów uczelni wyższych w 7 ośrodkach akademickich w Polsce

 17. Czy chcesz założyć własną firmę?

 18. W roku 2007 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości przeprowadziły badania wśród młodych przedsiębiorców (tzw. Starterów). Respondenci odpowiadali na pytanie: „Co zrobić aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali za granicę w celach zarobkowych?”

 19. Obniżyć lub znieść całkowicie składki na ubezpieczenia społeczne podczas początkowego okresu prowadzenia firmy

 20. Upowszechnić preferencyjne kredyty dla młodych przedsiębiorców (niskooprocentowane lub z odroczonym terminem spłaty).

 21. Rozbudować sieć instytucji zajmujących się wspieraniem młodych przedsiębiorców

 22. Wprowadzić preferencyjne stawki podatkowe w początkowej fazie prowadzenia firmy

 23. Uprościć formalności związane z założeniem własnej firmy (np. zmniejszyć liczbę dokumentów rejestrowych, wprowadzić jedno okienko w urzędach do rejestracji wszystkich formalności)

 24. Upowszechnić system bezpłatnych szkoleń z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 25. Ustabilizować sytuację gospodarczo-polityczną w kraju

 26. Wprowadzić do programu nauczania na wszystkich uczelniach wyższych przedmioty z praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia firmy

 27. Cel programu Stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania młodych ludzi w dziedzinie zakładania i prowadzenia własnych przedsiębiorstw, których koszty funkcjonowania będą znacznie zredukowane.

 28. Innowacyjność programu Młoda osoba nie musi zakładać od razu własnej działalności gospodarczej, ale może działać jako pion inkubatora, rozwijając swój biznes.

 29. Adresaci programu Studenci i absolwenci studiów dziennych, zaocznych oraz doktoranckich wszystkich uczelni Pomorza do ukończenia 30 roku życia.

 30. 3 kroki w AIP • Wygenerowanie pomysłu na biznes • Jego dalsza modyfikacja • Kontrolowane starcie z otaczającą rzeczywistością gospodarczą

 31. Podstawowa oferta AIP • Udostępnienie w pełni wyposażonego biura (8 stanowisk pracy ze stałym szybkim łączem internetowym o dynamicznym IP, fax, drukarka, skaner, ksero, telefony stacjonarne i komórkowe, bezprzewodowy internet) • Doradztwo w zakresie prowadzenia własnej firmy • Pomoc administracyjno-prawna • Prowadzenie księgowości • Pomoc w promocji i reklamie

 32. Szkolenia tematyczne • Pomoc w pozyskiwaniu funduszy • Prawo posługiwania się znakiem AIP • Nieodpłatne konto bankowe • Program mentoringowy (od 15 grudnia br) • Pomoc w pozyskiwaniu i realizacji zleceń • Pomoc w zastrzeżeniu znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP

 33. Dziękuję za uwagę! e-mail: monika.stachowska@inkubatory.pl www.ug.inkubatory.pl