slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Facultatea Teologie Romano-Catolica, Universitatea Al.I.Cuza

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Facultatea Teologie Romano-Catolica, Universitatea Al.I.Cuza - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

Facultatea Teologie Romano-Catolica, Universitatea Al.I.Cuza PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI Student: Protic Natalia Profesor: Nina Mihalache.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Facultatea Teologie Romano-Catolica, Universitatea Al.I.Cuza' - mindy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Facultatea Teologie Romano-Catolica, Universitatea Al.I.Cuza

PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

Student: Protic Natalia

Profesor: Nina Mihalache

slide2
La 20 noiembrie 1989 Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptatConventia Drepturilor Copilului. Conventia privind Drepturile Copilului incorporeaza, mai mult decat oricare alt document, intreg spectrul drepturilor omului – civile, politice, economice, sociale si culturale si prevede o dezvoltare completa a potentialului copilului într-o atmosfera de libertate, demnitate si justitie.

În Romania autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si persoanele juridice responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respecte si sa garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitutie si lege, in concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr.18/1990, republicata, si ale celorlalte acte internationale in materie, la care Romania este parte.

There was a man who had four sons. He wanted his sons to learn not to Judge things too quickly.So he sent them each on a quest,in turn,to go and look at a pear tree that was a great distance away

20 noiembrie este o zi istorica pentru cele 2 miliarde de copii din lume, deoarece la aceasta data, in anul 1989, Organizatia Natiunilor Unite a adoptat cele 54 de articole ale Conventiei privind Drepturile Copilului. La 20 de ani de la adoptarea Conventiei, Grupul National de Initiativa al Copiilor atrage atentia asupra celor mai importante aspecte legate de drepturile copilului in Romania: necesitatea aplicarii principiului interesului superior al copilului, accesul la educatie si impactul negativ al crizei economice asupra copiilor

Convenţia cu privire la drepturile copilului (CDC) reprezintă un jalon extrem de important în cadrul efortului istoric de realizare a unei lumi demne pentru copii. În calitate de tratat obligatoriu, parte a dreptului internaţional, convenţia codifică principiile cu privire la care Statele Membre ale Naţiunilor Unite au căzut de acord că sunt universale - pentru toţi copiii, în toate ţările şi culturile, în orice moment şi fără excepţie, doar pentru simplul fapt că aceştia s-au născut în cadrul familiei de oameni.

Tratatulainspiratamendamentealelegislaţiilorpentrua-iputeaprotejamaibinepecopii, amodificatmodul încareorganizaţiileinternaţionale îşiinterpretează activitatea înbeneficiulcopiilor şiasusţinutunprogramdeprotecţiesporită acopiiloraflaţi însituaţiideconflictarmat.

slide3
Impactulmondial

Constatămcă există numeroaseConstatămcă există numeroaseexempleprivindimpactulCDCasupralegislaţiei şiapracticii întoateregiunilelumii. În 1990, Braziliai-aadăugatratificăriiConvenţieionouă LegeprivindCopilul şiAdolescentul, bazată peprincipiileceleidintâi. BurkinaFasoacreatunParlamentalCopiilorpentruarevizuilegislaţiapropusă, dreptreacţielaprincipiuluiparticipării, prevăzut înConvenţie.

CDC a fost prima convenţie internaţională ratificată de Africa de Sud, ceea ce-a condus la o serie de amendamente cum ar fi interzicerea pedepselor corporale şi elaborarea unui sistem de justiţie separat pentru delicvenţii juvenili. Federaţia Rusă a instituit, de asemenea, tribunale pentru delicvenţii juvenili şi minori, drept reacţie la CDC, iar Marocul a creat un Institut Naţional pentru Monitorizarea Drepturilor Copiilor.

Finlanda a adoptat o nouă serie de măsuri pentru copii, inspirate de Convenţie, cum ar fi planificarea educaţiei şi a asistenţei privind copilăria timpurie, o programă pentru educaţia cuprinzătoare, recomandări de calitate pentru asistenţa medicală în şcoli, precum şi un plan de acţiune împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale.

The first son went in the winter,

the second in the spring,

the third in summer,

and the youngest son in the fall.

Provocările viitoare

Acceptarea la scară largă a CDC poate transmite impresia înşelătoare că nu reprezintă nici o provocare şi că nici nu este ceva de noutate. Cu toate acestea, simpla noţiune a copiilor care deţin drepturi este departe de a fi recunoscută la nivel universal. Prea mulţi copii sunt consideraţi proprietatea adulţilor şi sunt supuşi diferitelor forme de abuz şi exploatare.

Nu numai că ideea conform căreia copiii au dreptul să se pronunţe în ceea ce-i priveşte nu este respectată în mod periodic, aşa cum stipulează Articolul 12, ci mulţi pun sub semnul întrebării tocmai legitimitatea acestui concept.

Nu putem deloc să susţinem că trăim într-o lume în care interesul suprem al copiilor reprezintă principalul element avut în calcul la luarea tuturor deciziilor care-i afectează - aşa cum solicită Articolul 3 al Convenţiei. De fapt, chiar contrariul e pus în evidenţă tocmai de modul în care omenirea îşi alocă resursele, de atenţia limitată pe care o acordă pentru a asigura tot ceea ce-i mai bun pentru copiii săi, de modul în care-şi desfăşoară războaiele

slide4
Baza pentru schimbare

Ca toate ideile puternice, CDC reflectă solicitarea unei schimbări adânci şi profunde a modului în care lumea îşi tratează copiii.

Că lumea nu respectă drepturile copiilor săi - chiar neagă că aceştia au drepturi - e clar, după numărul alarmant de copii care mor din cauze care-ar fi putut fi prevenite, care nu merg la şcoală sau merg la o şcoală care nu le poate oferi o educaţie decentă, care sunt abandonaţi atunci când părinţii lor mor de SIDA, sau care sunt supuşi violenţelor, exploatării şi abuzului împotriva cărora nu sunt în stare să se protejeze.

Nu putem susţine că această Convenţie a pus în practică tot ceea ce trebuie pus în practică. Mai curând ne-a oferit nouă, tuturor, o bază fundamentală pentru a ne juca rolul de a schimba ceea ce trebuie schimbat.

Puterea Convenţiei

Punerea în practică a acestei schimbări ne solicită să folosim CDC în deplinătatea înţelesului său şi să profităm de cele trei puncte forte de bază ale acesteia.

În primul rând, reprezintă un instrument juridic care defineşte fără putinţă de tăgadă responsabilităţile guvernelor faţă de copiii aflaţi în aria lor de competenţă

În al doilea rând, reprezintă un cadru pentru sarcinile diferiţilor actori de la diferitele nivele ale societăţii de a reacţiona la drepturile copiilor şi ne ajută să înţelegem care sunt cunoştinţele, capacităţile, resursele sau autoritatea necesare pentru a îndeplini aceste sarcini

În al treilea rând, reprezintă o declaraţie etică menită să reflecte şi să consolideze valorile umane de bază referitoare la angajamentul nostru, pentru a le oferi colectiv copiilor lumii tot ceea ce-avem noi mai bun de dat.

Aceste două decenii aniversare de la CDC ne reamintesc nouă, majoritatea, de tot ceea ce ne-a mai rămas de făcut. Convenţia solicită o revoluţie care să-i plaseze pe copii în inima dezvoltării umane - nu doar pentru că acest lucru ne oferă un profit bun pentru investiţia noastră (deşi acesta este şi rezultatul) şi nici pentru că vulnerabilitatea copiilor face apel la compasiunea noastră (deşi aşa ar trebui să şi facă), ci dintr-un motiv mult mai elementar: pentru că acesta este dreptul lor.

When they had all gone and come back, he called them together to describe what they had seen

slide5
The first son said that the tree was ugly, bent, and twisted.

The second son said no it was covered with green buds and full of promise.

În 1989, Convenţia cu privire la drepturile copilului a devenit prima convenţie internaţională cu forţă obligatorie care a consfinţit drepturile omului pentru toţi copiii. Chiar dacă în ultimii douăzeci de ani s-au făcut multe progrese în privinţa drepturilor copilului, încă mai sunt multe de făcut.

În Romania autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si persoanele juridice responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respecte si sa garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitutie si lege, in concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr.18/1990, republicata, si ale celorlalte acte internationale in materie, la care Romania este parte.

1. Copilul are dreptul la stabilirea si pastrarea identitatii sale. 2 Copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament. 3. Copilul care a fost separat de ambii parinti sau de unul dintre acestia, printr-o masura dispusa in conditiile legii are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu ambii parinti, cu exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al copilului. 4. Copilul ai carui parinti locuiesc in state diferite are dreptul de a intretine relatii personale si contacte directe cu acestia, cu exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al copilului. 

slide6
5. Copilul are dreptul de a primi o educatie care sa ii permita dezvoltarea, in conditii nediscriminatorii, a aptitudinilor si personalitatii sale. 6. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de sanatate pe care o poate atinge si de a beneficia de serviciile medicale si de recuperare necesare pentru asigurarea realizarii efective a acestui drept. 7. Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva exploatarii si nu poate fi constrans la o munca ce comporta un risc potential sau care este susceptibila sa ii compromita educatia ori sa ii dauneze sanatatii sau dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale. 8. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala. 9. Copilul are dreptul de a beneficia de asistenta sociala si de asigurari sociale, in functie de resursele si de situatia in care se afla acesta si persoanele in intretinerea carora se gaseste. 10. Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva folosirii ilicite de stupefiante si substante psihotrope, asa cum sunt acestea definite de tratatele internationale in materie. 11. Copilul are dreptul la protectie impotriva oricarei forme de exploatare; 12. Copilul cu handicap are dreptul la ingrijire speciala, adaptata nevoilor sale. 13. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vietii sale intime, private si familiale. Este interzisa orice actiune de natura sa afecteze imaginea publica a copilului sau dreptul acestuia la viata intima, privata si familiala. 14 . Copilul are dreptul la libertate de exprimare. Parintii sau dupa caz alti reprezentanti legali ai copilului, persoanele care au in plasament copii precum si persoanele care prin natura functiei promoveaza si asigura respectarea drepturilor copiilor au obligatia de a le asigura informatii, explicatii si sfaturi in functie de varsta si gradul de intelegere al acestora precum si de a le permite sa-si exprime punctul de vedere, ideile si opiniile. 

The third son disagreed; he said it was laden with blossoms that smelled so

sweet and looked so beautiful,it was the most graceful thing he had ever

seen.

The last son disagreed with all of them; he said it was ripe and

drooping with fruit, full of life and fulfilment.

slide7
15. Copilul capabil de discernamant are dreptul de a-si exprima liber opinia sa asupra oricarei probleme care il priveste; In orice procedura judiciara sau administrativa care il priveste, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani. Cu toate acestea poate fi ascultat si copilul care nu a implinit varsta de 10 ani daca autoritatea competenta apreciaza ca audierea lui este necesara pentru solutionarea cauzei. 16. Copilul are dreptul la libertate de gandire, de constiinta si religie. Religia copilului care a implinit 14 ani nu poate fi schimbata fara consimtamantul acestuia; copilul care a implinit varsta de 16 ani are dreptul sa-si aleaga singur religia. 17. Copilul are dreptul la libertate de asociere, in structuri formale si informale, precum si dreptul la libertatea de intrunire pasnica, in limitele prevazute de lege. 18. Copilul apartinand unei minoritati etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viata culturala proprie, la declararea apartenentei sale religioase, la practicarea propriei sale religii, precum si dreptul de a folosi limba proprie in comun cu alti membrii ai comunitatii din care face parte. 19. Copilul are dreptul la respectarea personalitatii si individualitatii sale si nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradande. • Copilul are dreptul la odihna si vacanta. 21. Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva oricaror forme de violenta, neglijenta, abuz sau rele-tratamente. 

The man then explained to his sons that they were all right, because they

had each seen but only one season in the tree's life.

slide8
22. Copilul are dreptul sa creasca alaturi de parintii sai. Copilul are dreptul sa fie crescut intr-o atmosfera de afectiune si de securitate materiala si morala. 23. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea parintilor sai sau care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija acestora, are dreptul la protectie alternativa. 24 . Copilul are dreptul sa depuna singur plangeri referitoare la incalcarea drepturilor sale fundamentale; Copilul este informat asupra drepturilor sale precum si asupra modalitatilor de exercitare a acestora. In vederea asigurarii integrarii cu sanse egale în viata sociala, copii cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi: (Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.102/30.06.1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap) a) acces liber si egal in orice institutie de invatamant obisnuit, in raport cu restantul functional si potentialul recuperator, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul invatamantului; b) pregatire scolara la domiciliu a copiilor cu handicap, nedeplasabili, pe durata invatamantului obligatoriu prevazut de lege; pregatirea scolara la domiciliul copiilor cu handicap, nedeplasabili, se va stabili potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; c) alocatie de stat pentru copiii cu handicap, in conditiile si in cuantumul prevazute de lege, majorat cu 100%; 

He told them that you cannot judge a tree, or a person, by only one season,

and that the essence of who they are and the pleasure, joy, and love that

come from that life can only be measured at the end, when all the seasons

are up.

slide9
d) alocatie de intretinere pentru copiii cu handicap, aflati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 50%; e) locuri de odihna gratuite in tabere pentru copiii prescolari, elevi si studenti cu handicap, o data pe an, conform conventiilor incheiate intre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si Ministerul Educatiei si Cercetarii; f) asistent personal pentru copilul cu handicap grav, angajat de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, pe baza recomandarilor anchetei sociale realizate de catre o comisie din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta copilul cu handicap grav; parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav pot opta pentru primirea unei indemnizatii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unitatile bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de plata a indemnizatiei se va stabili prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului administratiei publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; g) bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive, in aceleasi conditii ca pentru elevi si studenti sau militari in termen; 

If you give up when it's winter,

you will miss the promise of your

spring, the beauty of your summer,

fulfilment of your fall.

slide10
h) asistenta medicala pentru copilul cu handicap, in conditiile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997*), cu modificarile si completarile ulterioare; i) obtinerea gratuita a protezelor, carjelor, ghetelor ortopedice, carucioarelor din Fondul de asigurari sociale de sanatate, gestionat de casele de asigurari de sanatate de care asiguratul apartine, si asigurarea, cu prioritate si in conditii avantajoase, a aparatelor auditive si a implanturilor cardiace; j) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport in comun de suprafata sau cu metroul, pentru copiii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali ai acestora, acordata pe baza unei anchete sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta copilul cu handicap; modalitatea de acordare a gratuitatii si cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; k) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an pentru copiii cu handicap grav si pentru asistentii personali ai acestora si in limita a 6 calatorii dus-intors pe an pentru copiii cu handicap accentuat si pentru insotitorii acestora; copiii cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu, precum si asistentii personali ai acestora beneficiaza de gratuitate si peste limita mentionata, in functie de recomandarea centrului de dializa; 

Don't let the pain of one season destroy the joy of all the rest.

Don't judge life by one difficult season.

slide11
l) alocatia lunara de hrana pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice. 

Persevere through the difficult patches

and better times are sure to come

some time.

din 21/06/2004Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Conventia privind Drepturile Copilului este un instrument esential pentru promovarea si protectia drepturilor tuturor copiilor, cuprinzand toate drepturile civile, culturale, economice, politice si sociale pe care le au copiii. Printre cele mai importante drepturi stipulate de Conventie se numara: • dreptul la supravietuire si dezvoltare;• dreptul la un mediu familial sigur;• dreptul de a fi protejat impotriva violentei fizice sau psihice si impotriva maltratarii;• dreptul la educatie;• dreptul la asistenta medicala;• dreptul la a-si exprima opinia.Pana in prezent, 193 de state, printre care si Romania au ratificat Conventia. Prin ratificarea Conventiei la data de 28 septembrie 1990, statul roman s-a angajat sa ia toate masurile legislative, administrative si de orice alta natura necesare pentru implementarea drepturilor copiilor asa cum sunt ele stipulate in Conventie.

slide12
Puterea Convenţiei

Punerea în practică a acestei schimbări ne solicită să folosim CDC în deplinătatea înţelesului său şi să profităm de cele trei puncte forte de bază ale acesteia.

În primul rând, reprezintă un instrument juridic care defineşte fără putinţă de tăgadă responsabilităţile guvernelor faţă de copiii aflaţi în aria lor de competenţă

În al doilea rând, reprezintă un cadru pentru sarcinile diferiţilor actori de la diferitele nivele ale societăţii de a reacţiona la drepturile copiilor şi ne ajută să înţelegem care sunt cunoştinţele, capacităţile, resursele sau autoritatea necesare pentru a îndeplini aceste sarcini

În al treilea rând, reprezintă o declaraţie etică menită să reflecte şi să consolideze valorile umane de bază referitoare la angajamentul nostru, pentru a le oferi colectiv copiilor lumii tot ceea ce-avem noi mai bun de dat.

Aceste două decenii aniversare de la CDC ne reamintesc nouă, majoritatea, de tot ceea ce ne-a mai rămas de făcut. Convenţia solicită o revoluţie care să-i plaseze pe copii în inima dezvoltării umane - nu doar pentru că acest lucru ne oferă un profit bun pentru investiţia noastră (deşi acesta este şi rezultatul) şi nici pentru că vulnerabilitatea copiilor face apel la compasiunea noastră (deşi aşa ar trebui să şi facă), ci dintr-un motiv mult mai elementar: pentru că acesta este dreptul lor.

Aspire to Inspire Before You Expire

slide13
SERVICIILE SOCIALE

Art. 1(1) Serviciile sociale, in sensul prezentei ordonante, reprezinta ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii. (2) Serviciile sociale sunt asigurate de furnizorii de servicii sociale in conditiile prevazute de prezenta ordonanta. (3) In functie de complexitatea situatiei, serviciile sociale pot fi furnizate in sistem integrat, prin asocierea lor cu serviciile medicale, educationale, de locuinte si de ocupare in munca. 

Live Simply Love Generously. Care Deeply. Speak Kindly.

Leave the Rest to God.

slide14
Art. 2Abrogat. 

Art. 3Principiile si valorile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale sunt: a) solidaritatea sociala; b) unicitatea persoanei; c) libertatea de a alege serviciul social in functie de nevoia sociala; d) egalitatea de sanse si nediscriminarea la accesul de servicii sociale si in furnizarea serviciilor sociale; e) participarea beneficiarilor la intregul proces de furnizare a serviciilor sociale; f) transparenta si responsabilitate publica in acordarea serviciilor sociale; g) proximitate in furnizarea serviciilor sociale; h) complementaritate si abordare integrata in furnizarea serviciilor sociale; j) concurenta si competitivitate in furnizarea serviciilor sociale; i) confidentialitate; k) parteneriat intre partile implicate in procesul de furnizare a serviciilor sociale si beneficiarii acestora. 

Happiness keeps You Sweet,

Trials keep You Strong,

slide15
Art. 33Functiile serviciilor sociale cu caracter primar sunt: a) evidentierea, diagnosticarea si evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale si de grup; b) informarea asupra situatiilor de risc social, precum si asupra drepturilor sociale ale persoanei; c) identificarea persoanelor si familiilor aflate in situatii de risc, in vederea realizarii de actiuni si masuri cu caracter preventiv; d) furnizarea de masuri de urgenta in vederea inlaturarii situatiei de dificultate in care se poate gasi o familie sau o persoana la un moment dat; e) sensibilizare asupra necesitatilor sociale existente sau latente si asupra resurselor umane, materiale si financiare necesare satisfacerii lor; f) dezvoltarea de programe cu caracter comunitar, in scopul promovarii sociale a indivizilor si colectivitatilor; g) prevenirea oricarei forme de dependenta prin actiuni de identificare, ajutor, sustinere, informare, consiliere; h) asigurarea transferului si monitorizarii beneficiarului, atunci cand situatia acestuia o cere, spre serviciile sociale specializate; i) gestionarea activa a procedurilor de conlucrare cu celelalte servicii, cum ar fi cele educationale, medicale, de locuire, ocupare si altele asemenea; j) consiliere pentru persoanele si familiile care adopta copii sau care au minori in plasament ori incredintare; k) consiliere pentru tinerii care parasesc institutiile pentru protectia copilului. 

La 20 noiembrie 1989 Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptatConventia Drepturilor Copilului. Conventia privind Drepturile Copilului incorporeaza, mai mult decat oricare alt document, intreg spectrul drepturilor omului – civile, politice, economice, sociale si culturale si prevede o dezvoltare completa a potentialului copilului într-o atmosfera de libertate, demnitate si justitie. În Romania autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si persoanele juridice responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respecte si sa garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitutie si lege, in concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr.18/1990, republicata, si ale celorlalte acte internationale in materie, la care Romania este parte.

slide16
Failures keep You Humble

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza cadrul legal privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului.(2) Autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si persoanelejuridice responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respecte, sa promoveze si sa garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitutie si lege, în concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, si ale celorlalte acte internationale în materie la care România este parte.

slide18
Art. 2. - (1) Prezenta lege, orice alte reglementari adoptate în domeniul respectarii si promovariidrepturilor copilului, precum si orice act juridic emis sau, dupa caz, încheiat în acest domeniu sesubordoneaza cu prioritate principiului interesului superior al copilului.(2) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului, altor reprezentanti legali ai sai, precum si oricaror persoane carora acesta le-a fost plasat în mod legal.(3) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile si deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritatile publice si de organismele private autorizate, precum si în cauzele solutionate de instantele judecatoresti.(4) Persoanele prevazute la alin. (3) sunt obligate sa implice familia în toate deciziile, actiunile si masurile privitoare la copil si sa sprijine îngrijirea, cresterea si formarea, dezvoltarea si educarea acestuia în cadrul familiei.

Success keeps You Glowing,

slide19
Art. 3. - De dispozitiile prezentei legi beneficiaza:a) copiii cetateni români aflati pe teritoriul României;b) copiii cetateni români aflati în strainatate;c) copiii fara cetatenie aflati pe teritoriul României;d) copiii care solicita sau beneficiaza de o forma de protectie în conditiile reglementarilor legaleprivind statutul si regimul refugiatilor în România;e) copiii cetateni straini aflati pe teritoriul României, în situatii de urgenta constatate, în conditiileprezentei legi, de catre autoritatile publice române competente.Art. 4. - În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:a) copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani si nu a dobândit capacitatea deplina de exercitiu, în conditiile legii;b) familie - parintii si copiii acestora;c) familie extinsa - copilul, parintii si rudele acestuia pâna la gradul IV inclusiv;d) familie substitutiva - persoanele, altele decât cele care apartin familiei extinse, care, în conditiile legii, asigura cresterea si îngrijirea copilului;

But Only God keeps You Going

slide20
e) planul individualizat de protectie - documentul prin care se realizeaza planificarea serviciilor, prestatiilor si a masurilor de protectie speciala a copilului, pe baza evaluarii psihosociale a acestuia si a familiei sale, în vederea integrarii copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil;f) planul de servicii - documentul prin care se realizeaza planificarea acordarii serviciilor si a prestatiilor, pe baza evaluarii psihosociale a copilului si a familiei, în vederea prevenirii separarii copilului de familia sa;g) reprezentant legal al copilului - parintele sau persoana desemnata potrivit legii sa exercite drepturile si sa îndeplineasca obligatiile parintesti fata de copil;h) A.N.P.D.C. - Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului;i) C.P.C. - comisia pentru protectia copilului;j) D.G.A.S.P.C. - directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;k) S.P.A.S. - serviciul public de asistenta sociala;l) O.R.A. - Oficiul Român pentru Adoptii.
slide21
Art. 5. - (1) Copiii au dreptul la protectie si asistenta în realizarea si exercitarea deplina adrepturilor lor, în conditiile prezentei legi.(2) Raspunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului revine în primul rând parintilor, acestia având obligatia de a-si exercita drepturile si de a-si îndeplini obligatiile fata de copil tinând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia.(3) În subsidiar, responsabilitatea revine colectivitatii locale din care fac parte copilul si familia sa. Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a sprijini parintii sau, dupa caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligatiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltând si asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile si de calitate, corespunzatoare nevoilor copilului.(4) Interventia statului este complementara; statul asigura protectia copilului si garanteazarespectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifica realizata de institutiile statului si deautoritatile publice cu atributii în acest domeniu.
slide22
Art. 6. - Respectarea si garantarea drepturilor copilului se realizeaza conform urmatoarelorprincipii:a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;b) egalitatea sanselor si nediscriminarea;c) responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilorparintesti;d) primordialitatea responsabilitatii parintilor cu privire la respectarea si garantarea drepturilorcopilului;e) descentralizarea serviciilor de protectie a copilului, interventia multisectoriala si parteneriatul dintre institutiile publice si organismele private autorizate;f) asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare copil;g) respectarea demnitatii copilului;h) ascultarea opiniei copilului si luarea în considerare a acesteia, tinând cont de vârsta si degradul sau de maturitate;i) asigurarea stabilitatii si continuitatii în îngrijirea, cresterea si educarea copilului, tinând cont deoriginea sa etnica, religioasa, culturala si lingvistica, în cazul luarii unei masuri de protectie;j) celeritate în luarea oricarei decizii cu privire la copil;k) asigurarea protectiei împotriva abuzului si exploatarii copilului;l) interpretarea fiecarei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelatie cu ansamblulreglementarilor din aceasta materie.
slide23
Art. 7. - Drepturile prevazute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fara nici o discriminare, indiferent de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau alta opinie, de nationalitate, apartenenta etnica sau origine sociala, de situatia materiala, de gradul si tipul uneideficiente, de statutul la nastere sau de statutul dobândit, de dificultatile de formare si dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale parintilor ori ale altor reprezentanti legali sau de orice alta distinctie. Drepturile copilului in Romania sunt protejate de o legislatie competitiva la nivel european, a declarat chestorul-sef Pavel Abraham, presedintele Agentiei Nationale Antidrog (ANA), la conferinta internationala cu tema "Protectia juridica a minorului din Romania".Problema adoptiilor a fost solutionata, cea a constructiei institutionale este in curs de realizare, mai ramane chestiunea referitoare la consumul de droguri, in special, in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 14 si 25 de ani, a precizat Abraham. 
slide24
"Exista o particularitate in Romania, unde consumul de stupefiante de catre minori, in special baieti, este asociat cu traficul de droguri si aceasta din cauza saraciei", a subliniat presedintele ANA. El a evidentiat, totodata, solidaritatea internationala deosebita din punct de vedere financiar de care s-a bucurat Romania in lupta antidrog din partea Uniunii Europene, cat si a SUA. La randul sau, Ionut Codescu, secretar de stat pentru afaceri europene si internationale in Ministerul Justitiei, a relevat importanta colaborarii inter-institutionale in ceea ce priveste protectia minorilor impotriva traficului si consumului de droguri.
slide25
Secretarul de stat a mentionat ca planul de reforma a justitiei in Romania prevede, intre altele, reintegrarea sociala a minorului si protectia victimelor, imbunatatirea pregatirii in domeniu a procurorilor si judecatorilor si obisnuinta acestora de a lucra in echipe mixte, alaturi de politisti si de reprezentanti ai penitenciarelor. Paul Magnuson, judecator in statul Minessota (SUA), a prezentat in cadrul conferintei elemente din sistemul judiciar american. El a subliniat ca, impreuna cu expertii americani care s-au deplasat la Bucuresti, judecatori si cadre didactice, va analiza opiniile exprimate de participantii la conferinta in vederea identificarii de solutii care sa duca la mai buna administrare a actului de justitie in Romania. 
slide26
"Fiecare dintre noi trebuie sa beneficieze de respectarea drepturilor sale indiferent de dificultatile economice sau politice prin care trece tara noastra. Avem nevoie sa fim protejati impotriva violentei si discriminarii, sa ne putem exprima opinia si sa avem modele de educatie si comportament care sa ne faca cetateni europeni si parinti mai buni in viitor", a spus Laura Vrabie (17 ani), reprezentanta Grupului de Initiativa al Copiilor si voluntar Salvati Copiii.
slide27
Printre solutiile propuse de copii se numara:• acordarea alocatiilor si a altor forme de ajutor pentru copil si familie sub forma unor bonuri (similare bonurilor de masa) pe baza carora sa poata fi cumparate doar rechizite, alimente si imbracaminte pentru copii;• crearea unui Minister al Copilului si Familiei, dupa modelele din Olanda, Norvegia sau Marea Britanie, care, in mod exceptional, sa fie condus doar de specialisti in domeniul drepturilor copilului si nu de oameni politici;
slide28
"Conventia a transformat modul in care sunt priviti si tratati copiii in lume. A exercitat o influenta puternica si profunda asupra legislatiei, politicilor si programelor nationale si internationale, a institutiilor publice si private, a familiilor, comunitatilor si persoanelor. S-au inregistrat progrese remarcabile in domeniul supravietuirii, dezvoltarii, protectiei si participarii copiilor. Cu toate acestea, exista inca provocari pentru depasirea carora trebuie sa ne unim fortele si printre care se numara reducerea disparitatilor si protectie copiilor, in special in aceasta perioada de criza", a declarat domnul Edmond McLoughney, reprezentantul UNICEF in Romania.
slide29
• respectarea dreptului la educatie scolara pentru toti copiii, indiferent de costuri, prin crearea de facilitati de transport si oferirea de materiale didactice si manuale gratuite, inclusiv pentru clasele a XI-a si a XII-a;• numirea unui consilier scolar pentru 300 de elevi (in prezent, exista un consilier la 800 de elevi);• infiintarea Avocatului Copilului, ca adjunct al Avocatului Poporului sau ca institutie independenta care sa le apere drepturile.
slide31
"Prin ratificarea Conventiei, guvernul roman se obliga sa apere si sa garanteze drepturile copilului, incluzandu-le in legislatie si in politicile nationale. Plecand de la premisa ca drepturile copilului implica participarea reala a copiilor in viata societatii, trebuie sa ne asiguram ca acest lucru se intampla acum si pe viitor", a declarat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.
slide33
Conventia privind Drepturile Copilului este un instrument esential pentru promovarea si protectia drepturilor tuturor copiilor, cuprinzand toate drepturile civile, culturale, economice, politice si sociale pe care le au copiii. Printre cele mai importante drepturi stipulate de Conventie se numara: • dreptul la supravietuire si dezvoltare;• dreptul la un mediu familial sigur;• dreptul de a fi protejat impotriva violentei fizice sau psihice si impotriva maltratarii;
slide34
• dreptul la educatie;• dreptul la asistenta medicala;• dreptul la a-si exprima opinia.Pana in prezent, 193 de state, printre care si Romania au ratificat Conventia. Prin ratificarea Conventiei la data de 28 septembrie 1990, statul roman s-a angajat sa ia toate masurile legislative, administrative si de orice alta natura necesare pentru implementarea drepturilor copiilor asa cum sunt ele stipulate in Conventie.
ad