Matlab
Download
1 / 30

MATLAB - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

MATLAB. MATrix LABoratory. Hazırlayan: S. Murat BAĞDATLI. MATLAB'ın Kullanım Amacı ve Alanı. MATLAB tüm mühendislik alanında, sayısal hesaplamalar, veri çözümlenmesi ve grafik işlemlerinde kolaylıkla kullanılabilen bir program dilidir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MATLAB' - mina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Matlab

MATLAB

MATrix LABoratory

Hazırlayan: S. Murat BAĞDATLI


Matlab n kullan m amac ve alan
MATLAB'ın Kullanım Amacı ve Alanı

MATLAB tüm mühendislik alanında, sayısal hesaplamalar, veri çözümlenmesi ve grafik işlemlerinde kolaylıkla kullanılabilen bir program dilidir.

FORTRAN ve C dili gibi yüksek seviyeli programlarla yapılabilen hesaplamaların pek çoğunu MATLAB ile yapmak mümkündür. Ayrıca bunu yanında diğer programlama dillerine göre MATLAB‘ ta daha az sayıda komutla çözüm üretmek mümkündür.

Gerçekte MATLAB, M-dosyaları (M-Files) olarak bilinen pek çok sayıda fonksiyon dosyalarından, alt programlardan ibarettir. Hazırlanması düşünülen bir program içinde M-dosyalarını kullanmak suretiyle komut sayısını çok kısa tutmak mümkündür.


Matlab

Dosyaların Nerede Bulunduğunu Gösteren Kısım

Yazılan Program Dosyaların Bulunduğu Alan

Komut Penceresi:

İlgili komutların girildiği pencere

Eski Komutlar Listesi


Matlap komut penceresi
Matlap Komut Penceresi

>> ile başlayan Matlabın komut penceresidir. Komut penceresi kullanıcı ile MATLAB komut yorumlayıcısı arasında iletişim sağlayan bir ara yüzdür. Yorumlayıcı hazır hale geldiğinde “>>” iletisi karşımıza gelir. Bu ileti MATLAB’ a komut yada komut dizileri girilebileceğini gösterir.


Genel komutlar
Genel Komutlar

Eğer MATLAB ilk defa kullanılıyor ya da belli komutların çalışmasını merak ediliyorsa demo komutu ile demostrasyon listesini görüntülenebilir. Listeden yapacağınız bir seçimle seçtiğimiz işlevi adım adım izleme imkanı bulabilirsiniz.


Zel karakterler
Özel Karakterler

MATLAB‘ da ifadeler formunda veya MATLAB kontrolünü kullanabilmeniz için özel karakterlere sahiptir, bu karakterlerin bir özeti aşağıda verilmiştir.Matris lemleri
Matris İşlemleri

[ ] : Köşeli parantezler, vektörleri ve matrisleri biçimlendirmek için kullanılır.

Matris tanimlamak için asagidaki A matrisi verilmis olsun :

1.2 10 15

A = 3 5.5 2

4 6.8 7

Bu matrisi MATLAB’e tanitmak için su sekilde yazilmalidir :

A = [1.2 10 15 ; 3 5.5 2 ; 4 6.8 7]

>> [5 6 45;12 91 2]

ans =

 • 6 45

 • 91 2


Matlab
Örnek

>>[5 6 45

12 91 2]

ans =

 • 6 45

 • 91 2

  >>[5 6 45;12 91 2];

  Eğer sona noktalı işaret koyarsak ekranda ans gözükmeyecektir… Ama ramda bilgi depolanacaktır.


Matrislerde i lem
Matrislerde işlem

( )’ Transpoz işlemi:

Matrisin satırları ile sütünlarının yer değiştirdiği işlemdir.

>>A=[1 2;3 4]

A =

1 2

3 4

>>(A’)AT

ans =

1 3

2 4


Matrislerde i lem1
Matrislerde işlem

(inv)Matrisin Tersini Alma

Bir kare matrisin çarpmaya göre tersi ile kendisinin çarpımı birim matristir.

>> A

A =

1 2

3 4

>> A^-1

ans =

-2.0000 1.0000

1.5000 -0.5000

>> A*A^-1

ans =

1.0000 0

0.0000 1.0000


Matrislerde i lem2
Matrislerde işlem

Matrislerde Elemanlar: iki nokta üst üstte koyarak matrislerde belli bir kısmı alabiliriz.

>> M=[1 2 3;4 5 6;7 8 9;10 11 12]

M =

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

>> C=M(1,:) (sadece birinci satırı aldık)

C =

1 2 3

>> C=M(:,1) (sadece birinci sütünü aldık)

C =

1

4

7

10


Sembolik nesne syms

>> syms a b x z

>> y=a*x+z^b

y =

a*x+z^b

Matlabta sembolik bir ifade kullanmak istersek önceden syms komutu ile sembolik ifadeleri tanımlamak zorundayız.

Sembolik Nesne (syms)Grafik komutlar 2d1
Grafik Komutları(2D)

Söz Dilimi Kullanımı (syntax)

plot (X1,X2, ‘Çizgi Türü’,….)

>> x = -pi:0.1:pi;

y = sin(x);

plot(x,y,’* b’)


Grafik komutlar 2d2
Grafik Komutları(2D)

HOLD ON

İki farklı grafiği birbirine üstüne birleştirir.

>> x = -pi:pi/10:pi;

y = tan(sin(x)) - sin(tan(x));

>> m = -pi:0.1:pi;

k = sin(m);

>> plot(x,y,'*')

hold on

>> plot(m,k, '+')


Grafik komutlar
Grafik Komutları

grid

Grafik arka yüzünün ölçekli olarak gösterilmesini saglar.

title(‘...’)

Çizilen grafige baslik yazmak için kullanilir.

xlabel(‘...’)

Çizilen grafigin x-eksenine istenilen açiklamayi yazmak için kullanilir.

ylabel(‘...’)

Çizilen grafigin y-eksenine istenilen açiklamayi yazmak için kullanilir.

text(‘X,Y,‘text’)

Grafik ekrani üzerine istenilen koordinatlar dahilinde herhangi bir

açiklama yazmak için kullanilir.


Matlab
Örnek

Aşağıdaki örnekte ise y = x2 eğrisini 0 ve 3 aralığında çizdirelim

x = 0:0.1:3;

y = x.^2;

plot(x,y,‘r’);

title(‘y=x2 egrisi’);

xlabel(‘x’);

grid;

ylabel(‘y’)


Solve komutu
Solve Komutu

>>[x,y] = solve('x^2 + x*y + y = 3','x^2 - 4*x + 3 = 0')

x =

1

3

y =

1

-3/2


Solve komutu 2nci yol
Solve Komutu (2nci Yol)

>> syms x y

>> f1='x^2 + x*y + y -3'

f1 =

x^2 + x*y + y -3

>> f2='x^2 - 4*x + 3'

f2 =

x^2 - 4*x + 3

>> [x,y] = solve(f1,f2)

x =

1

3

y =

1

-3/2


K k bulma roots
Kök bulma (Roots)

s3 - 6s2 - 72s -27 = 0

Bir polinomun köklerini bulmak için roots(a) komutu yazilmalidir. Yukaridaki

karakteristik denklemin köklerini bulmak istersek :

>>p=[1 -6 -72 -27]

>>r = roots(p)

r =

12.1229

-5.7345

-0.3884


Art r m ayarlama
Artırımı Ayarlama

1’den 5’e kadar sayilari 0.5’lik araliklarla yazdirmak istersek iki nokta’yi (:) kullanmak yeterli olacaktir :

>>t =

1 2 3 4 5

>>t = 1:0.5:3

t =

1.0000 1.50000 2.0000 2.50000 3.0000

Düzgün azalan biçimde yazdirirsak :

>>t = 5:-1:2

t = 5 4 3 2


D ng ler
Döngüler

Matlabta bir işlemi belirli bir sayıda tekrarlamak için kullanılan iki çeşit döngü mevcuttur.

For -While döngüsü

>>x=[1 2 3 4 5 6];

for i=1:2:6

x(i)=x(i)^i

end

x =

1 2 3 4 5 6

x =

1 2 27 4 5 6

x =

1 2 27 4 3125 6


Artl fade if
Şartlı İfade (if)

if kosul1

deyim1

elseif kosul2

deyim2

elseif kosul3

deyim3

...

elseif kosul_n

deyim_n

else

deyim_n+1

end

Bu yapi içerisinde kontrol edilen kosullardan herhangi biri dogru ise onunla iliskili

deyim icra edilir ve kontrol end’ i izleyen deyime geçer. Kosullarin hepsi de yanlissa,

kontrol else’ i izleyen deyim_n+1’e geçer ve bu deyim de icra edildikten sonra kontrol

end’i izleyen deyime geçecektir.


Rnekler
Örnekler

AB=20 cm

BC=60 cm

CD=40 cm

AD=70 cm

q2=60

 • Dört Kol Mekanizması

q3

B

3

C

2

4

q2

q4

A

D


Konum denklemlerini karal m
Konum denklemlerini çıkaralım

Bunun için öncelikle devre kapalılık denklemini yazıyoruz.

AB+BC=AD+DC

AB.cosq2i+ AB.sinq2j+ BC.cosq3i+BC. Sinq3j=ADi+ DC.cosq4 i+DC. sinq4j

i : AB.cosq2+ BC.cosq3 =AD+DC.cosq4

j : AB.sinq2+ BC. Sinq3=DC. Sinq4

4 Kol Mekanizması Programı


Kol k zak mekanizmas
Kol Kızak Mekanizması

AB=15 cm

AC=20 cm

q2=90 

3

B

s34

4

2

q4

q2

C

A


Konum denklemlerini karal m1
Konum denklemlerini çıkaralım

Bunun için öncelikle devre kapalılık denklemini yazıyoruz.

AB=AC+CB

AB.cosq2i+ AB.sinq2j= 20i+S34.cosq4i+S34. Sinq4j

i : AB.cosq2= 20+S34.cosq4

j : AB.sinq2= S34. Sinq4

Kol Kızak Mekanizması Programı


Vargel mekanizmas
Vargel Mekanizması

s14

4

AB=40 cm

BC=40 cm

AE=52,9 cm

BE=20 cm

AD=84,66 cm

q2=70,89 

D

C

s24

E

3

q3

B

s23

2

q2

A


Konum denklemlerini karal m2
Konum denklemlerini çıkaralım

Bunun için öncelikle devre kapalılık denklemini yazıyoruz.

1 AB+BE=AE

ABj+BE.cosq3i+BESinq3j= S23.cosq4i+S23. sinq4j

i : BE.cosq3 +S23.cosq4

j : AB+BE.sinq3= S23. sinq4

2 AC+CD=AD

ACj+S14.i= S24.cosq2i+S24. sinq2j

i : S14.i=S24.cosq2

j : AC= S24. sinq2

Vargel Mekanizması Programı