slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Vivi Brenden Bech Klinikksjef

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Vivi Brenden Bech Klinikksjef - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Vivi Brenden Bech Klinikksjef. Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Visjon Helse Finnmark skal være trygghetsbasen for befolkningen i Finnmark. Vi skal yte spesialisthelsetjenester av høy faglig kvalitet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Vivi Brenden Bech Klinikksjef' - mina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Helse Finnmark – der sola aldri går ned....

Visjon

Helse Finnmark skal være trygghetsbasen for befolkningen i

Finnmark. Vi skal yte spesialisthelsetjenester av høy faglig kvalitet

kjennetegnet ved respekt, åpenhet og tilgjengelighet.

Verdigrunnlag

Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling og kjernen i

all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kollegaer og

eksterne samarbeidspartnere skal preges av:

 • Respekt
 • åpenhet
 • tilgjengelighet
slide3
Tjenestetilbud Klinikk Hammerfest

Generell kirurgi - funksjonsfordeling vedr cancer - ØNH.

Ortopedi - Helse Finnmarks ortopedisenter for elektiv og akutt ortopedi

Indremedisin - Kardiologi, generell indremedisin.

Geriatrisk enhet.

Pediatri m/barnehabilitering for hele foretaket - Nyfødtavdeling

Gynekologi/obstetrikk, risikofødsler ned til uke 32

Akuttmedisin- Internt: Anestesi, Intensiv nivå II, operasjon.

Akuttmottaket, integrert legevakt med Hammerfest og Kvalsund kommune.

Skaderegister. Overgrepsmottak er etablert.

Eksternt:, luftambulanse,(2 fly i Alta), redningshelikopter (1 Lakselv)

slide4
Tjenestetilbud klinikk Hammerfest

Dagbehandling/poliklinikk:

Kreft, hud/lysbehandling, fundusfoto, diabetes,

ernæringsfysiolog, dialyseenhet.

Ambulerende spesialister fra UNN til Hammerfest:

øyelege, revmatolog, nevrolog og nefrolog

Kliniske støtteavdelinger:

Røntgen, medisinsk biokjemi og blodbank

og fysio/ergoterapiavdelingen.

Lærings – og mestringssenter – under

oppbygging.

Hammerfest sykehus 1940

Fra yrkesorienteringsmessen i Hammerfest i 2005

slide5
Senger Hammerfest – årsverk klinikken

95 senger

 • Kirurgi/ ortopedi: 26 (13/13)
 • Indremedisin: 42 hvorav 4 i geriatrisk enhet
 • Gynekologi/føde: 16 (6/10)
 • Pediatri: 11
 • Pasienthotellsenger: 14 (fordelt med/kir/ort/gyn/føde)

Tekniske senger

 • Kuvøse: 3
 • Dialyse: 4
 • Dagkirurgi: 8
 • Intensiv: 15

Årsverk

 • 420 (totalt med stab/støtteavdelinger ca 520)

Barents Rescue 2005

slide6
FOU – virksomhet - doktorgradsprosjekter

Eget forskningsstyre

Budsjett på 1,8 mill pr år, Kontaktperson Marianne S. Næss, FFU-avd.

Prosjekt

Innkomst-CTG: En vurdering av testens nytteverdi som screening for føtal distress i

fødselsforløpet. Betydningen for jordmødre i deres daglige arbeide. Hvordan testen

tolkes i forskjellige sammenhenger.

Dr.gradsavhandling jordmor Ellen Blix, fødeavdelingen Hammerfest sykehus, avlagt

2006.

Postdoktorprosjekt- forskning med fokus på normale fødsler.

v/jordmor Ellen Blix, fødeavdelingen Hammerfest sykehus, 2007.

"Training of multiprofessional medical teams".

Dr. gradsprosjekt v/avdelingsoverlege akuttavdelingen Hammerfest sykehus/

førsteamanuensis II UiTø¸ Torben Wisborg.

Disputas i Hammerfest 30. mai 2008

slide7
Klinikkens skjulte verdier

Dr.gradsprosjekt v/Kari Milch Agledahl, doktorgradsstipendiat Helse

Finnmark, Hammerfest. Planlagt disputas desember 2010.

”Vaginal misoprostol for cervical ripening before outpatient hysteroscopy: a

randomised placebo-controlled trial”.

Dr. gradsprosjekt overlege v/ Kevin Sunde, gynekologi/føde avdeling.

Disputas avviklet desember 2009.

Bekkenbunnsstrukturer, endringer i svangerskap og ved inkontinens. En ultralydstudie”.

Dr. gradsprosjekt overlege v/Ingrid Petrikke Olsen, gynekologi/føde avdeling,

Hammerfest sykehus. Disputas 2010/2011

”Gir Aktivitetsskolen i Hammerfest organisert for barn med fedme og deres familier

bedre behandlingsresultater enn dagens behandlingstilbud i barnepoliklinikken”.

Dr.gradsprosjekt v/ overlege Ane Kokkvold, barneavdelingen, Hammerfest sykehus.

Andre prosjekter

”Flysykepleiers rolle i prehospital medisin”.

v/ anestesisykepleier/flysykepleier Grete Bru, akuttavdelingen (luftambulansen).