Statisti ko posmatranje
Download
1 / 17

STATISTI ?KO POSMATRANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

STATISTI ČKO POSMATRANJE. Priprema posmatranja – program posmatranja i planiranje organizacije istraživanja. Priprema posmatranja obuhvata: Izradu programa posmatranja Planiranje organizacije istraživanja. Program posmatranja obuhvata: Cilj posmatranja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STATISTI ?KO POSMATRANJE' - min


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Statisti ko posmatranje

STATISTIČKO POSMATRANJE


Priprema posmatranja program posmatranja i planiranje organizacije istra ivanja
Priprema posmatranja – program posmatranja i planiranje organizacije istraživanja

Priprema posmatranja obuhvata:

 • Izradu programa posmatranja

 • Planiranje organizacije istraživanja


Statisti ko posmatranje

Program posmatranja organizacije istraživanja obuhvata:

 • Cilj posmatranja

 • Definisanje predmeta posmatranja i obeležja posmatranja

 • Izbor izveštajnih jedinica

 • Metode obuhvatanja jedinica posmatranja

 • Izbor izvora i načina prikupljanja podataka

 • Izrada upitnika potrebnih za snimanje podataka


Cilj posmatranja
Cilj posmatranja organizacije istraživanja

 • Cilj statističkog posmatranja svake masovne pojave je prikupljanje podataka o njenim pojedinačnim slučajevima po karakteristikama prema kojima se želi ispitati pojava

 • Cilj posmatranja mora biti pravilno izložen, što znači jasno, konkretno i precizno formulisan


Predmet posmatranja statisti ki skup i jedinice posmatranja
Predmet posmatranja – statistički skup i jedinice posmatranja

 • Statistički skup je skup jedinica posmatranja

 • Svaki statistički skup postaje predmet posmatranja pošto se u programu posmatranja definiše stvarno ili po sadržini, vremenski i teritorijalno

 • Stvarno definisati statistički skup znači odrediti jedinicu posmatranja

 • Jedinica posmatranja definiše se određivanjem osobina ili uslova koje treba da ima pojedini slučaj da bi bio jedinica posmatranja


Statisti ko posmatranje


Statisti ko posmatranje

 • Vremenski definisati statistički skup znači odrediti ili momenat ili interval vremena u kome će se posmatrati jedince koje ulaze u statistički skup

 • Kritični momenat je vreme u kome treba da postoji realna jedinica da bi se smatrala jedinicom posmatranja (npr. kod popisa stanovništva je to 31. mart)

 • Izveštajni interval ili izveštajni period je vremenski interval koji određuje statistički skup događaja

 • Teritorijalno definisati statistički skup znači odrediti teritoriju na kojoj će se statističke jedinice posmatrati


Obele ja jedinica posmatranja
Obeležja jedinica posmatranja momenat ili interval vremena u kome će se posmatrati jedince koje ulaze u statistički skup

 • Obeležja statističkih jedinica posmatranja jesu karakteristike ili osobine prema kojima se jedinice međusobno razlikuju i posmatraju

 • Obeležja se svrstavaju u 3 grupe: stvarna, vremenska i prostorna

 • Stvarna obeležja mogu biti : atributivna i numerička obeležja

 • Atributivna obeležja se iskazuju rečima i u modalitetima (atributima) i opisuju osobine jedinica posmatranja (pol, vrsta radnog mesta..)

 • Numerička obeležja se iskazuju brojevima . vrednostima.

  Dele se na prekidna (diskontinuirana) i neprekidna (kontinuirana)


Statisti ko posmatranje

 • Prekidna momenat ili interval vremena u kome će se posmatrati jedince koje ulaze u statistički skup numerička obeležja iskazuju se samo celim vrednostima (br. zaposlenih i br. organizacionih jedinica za preduzeće, broj stanovnika)

 • Neprekidna numerička obeležja izražavaju se u celim i u delovima celih brojeva (starost, radni staž, neto zarade..)

 • Vremenska obeležja označavaju vreme u kome se jedinice posmatraju ili vreme kao osobinu jedinice posmatranja

 • Prostorna obeležja prikazuju mesto na kome se jedinice nalaze ili prostor koji ih po nečemu karakteriše (stanovnike karakteriše mesto rođenja..)


Izve tajna jedinica
Izveštajna jedinica momenat ili interval vremena u kome će se posmatrati jedince koje ulaze u statistički skup

 • Izveštajna jedinica ili informator predstavlja davalac podataka o jedinici posmatranja (npr. preduzeće, ustanova, i dr.)


Metodi obuhvatanja jedinica posmatranja
Metodi obuhvatanja jedinica posmatranja momenat ili interval vremena u kome će se posmatrati jedince koje ulaze u statistički skup

 • Posmatranje statističkog skupa može biti potpuno i delimično

 • Potpuno posmatranje podrazumeva prikupljanje podataka o svim jedinicama statističkog skupa

 • Delimično posmatranje je ispitivanje određenog broja odabranih jedinica koje predstavljaju samo deo statističkog skupa


Statisti ko posmatranje

 • Primenjuju se 2 metoda potpunog posmatranja: popisni i izveštajni metod

 • Delimično posmatranje se obavlja anketom i po metodu uzorka, a može se primeniti i izveštajni metod

 • Popisni metod je jednoobrazno posmatranje svih realnih jedinica izvesnog skupa na određenom području i u utvrđenom kritičnom momentu (popis stanovništva…)

 • Izveštajni metod je stalno organizovano posmatranje skupova događaja i dinamičkih pojava s izraženim brzim, čestim i jakim promenama

 • Anketa je posmatranje određenog broja namerno odabranih tipičnih jedinica izvesnog statističkog skupa

 • Metod uzorka je posmatranje određenog broja statističkih jedinica jednog skupa slučajno izabranih


Izvori i na ini prikupljanja podataka
Izvori i načini prikupljanja podataka izveštajni metod

 • Do podataka se može doći iz primarnih i sekundarnih izvora

 • Iz primarnih izvora podaci se mogu prikupiti:

 • neposredno, ličnim uvidom (snimanje saobraćajnih udesa, provale..)

 • Posredno, ispitivanjem lica kojima su podaci poznati ( npr. pri popisu stanovništva ispitujemo starešinu domaćinstva..)

  Iz primarnih izvora mogu se dobiti kvalitetniji podaci, ali je posmatranje skuplje


Statisti ko posmatranje

 • Iz sekundarnih izvora koriste se već prikupljeni podaci kao (npr..: knjige rođenih, venčanih , zemljišne knjige…)

 • Iz primarnih i sekundarnih izvora podaci se mogu prikupiti na više načina:

  -dopisni ili korespondentni način (na terenu se angažuju korespondenti koji će u određenom periodu prikupiti podatke)


Statisti ko posmatranje

 • Poštansko telegrafski način - poštom se šalju formulari izveštajnim jedinicama da ih popune i vrate

 • Prikupljanje podataka preko popisivača:

 • ekspedicijsko, kada popisivači odlaze kod izveštajnih jedinica i uzimaju podatke od njih i upisuju ih u formulare

 • samopopisivanjem , popisivači najpre donesu izveštajnim jeinicama formulare da ih one popune, a posle određenog vremena dolaze da prokontrolišu

  ▪ Prijavni način se sastoji u tome da izveštajne jedinice dolaze same kod nadležnih organa da daju potrebne podatke


Statisti ki upitnik
Statistički upitnik izveštajnim jedinicama da ih popune i vrate

 • Upitnik je štampana lista pitanja u vidu obrasca na koja treba da odgovori izveštajna jedinica

 • Opšti elementi upitnika su obaveštenja koja se odnose na organizaciju posmatranja (naziv organa koji je izdao upitnik…

 • Glavni deo sadržine upitnika čine pitanja o obeležjima jedinice posmatranja. Pitanja moraju biti formulisana jasno tako da izveštajna jedinica može da da pravi odgovor

 • Prema broju jedinica , statistički upitnici mogu biti: individualni i kolektivni. Individualni upitnici se popunjavaju posebno za svaku jedinicu posmatranja, a kolektivni za više jedinica


Pitanja
Pitanja izveštajnim jedinicama da ih popune i vrate

 • Šta obuhvata priprema posmatranja?

 • Ko određuje cilj posmatranja i kako ga treba formulisati

 • Šta je statistički skup i kako se definiše?

 • Šta su obeležja posmatranja i kako se dele?

 • Kako se naziva davalac podataka o jedinici posmatranja i ko to može biti?

 • Koja je suština popisnog i izveštajnog metoda posmatranja?

 • Šta je anketa, a šta statistički uzorak?

 • Iz kakvih izvora i na koji način se mogu prikupiti podaci?

 • Šta čini sadržinu upitnika?

 • Koje su vrste upitnika?