1 / 33

SIHTEERI 3 1.08.13 Marjattakoulu

SIHTEERI 3 1.08.13 Marjattakoulu. Apua ja neuvontaa. Ottakaa yhteyttä! kari.evasoja@lions.fi / puh. 044-3361455 . Koulutuksen tavoite Antaa vinkkejä tehtävän hoitamiseksi Kokemusten ja ajatuksien vaihto Verkostoituminen Ideariihi. Sihteeri Klubin tärkein virkailija??.

min
Download Presentation

SIHTEERI 3 1.08.13 Marjattakoulu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SIHTEERI31.08.13 Marjattakoulu Apua ja neuvontaa. Ottakaa yhteyttä! kari.evasoja@lions.fi / puh. 044-3361455  Sihteerikoulutus / KE & ET

 2. Koulutuksen tavoite • Antaa vinkkejä tehtävän hoitamiseksi • Kokemusten ja ajatuksien vaihto • Verkostoituminen • Ideariihi Sihteerikoulutus / KE & ET

 3. Sihteeri Klubin tärkein virkailija?? • Olet presidentin oikea käsi • Klubi on tukenasi • Kauttasi klubisi toiminta välittyy ulospäin • Toimintasi näkyy! Sihteerikoulutus / KE & ET

 4. Sihteerin tehtävät sisäiset • Kokouskutsujen teko yhdessä presidentin kanssa ja niiden lähettäminen • Pöytäkirjan pito / Presidentti vastaa oikeellisuudesta • Läsnäolon seuranta • Jäsenluettelo • Arkistointi • Muistamiset • Klubitarvikkeiden tilaus Sihteerikoulutus / KE & ET

 5. Sihteerin tehtävät ulkoiset • Jäsenrekisterin päivitykset • Kuukauden jäsenilmoitus JOKA KUUKAUSI • Yhteydenpito piiriin, liittoon ja kansainväliseen päämajaan • Osallistuminen kauden piiri, alue- ja lohko kokouksiin • Koulutuksiin osallistuminen • Kirjeenvaihto Sihteerikoulutus / KE & ET

 6. Kokousten valmistelu • Läsnäololista • Laadi esityslista yhdessä presidentin kanssa • Järjestä tulleet asiakirjat asialistan mukaisesti • Tee luettelo ilmoitusasioista • Ota mukaan kaikkiin hallituksen/ klubikokouksiin • Lions –vuosikirja • Klubin säännöt • Toimintakauden pöytäkirjat • Piirikuvernöörin tiedotteet Sihteerikoulutus / KE & ET

 7. Kokouksen aikana • Läsnäolijat • Pöytäkirjan pitäminen • Presidentin avustaminen asioiden esittelyssä • Huolehdi, että edellisen kokouksen pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään kokouksessa • Kirjaa tiedot aktiviteeteista • Mitä tehty, osallistujat, tunnit yms • Lisää jäsenrekisterin aktiviteetti osioon Sihteerikoulutus / KE & ET

 8. Kokouksen jälkeen • Laadi pöytäkirja viivyttelemättä • Läsnäolotilastot ajan tasalle • Tee kuukauden jäsenilmoitus (tehdään joka kuukausi vaikka ei olisi muutoksia) • Palkitsemiset jäsenen palkitsemiset kohtaan jäsenrekisterissä • Älä aikaile tee ilmoitukset viivyttelemättä Sihteerikoulutus / KE & ET

 9. Pöytäkirjan pitäminen • Laadi lyhyt päätöspöytäkirja (keskusteluista vain pääasiat, jos tarpeellista) • Merkitse kokouksen aikana muistiin päätökset tarkoin sanamuodoin, kannatukset ja mahdollisissa äänestyksissä äänestystapa ja sen tulos • Pöytäkirjaan kirjataan vain kokouksessa tehdyt päätökset. Kirjaa päätös aina kuin se olisi tehty ensimmäistä kertaa ei viittauksia ed. • MUISTA ! Klubin pöytäkirja on myös klubin ”Historiikki” Sihteerikoulutus / KE & ET

 10. Vuosikokous • Lähetä kokouskutsu ajoissa • Varmista että edellisen kauden asiakirjat ovat valmiina ja esiteltävissä • Muut valmistelut (pj yms) Sihteerikoulutus / KE & ET

 11. Muuta muistettavaa 1 • Perhe-jäsenyyden vahvistaminen jäsenrekisteriin 30.11 / 31.5 mennessä • Tammikuun 15. mennessä • Vuosikokouksen aloitteet, puheenjohtaja- ja varapuheen- johtajaehdokkaat ilmoitettava liiton toimistoon • Piirikuvernööri ja varapiirikuvernööriehdokkaat seuraa-valle kaudelle ilmoitettava piirikuvernöörille. Mukaan klubin kannatustodistus, ehdokkaan suostumus, allekirjoi-tus Sihteerikoulutus / KE & ET

 12. Muuta muistettavaa 2 • Tarkasta maaliskuussa, että jäsenten muuttuneet tiedot ovat päivitetty jäsenrekisteriin • Vuosikokoukseen ilmoittautumiset / varaukset • Vaalikokous ja sen valmistelut maalis/huhtikuussa • Valtakirjat piirikokoukseen maalis/huhtikuussa • Valtakirjat Lions-liiton vuosikokoukseen maalis/huhtikuussa • Muutostiedot yhdistysrekisteriin kun seuraavan kauden hallitus on valittu • Seuraavan kauden toiminta- ja taloussuunnitelma esitelläänvaalikokouksessa Sihteerikoulutus / KE & ET

 13. Kauden lopussa • Kaikkien pöytäkirjojen tulee olla allekirjoitettuja • Avusta presidenttiä toimintakertomuksen laadinnassa • Kokouspöytäkirjat liitetään kirjanpitomateriaalin mukaan tilintarkastusta varten • Tehtävien luovuttaminen seuraajalle (muista opastaa seuraajaasi, ole hänen tukenaan….) Sihteerikoulutus / KE & ET

 14. JÄSENREKISTERI Sihteerikoulutus / KE & ET

 15. Rekisteriin kirjautuminen • www.lions.fi/rekisteri/ d Sihteerikoulutus / KE & ET

 16. Kirjautuminen yllä olevan ohjeen mukaisesti. Sihteerikoulutus / KE & ET

 17. PÄÄVALIKKO • Tee kuukauden jäsenilmoitus: • Jos jäsentiedoissaei ole muutettavaa, tulee klikata jäsenrekisterin päävalikosta kohtaa:"lähettää kansainväliseen rekisteriin ilmoitus, että jäsentiedoissa ei ole tapahtunut muutoksia." • Tämä on lisätty päämajan toivomuksesta jäsenrekisteriin. Sihteerikoulutus / KE & ET

 18. JÄSENMATRIKKELI Sihteerikoulutus / KE & ET

 19. KLUBIMATRIKKELI Sihteerikoulutus / KE & ET

 20. JÄSENREKISTERI Sihteerikoulutus / KE & ET

 21. LISÄÄ JÄSEN • Ylävalikon kohdasta Lisää jäsen (passiivin jäsenen aktivointi klubiin toisesta klubista) tapahtuu klubin uuden jäsenen lisäys kohdasta. • Tietojen lisääminen aloitetaan lisättävän henkilön tarkistuksella. Ts löytyykö henkilöä jo jäsenistä. • Kenttiin Sukunimi, Etunimet, Paikkakunta ja Syntymäaika kirjoitetaan tiedot. Sen jälkeen nappia Hae painamalla saadaan näkyville samat tiedot omaava jäsen. Jos lisättävä henkilö on sama, perutaan lisäys painamalla Peru-nappia. • Muuten voidaan lisätä ko henkilö painamalla Lisää-nappia. • Tiedot-sivulle avautuu sivu, missä on jo kirjoitetut tiedot ja mihin kirjoitetaan muut tarvittavat tiedot jäsenestä. Kenttiin Muoto, Rooli, TunnunsNro ja Ensiliittyminen tulee automaattisesti järjestelmän oletusarvot. Samoin kuin lehtitieto tulee automaattisesti. • Kun tiedot on kirjoitettu, painetaan tallenna-nappia. Sihteerikoulutus / KE & ET

 22. - Lisää kaikki tiedot Sihteerikoulutus / KE & ET

 23. Muista päivittää jäsenten tiedot ajantasaisiksi • - Viimeistään kauden lopussa • Uusien virkailijoiden tunnukset tulevat rekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen ks. rekisterin etusivu Sihteerikoulutus / KE & ET

 24. Palkitsemiset • Historiatieto aina helposti löydettävissä • Ei tarvitse etsiä tietoja vanhoista toimintakertomuksista yms Sihteerikoulutus / KE & ET

 25. KLUBIN TIEDOT Sihteerikoulutus / KE & ET

 26. Raportit Raportteja on Klubin jäsenet, Klubin tehtävät, Klubin perustiedot ja jäsenluettelo. Raportti-toiminto toimii vastavasti kuin Jäsen hakusivun Raportit . Klubin tietosivu Klubin tietoja muutetaan vastaavasti kuin jäsentietoja . Uusi klubi lisätään liiton toimistossa. Historiatiedot Klubin historiatiedot löytyvät täältä

 27. AKTIVITEETTI Sihteerikoulutus / KE & ET

 28. AKTIVITEETTI TÄRKEÄÄ! Muista laittaa tilaksi OK kun on valmis Sihteerikoulutus / KE & ET

 29. AKTIVITEETTI Sihteerikoulutus / KE & ET

 30. AKTIVITEETTI Esimerkkejä aktiviteettien merkitsemiseksi Lukutaitokampanja: kategoria: 1 yhteisö- ja kulttuuriaktiviteetti alatyyppi: 6 koulutus/kieli/lukutaito Tila: OK Sokeiden ritarit –avustus: kategoria: 7 avustus yksilöille alatyyppi: 38 avustus näkö /kuulovammaisille Tila: OK Kummilapsi kategoria: 7 avustus yksilöille alatyyppi: 39 apu huonompiosaisille Tila: OK Sihteerikoulutus / KE & ET

 31. AKTIVITEETTI Sihteerikoulutus / KE & ET

 32. SÄHKÖPOSTI Sihteerikoulutus / KE & ET

 33. Kiitos osallistumisesta Kysymyksiä, mietteitä, ehdotuksia! Sihteerikoulutus / KE & ET

More Related