re ln opce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reálné opce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reálné opce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Reálné opce - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Reálné opce. Reálnou opci lze interpretovat jako flexibilitu investičního projektu. Opce zahájení/rozšíření projektu Opce ukončení/útlumu projektu Opce změny časování projektu Opce odkladu Opce rozfázování Opce záměny Opce záměny vstupů Opce záměny výstupů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reálné opce' - min


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
re ln opce
Reálné opce
 • Reálnou opci lze interpretovat jako flexibilitu investičního projektu.
  • Opce zahájení/rozšíření projektu
  • Opce ukončení/útlumu projektu
  • Opce změny časování projektu
   • Opce odkladu
   • Opce rozfázování
  • Opce záměny
   • Opce záměny vstupů
   • Opce záměny výstupů
 • Pozn.: Projekt řešený statistickou simulací na minulé přednášce obsahoval reálnou opci rozšíření/útlumu výroby dle aktuální poptávky.

Ekonomické modelování

vyu it re ln ch opc
Využití reálných opcí
 • Investice do zdrojů (pozemků, nerostných nalezišť, těžebních práv) a rozhodování o jejich optimálním využití (opce časování)
 • Oceňování patentů, licencí, nehmotných aktiv (opce zahájení/rozšíření)
 • Investice do NC strojů, kontejnerové přepravy (opce záměny)
 • Špičkové energetické zdroje (opce útlumu)
 • Hodnocení projektů výzkumu a vývoje (opce rozfázování)
 • Kogenerační energetické zdroje (opce záměny)

Ekonomické modelování

hodnotov pohled na re ln opce
Hodnotový pohled na reálné opce
 • Opce jsou zpravidla hodnotné tam, kde mají dlouhou životnost a kde je vysoká míra volatility podkladového aktiva (srov. finanční opce)
 • Energetika, těžařství, strojírenství, doprava, telekomunikace, farmaceutický průmysl, M&A...
 • Tzn. především u dlouhodobých projektů s vysokou mírou nejistoty, kde je možné ovlivňovat jejich flexibilitu pomocí různých technických či organizačních řešení.

Ekonomické modelování

oce ov n re ln ch opc
Oceňování reálných opcí
 • Analytické metody
  • Např. Blackův-Scholesův vzorec oceňování opcí: pro reálné opce se příliš nehodí, ty bývají strukturálně složitější než finanční opce a jejich rizikové faktory („podkladová aktiva“) se nechovají jako finanční trhy
 • Numerické metody
  • Rekurzivní řešení rozhodovacího stromu: běžně se používají pro finanční i reálné opce
  • Statistické simulace: u reálných opcí nacházejí větší využití než u finančních opcí
   • Parametrické modely (Monte Carlo)
   • Neparametrické modely (historické simulace)

Ekonomické modelování

v zkum a v voj p klad
Výzkum a vývoj (příklad)
 • Posuzujeme projekt výzkumu účinné látky ve farmaceutickém průmyslu; očekávané náklady činí 30mil. Kč, doba výzkumu se předpokládá 2 roky.
 • NPV = -30 mil. Kč < 0 => ???
 • Projekt má smysl jen v kontextu dalšího vývoje. Předpokládejme, že
  • Pravděpodobnost úspěchu výzkumu je 50%;
  • Navazuje na něj vývojová fáze (klinické testy, schvalování léku), která trvá 4 roky, stojí 120 mil. Kč a očekáváme úspěšnost 75%;
  • Na ni navazuje výroba (10 let, investice 1 mld. Kč, optimistický scénář: s 50% pravděpodobností roční čisté výnosy 450 mil. Kč, pesim. scénář: 200 mil. Kč).

Ekonomické modelování

pokra ov n
... pokračování

2 259

-1 000

-120

-1 004

výroba

-30

vývoj

×

výzkum

×

 • Vážíme scénáře (diskontní míra 15%):
  • Optimistický NPV = – 30 – (120/1,152) + (450×5,02 – 1000)/1,156 = 423 mil. Kč; pravděpodobnost 50%×75%×50% = 18,75%.
  • Pesimistický NPV = – 30 – (120/1,152) + (200×5,02 – 1000)/1,156 = –119 mil. Kč; pravděpodobnost 1 – 18,75% = 81,25%.
  • Vážený průměr NPV = 423×18,75% – 119×81,25% = –17 mil. Kč
 • Nepříznivý výsledek nezohledňuje možnost (opci) ukončení po každé neúspěšné fázi.

NPV = – 30 – 50%×(120/1,152) + 50%×75%×((50%×450+50%×200)×5,02 – 1000)/1,156 = 27 mil. Kč

Ekonomické modelování