slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska" - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska". Praca doradcy zawodowego w projekcie: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy” w ramach PO KL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"' - mimis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"

Praca doradcy zawodowego w projekcie: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”w ramach PO KL

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracja oraz Caritas Polska, liderem projektu jest PFRON.

slide2

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"

Cele projektu:

Rozwinięcie, podtrzymanie i przywrócenie aktywności społeczno –zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie tym osobom kompleksowego, profesjonalnego wsparcia specjalistycznego, szkoleniowego i doradczego

Wypromowanie aktywności społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych wśród ich rodziców i opiekunów na rzecz utrwalonych postaw społecznych

Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym, w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy oraz zaplecza umożliwiającego podjęcie pracy lub stażu

slide3

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"

W ramach Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich projekt realizowany jest przez 7 Ośrodków Pomocy:

Ośrodek Pomocy w Warszawie

Ośrodek Pomocy w Radomiu

Ośrodek Pomocy w Katowicach

Ośrodek Pomocy w Olsztynie

Ośrodek Pomocy w Klebarku Wielkim

Ośrodek Pomocy Poznań 1

Ośrodek Pomocy Poznań 2

slide4

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"

Grupy docelowe:

Osoby niepełnosprawne ruchowo, o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepracujące i mające problem z wejściem lub powrotem na rynek pracy (500 osób we wszystkich ośrodkach, czyli około 80 Beneficjentów w każdym ośrodku)

Rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych (pełniące role ich opiekunów)(140 osób we wszystkich ośrodkach, czyli około 20 Beneficjentów w każdym ośrodku)

slide5

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"

Zadania doradcy zawodowego w Projekcie:

Indywidualne doradztwo zawodowe (dla ON oraz ich opiekunów)

Prowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (dla ON oraz osób z ich najbliższego otoczenia pełniących rolę opiekunów)

Wybór, organizacja oraz monitorowanie szkoleń zawodowych dla Osób Niepełnosprawnych

Organizacja staży dla Osób Niepełnosprawnych

Wspieranie ON w kontynuacji nauki poprzez pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły, zakup podręczników, opłatę czesnego

Pomoc Beneficjentom w dotarciu do specjalistów, których porady mogą ułatwić im aktywizację społeczną i zawodową

slide6

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"

Sukcesy w pracy doradczej z Osobami niepełnosprawnymi

Docieranie do osób funkcjonujących w niemalże całkowitej izolacji od otoczenia, aktywizowanie ich, społeczne i zawodowe

Mobilizowanie beneficjentów do podejmowania nauki i zdobywania umiejętności, które pozwalają Beneficjentom na podjecie pracy i wykonywanie obowiązków zawodowych mimo fizycznych ograniczeń

Zmobilizowanie Beneficjentów do aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy podczas warsztatów; Beneficjenci po warsztatach podejmowali samodzielnie działania w celu znalezienia pracy, wiele tych działań zakończyło się sukcesem

Dzięki stażom zawodowym wielu dojrzałych Beneficjentów zdobyło swoje pierwsze doświadczenia zawodowe

Opiekunowie podczas warsztatów aktywnego poszukiwania pracy zyskiwali bardziej otwartą postawę zarówno wobec swojej roli jako opiekuna, jak też możliwości swoich podopiecznych

slide7

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"

Przeszkody napotykane podczas realizacji projektu:

Wielu Beneficjentom brakuje podstawowych umiejętności, umożliwiających dokształcanie się i pracę, mają np. duże problemy ze sprawnym czytaniem i pisaniem

Decyzje o rozpoczęciu poszukiwania pracy, czy podjęciu nauki odkładane są „na potem”, co powoduje, że ON często brak doświadczenia zawodowego, a zdobyta wiedza i umiejętności się dezaktualizują

Zainteresowania Beneficjentów ograniczone są często jedynie do ich niepełnosprawności i wszelkie dyskusje zdominowane są przez negatywne doświadczenia w staraniu się o różnego rodzaju dofinansowania i negatywny stosunek pracodawców do zatrudniania wszystkich osób niepełnosprawnych

Instytucje szkoleniowe nie są przygotowane do szkolenia ON, oferta edukacyjna dla ON jest również bardzo uboga

Dużą barierą w podjęciu pracy przez osoby niepełnosprawne ruchowo są trudności w codziennym dojeździe do pracy. Zarówno sam Beneficjent, jego rodzina, jak też pracodawcy mają problem w zorganizowaniu odpowiedniego transportu

slide8

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"

Wnioski i refleksje na przyszłość:

Wsparcie osób niepełnosprawnych powinno być kompleksowe i długofalowe. Powinno również obejmować opiekunów ON (rodzinę i osoby z najbliższego otoczenia)

Stosowane przez doradców zawodowych techniki diagnostyczne powinny uwzględniać możliwości fizyczne i intelektualne beneficjentów.

Doradcy zawodowi powinni charakteryzować się dużą otwartością umysłu, aby twórczo podchodzić do różnego rodzaju sytuacji, chociażby wykorzystania technik diagnostycznych w pracy z osobami niepełnosprawnymi

Należy zadbać o to, aby podczas grupowych form wsparcia np. warsztatów Beneficjenci mogli liczyć na pomoc asystentów

Doradca zawodowy powinien być wyposażony w gruntowną wiedzę na temat oferty edukacyjnej i szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych, jak też powinien znać dobrze system państwowej pomocy osobom niepełnosprawnym

dzi kuj za uwag karolina emanowicz doradca zawodowy

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska"

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

KAROLINA EMANOWICZ- DORADCA ZAWODOWY