Forl bsbeskrivelse ved kateterbehandling
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Forløbsbeskrivelse ved kateterbehandling. 5. januar 2012 Udarbejdet af Overlæge Torben Dørflinger Afdelingslæge Else Kallestrup Sygeplejerske/ uroterapeut Beritt Pedersen. Program. Indikation/ kontraindikation for urethralkateter-anlæggelse Behandling af akut førstegangs-urinretention

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mimis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forl bsbeskrivelse ved kateterbehandling

Forløbsbeskrivelse ved kateterbehandling

5. januar 2012

Udarbejdet af Overlæge Torben Dørflinger

Afdelingslæge Else Kallestrup

Sygeplejerske/ uroterapeut Beritt Pedersen


Program
Program

 • Indikation/ kontraindikation for urethralkateter-anlæggelse

 • Behandling af akut førstegangs-urinretention

 • Behandling af gentagne urinretentionstilfælde

 • Behandling af kroniskurinretention

 • Valg af katetertype/ størrelse samt ballonfyldning

 • Langtidsdrænage / korttidsdrænage

 • Indikation for åbentstående kateter

 • Fiksering af kateter

 • Indikation/ kontraindikation for suprapubisk kateter

 • Problemer med anlæggelse af urethralt kateter

 • Problemer med seponering/ anlæggelse af suprapubisk kateter

 • Varenumre

 • Sidste nye katetre


Referencer
Referencer

 • Dansk Standard 2451-7 Styring af infektionshygiejnen i sundhedssektoren – Del 7: Krav til brug af katetre, der efterlades som urinvejsdrænage.

 • Aalborg Sygehus De hygiejniske retningslinier

  PRI (Procedurer, Retningslinier og Instrukser)

  http://pri.rn.dk


Forl bsbeskrivelse ved kateterbehandling

Indikation for urethralkateter-anlæggelse:

 • Akut urinretention

 • Kraftig blødning fra urinvejene

 • Kontraindikationer

  • Mistanke om urethralæsion

  • Ny urethrakirurgi <6uger

  • Patienter med prostatastent


 • Forl bsbeskrivelse ved kateterbehandling

  • Akut urinretention

   • Pludselig opstået manglende evne til vandladning almindeligvis forårsaget af infravesical obstruktion (BPH).

  • Behandling af akut førstegangs-urinretentionSe → Urinvejsdrænage

   • Ved førstegangs retentionstilfælde SIKKES (Steril Intermitterende Kateterisation) patienten med et hydrofilcoatet engangskateter, idet ca. halvdelen af patienterne vil have spontan vandladning efterfølgende. Se → Steril Intermitterende Kateterisation


  Behandling af gentagne urinretentionstilf lde
  Behandling af gentagne urinretentionstilfælde

  • Ved gentagne urinretentionstilfælde aflastes blæren med kateter. Der påkobles steril pose (korttidsdrænage <3uger). Pt. sættes i behandling med en alfablokker. Efter 2 dage forsøges kateterseponering.

  • Opnås der ikke tilfredsstillende spontan vandladning suppleres med en 5alpha reduktasehæmmer (Proscar, Avodart) hvis der ved rektaleksploration palperes en benign hyperthrophia prostatae. Indtil forventet effekt indtræder kan pt. henvises til Urologisk Ambulatorium til RIK oplæring (Ren Intermitterende Kateterisation). Denne oplæring forestås af en sygeplejerske. Der vil blive udleveret katetre til 3. mdr. forbrug og pt. vil være at betragte som afsluttet til opfølgning ved egen læge.

  • Ved vedvarende problemer kan pt. henvises til regelret LUTS udredning.

  • Ved påvist forhøjet s-creatinin afventes effekt af afløbsforbedrende medicinsk behandling. Normaliseres s-creatinin på afløbsforbedrende medicinsk behandling er henvisning ikke nødvendig.

  • Har pt. stadig behov for kateter henvises til udredning. Der påkobles usteril pose eller prop afhængig af hvad pt. mestrer (langtidsdrænage >3uger).


  Behandling af kronisk urinretention
  Behandling af kroniskurinretention

  • Vedvarende dårlig blæretømning evt. som ischuria paradoxa (overløbsinkontinens)

   • kræver aflastning af blæren med kateter. Der påkobles usteril pose eller prop afhængig af hvad pt. mestrer (langtidsdrænage >3uger).

  • Henvises til Urologisk Afdeling.


  Valg af katetertype st rrelse samt ballonfyldning
  Valg af katetertype/ størrelse samt ballonfyldning

  • Som udgangspunkt vælges et silikonekateter ch. 14-16 med nelaton spids og der fyldes 5ml. 10 % glycerinopløsning i ballonen alternativt Nacl.

   Anvendes Nacl skal ballonindholdet tjekkes og efterfyldes hver 14. dag.

  • Silikonekateteret kan ligge i 12uger og anvendes der glycerinopløsning i ballonen skal denne ikke efterfyldes. Kateteret bør skifters efter 6-8 uger første gang. Herefter hver 12. uge.


  Langtidsdr nage korttidsdr nage
  Langtidsdrænage / korttidsdrænage

  • Er kateteret at betragte som langtidsdrænage (> 3uger) anvendes usterile poser, som skiftes en gang om ugen alternativt kan der påsættes prop.

  • Er systemet at betragte som korttidsdrænage (<3uger) anvendes steril urinpose.

  • Skal kateteret ligge under 7 dage kan et silikonebelagt latexkateter vælges. Obs den mindre indvendige lumen på et silikonebelagt latexkateter. Et silikonebelagt latexkateter ch.14 svarer til et silikone kateter ch. 10 i indvendig lumen.


  Forl bsbeskrivelse ved kateterbehandling

  Indikation for åbentstående kateter (til pose)

  • Symptomgivende cystitis

  • Makroskopisk hæmaturi

  • Påvirkning af de øvre urinveje


  Forl bsbeskrivelse ved kateterbehandling

  Fiksering af urethralt kateter:

  • Kateteret fikseres så knæk træk og tryk undgås. For mænds vedkommende fikseres penis i en blød bue op langs lysken, så den penoskrotale vinkel udrettes.


  Indikation for suprapubisk kateter
  Indikation for suprapubisk kateter:

  For yderligere se →Korttids- og langtids suprapubisk blærekateter

  • Udvalgte neurologiske pt. som sidder i kørestol, og som har forflytningsbesvær.

  • Ved demente som ikke kan acceptere et transurethralt kateter

 • Ved urethrale komplikationer opstået i forbindelse med transurethralt kateter som:

  • Urethrastriktur

  • Urethritis

  • Periurethrale abscesser


 • Suprapubisk kateter
  Suprapubisk kateter

  • Første skift fortages i Urologisk Ambulatorium af sygeplejerske 6-8 uger efter anlæggelse.

   Herefter afsluttes pt. til skift ved hjemmespl. eller e.l.

  • Ved suprapubisk kateter korttidsdrænage <3 uger er

   der mindre risiko for urinvejsinfektion end ved et

   urethralt kateter.

   Kontraindikationer

  • Blærecancer


  Kateter og symptomgivende urinvejsinfektion
  Kateter og symptomgivende urinvejsinfektion

  • At have kateter urethralt/ suprapubisk medfører i løbet af få døgn kolonisering af bakterier i urinen. Dette er ikke behandlingskrævende medmindre der er symptomer på UVI i form af smerter, almen sygdomsfornemmelse eller feber.

  • Der er blandt nordjyske mikrobiologer opnået konsensus om, at hvis pt. sættes i behandling med antibiotika anbefales det at kateteret, såvel det uretrale som det suprapubiske kateter, skiftes efter et helt døgns behandling.


  Problemer med anl ggelse af urethralt kateter
  Problemer med anlæggelse af urethralt kateter

  Egen læge læser i journalen: der anlægges ukompliceret kateter silikone ch. 14/5 ml. 10 % glycerin i ballonen ved sygeplejerske .

  Der gives altid 10 ml instillagel i urinrøret før forsøg på anlæggelse. Man nøjes ikke med at dyppe spidsen af kateteret i gelen. Der holdes på glans penis så gelen bliver i urethra, hvorefter kateteret som oftest kan anlægges. Træk urethra lang og opad så den penoscrotale vinkel udrettes.


  Problemer med sep anl af suprapubisk kateter
  Problemer med sep./ anl. af suprapubisk kateter

  Seponering

  • Kravedannelse

  • Sprøjte uden stempel

   Anlæggelse

  • Anvend en hel tube gel i kanalen

  • Sonder´ kanalen med kvinde kateter (ucoatet plastkateter)

  • Brug pt.´s kateter (integreret ballon)  Katetre med tilskud fra sygesikringen
  Katetre med tilskud fra sygesikringen

  • Varenumre:

  • Kateter foley ch. 14 silikone langtidskateter med glycerinsprøjte 259890

  • Kateter foley ch. 16 silikone Do 259900

  • Kateter foley ch 18 silikone Do 259920

  • Kateter foley ch 14 tiemann Do 260200

  • Til sondering af suprapubisk kanal:

  • Kateter Kvinde ch 10 18 cm plastkateter 260010

  • Kateter Kvinde ch 12 18 cm plastkateter 260012

  • Kateter Kvinde ch 14 18 cm plastkateter 260020

  • Instillagel sprøjte á 11 ml steril pk. a 10 stk. 291671

  • Urinpose 2000ml steril A4 468543

  • Urinpose 2000ml usteril A4 284195

  • Urinpose 600ml usteril 284385

  • Leggifix str. medium (til fastholdelse af pose) 460589

  • Kateterventil m/drejeventil steril pk. a 30 stk. 511100

  • Tapningskateter speedicath ch. 18 260173


  Vigtige budskaber
  Vigtige budskaber:

  • Skift om muligt de scilikonebelagte latexkatetre ud med scilikone katetre.

  • Ved symptomgivende UVI anbefales at skifte kateteret efter et døgns behandling.

  • En hel tube gør underværker, to kan udvirke mirakler.

  • Fikser´ kateteret så penis forbliver hel.

  • Nu giver sygesikringen tilskud til et bredt udvalg af scilikone katetre.

  • Hav altid et kateter med integreret ballon i tasken, så vil et suprapubisk-kateter-skift aldrig gå i vasken!