slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Başkent Üniversitesi Senato Toplantısı 29 Mart 2012. Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü. BÖLÜM - 1. YÖDEK Kurumsal Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Performans Ölçütleri 2008-2011 Yılları Karşılaştırmalı Raporu .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Başkent Üniversitesi

Senato Toplantısı

29 Mart 2012

Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü

slide2

BÖLÜM - 1

YÖDEK

Kurumsal Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

Performans Ölçütleri

2008-2011 Yılları Karşılaştırmalı Raporu

slide3

TÜBİTAK proje gelirleri düşmüş, TÜBİTAK projeleri artırılmalıdır.

 • Kamu Finanslı Projelerden kazanç elde edilmeye başlanmıştır.
 • Toplam araştırma gelirleri artmış ancak geçmiş yıllara göre düşüktür.
slide4

İdari personel sayısı rtmıştır.

 • Öğretim üyesi başına daha az öğrenci düşmeye başlamıştır.
 • Kadrolu toplam öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısında artış vardır.
slide5

Hazırlık okuyan öğrenci oranında yıllar bazında azalma görülmektedir.

 • Lisansüstü öğrenci oranındaki artış önemlidir.
 • Ankara dışından alınan öğrenci oranında düşüş vardır.
slide6

Ön lisans prg. tercih eden öğrenci oranlarında önemli azalış vardır.

 • Lisans prg. Tercih eden öğrenci oranı önemli oranda artmıştır.
 • Kabul edilme oranı öğrenci sayısı oranlarını olumsuz etkilememiştir.
 • Doktora prg. Kabul edilme oranındaki artış önemlidir.
 • Yabancı uyruklu öğrenci oranındaki az orandaki artış olumludur.
slide7

Hazırlık öğrencilerin 1. sınıfta üniversitemizden ayrılma oranındaki azalma olumludur.

 • Yüksek Lisans öğrencilerinde artış olumsuzdur.
 • Herhangi bir nedenle kaydı silinen doktora öğrencileri oranındaki artış olumsuzdur.
slide8

Yüksek lisans mezuniyet oranındaki önemli azalışın nedeni: Orta öğretim alan Öğretmenliği Tezsiz YL yoktur. Yerine formasyon programı başlamıştır.

 • Doktora mezuniyet oranındaki artış önemlidir. Doktora öğrencilerimizin yarısının başarı ile zamanında mezun olduğu söylenebilir.
 • Yüksek lisans mezuniyetlerinde düşme yüksektir.
slide9

Doktora öğrencilerinin başarıları ortalamaya da yansımıştır.

 • Genel olarak öğrenci başarılarında azalma söz konusudur.
slide10

Az oranda da olsa gelen öğrenci sayısının artması hedefe ulaşmada önemlidir.

 • Lisans öğrencilerinde değişime katılma oranı azalmıştır.
slide12

Önlisans programlarındaki seçmeli ders sayısı artışı önemlidir.

 • Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki seçmeli ders sayısında azalma görülmektedir.
 • Mezun olabilmek için alınması gereken seçmeli ders oranı lisans ve yüksek lisans programlarında artmıştır.
 • Doktora programlarındaki seçmeli ders sayısı artırılabilir.
slide13

Tam metin sayısında azalma önemlidir.

 • Toplam yayın sayısında düşüş vardır (26 makale).
 • Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısındaki olumlu ve önemli oranda artış vardır.
 • Ödüllerde yıllara göre azalma dikkat çekicidir.
slide14

Faaliyet sayısı artmıştır.

 • DPT, TÜBİTAK proje oranındaki çok az da olsa artış olumludur. Buradaki pay kamu finanslıdan kaynaklanmaktadır.
 • Kurum içi destekli proje oranındaki az oranda artış vardır, ancak 2009 yılına göre azalma önemlidir.
 • Uluslararası proje oranındaki önemli sayılabilecek orandaki artış olumludur.
 • Toplamda artış vardır. Ancak 2009 yılına göre olumsuzdur.
slide16

Başkent Üniversitesi yurtlarını tercih eden öğrenci oranında azalış söz konusudur.

 • Üniversitemizce desteklenen öğrenci oranında artış vardır.
slide18

BÖLÜM - 2

Başkent Üniversitesi

Stratejik Planı

Hedef/Eylemler

2011 Yılına İlişkin Değerlendirmeler

slide19

Akademik Birimler Bazında Stratejik Plan’da

Yer Alan Amaçlara Yönelik Eylemler

 • Devlet Konservatuvarı
 • Fakülteler
 • Meslek Yüksekokulları
 • Enstitüler
 • İngilizce Hazırlık Bölümü
 • Amaçlara Yönelik Planlanan Eylemler ve Gerçekleştirilen
 • Eylemler- Gerçekleşme Oranları

İÇERİK

devlet konservatuvar

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Devlet Konservatuvarı

2011 yılı için planlanmış Eylemler (11 Eylem)

 • Senfonik Orkestra Materyallerini seslendirebilmek
 • Küçük (ikili) Senfonik Orkestra için gereken nefesli / vurmalı çalgı kadrosu Oluşturmak.
 • Geleneksel / Evrensel çalgıları birleştirerek bir deneme topluluğu kurmak.
 • Sanat Günleri düzenlemek.
 • Merkezle ilgili çekirdek kadro oluşturmak
 • Merkezle ilgili yönerge hazırlamak.
 • Ülkemizdeki makamsal müziklere ilişkin konuların tartışılmasını sağlamak.
 • Konferans, seminer ve atölye çalışmalarını verecek Uzmanları belirlemek ve davet etmek.
 • Sanatta Yeterlilik programının hazırlanması,
 • Saray Dansları (Sarabande, Gigue, Menuet, Gavot, Vals) ve Modern Danslarla ilgili workshopların düzenlenmesi
 • Yapılacakkonserlerle ilgili olarak zaman ve yer belirlemek, gerekli araç, gereç ve teçhizatı temin etmek.

2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler ( 6 Eylem )

 • Orkestra Konserlerinde bu türden seslendirmelere başlanmıştır.
 • 24 Kasım 2011.tarihindeki Orkestra konserinde uygulaması yapılmıştır
 • Bu uygulama 2012 de gerçekleştirilmek üzere yeniden revize planlanmıştır.
 • 29 Ekim 2011 tarihinde Başkent Üniversitesi Sanat Günleri etkinlikleri başlatılmıştır.
 • Söz konusu kadro belirlenmiştir.
 • Yönerge hazırlığı ön çalışmaları başlatılmıştır.
 • Bu eylem 02.12.2011 tarihinde her biri farklı üniversitelerden 4 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisinin katılımı ile Konservatuvarımız toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.
 • Bu eylemler 12/13 Aralık- 2011 Tarihinde Mikrotonolist Girişimciler Uluslararası Buluşması başlığı altında Üniversitemizde gerçekleştirilmiştir.
 • Bu çalışmalar yapılarak ilgili dosyalar YÖK’e yollanmıştır; henüz cevap gelmemiş olmasına karşın Müzik Teorisi Programı YL. / Performans ile Kompozisyon Sanatta Yeterlik ve Müzik Bilimi Doktora programları üzerinde çalışmalar halen yürütülmektedir.
 • Bu eylem, workshop için koordine edilen sanatçının kaza geçirmiş olması nedeniyle yeniden revize edilerek 2012 yılına ertelenmiştir.
 • Bu konuda çalışma yapılmış olup, söz konusu dış etkinlikler 2012 etkinlikleri içinde planlanmıştır.

%54,5

di hekimli i fak ltesi

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Diş Hekimliği Fakültesi

2011 yılı için planlanmış Eylemler (7 Eylem)

 • Klinik hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi
 • Diş hekimliğinin toplumdaki statüsünün yükseltilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi
 • Koruyucu hekimlik çalışmalarına ağırlık verilmesi
 • Tıp ve Diş hekimliği bilgilerine ve nosyonuna sahip mezunlar verilmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin ve bilimsel faaliyetlerin kalitelerinin yükseltilmesi
 • Bilimsel çalışmaların ödüllendirilmesi ve özendirilmesi
 • Lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerinin ve bilimsel faaliyetlerin kalitesinin yükseltilmesi

2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler ( 5 Eylem)

 • Pedodonti Anabilim Dalı, öncelikli olarak Kolej Ayşe Abla Okulu ve il içinde bazı okullarda tarama ve bilgilendirme çalışmaları yapmıştır.
 • Mevcut hastaların kontrol ve takibi için stratejiler geliştirilmesi ve uygulamalar konusunda yeni Windows tabanlı Nucleus programının tüm hastane ile birlikte fakültemizde de kullanımına başlanmıştır.
 • Toplumun bilinçlendirilmesi konusunda Kanal B televizyonunda değişik konularda programlar yapılmıştır.
 • Hastalar için broşürler hazırlanmıştır.
 • ilk mezunlar verilmiştir,

%71,4

e itim fak ltesi 1

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Eğitim Fakültesi-1

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Ders programlarını düzenlenmek
 • Seçmeli derslerin sayısını artırarak bireysel farklılıkları desteklemek.
 • Modern eğitim anlayışına göre dersliklerin fiziksel koşullarını geliştirmek.
 • Derslerde teknolojik imkanlardan yararlanmak.
 • Özellikle RPD öğrencilerinin uygulama yapmalarına olanak sağlayacak aynalı odanın yapımını sağlamak.
 • Lisans programları için “Program Yeterliliklerinin” belirlenmesi.
 • Lisans eğitimi süresince öğrencilerin iyi bir alan eğitimi almalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin yabancı dil becerilerini mutlaka geliştirmek.
 • Mezun olduktan sonra girecekleri ALES, KPDS, ÜDS ve KPSS gibi sınavlarda başarı elde edebilmelerine yardımcı olmak.
 • Yurtiçi ve yurtdışında yayımlanan alanla ilgili dergileri takip etmek.
 • Bu dergilere makale göndermek.
 • Bu dergilerde yayın yapmak.
 • Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel toplantıları takip etmek.
 • Bu bilimsel toplantılara bildiriyle katılmak.
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki eşdeğer kurumları araştırmak .
 • Bu kurum veya kişilerle ortak yayın yapmak.
 • Toplam Planlanan Eylemler: 57 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler:51
e itim fak ltesi 2
Eğitim Fakültesi-2

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Öğrencilerimizi lisansüstü eğitime özendirmek.
 • Başvuru için gerekli işlemleri başlatmak.
 • Gerekli öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak .
 • Başvuru için gerekli işlemleri başlatmak.
 • Yurtdışındaki üniversitelerle iletişim kurmak ve anlaşmalar yapmak.
 • Öğrenci ve Öğretim elemanlarının değişim programları ile yurt dışına gitmelerini sağlamak.
 • Eğitim alınacak ülke ve üniversitelerin belirlenmesi.
 • Tüm programlardan her yıl en az bir araştırma görevlisinin yararlandırılması.
 • Eğitim kurumlarında düzenlenen panel ve etkinlikleri takip etmek .
 • Bu etkinlikleri Fakültenin internet sitesinde duyurmak.
 • Öğrencilerin bu etkinliklere katılımını sağlamak.
 • Üniversitelerde düzenlenen konferans ve sempozyumları takip etmek.
 • Bu etkinlikleri Fakültenin internet sitesinde duyurmak.
 • Öğrencilerin bu etkinliklere katılımını sağlamak.
 • Eğitim ile ilgili özel günleri takip etmek.
 • Bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerinin bu günler için etkinlik düzenlemesini teşvik etmek.
 • Öğrencilerin bu etkinliklerde aktif olarak yer almalarını sağlamak.
 • Öğrencilere Üniversite bünyesinde yer alan, fakültemizle ilgili öğrenci topluluklarını tanıtmak.
 • Topluluklarda aktif rol alarak etkinlik düzenletmek.
e itim fak ltesi 3
Eğitim Fakültesi-3

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Lise öğrencilerinin de davet edileceği şiir, öykü, kompozisyon yarışmaları düzenlemek
 • Dereceye giren öğrencileri üniversite olarak ödüllendirmek.
 • Kanal B’deki programlara katılmak.
 • Topluma hizmet uygulamaları ile tanıtıma katkı yapmak.
 • Ankara’da alanda görev yapan psikolojik danışmanların üniversitemize davet edilerek planlanan eğitim çalışmasının gerçekleştirilmesi ve gelenekselleştirilmesi.
 • Alan ile ilgili akademisyenlerin de katılacağı seminerler düzenlemek.
 • Öğrencilerin bu seminerlere katılımını sağlamak.
 • Öğrencilere rol model olacak yazar, şair, akademisyen ve politikacıları davet edileceği toplantılar düzenlemek
 • Yazılı ve görsel basında yer alan, alan ile ilgili haber ve programları takip etmek ve bunları duyurmak
 • Öğrencilerin bu programları takip etmesini özendirmek.
 • İl İçi ve Yurt İçi kültür merkezlerini belirlemek.
 • İlgili mercilerle iletişime geçerek gerekli izinleri almak.
 • Düzenlenen gezileri öğrencilere duyurmak.
 • Öğrencilerin bu gezilere katılımını sağlamak.
 • Oryantasyon eğitim planının hazırlanması.
 • Oryantasyon programının uygulanması.
 • Öğretim Yönetim Sisteminin (Moodle) etkin kullanılması için seminerlerin/hizmet içi eğitimlerin verilmesi.
 • Öğretim Yönetim Sisteminin (Moodle) teknik anlamda geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yürütülebilmesine ilişkin planlama ve uygulamaların gerçekleştirilmesi.
 • Türkiye Bilimler Akademisi koordinatörlüğünde yürütülen Açık Ders Malzemeleri projesi kapsamında ve Eğitim Fakültesi bünyesinde öğretim elemanlarının açık ders açma yönünde cesaretlendirilmesi ve desteklenmesi.
 • Kablosuz internet sağlanması.
 • Hizmet verilecek birimlerin belirlenmesi.
 • Birimlerin, hizmet verilecek kurumlara uygun eğitim programları hazırlamalarının sağlanması.

%89,4

fen edebiyat fak ltesi 1

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Fen Edebiyat Fakültesi- 1

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Dersliklerimize internet bağlantısı sağlanması ve tüm dersliklerin projektör, Perde ve Bilgisayar donatılması.
 • Öğretim elemanlarının yayınlar konusunda teşvik etmek
 • Öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslar arası toplantılara katılma konusunda teşvik etmek.
 • DPT, TÜBİTAK ve Rektörlük BAP projelerinin artırılması. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin güncellenmesi ve takibi.
 • 2011 yılındaGüncel konularda davetli öğretim elemanları ile konferanslar düzenlenmesi.

1. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

 • Öğrenciler arası araştırma ödevi yarışması düzenlenmesi
 • Öğrencilere başarı belgesi vererek başarıya teşvik edilmesi
 • Her yıl ulusal ve uluslararası yayım sayısının en az 4 olması
 • Ulusal ve uluslararası bildiri sayısının en az 4 olması
 • Bölüme her yıl en az 2 (iki) konuşmacının davet edilmesi
 • Erasmus değişim programı ile her yıl en az 1 öğrencinin, öğretim elemanının veya idari personelin değişimden faydalanması
 • Erasmus değişim programı kapsamında en az 1 üniversite ile anlaşma yapılması

2. Psikoloji Bölümü

 • Öğretim üyesi başına 1 (bir) tane SSCI’de yayın yapmak.
 • Bölümümüzün tanıtılmasına yönelik en az 1 (bir) broşür hazırlamak, internet sitesi, vb.yi güncellemek.
 • En az 1 (bir) tane“Kış Okulu”, “Yaz Okulu” ya da “Çalıştay” yapmak.
 • Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ndepoliklinik hizmeti alan hastalara ya da hasta danışmanlarına Stres ve Yönetimi konusunda en az bir tane eğitim vermek.
 • Toplam Planlanan Eylemler: 31 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler:23
fen edebiyat fak ltesi 2
Fen Edebiyat Fakültesi- 2

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü
  • Öğretim üyelerinin yayın sayılarının bir önceki yıldaki yayın sayılarından az olmaması.
  • Her öğretim elemanının yılda en az bir kez bir kongreye katılması
  • ERASMUS programındaki üniversitelerden en az biri ile anlaşma yapmak.
  • Web sitemizde Mezunlarımızın iletişim bilgilerini kaydedeceği bir bağlantı düzenlenmesi.
  • Mezunlar günü adı altında çeşitli sosyal, kültürel ve bilimsel toplantılar düzenleyerek süreçteki öğrencilerle mezun öğrencilerin etkileşim kurmalarının, böylece birikimlerini paylaşmalarının sağlanması.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Ders programının ve ders içeriklerinin alandaki bilimsel gelişmelere göre güncelleştirilmesi.
  • Dershane, eğitim yardımcı malzemesi kullanımında çağdaş teknolojik gelişmelerden yararlanılması.
  • Öğrencileri teşvik etmek amacıyla başarı belgesi verilmesi.
  • Öğrencilerin eğitim ve öğretime aktif katılımlarını sağlamak amacıyla araştırma ve proje çalışmalarına yönlendirilmesi.
  • Ulusal ve Uluslararası dizinli hakemli dergilerde öğretim elemanı başına en az 2 yayın yapılması.
  • Bölüm öğretim elemanlarının Ulusal ve Uluslararası en az 2 bilimsel nitelikli toplantıya katılması.
  • Alanında kendini kanıtlamış sanatçı ve bilim insanlarının konuşmacı olarak davet edileceği en az 3 toplantının düzenlenmesi.
  • Bölüm öğretim elemanlarının yazılı ve görsel yayın organlarında en az 5 etkinliğe katılması.
  • Bölüm öğretim elemanlarının kamu ve özel kuruluşlarda en az 5 etkinliğe katılması.
  • Öğretim elemanları ve öğrencilerin birlikte katılacağı günübirlik en az bir kültür gezisinin düzenlenmesi.

7 makale

4 Ulusal Kitap

2 etkinlik

3 etkinlik

%74,1

g zel sanatlar tasar m ve mimarl k fak ltesi

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

2011 yılı için planlanmış Eylemler ( 4 Eylem)

 • Fakülte içi ve dışı etkinliklerin (Bilimsel Konferans, Sempozyum, Seminer, Sunum, Çalıştay, Sergi vb.) bir önceki seneye göre en az aynı sıklıkla veya daha fazla yapılması.
 • Fakültemiz bünyesinde Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü açılması.
 • Fakültenin alt yapı ve eğitim olanaklarının geliştirilmesi (Mekanların geliştirilmesi ve daha fazla elektronik, mekanik donanım sağlanması).
 • Dünya ve Avrupa Üniversiteleri ile entegrasyonun sürdürülmesi.

2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler ( 3 Eylem)

 • 2011 döneminde fakülte bünyesinde bir adet geniş kapsamlı sempozyum, iki adet çalıştay, üç adet konferans, 16 adet resim/grafik sanatı/fotoğraf/heykel vb. sergi düzenlenmiştir.
 • Bölüm açılmış, ilk öğrencilerini 2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde almıştır.
 • 2011 Haziran ayında fakülte binamızda başlatılan büyük tadilat sonrası 2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde eğitim yeni alt yapı imkanlarıyla başlamış, derslik ve atölyelerde olanaklar geliştirilmiştir. Elektronik ve mekanik donanımda artış olmamıştır.
 • ERASMUS kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına devam edilmiştir.

%75

sa l k bilimleri fak ltesi 1

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Sağlık Bilimleri Fakültesi-1

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Beslenme Ve Diyetetik Bölümü
  • Bir araştırma görevlisi istihdamının sağlanması
  • Bir uluslararası kongre düzenlemek
  • Bölüm olarak bilimsel bir kitap yayınlamak.
  • Bir ulusal kongre yada sempozyum düzenlemek.
 • Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
  • Öğretim üyesi sayısın artırılması
  • Öğretim Elamanlılarımızın yurt dışı ve yurt içi yayın sayısının arttırılması
  • Öğretim elemanlarımız mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurtiçi ve yurtdışında değişik bilimsel toplantılara katılmalarının sağlanması

3. Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri Bölümü

  • Bölümdeki öğretim elemanı ve araştırma görevlisi sayısını arttırmak.
  • Öğretim elemanı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın sayısını arttırmak.
  • Öğretim elemanlarının eğitici ve araştırmacı olarak rollerini destekleyecek hizmet içi eğitim programlarını gerçekleştirmek ve sürdürmek.
  • Öğrencilerin mesleki bilincini desteklemek için çeşitli kongre ve toplantılara katılımını sağlamak ve sürdürmek
  • ERASMUS programı kapsamında öğrenci değişim programlarının sürdürmek ve katılan öğrenci sayısını artırmak
  • Öğrencilerin toplumsal sorunlara duyarlılık kazanmalarına yönelik eğitim aktiviteleri gerçekleştirmek ve mevcut aktiviteleri sürdürmek
  • Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde yürütülen hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde öğretim elemanlarının aktif katılımını sürdürmek
  • Bölüm tarafından organize edilen ulusal uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırmak.
 • Toplam Planlanan Eylemler: 28 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 23
sa l k bilimleri fak ltesi 2
Sağlık Bilimleri Fakültesi-2

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

1. Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2011 yılı içinde Erasmus-LLP öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları kapsamında en az iki öğrenciyi yurt dışına yollamak.
 • 2011 yılı içinde Erasmus-LLP öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları kapsamında yurtdışından en az iki öğrencinin bölümümüzden ders almasını sağlamak.
 • Erasmus-LLP öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları kapsamında anlaşmalı olunan okullara en az bir adet yeni anlaşma eklemek.
 • Bölüm öğrencileri ile birlikte en az beş araştırma projesi gerçekleştirmek ve bu çalışmaları Bahar Dönemi sonunda poster bildiri şeklinde sunmak.
 • Bölüm elemanlarımızın en az iki adet SSCI kapsamında olan dergilerde ya da uluslar arası hakemli dergilerde yer alacak yayınlar yapmalarını sağlamak.
 • Bölümümüz elemanlarının katkısı ile sosyal hizmet konusunda bir kitap yazma.
 • Bölümümüzde iki Araştırma Görevlisi, bir Doktorasız Öğretim Görevlisini istihdam etmek.

2. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü

 • Her öğretim üyesinin bir yıl içinde en az bir SSCI veya SCI yayın yapmalarını sağlamak
 • Her öğretim elemanının bir yıl içinde en az iki bildiri sunmasını sağlamak.
 • Öğrencilerin KPSS ve SGK sınavlarında başarı kazanmalarına yönelik desteklenmesi.
 • Öğrencilerin sektörü tanımaları için, sektör çalışanlarının katılımlarıyla seminerler düzenlemek.
 • Bölümü tercih eden öğrenci sayısının ve kalitesinin arttırılması yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında dershanelere ve liselere tanıtım gezileri yapılması.
 • ERASMUS öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı çerçevesinde anlaşma yapılan üniversitelere gönderilecek öğrenci ve öğretim elemanı sayısı kontenjanlarının tümünün kullanılması.

%82

ktisadi dari bilimler fak ltesi 1

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi-1

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Yeni açılan Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümünün ders tasarımlarını hazırlamak ve Fakülte kataloğunu güncellemek.
 • İsteğe bağlı staj uygulamasına katılan Fakülte öğrencilerinin oranını %17’den %30’a yükseltmek.
 • Her yıl kamuoyu oluşturma ve kamuoyunda önemli görülen konularda panel, seminer vb. düzenlemek.
 • Toplam Planlanan Eylemler: 16 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler:8
ktisadi dari bilimler fak ltesi 2
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi-2

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

1. İşletme Bölümü

 • Öğretim elemanlarının araştırma yapma ve yayın çıkartma becerilerini geliştirmek üzere, eğitim ihtiyacı olan belirli konularda her yıl bir seminer düzenlemek.
 • Yönetim Araştırmaları Dergisi’nin yayın faaliyetini geliştirerek sürdürmek. Dergiyi SSCI’da kayıtlı dergi haline getirmek.
 • Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi kurmak/2010 ve 2013 tarihleri arasında tasarım ve planlamayı yapmak, 2014’de merkezin faaliyetlerine başlamasını sağlamak.
 • Uygulamaya Dönük (Sanayi/Sektör) İşletme Doktora Programı tasarlamak ve yürürlüğe koymak. 2011’de programın öğrenci almaya başlamasını sağlamak.
 • “İş Kültürü ve Örgütler Arası İlişkilerin Örgütsel Performansına Etkileri: Ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği” başlıklı paneli düzenlemek.

2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • Bölüm ders programını güncellemek.
 • Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı tasarlamak.
 • Bölüm öğretim elemanlarının SocialSciencesCitationIndex (SSCI) ve Arts & HumanitiesCitationIndex (AHCI) tarafından taranan dergilerde yayımladıkları toplam makale sayısını yılda iki makaleye çıkarmak.
 • Eşdeğer kurumlarla akademik ve bilimsel işbirliği yapmak
 • Erasmus programı çerçevesinde bölümün yaptığı anlaşma sayısını artırmak.

3. İktisat Bölümü

 • Kamu’nun beklenti ve taleplerini karşılamaya yönelik bir doktora programının tasarımını yapmak, ders tanımlarını oluşturmak.
 • Kamu düzenlemesi ve Kamu-Özel ekonomi ilişkileri gibi üstünlük sahibi olunan alanlarda seçmeli ders tasarımlarını artırmak ve geliştirmek.
 • Ders programının güncel tutulması için her yıl bölüm toplantıları ile görüş almak ve geliştirici faaliyet planlamak.

%50

i leti im fak ltesi

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

iletişim Fakültesi

2010 / 2015 yılları arasında planlanmış Eylemler ( 10 Eylem)

 • Yeni eğitim modelleri geliştirmek.Değişen/gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda akademik örgütlenmeyi ve ders programlarını geliştirmek
 • İletişim alanında özgün bilgiyi üretmek üzere araştırma olanaklarını geliştirmek
 • Lisans ve lisansüstü eğitimin niteliğini yükseltmek,Öğretim elemanlarının istihdamını bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirmek
 • Yerli ve yabancı kurumsal işbirlikleri geliştirmek,Ulusal ve uluslararası iletişim örgütleri ile işbirliğini geliştirmek
 • Kurum kimliğini geliştirmek .Öğretim kadrosunu teknolojik ve akademik açıdan geliştirmek
 • Öğrenci-idari personel-akademik personel arasında iletişimi kurumsallaştırmak
 • Kurum Kimliğini tanımlayarak bunun benimsenmesini sağlamak ve Başkent Üniversitesine yönelik aidiyet duygusunun gelişmesine katkıda bulunmak
 • Fiziki ve teknolojiye dayalı altyapı olanakları geliştirmek
 • Okulun teknolojik altyapısını geliştirmek
 • Çoklu ortam işlik ve sınıflarını oluşturmak

2011 yılında tamamlanmış somut Eylemler (6 Eylem)

 • Çalışmalar devam etmekte
 • 2011 Yılı itibariyle TÜBİTAK destekli iki proje yürütülmektedir
 • 1 profesör, 2 doçent kadrosuna yükseltilme ve atama yapılmış, ayrıca açıktan atama yoluyla iki öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ataması gerçekleştirilmiştir
 • Ulusal ve uluslar arası iletişim örgütleri ile işbirliği oluşturulması ve geliştirilmesi girişimleri sürdürülmektedir
 • Yayınların ve özellikle SSCI ve AHCI kapsamındaki yayın oranlarının arttırılması özendirilmeye çalışılmaktadır
 • Çalışmalar devam etmekte
 • Kanal B, Radyo Başkent’te hazırlanan programlar ve yayınlarla katkıda bulunulması; ayrıca tanıtım çalışmalarına verilen destekle gerçekleştirilmesine katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır.
 • Çalışmalar devam etmekte
 • Teknolojik altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır
 • Çoklu ortam işlik ve dersliklerinin çok önemli bir bölümünde teknolojik olanaklar eksiksiz olarak kurulmuştur

%60

m hendislik fak ltesi 1

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Mühendislik Fakültesi-1

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Bilgisayar Müh., bölümün akademik etkinliğini artırmak için gerekli faaliyetlerin hayata geçirilmesi.
 • Bilgisayar Müh., başarılı öğretim üyelerinin bölüme kazandırılması.
 • Bilgisayar Müh., mevcut teknik alt yapının günün koşullarına uygun hale getirilmesi.
 • Bilgisayar Müh., etkin bir idari yapılanma gerçekleştirebilmek için gerekli önlemlerin alınması.
 • Bilgisayar Müh., yüksek Lisans programının çekici hale getirilmesi.
 • Bilgisayar Müh., Öğretim elemanlarının yurt dışındaki üniversitelerde bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlamak
 • Biyomedikal Müh., görsel ve yazılı Ders materyallerinin geliştirilmesi.
 • Biyomedikal Müh., asistanlık sürecinden başlayarak uzmanlaşmış personel sayısının arttırılması
 • Biyomedikal Müh., Üniversite İçi ve Dışı Araştırma Projesi Alt yapı desteklere başvurular yapılması.
 • Biyomedikal Müh.,lisans Projelerinin etkin olarak duyurulması
 • Biyomedikal Müh.,lisans Projelerinin etkin olarak duyurulmasıTıp-Mühendislik ortak seminerlerin düzenlenmesi, ortak çalışma konularının araştırılması.
 • Elektrik Elektronik Müh., bir adet vektör sinyal jeneratörü alımı için toplanan tekliflerden bir satınalma planı oluşturulması ve Dekanlığa önerilmesi.
 • Elektrik Elektronik Müh., laboratuvar ortamında kullanılabilecek muhtelif simülasyon yazılımlarının araştırılması ve fiyat tekliflerinin toplanması.
 • Elektrik Elektronik Müh., belli başlı sektör kuruluşlarına bölüm tanıtımı.
 • Elektrik Elektronik Müh., burs sayılarının arttırılması
 • Elektrik Elektronik Müh., ÖSS taban puanlarının yıllara ya-yılmış bir öngörü ile istenen seviyeye çekilmesi. Bu amaçla burs politikasının yeniden biçimlendirilmesi
 • Elektrik Elektronik Müh., Öğretim Elemanı profilinin iyileştirilmesi
 • Toplam Planlanan Eylemler: 35 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 29
m hendislik fak ltesi 2
Mühendislik Fakültesi-2

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Elektrik Elektronik Müh., Araştırma ve akademik kariyer olanaklarının geliştirilmesi
 • Elektrik Elektronik Müh., Araştırmaya daha çok zaman ayrılabilmesi. Araştırma ve Ders saat yüklerinin yeniden şekillendirilmesi için girişimler
 • Makine Müh., Uluslararası değişim programlarını standartlaştırmak ve değişme katılan öğrenci/akademisyen sayısını artırmak
 • Makine Müh.,  Uluslararası yayın sayısını 2010 yılına göre %10 arttırmak
 • Makine Müh., Akademik personelin araştırma ve geliştirme yapabilmesi için uluslar arası standartlara uygun ortamın sağlanması
 • Makine Müh., Uluslararası kongrelere katılımı 2010 yılına göre %10 arttırmak
 • Makine Müh., Duyuruları tüm bölüm elemanlarına ulaştıracak bir bilgi sisteminin oluşturulması,Bölüm için ortak çalışma gruplarının arttırılması
 • Makine Müh., Mezunlarımızın sanayi ve akademik tercih edilebilirliğini artırmak
 • Makine Müh.,  Bitirme projesi uygulaması yapılacak firmaların araştırılması ve bir firma havuzu oluşturulması
 • Makine Müh., Sanayi ve üniversite işbirliğini arttırmak
 • Makine Müh., Uygulamalı bitirme projelerinin yapılabileceği firmalarla görüşülmesi ,Üniversite bünyemizdeki kurumlara gezi düzenlenmesi
 • Makine Müh., Öğrencileri lisansüstü eğitim için desteklemek
 • Makine Müh., Bölümün tanınırlığını arttırmak
 • Makine Müh.,   ÖSS giriş puanların yükseltilmesi
 • Makine Müh., Tam burslu öğrenci kontenjanı açmak
 • Makine Müh., Laboratuvar, uygulama alanları ve dersliklerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi
 • Makine Müh., Akıllı tahta ve görsel sunum imkanlarının derslik bazında kazandırılması
 • Makine Müh., Öğretim elemanlarının niteliklerinin artırılması

%82,8

t p fak ltesi 1

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Tıp Fakültesi-1

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Lisans eğitimine alınacak öğrenci sayısının (kontenjanının) programımızın özelliğine göre belirlenmesinin sağlanması
 • Fizik mekanın (dersliklerin) gözden geçirilerek gereksinimler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi
 • Laboratuar alt yapısının gözden geçirilerek güncellenmesi, gerekli eklentilerin gerçekleştirilmesi
 • Dersliklerin akıllı tahta, internet bağlantısı açısından gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Program değerlendirme ve program geliştirme
 •  ÖSS’de Sayısal puanda ilk elli öğrenci içerisine giren öğrencilerin Tıp Fakültemizi seçmeleri durumunda burslu eğitim görmelerinin sağlanması, bu öğrencilere sağlanacak olanakların duyurulması
 • Fakültemiz web sayfasının duyurucu ve amaca yönelik olarak geliştirilmesi
 • Güncel akademik kadroların düzenli olarak Fakültemiz web sayfasında ilan edilmesi
 • Öğrenci değişim programlarında (IFMSA vb) Fakültemizin durumunun web sayfasında güncel olarak yer alması
 • Tıpta Uzmanlık Sınavın (TUS) da Fakültemizin durumunun web sayfamızda güncel olarak yer alması
 • Fakültemizin tanıtımında Kanal B’nin yanı sıra diğer medya araçlarından da yararlanılması
 • Fakültemiz kontenjanındaki burslu öğrenci oranının artırılması için çalışmalar yapılması
 • Fakültemiz için her yıl güncellenecek “mezuniyet öncesi eğitim kataloğu”nun oluşturulması
 • Ulusal Tıp Eğitim Akreditasyon (UTEAK) başvuru yapılması
 • Toplam Planlanan Eylemler: 23 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 22
t p fak ltesi 2

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Araştırma görevlilerimizin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik politikaların gözden geçirilmesi
 • Fakültemiz ve anabilim dallarımızın tanıtımını değişik platformlarda (TUS dershane, kongreler, meslek örgütleri web sayfaları, diğer tıp fakülteleri ortamı, medya vb) etkin bir şekilde yapılmasının sağlanması
 • Anabilim Dallarının faaliyetlerinin, mezuniyet sonrası eğitim programlarının, asistan değerlendirme formları ve karnelerinin de yer aldığı “mezuniyet sonrası eğitim katoloğu’nun oluşturulması
 • Nitelikli tanınır öğretim üyelerinin kurumumuza kazandırılması
 • Eğiticilerin eğitimi kurslarını düzenli aralıklarla tekrarlamak
 • Tıp Eğitimi Akreditasyonu gibi geniş kapsamlı çalışmalarda öğretim üyelerinin de aktif katılımını ve desteğini sağlamak
 • Mezuniyet sonrası genişletilmiş eğitim müfredatı ve karnelerin ilgili meslek örgütlerince düzenlenip uygulanmasını izlemek
 • Dönem VI eğitimi içerisinde test tekniği ve soru çözümü, analizine yönelik programların yerleştirilmesi
 • Dönem VI eğitim programının öğrenciye daha fazla etkin zaman kalacak şekilde düzenlenmesi
Tıp Fakültesi-2

%95,6

ticari bilimler fak ltesi

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Ticari Bilimler Fakültesi

2011 yılı için planlanmış somut Eylemler (5 Eylem)

 • Ders veren öğretim üyeleri ve öğrenci anketi uygulamak
 • Ortak dersin İngilizce yürütülmesinde gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Yurt içi mesleki sektör ve örgütleri ile ilişkilerin artırılması, Düzenli mesleki sorunlar ve gelişmelerle yönelik bilimsel toplantılar düzenlenmesi
 • Uluslararası eğitim kurumlarından gelen önerilerin değerlendirilmesi
 • Uluslararası eğitim kurumlarına öneriler yapılması

2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler (3 Eylem)

 • Ekonomiye Giriş II” dersinin 1 İngilizce şubesi
 • Yapılan bilimsel etkinliklere katılımlar sağlanmıştır
 • Zorunlu yaz stajı ve iş başında eğitim stajlarının ortak yürütülmesi konuları tartışılmıştır

%60

sa l k hizmetleri meslek y ksekokullar

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Bölümlerin ders programlarını gözden geçirerek yeni gereksinimler doğrultusunda güncellemek ve uygulanmasını sağlamak
 • (İKMEP) kapsamında uyumu sağlamak için İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Anestezi programlarının ders isimlerinin, kredilerinin ve yarıyıllara göre dağılımının hazırlanması ve uygulanması
 • Yüksekokulun tüm öğrencilerinin alması gereken Seçmeli Güzel Sanatlar derslerinin iki yarıyıla yayılmasının sağlanması
 • Yüksekokulun tüm öğrencilerinin alması gereken Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları derslerinin iki yarıyıla yayılmasının sağlanması
 • Tüm programlarımıza kendi alanları ile ilgili en az bir öğretim elemanının kadromuza katılımını sağlayarak daha güçlü bir akademik kadronun oluşturulması
 • Normal sürede mezun olan öğrenci oranının arttırılması
 • Yüksekokulun alt yapı olanaklarının geliştirilmesi
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları arasında tercih edilen bir Yüksekokul olmanın sürdürülmesi
 • Yüksekokulun üniversitenin diğer birimleri ile etkileşimini güçlendirmek için ortak sportif ve sosyal etkinliklerin duyurulması ve öğrencilerin katılımının sağlanması
 • Öğrenciler ile öğretim elemanları arasında iletişimi güçlendirmeye yönelik ortamları sürdürmek.
 • Öğrencilerin öğretim elemanları ile birlikte bilimsel etkinliklere katılımını destekleyerek sağlamak
 • Her öğretim elemanının bir akademik yıl içinde, en az bir ulusal ve/veya uluslararası yayın yapması
 • Her öğretim elemanının bir akademik yıl içinde, en az bir bilimsel toplantıya (kongre, konferans, çalıştay ve sempozyum) katılımını desteklemek
 • Yüksekokulların öğretim elemanlarının üniversite bünyesindeki bilimsel etkinliklere katılımlarını artırmak
 • Öğrencilerin uluslararası eğitim ve uygulama alanlarından yararlanmalarını sağlamak için uluslararası ortaklığa gidilebilecek eğitim kurumlarını araştırmak
 • Öğrencilerin yurt dışında da staj yapma olanaklarını belirlemek

%87,5

 • Toplam Planlanan Eylemler: 16 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 14
sosyal bilimler meslek y ksekokulu

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

2011 yılı için planlanmış somut Eylemler (3 Eylem)

 • Mezun olan öğrencilerin izlenmesi.
 • Sektörel kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi
 • Öğretim elemanlarının yayın sayılarının arttırılması

2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler (2 Eylem)

 • Öğrencilerle ilgili iletişim bilgileri güncel olmadığı için kendilerine ulaşma anlamında sorunlar yaşanmıştır
 • Öğrencilerin staj yerlerinin belirlenmesi aşamasında ve staj sürecinde ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlanmaya çalışılmıştır, iş yerlerinde öğrencilere iş imkânları da sağlanmıştır.
 • Yüksekokulumuzda 14 öğretim elemanı bulunmaktadır. 2011 yılında yapılan bilimsel araştırma ve yayın sayısı 16 adettir.

%66,6

teknik bilimler meslek y ksekokulu

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2011 yılı için planlanmış somut Eylemler (6 Eylem)

 • Yüksekokulun öğrencilerine belirtilen(%10) yüzdelerde %100 burs vermek.
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programına kaydolan öğrenci sayısını en az(%5) belirtilen oranlarda arttırmak.
 • En az 2 teknik gezi veya seminer uygulamalarıyapmak.
 • Yüksekokulumuz öğretim elemanlarınca yapılan konferans yayınları sayısının toplamda, her akademik yıl için en az 3 olmasının sağlanması.
 • Yüksekokulumuz öğretim elemanlarınca yapılan indeksli/hakemli dergi yayınları sayısının toplamda, her akademik yıl için en az 2 olmasının sağlanması.
 • İKMEP kapsamında yer alan yüksekokulumuz Biyomedikal Cihaz Teknolojisi program müfredatının buna göre düzenlenmesi

2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler (5 Eylem)

 • 40 kişilik kontenjanımızın %10’u ( 4 kontenjan) %100 bursludur.
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı için kayıt yaptıran öğrenci %71.4
 • 3 teknik gezi ve 1 seminer
 • 3 öğretim görevlimizin 3 yayını vardır
 • 2 öğretim elemanımızın MATHSCI indeksinde 1 yayını vardır
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programının müfredatı İKMEP kapsamında yeniden düzenlenerek 2011-2012 akademik yılında uygulamaya konmuş

%83,3

avrupa birli i ve uluslararas li kiler enstit s

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

2011 yılı için planlanmış Eylemler

(3 Eylem)

 • Enstitümüzde Uluslararası Yüksek Lisans Programı’nın açılması
 • Mevcut öğrenci sayısının %10 artırılması
 • Seçimlik ders oranının %25’in üzerine çıkarılması

2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler

(2 Eylem)

 • Seçimlik ders oranının %25’in üzerine gerekli çalışmalar yapılmıştır
 • Uluslararası Yüksek Lisans Programı’nınBahar 2012 akademik dönemi için ilk öğrenciler alınmıştır.

%66,6

e itim bilimleri enstit s

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Tezli Yüksek Lisansa kayıtlı her 5 öğrenciden 1 tanesine %100 burs sağlamak
 • Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası sempozyumlara katılmalarını desteklemek
 • Yeni Lisansüstü programlar açılması
 • Yapılan tezlerin hakemli dergilerde yayınlanmasının sağlanması 0,5
 • Anabilim Dallarındaki öğretim üyesi eksikliklerinin giderilmesi 0,5

%60

 • Toplam Planlanan Eylemler: 5 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 3
fen bilimleri enstit s

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Fen Bilimleri Enstitüsü

2011 yılı için planlanmış Eylemler (4 Eylem)

 • Burs temini
 • Yeni Lisansüstü programlar açmak
 • Tüm programlarda öğrenci sayılarını arttırmak
 • Yayın niteliğini ve sayısını arttırmak

2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler (3 Eylem)

  • Programlarımıza kabul edilen 30 yeni öğrencinden 5’ine, 38 yeni öğrencinden 6’sına burs sağlanmıştır.
  • Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Anabilim Dallarında Doktora Programları ile Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans programı açılmıştır
  • Tüm programlarda öğrenci sayılarını % 6 arttırılmıştır.

%75

sa l k bilimleri enstit s

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2011 yılı için planlanmış Eylemler (5 Eylem)

 • Yüksek Lisans ve Doktora programlarındaki öğrenci sayısının %10 arttırılması
 • Öğrenci İşleri’nin katalog çalışmaları için: lisansüstü programlarındaki ders tanımlarının yeniden yazılması
 • Bologna sürecine uyum için lisansüstü derslerin ECTS kredilerinin düzenlenmesi
 • Yüksek lisans ve doktora derslerinin yeni ECTS kredi uygulamasına uyum için eski kodlar korunarak yeni kod ve kredilerin düzenlenmesi
 • Beslenme ve Diyetetik Doktora Prog. açılması çalışmalarının başlatılması

2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler (2 Eylem)

 • Öğrenci işlerinin senatodan geçen değişiklikleri sisteme girmeye başlamıştır
 • AKTS kredileri düzenlenmiştir.

%40

sosyal bilimler enstit s

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Yeni Yüksek Lisans ve Doktora programları açmak
 • Öğrenci sayısını artırmak
 • 2012 yılında Mevcut programlarının güncellenmesini sağlamak.
 • Enstitü programlarında kayıtlı öğrencilerin LLP-ERASMUS Öğrenci Değişim programı başta olmak üzere yurtdışı programlara katılımını teşvik etmek.
 • Enstitü programlarında kayıtlı veya mezun olan öğrencileri ulusal ve ulusları yayın yapma konusunda teşvik etmek.
 • Tez danışmanlarını ve program koordinatörlerini öğrencileri teşvik etme konusunda bilgilendirmek.
 • Enstitü programlarında kayıtlı veya mezun olan öğrencilerin tez konuları ile ilgili yayınları öncelikli olmak üzere yaptıkları yayınlar enstitü web sayfasında duyurmak.
 • Enstitü programlarından mezun öğrencilerin mezunlar derneğine üye olmasını teşvik etmek.
 • Enstitü programlarından mezun öğrencilerin hakkında Enstitü web sayfası aracılığı ile bilgi toplamak.

%88,8

 • Toplam Planlanan Eylemler: 9 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 8
ngilizce haz rl k b l m

Stratejik Amaçlara Yönelik

Olarak Eylemler

İngilizce Hazırlık Bölümü

2011 yılı için planlanmış Eylemler (6 Eylem)

 • Öğretim elemanlarından geri bildirim alınması
 • Dil Laboratuarının yeniden etkin bir şekilde kullanımını sağlamak.
 • Şube başına düşen öğrenci sayıları azaltılaması
 • Öğretim elemanlarının mesleki gelişim süreçleri desteklenmesi
 • İngilizce derslerinin içerikleri değerlendirilerek gerekli olan revizyonların yapılması
 • Öğretim elemanlarının ve idari personelin memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak.

2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler (5 Eylem)

 • Elde edilen geri bildirim ışığında tüm dil becerilerini kapsayan destek materyaller hazırlanmıştır ve program kapsamında öğrencilere uygulanmıştır.
 • Dil Laboratuarının fiziksel olarak yenilenmesi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Fakat teknolojik açıdan en etkin hale getirilememiştir.
 • Sınıf-içi gözlemler, sene sonu bireysel toplantılar (appraisalmeetings) her öğretim elemanı ile yapılmıştır ve akademik ve profesyonel gelişim desteklenmiştir.
 • İngilizce derslerinin içerikleri değerlendirilerek gerekli olan revizyonlar yapılmıştır. İlgili Fakülte ve Bölümlerle fikir alışverişi ve bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
 • Hizmet-içi eğitim faaliyetlerinin içeriği ve niteliği öğretim elemanlarının motivasyon ve performansını iyileştirmek amaçlı planlanmış ve uygulanmıştır.

%83

slide47

Akademik Birimlerin Hedef/Eylem

Gerçekleştirme Oranları

slide48

SONUÇLAR

 • 11 / 10
 • %91

2011 yılına ilişkin olarak değerlendirme raporu veren fakültelerin, toplam fakülte sayısı içindeki yüzdesi

2011 yılına ilişkin olarak değerlendirme raporu veren enstitülerin, toplam enstitü sayısı içindeki yüzdesi

 • 5 / 5
 • %100
 • 4 / 3 %75

2011 yılına ilişkin olarak değerlendirme raporu veren yüksekokulların, toplam yüksekokul sayısı içindeki yüzdesi

 • 227

Rapor veren fakültelerin 2011 yılı için planladıkları somut toplam eylem-hedef sayısı

 • 179 %78

Rapor veren fakültelerin 2011 yılı için gerçekleştirdikleri somut toplam eylem-hedef sayısı

 • 218

Üniversite bünyesinde toplanan raporlara göre 2011 yılı için

gerçekleştirilen toplam somut hedef - eylem sayısı

slide50

TEŞEKKÜRLER…

Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü