Başkent Üniversitesi
Download
1 / 50

Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Updated On :

Başkent Üniversitesi Senato Toplantısı 29 Mart 2012. Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü. BÖLÜM - 1. YÖDEK Kurumsal Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Performans Ölçütleri 2008-2011 Yılları Karşılaştırmalı Raporu .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü' - mimir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Başkent Üniversitesi

Senato Toplantısı

29 Mart 2012

Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü


BÖLÜM - 1

YÖDEK

Kurumsal Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

Performans Ölçütleri

2008-2011 Yılları Karşılaştırmalı Raporu • İdari personel sayısı artırılmalıdır.rtmıştır.

 • Öğretim üyesi başına daha az öğrenci düşmeye başlamıştır.

 • Kadrolu toplam öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısında artış vardır. • Ön lisans prg. tercih eden öğrenci oranlarında önemli azalış vardır.

 • Lisans prg. Tercih eden öğrenci oranı önemli oranda artmıştır.

 • Kabul edilme oranı öğrenci sayısı oranlarını olumsuz etkilememiştir.

 • Doktora prg. Kabul edilme oranındaki artış önemlidir.

 • Yabancı uyruklu öğrenci oranındaki az orandaki artış olumludur. • Yüksek lisans mezuniyet oranındaki önemli azalışın nedeni: Orta öğretim alan Öğretmenliği Tezsiz YL yoktur. Yerine formasyon programı başlamıştır.

 • Doktora mezuniyet oranındaki artış önemlidir. Doktora öğrencilerimizin yarısının başarı ile zamanında mezun olduğu söylenebilir.

 • Yüksek lisans mezuniyetlerinde düşme yüksektir.
 • Önlisans programlarındaki seçmeli ders sayısı artışı önemlidir.

 • Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki seçmeli ders sayısında azalma görülmektedir.

 • Mezun olabilmek için alınması gereken seçmeli ders oranı lisans ve yüksek lisans programlarında artmıştır.

 • Doktora programlarındaki seçmeli ders sayısı artırılabilir.


 • Tam metin sayısında azalma önemlidir. önemlidir.

 • Toplam yayın sayısında düşüş vardır (26 makale).

 • Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısındaki olumlu ve önemli oranda artış vardır.

 • Ödüllerde yıllara göre azalma dikkat çekicidir.


 • Faaliyet sayısı artmıştır. önemlidir.

 • DPT, TÜBİTAK proje oranındaki çok az da olsa artış olumludur. Buradaki pay kamu finanslıdan kaynaklanmaktadır.

 • Kurum içi destekli proje oranındaki az oranda artış vardır, ancak 2009 yılına göre azalma önemlidir.

 • Uluslararası proje oranındaki önemli sayılabilecek orandaki artış olumludur.

 • Toplamda artış vardır. Ancak 2009 yılına göre olumsuzdur.
BÖLÜM - 2 azalış söz konusudur.

Başkent Üniversitesi

Stratejik Planı

Hedef/Eylemler

2011 Yılına İlişkin Değerlendirmeler


Akademik Birimler Bazında Stratejik Plan’da azalış söz konusudur.

Yer Alan Amaçlara Yönelik Eylemler

 • Devlet Konservatuvarı

 • Fakülteler

 • Meslek Yüksekokulları

 • Enstitüler

 • İngilizce Hazırlık Bölümü

 • Amaçlara Yönelik Planlanan Eylemler ve Gerçekleştirilen

 • Eylemler- Gerçekleşme Oranları

İÇERİK


Devlet konservatuvar

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Devlet Konservatuvarı

2011 yılı için planlanmış Eylemler (11 Eylem)

 • Senfonik Orkestra Materyallerini seslendirebilmek

 • Küçük (ikili) Senfonik Orkestra için gereken nefesli / vurmalı çalgı kadrosu Oluşturmak.

 • Geleneksel / Evrensel çalgıları birleştirerek bir deneme topluluğu kurmak.

 • Sanat Günleri düzenlemek.

 • Merkezle ilgili çekirdek kadro oluşturmak

 • Merkezle ilgili yönerge hazırlamak.

 • Ülkemizdeki makamsal müziklere ilişkin konuların tartışılmasını sağlamak.

 • Konferans, seminer ve atölye çalışmalarını verecek Uzmanları belirlemek ve davet etmek.

 • Sanatta Yeterlilik programının hazırlanması,

 • Saray Dansları (Sarabande, Gigue, Menuet, Gavot, Vals) ve Modern Danslarla ilgili workshopların düzenlenmesi

 • Yapılacakkonserlerle ilgili olarak zaman ve yer belirlemek, gerekli araç, gereç ve teçhizatı temin etmek.

  2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler ( 6 Eylem )

 • Orkestra Konserlerinde bu türden seslendirmelere başlanmıştır.

 • 24 Kasım 2011.tarihindeki Orkestra konserinde uygulaması yapılmıştır

 • Bu uygulama 2012 de gerçekleştirilmek üzere yeniden revize planlanmıştır.

 • 29 Ekim 2011 tarihinde Başkent Üniversitesi Sanat Günleri etkinlikleri başlatılmıştır.

 • Söz konusu kadro belirlenmiştir.

 • Yönerge hazırlığı ön çalışmaları başlatılmıştır.

 • Bu eylem 02.12.2011 tarihinde her biri farklı üniversitelerden 4 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisinin katılımı ile Konservatuvarımız toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

 • Bu eylemler 12/13 Aralık- 2011 Tarihinde Mikrotonolist Girişimciler Uluslararası Buluşması başlığı altında Üniversitemizde gerçekleştirilmiştir.

 • Bu çalışmalar yapılarak ilgili dosyalar YÖK’e yollanmıştır; henüz cevap gelmemiş olmasına karşın Müzik Teorisi Programı YL. / Performans ile Kompozisyon Sanatta Yeterlik ve Müzik Bilimi Doktora programları üzerinde çalışmalar halen yürütülmektedir.

 • Bu eylem, workshop için koordine edilen sanatçının kaza geçirmiş olması nedeniyle yeniden revize edilerek 2012 yılına ertelenmiştir.

 • Bu konuda çalışma yapılmış olup, söz konusu dış etkinlikler 2012 etkinlikleri içinde planlanmıştır.

%54,5


Di hekimli i fak ltesi

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Diş Hekimliği Fakültesi

2011 yılı için planlanmış Eylemler (7 Eylem)

 • Klinik hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi

 • Diş hekimliğinin toplumdaki statüsünün yükseltilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi

 • Koruyucu hekimlik çalışmalarına ağırlık verilmesi

 • Tıp ve Diş hekimliği bilgilerine ve nosyonuna sahip mezunlar verilmesi

 • Eğitim faaliyetlerinin ve bilimsel faaliyetlerin kalitelerinin yükseltilmesi

 • Bilimsel çalışmaların ödüllendirilmesi ve özendirilmesi

 • Lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerinin ve bilimsel faaliyetlerin kalitesinin yükseltilmesi

  2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler ( 5 Eylem)

 • Pedodonti Anabilim Dalı, öncelikli olarak Kolej Ayşe Abla Okulu ve il içinde bazı okullarda tarama ve bilgilendirme çalışmaları yapmıştır.

 • Mevcut hastaların kontrol ve takibi için stratejiler geliştirilmesi ve uygulamalar konusunda yeni Windows tabanlı Nucleus programının tüm hastane ile birlikte fakültemizde de kullanımına başlanmıştır.

 • Toplumun bilinçlendirilmesi konusunda Kanal B televizyonunda değişik konularda programlar yapılmıştır.

 • Hastalar için broşürler hazırlanmıştır.

 • ilk mezunlar verilmiştir,

%71,4


E itim fak ltesi 1

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Eğitim Fakültesi-1

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Ders programlarını düzenlenmek

 • Seçmeli derslerin sayısını artırarak bireysel farklılıkları desteklemek.

 • Modern eğitim anlayışına göre dersliklerin fiziksel koşullarını geliştirmek.

 • Derslerde teknolojik imkanlardan yararlanmak.

 • Özellikle RPD öğrencilerinin uygulama yapmalarına olanak sağlayacak aynalı odanın yapımını sağlamak.

 • Lisans programları için “Program Yeterliliklerinin” belirlenmesi.

 • Lisans eğitimi süresince öğrencilerin iyi bir alan eğitimi almalarını sağlamak.

 • Öğrencilerin yabancı dil becerilerini mutlaka geliştirmek.

 • Mezun olduktan sonra girecekleri ALES, KPDS, ÜDS ve KPSS gibi sınavlarda başarı elde edebilmelerine yardımcı olmak.

 • Yurtiçi ve yurtdışında yayımlanan alanla ilgili dergileri takip etmek.

 • Bu dergilere makale göndermek.

 • Bu dergilerde yayın yapmak.

 • Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel toplantıları takip etmek.

 • Bu bilimsel toplantılara bildiriyle katılmak.

 • Yurtiçi ve yurtdışındaki eşdeğer kurumları araştırmak .

 • Bu kurum veya kişilerle ortak yayın yapmak.

 • Toplam Planlanan Eylemler: 57 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler:51


E itim fak ltesi 2
Eğitim Fakültesi-2 azalış söz konusudur.

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Öğrencilerimizi lisansüstü eğitime özendirmek.

 • Başvuru için gerekli işlemleri başlatmak.

 • Gerekli öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak .

 • Başvuru için gerekli işlemleri başlatmak.

 • Yurtdışındaki üniversitelerle iletişim kurmak ve anlaşmalar yapmak.

 • Öğrenci ve Öğretim elemanlarının değişim programları ile yurt dışına gitmelerini sağlamak.

 • Eğitim alınacak ülke ve üniversitelerin belirlenmesi.

 • Tüm programlardan her yıl en az bir araştırma görevlisinin yararlandırılması.

 • Eğitim kurumlarında düzenlenen panel ve etkinlikleri takip etmek .

 • Bu etkinlikleri Fakültenin internet sitesinde duyurmak.

 • Öğrencilerin bu etkinliklere katılımını sağlamak.

 • Üniversitelerde düzenlenen konferans ve sempozyumları takip etmek.

 • Bu etkinlikleri Fakültenin internet sitesinde duyurmak.

 • Öğrencilerin bu etkinliklere katılımını sağlamak.

 • Eğitim ile ilgili özel günleri takip etmek.

 • Bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerinin bu günler için etkinlik düzenlemesini teşvik etmek.

 • Öğrencilerin bu etkinliklerde aktif olarak yer almalarını sağlamak.

 • Öğrencilere Üniversite bünyesinde yer alan, fakültemizle ilgili öğrenci topluluklarını tanıtmak.

 • Topluluklarda aktif rol alarak etkinlik düzenletmek.


E itim fak ltesi 3
Eğitim Fakültesi-3 azalış söz konusudur.

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Lise öğrencilerinin de davet edileceği şiir, öykü, kompozisyon yarışmaları düzenlemek

 • Dereceye giren öğrencileri üniversite olarak ödüllendirmek.

 • Kanal B’deki programlara katılmak.

 • Topluma hizmet uygulamaları ile tanıtıma katkı yapmak.

 • Ankara’da alanda görev yapan psikolojik danışmanların üniversitemize davet edilerek planlanan eğitim çalışmasının gerçekleştirilmesi ve gelenekselleştirilmesi.

 • Alan ile ilgili akademisyenlerin de katılacağı seminerler düzenlemek.

 • Öğrencilerin bu seminerlere katılımını sağlamak.

 • Öğrencilere rol model olacak yazar, şair, akademisyen ve politikacıları davet edileceği toplantılar düzenlemek

 • Yazılı ve görsel basında yer alan, alan ile ilgili haber ve programları takip etmek ve bunları duyurmak

 • Öğrencilerin bu programları takip etmesini özendirmek.

 • İl İçi ve Yurt İçi kültür merkezlerini belirlemek.

 • İlgili mercilerle iletişime geçerek gerekli izinleri almak.

 • Düzenlenen gezileri öğrencilere duyurmak.

 • Öğrencilerin bu gezilere katılımını sağlamak.

 • Oryantasyon eğitim planının hazırlanması.

 • Oryantasyon programının uygulanması.

 • Öğretim Yönetim Sisteminin (Moodle) etkin kullanılması için seminerlerin/hizmet içi eğitimlerin verilmesi.

 • Öğretim Yönetim Sisteminin (Moodle) teknik anlamda geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yürütülebilmesine ilişkin planlama ve uygulamaların gerçekleştirilmesi.

 • Türkiye Bilimler Akademisi koordinatörlüğünde yürütülen Açık Ders Malzemeleri projesi kapsamında ve Eğitim Fakültesi bünyesinde öğretim elemanlarının açık ders açma yönünde cesaretlendirilmesi ve desteklenmesi.

 • Kablosuz internet sağlanması.

 • Hizmet verilecek birimlerin belirlenmesi.

 • Birimlerin, hizmet verilecek kurumlara uygun eğitim programları hazırlamalarının sağlanması.

%89,4


Fen edebiyat fak ltesi 1

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Fen Edebiyat Fakültesi- 1

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Dersliklerimize internet bağlantısı sağlanması ve tüm dersliklerin projektör, Perde ve Bilgisayar donatılması.

 • Öğretim elemanlarının yayınlar konusunda teşvik etmek

 • Öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslar arası toplantılara katılma konusunda teşvik etmek.

 • DPT, TÜBİTAK ve Rektörlük BAP projelerinin artırılması. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin güncellenmesi ve takibi.

 • 2011 yılındaGüncel konularda davetli öğretim elemanları ile konferanslar düzenlenmesi.

  1. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

 • Öğrenciler arası araştırma ödevi yarışması düzenlenmesi

 • Öğrencilere başarı belgesi vererek başarıya teşvik edilmesi

 • Her yıl ulusal ve uluslararası yayım sayısının en az 4 olması

 • Ulusal ve uluslararası bildiri sayısının en az 4 olması

 • Bölüme her yıl en az 2 (iki) konuşmacının davet edilmesi

 • Erasmus değişim programı ile her yıl en az 1 öğrencinin, öğretim elemanının veya idari personelin değişimden faydalanması

 • Erasmus değişim programı kapsamında en az 1 üniversite ile anlaşma yapılması

  2. Psikoloji Bölümü

 • Öğretim üyesi başına 1 (bir) tane SSCI’de yayın yapmak.

 • Bölümümüzün tanıtılmasına yönelik en az 1 (bir) broşür hazırlamak, internet sitesi, vb.yi güncellemek.

 • En az 1 (bir) tane“Kış Okulu”, “Yaz Okulu” ya da “Çalıştay” yapmak.

 • Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ndepoliklinik hizmeti alan hastalara ya da hasta danışmanlarına Stres ve Yönetimi konusunda en az bir tane eğitim vermek.

 • Toplam Planlanan Eylemler: 31 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler:23


Fen edebiyat fak ltesi 2
Fen Edebiyat Fakültesi- 2 azalış söz konusudur.

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

  • Öğretim üyelerinin yayın sayılarının bir önceki yıldaki yayın sayılarından az olmaması.

  • Her öğretim elemanının yılda en az bir kez bir kongreye katılması

  • ERASMUS programındaki üniversitelerden en az biri ile anlaşma yapmak.

  • Web sitemizde Mezunlarımızın iletişim bilgilerini kaydedeceği bir bağlantı düzenlenmesi.

  • Mezunlar günü adı altında çeşitli sosyal, kültürel ve bilimsel toplantılar düzenleyerek süreçteki öğrencilerle mezun öğrencilerin etkileşim kurmalarının, böylece birikimlerini paylaşmalarının sağlanması.

 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

  • Ders programının ve ders içeriklerinin alandaki bilimsel gelişmelere göre güncelleştirilmesi.

  • Dershane, eğitim yardımcı malzemesi kullanımında çağdaş teknolojik gelişmelerden yararlanılması.

  • Öğrencileri teşvik etmek amacıyla başarı belgesi verilmesi.

  • Öğrencilerin eğitim ve öğretime aktif katılımlarını sağlamak amacıyla araştırma ve proje çalışmalarına yönlendirilmesi.

  • Ulusal ve Uluslararası dizinli hakemli dergilerde öğretim elemanı başına en az 2 yayın yapılması.

  • Bölüm öğretim elemanlarının Ulusal ve Uluslararası en az 2 bilimsel nitelikli toplantıya katılması.

  • Alanında kendini kanıtlamış sanatçı ve bilim insanlarının konuşmacı olarak davet edileceği en az 3 toplantının düzenlenmesi.

  • Bölüm öğretim elemanlarının yazılı ve görsel yayın organlarında en az 5 etkinliğe katılması.

  • Bölüm öğretim elemanlarının kamu ve özel kuruluşlarda en az 5 etkinliğe katılması.

  • Öğretim elemanları ve öğrencilerin birlikte katılacağı günübirlik en az bir kültür gezisinin düzenlenmesi.

7 makale

4 Ulusal Kitap

2 etkinlik

3 etkinlik

%74,1


G zel sanatlar tasar m ve mimarl k fak ltesi

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

2011 yılı için planlanmış Eylemler ( 4 Eylem)

 • Fakülte içi ve dışı etkinliklerin (Bilimsel Konferans, Sempozyum, Seminer, Sunum, Çalıştay, Sergi vb.) bir önceki seneye göre en az aynı sıklıkla veya daha fazla yapılması.

 • Fakültemiz bünyesinde Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü açılması.

 • Fakültenin alt yapı ve eğitim olanaklarının geliştirilmesi (Mekanların geliştirilmesi ve daha fazla elektronik, mekanik donanım sağlanması).

 • Dünya ve Avrupa Üniversiteleri ile entegrasyonun sürdürülmesi.

  2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler ( 3 Eylem)

 • 2011 döneminde fakülte bünyesinde bir adet geniş kapsamlı sempozyum, iki adet çalıştay, üç adet konferans, 16 adet resim/grafik sanatı/fotoğraf/heykel vb. sergi düzenlenmiştir.

 • Bölüm açılmış, ilk öğrencilerini 2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde almıştır.

 • 2011 Haziran ayında fakülte binamızda başlatılan büyük tadilat sonrası 2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde eğitim yeni alt yapı imkanlarıyla başlamış, derslik ve atölyelerde olanaklar geliştirilmiştir. Elektronik ve mekanik donanımda artış olmamıştır.

 • ERASMUS kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına devam edilmiştir.

%75


Sa l k bilimleri fak ltesi 1

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Sağlık Bilimleri Fakültesi-1

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Beslenme Ve Diyetetik Bölümü

  • Bir araştırma görevlisi istihdamının sağlanması

  • Bir uluslararası kongre düzenlemek

  • Bölüm olarak bilimsel bir kitap yayınlamak.

  • Bir ulusal kongre yada sempozyum düzenlemek.

 • Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü

  • Öğretim üyesi sayısın artırılması

  • Öğretim Elamanlılarımızın yurt dışı ve yurt içi yayın sayısının arttırılması

  • Öğretim elemanlarımız mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurtiçi ve yurtdışında değişik bilimsel toplantılara katılmalarının sağlanması

   3. Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri Bölümü

  • Bölümdeki öğretim elemanı ve araştırma görevlisi sayısını arttırmak.

  • Öğretim elemanı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın sayısını arttırmak.

  • Öğretim elemanlarının eğitici ve araştırmacı olarak rollerini destekleyecek hizmet içi eğitim programlarını gerçekleştirmek ve sürdürmek.

  • Öğrencilerin mesleki bilincini desteklemek için çeşitli kongre ve toplantılara katılımını sağlamak ve sürdürmek

  • ERASMUS programı kapsamında öğrenci değişim programlarının sürdürmek ve katılan öğrenci sayısını artırmak

  • Öğrencilerin toplumsal sorunlara duyarlılık kazanmalarına yönelik eğitim aktiviteleri gerçekleştirmek ve mevcut aktiviteleri sürdürmek

  • Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde yürütülen hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde öğretim elemanlarının aktif katılımını sürdürmek

  • Bölüm tarafından organize edilen ulusal uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırmak.

 • Toplam Planlanan Eylemler: 28 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 23


Sa l k bilimleri fak ltesi 2
Sağlık Bilimleri Fakültesi-2 azalış söz konusudur.

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

1. Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2011 yılı içinde Erasmus-LLP öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları kapsamında en az iki öğrenciyi yurt dışına yollamak.

 • 2011 yılı içinde Erasmus-LLP öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları kapsamında yurtdışından en az iki öğrencinin bölümümüzden ders almasını sağlamak.

 • Erasmus-LLP öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları kapsamında anlaşmalı olunan okullara en az bir adet yeni anlaşma eklemek.

 • Bölüm öğrencileri ile birlikte en az beş araştırma projesi gerçekleştirmek ve bu çalışmaları Bahar Dönemi sonunda poster bildiri şeklinde sunmak.

 • Bölüm elemanlarımızın en az iki adet SSCI kapsamında olan dergilerde ya da uluslar arası hakemli dergilerde yer alacak yayınlar yapmalarını sağlamak.

 • Bölümümüz elemanlarının katkısı ile sosyal hizmet konusunda bir kitap yazma.

 • Bölümümüzde iki Araştırma Görevlisi, bir Doktorasız Öğretim Görevlisini istihdam etmek.

  2. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü

 • Her öğretim üyesinin bir yıl içinde en az bir SSCI veya SCI yayın yapmalarını sağlamak

 • Her öğretim elemanının bir yıl içinde en az iki bildiri sunmasını sağlamak.

 • Öğrencilerin KPSS ve SGK sınavlarında başarı kazanmalarına yönelik desteklenmesi.

 • Öğrencilerin sektörü tanımaları için, sektör çalışanlarının katılımlarıyla seminerler düzenlemek.

 • Bölümü tercih eden öğrenci sayısının ve kalitesinin arttırılması yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında dershanelere ve liselere tanıtım gezileri yapılması.

 • ERASMUS öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı çerçevesinde anlaşma yapılan üniversitelere gönderilecek öğrenci ve öğretim elemanı sayısı kontenjanlarının tümünün kullanılması.

%82


Ktisadi dari bilimler fak ltesi 1

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi-1

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Yeni açılan Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümünün ders tasarımlarını hazırlamak ve Fakülte kataloğunu güncellemek.

 • İsteğe bağlı staj uygulamasına katılan Fakülte öğrencilerinin oranını %17’den %30’a yükseltmek.

 • Her yıl kamuoyu oluşturma ve kamuoyunda önemli görülen konularda panel, seminer vb. düzenlemek.

 • Toplam Planlanan Eylemler: 16 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler:8


Ktisadi dari bilimler fak ltesi 2
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi-2 azalış söz konusudur.

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

1. İşletme Bölümü

 • Öğretim elemanlarının araştırma yapma ve yayın çıkartma becerilerini geliştirmek üzere, eğitim ihtiyacı olan belirli konularda her yıl bir seminer düzenlemek.

 • Yönetim Araştırmaları Dergisi’nin yayın faaliyetini geliştirerek sürdürmek. Dergiyi SSCI’da kayıtlı dergi haline getirmek.

 • Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi kurmak/2010 ve 2013 tarihleri arasında tasarım ve planlamayı yapmak, 2014’de merkezin faaliyetlerine başlamasını sağlamak.

 • Uygulamaya Dönük (Sanayi/Sektör) İşletme Doktora Programı tasarlamak ve yürürlüğe koymak. 2011’de programın öğrenci almaya başlamasını sağlamak.

 • “İş Kültürü ve Örgütler Arası İlişkilerin Örgütsel Performansına Etkileri: Ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği” başlıklı paneli düzenlemek.

  2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • Bölüm ders programını güncellemek.

 • Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı tasarlamak.

 • Bölüm öğretim elemanlarının SocialSciencesCitationIndex (SSCI) ve Arts & HumanitiesCitationIndex (AHCI) tarafından taranan dergilerde yayımladıkları toplam makale sayısını yılda iki makaleye çıkarmak.

 • Eşdeğer kurumlarla akademik ve bilimsel işbirliği yapmak

 • Erasmus programı çerçevesinde bölümün yaptığı anlaşma sayısını artırmak.

  3. İktisat Bölümü

 • Kamu’nun beklenti ve taleplerini karşılamaya yönelik bir doktora programının tasarımını yapmak, ders tanımlarını oluşturmak.

 • Kamu düzenlemesi ve Kamu-Özel ekonomi ilişkileri gibi üstünlük sahibi olunan alanlarda seçmeli ders tasarımlarını artırmak ve geliştirmek.

 • Ders programının güncel tutulması için her yıl bölüm toplantıları ile görüş almak ve geliştirici faaliyet planlamak.

%50


I leti im fak ltesi

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

iletişim Fakültesi

2010 / 2015 yılları arasında planlanmış Eylemler ( 10 Eylem)

 • Yeni eğitim modelleri geliştirmek.Değişen/gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda akademik örgütlenmeyi ve ders programlarını geliştirmek

 • İletişim alanında özgün bilgiyi üretmek üzere araştırma olanaklarını geliştirmek

 • Lisans ve lisansüstü eğitimin niteliğini yükseltmek,Öğretim elemanlarının istihdamını bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirmek

 • Yerli ve yabancı kurumsal işbirlikleri geliştirmek,Ulusal ve uluslararası iletişim örgütleri ile işbirliğini geliştirmek

 • Kurum kimliğini geliştirmek .Öğretim kadrosunu teknolojik ve akademik açıdan geliştirmek

 • Öğrenci-idari personel-akademik personel arasında iletişimi kurumsallaştırmak

 • Kurum Kimliğini tanımlayarak bunun benimsenmesini sağlamak ve Başkent Üniversitesine yönelik aidiyet duygusunun gelişmesine katkıda bulunmak

 • Fiziki ve teknolojiye dayalı altyapı olanakları geliştirmek

 • Okulun teknolojik altyapısını geliştirmek

 • Çoklu ortam işlik ve sınıflarını oluşturmak

  2011 yılında tamamlanmış somut Eylemler (6 Eylem)

 • Çalışmalar devam etmekte

 • 2011 Yılı itibariyle TÜBİTAK destekli iki proje yürütülmektedir

 • 1 profesör, 2 doçent kadrosuna yükseltilme ve atama yapılmış, ayrıca açıktan atama yoluyla iki öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ataması gerçekleştirilmiştir

 • Ulusal ve uluslar arası iletişim örgütleri ile işbirliği oluşturulması ve geliştirilmesi girişimleri sürdürülmektedir

 • Yayınların ve özellikle SSCI ve AHCI kapsamındaki yayın oranlarının arttırılması özendirilmeye çalışılmaktadır

 • Çalışmalar devam etmekte

 • Kanal B, Radyo Başkent’te hazırlanan programlar ve yayınlarla katkıda bulunulması; ayrıca tanıtım çalışmalarına verilen destekle gerçekleştirilmesine katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır.

 • Çalışmalar devam etmekte

 • Teknolojik altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır

 • Çoklu ortam işlik ve dersliklerinin çok önemli bir bölümünde teknolojik olanaklar eksiksiz olarak kurulmuştur

%60


M hendislik fak ltesi 1

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Mühendislik Fakültesi-1

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Bilgisayar Müh., bölümün akademik etkinliğini artırmak için gerekli faaliyetlerin hayata geçirilmesi.

 • Bilgisayar Müh., başarılı öğretim üyelerinin bölüme kazandırılması.

 • Bilgisayar Müh., mevcut teknik alt yapının günün koşullarına uygun hale getirilmesi.

 • Bilgisayar Müh., etkin bir idari yapılanma gerçekleştirebilmek için gerekli önlemlerin alınması.

 • Bilgisayar Müh., yüksek Lisans programının çekici hale getirilmesi.

 • Bilgisayar Müh., Öğretim elemanlarının yurt dışındaki üniversitelerde bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlamak

 • Biyomedikal Müh., görsel ve yazılı Ders materyallerinin geliştirilmesi.

 • Biyomedikal Müh., asistanlık sürecinden başlayarak uzmanlaşmış personel sayısının arttırılması

 • Biyomedikal Müh., Üniversite İçi ve Dışı Araştırma Projesi Alt yapı desteklere başvurular yapılması.

 • Biyomedikal Müh.,lisans Projelerinin etkin olarak duyurulması

 • Biyomedikal Müh.,lisans Projelerinin etkin olarak duyurulmasıTıp-Mühendislik ortak seminerlerin düzenlenmesi, ortak çalışma konularının araştırılması.

 • Elektrik Elektronik Müh., bir adet vektör sinyal jeneratörü alımı için toplanan tekliflerden bir satınalma planı oluşturulması ve Dekanlığa önerilmesi.

 • Elektrik Elektronik Müh., laboratuvar ortamında kullanılabilecek muhtelif simülasyon yazılımlarının araştırılması ve fiyat tekliflerinin toplanması.

 • Elektrik Elektronik Müh., belli başlı sektör kuruluşlarına bölüm tanıtımı.

 • Elektrik Elektronik Müh., burs sayılarının arttırılması

 • Elektrik Elektronik Müh., ÖSS taban puanlarının yıllara ya-yılmış bir öngörü ile istenen seviyeye çekilmesi. Bu amaçla burs politikasının yeniden biçimlendirilmesi

 • Elektrik Elektronik Müh., Öğretim Elemanı profilinin iyileştirilmesi

 • Toplam Planlanan Eylemler: 35 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 29


M hendislik fak ltesi 2
Mühendislik Fakültesi-2 azalış söz konusudur.

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Elektrik Elektronik Müh., Araştırma ve akademik kariyer olanaklarının geliştirilmesi

 • Elektrik Elektronik Müh., Araştırmaya daha çok zaman ayrılabilmesi. Araştırma ve Ders saat yüklerinin yeniden şekillendirilmesi için girişimler

 • Makine Müh., Uluslararası değişim programlarını standartlaştırmak ve değişme katılan öğrenci/akademisyen sayısını artırmak

 • Makine Müh.,  Uluslararası yayın sayısını 2010 yılına göre %10 arttırmak

 • Makine Müh., Akademik personelin araştırma ve geliştirme yapabilmesi için uluslar arası standartlara uygun ortamın sağlanması

 • Makine Müh., Uluslararası kongrelere katılımı 2010 yılına göre %10 arttırmak

 • Makine Müh., Duyuruları tüm bölüm elemanlarına ulaştıracak bir bilgi sisteminin oluşturulması,Bölüm için ortak çalışma gruplarının arttırılması

 • Makine Müh., Mezunlarımızın sanayi ve akademik tercih edilebilirliğini artırmak

 • Makine Müh.,  Bitirme projesi uygulaması yapılacak firmaların araştırılması ve bir firma havuzu oluşturulması

 • Makine Müh., Sanayi ve üniversite işbirliğini arttırmak

 • Makine Müh., Uygulamalı bitirme projelerinin yapılabileceği firmalarla görüşülmesi ,Üniversite bünyemizdeki kurumlara gezi düzenlenmesi

 • Makine Müh., Öğrencileri lisansüstü eğitim için desteklemek

 • Makine Müh., Bölümün tanınırlığını arttırmak

 • Makine Müh.,   ÖSS giriş puanların yükseltilmesi

 • Makine Müh., Tam burslu öğrenci kontenjanı açmak

 • Makine Müh., Laboratuvar, uygulama alanları ve dersliklerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi

 • Makine Müh., Akıllı tahta ve görsel sunum imkanlarının derslik bazında kazandırılması

 • Makine Müh., Öğretim elemanlarının niteliklerinin artırılması

%82,8


T p fak ltesi 1

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Tıp Fakültesi-1

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Lisans eğitimine alınacak öğrenci sayısının (kontenjanının) programımızın özelliğine göre belirlenmesinin sağlanması

 • Fizik mekanın (dersliklerin) gözden geçirilerek gereksinimler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi

 • Laboratuar alt yapısının gözden geçirilerek güncellenmesi, gerekli eklentilerin gerçekleştirilmesi

 • Dersliklerin akıllı tahta, internet bağlantısı açısından gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması

 • Program değerlendirme ve program geliştirme

 •  ÖSS’de Sayısal puanda ilk elli öğrenci içerisine giren öğrencilerin Tıp Fakültemizi seçmeleri durumunda burslu eğitim görmelerinin sağlanması, bu öğrencilere sağlanacak olanakların duyurulması

 • Fakültemiz web sayfasının duyurucu ve amaca yönelik olarak geliştirilmesi

 • Güncel akademik kadroların düzenli olarak Fakültemiz web sayfasında ilan edilmesi

 • Öğrenci değişim programlarında (IFMSA vb) Fakültemizin durumunun web sayfasında güncel olarak yer alması

 • Tıpta Uzmanlık Sınavın (TUS) da Fakültemizin durumunun web sayfamızda güncel olarak yer alması

 • Fakültemizin tanıtımında Kanal B’nin yanı sıra diğer medya araçlarından da yararlanılması

 • Fakültemiz kontenjanındaki burslu öğrenci oranının artırılması için çalışmalar yapılması

 • Fakültemiz için her yıl güncellenecek “mezuniyet öncesi eğitim kataloğu”nun oluşturulması

 • Ulusal Tıp Eğitim Akreditasyon (UTEAK) başvuru yapılması

 • Toplam Planlanan Eylemler: 23 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 22


T p fak ltesi 2

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler azalış söz konusudur.

 • Araştırma görevlilerimizin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik politikaların gözden geçirilmesi

 • Fakültemiz ve anabilim dallarımızın tanıtımını değişik platformlarda (TUS dershane, kongreler, meslek örgütleri web sayfaları, diğer tıp fakülteleri ortamı, medya vb) etkin bir şekilde yapılmasının sağlanması

 • Anabilim Dallarının faaliyetlerinin, mezuniyet sonrası eğitim programlarının, asistan değerlendirme formları ve karnelerinin de yer aldığı “mezuniyet sonrası eğitim katoloğu’nun oluşturulması

 • Nitelikli tanınır öğretim üyelerinin kurumumuza kazandırılması

 • Eğiticilerin eğitimi kurslarını düzenli aralıklarla tekrarlamak

 • Tıp Eğitimi Akreditasyonu gibi geniş kapsamlı çalışmalarda öğretim üyelerinin de aktif katılımını ve desteğini sağlamak

 • Mezuniyet sonrası genişletilmiş eğitim müfredatı ve karnelerin ilgili meslek örgütlerince düzenlenip uygulanmasını izlemek

 • Dönem VI eğitimi içerisinde test tekniği ve soru çözümü, analizine yönelik programların yerleştirilmesi

 • Dönem VI eğitim programının öğrenciye daha fazla etkin zaman kalacak şekilde düzenlenmesi

Tıp Fakültesi-2

%95,6


Ticari bilimler fak ltesi

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Ticari Bilimler Fakültesi

2011 yılı için planlanmış somut Eylemler (5 Eylem)

 • Ders veren öğretim üyeleri ve öğrenci anketi uygulamak

 • Ortak dersin İngilizce yürütülmesinde gerekli düzenlemelerin yapılması

 • Yurt içi mesleki sektör ve örgütleri ile ilişkilerin artırılması, Düzenli mesleki sorunlar ve gelişmelerle yönelik bilimsel toplantılar düzenlenmesi

 • Uluslararası eğitim kurumlarından gelen önerilerin değerlendirilmesi

 • Uluslararası eğitim kurumlarına öneriler yapılması

  2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler (3 Eylem)

 • Ekonomiye Giriş II” dersinin 1 İngilizce şubesi

 • Yapılan bilimsel etkinliklere katılımlar sağlanmıştır

 • Zorunlu yaz stajı ve iş başında eğitim stajlarının ortak yürütülmesi konuları tartışılmıştır

%60


Sa l k hizmetleri meslek y ksekokullar

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Bölümlerin ders programlarını gözden geçirerek yeni gereksinimler doğrultusunda güncellemek ve uygulanmasını sağlamak

 • (İKMEP) kapsamında uyumu sağlamak için İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Anestezi programlarının ders isimlerinin, kredilerinin ve yarıyıllara göre dağılımının hazırlanması ve uygulanması

 • Yüksekokulun tüm öğrencilerinin alması gereken Seçmeli Güzel Sanatlar derslerinin iki yarıyıla yayılmasının sağlanması

 • Yüksekokulun tüm öğrencilerinin alması gereken Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları derslerinin iki yarıyıla yayılmasının sağlanması

 • Tüm programlarımıza kendi alanları ile ilgili en az bir öğretim elemanının kadromuza katılımını sağlayarak daha güçlü bir akademik kadronun oluşturulması

 • Normal sürede mezun olan öğrenci oranının arttırılması

 • Yüksekokulun alt yapı olanaklarının geliştirilmesi

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları arasında tercih edilen bir Yüksekokul olmanın sürdürülmesi

 • Yüksekokulun üniversitenin diğer birimleri ile etkileşimini güçlendirmek için ortak sportif ve sosyal etkinliklerin duyurulması ve öğrencilerin katılımının sağlanması

 • Öğrenciler ile öğretim elemanları arasında iletişimi güçlendirmeye yönelik ortamları sürdürmek.

 • Öğrencilerin öğretim elemanları ile birlikte bilimsel etkinliklere katılımını destekleyerek sağlamak

 • Her öğretim elemanının bir akademik yıl içinde, en az bir ulusal ve/veya uluslararası yayın yapması

 • Her öğretim elemanının bir akademik yıl içinde, en az bir bilimsel toplantıya (kongre, konferans, çalıştay ve sempozyum) katılımını desteklemek

 • Yüksekokulların öğretim elemanlarının üniversite bünyesindeki bilimsel etkinliklere katılımlarını artırmak

 • Öğrencilerin uluslararası eğitim ve uygulama alanlarından yararlanmalarını sağlamak için uluslararası ortaklığa gidilebilecek eğitim kurumlarını araştırmak

 • Öğrencilerin yurt dışında da staj yapma olanaklarını belirlemek

%87,5

 • Toplam Planlanan Eylemler: 16 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 14


Sosyal bilimler meslek y ksekokulu

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

2011 yılı için planlanmış somut Eylemler (3 Eylem)

 • Mezun olan öğrencilerin izlenmesi.

 • Sektörel kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi

 • Öğretim elemanlarının yayın sayılarının arttırılması

  2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler (2 Eylem)

 • Öğrencilerle ilgili iletişim bilgileri güncel olmadığı için kendilerine ulaşma anlamında sorunlar yaşanmıştır

 • Öğrencilerin staj yerlerinin belirlenmesi aşamasında ve staj sürecinde ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlanmaya çalışılmıştır, iş yerlerinde öğrencilere iş imkânları da sağlanmıştır.

 • Yüksekokulumuzda 14 öğretim elemanı bulunmaktadır. 2011 yılında yapılan bilimsel araştırma ve yayın sayısı 16 adettir.

%66,6


Teknik bilimler meslek y ksekokulu

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2011 yılı için planlanmış somut Eylemler (6 Eylem)

 • Yüksekokulun öğrencilerine belirtilen(%10) yüzdelerde %100 burs vermek.

 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programına kaydolan öğrenci sayısını en az(%5) belirtilen oranlarda arttırmak.

 • En az 2 teknik gezi veya seminer uygulamalarıyapmak.

 • Yüksekokulumuz öğretim elemanlarınca yapılan konferans yayınları sayısının toplamda, her akademik yıl için en az 3 olmasının sağlanması.

 • Yüksekokulumuz öğretim elemanlarınca yapılan indeksli/hakemli dergi yayınları sayısının toplamda, her akademik yıl için en az 2 olmasının sağlanması.

 • İKMEP kapsamında yer alan yüksekokulumuz Biyomedikal Cihaz Teknolojisi program müfredatının buna göre düzenlenmesi

  2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler (5 Eylem)

 • 40 kişilik kontenjanımızın %10’u ( 4 kontenjan) %100 bursludur.

 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı için kayıt yaptıran öğrenci %71.4

 • 3 teknik gezi ve 1 seminer

 • 3 öğretim görevlimizin 3 yayını vardır

 • 2 öğretim elemanımızın MATHSCI indeksinde 1 yayını vardır

 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programının müfredatı İKMEP kapsamında yeniden düzenlenerek 2011-2012 akademik yılında uygulamaya konmuş

%83,3


Avrupa birli i ve uluslararas li kiler enstit s

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

2011 yılı için planlanmış Eylemler

(3 Eylem)

 • Enstitümüzde Uluslararası Yüksek Lisans Programı’nın açılması

 • Mevcut öğrenci sayısının %10 artırılması

 • Seçimlik ders oranının %25’in üzerine çıkarılması

  2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler

  (2 Eylem)

 • Seçimlik ders oranının %25’in üzerine gerekli çalışmalar yapılmıştır

 • Uluslararası Yüksek Lisans Programı’nınBahar 2012 akademik dönemi için ilk öğrenciler alınmıştır.

%66,6


E itim bilimleri enstit s

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Tezli Yüksek Lisansa kayıtlı her 5 öğrenciden 1 tanesine %100 burs sağlamak

 • Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası sempozyumlara katılmalarını desteklemek

 • Yeni Lisansüstü programlar açılması

 • Yapılan tezlerin hakemli dergilerde yayınlanmasının sağlanması 0,5

 • Anabilim Dallarındaki öğretim üyesi eksikliklerinin giderilmesi 0,5

%60

 • Toplam Planlanan Eylemler: 5 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 3


Fen bilimleri enstit s

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Fen Bilimleri Enstitüsü

2011 yılı için planlanmış Eylemler (4 Eylem)

 • Burs temini

 • Yeni Lisansüstü programlar açmak

 • Tüm programlarda öğrenci sayılarını arttırmak

 • Yayın niteliğini ve sayısını arttırmak

  2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler (3 Eylem)

  • Programlarımıza kabul edilen 30 yeni öğrencinden 5’ine, 38 yeni öğrencinden 6’sına burs sağlanmıştır.

  • Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Anabilim Dallarında Doktora Programları ile Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans programı açılmıştır

  • Tüm programlarda öğrenci sayılarını % 6 arttırılmıştır.

%75


Sa l k bilimleri enstit s

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2011 yılı için planlanmış Eylemler (5 Eylem)

 • Yüksek Lisans ve Doktora programlarındaki öğrenci sayısının %10 arttırılması

 • Öğrenci İşleri’nin katalog çalışmaları için: lisansüstü programlarındaki ders tanımlarının yeniden yazılması

 • Bologna sürecine uyum için lisansüstü derslerin ECTS kredilerinin düzenlenmesi

 • Yüksek lisans ve doktora derslerinin yeni ECTS kredi uygulamasına uyum için eski kodlar korunarak yeni kod ve kredilerin düzenlenmesi

 • Beslenme ve Diyetetik Doktora Prog. açılması çalışmalarının başlatılması

  2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler (2 Eylem)

 • Öğrenci işlerinin senatodan geçen değişiklikleri sisteme girmeye başlamıştır

 • AKTS kredileri düzenlenmiştir.

%40


Sosyal bilimler enstit s

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2011 yılı için Gerçekleştirilen/Planlanan Eylemler

 • Yeni Yüksek Lisans ve Doktora programları açmak

 • Öğrenci sayısını artırmak

 • 2012 yılında Mevcut programlarının güncellenmesini sağlamak.

 • Enstitü programlarında kayıtlı öğrencilerin LLP-ERASMUS Öğrenci Değişim programı başta olmak üzere yurtdışı programlara katılımını teşvik etmek.

 • Enstitü programlarında kayıtlı veya mezun olan öğrencileri ulusal ve ulusları yayın yapma konusunda teşvik etmek.

 • Tez danışmanlarını ve program koordinatörlerini öğrencileri teşvik etme konusunda bilgilendirmek.

 • Enstitü programlarında kayıtlı veya mezun olan öğrencilerin tez konuları ile ilgili yayınları öncelikli olmak üzere yaptıkları yayınlar enstitü web sayfasında duyurmak.

 • Enstitü programlarından mezun öğrencilerin mezunlar derneğine üye olmasını teşvik etmek.

 • Enstitü programlarından mezun öğrencilerin hakkında Enstitü web sayfası aracılığı ile bilgi toplamak.

%88,8

 • Toplam Planlanan Eylemler: 9 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 8


Ngilizce haz rl k b l m

Stratejik Amaçlara Yönelik azalış söz konusudur.

Olarak Eylemler

İngilizce Hazırlık Bölümü

2011 yılı için planlanmış Eylemler (6 Eylem)

 • Öğretim elemanlarından geri bildirim alınması

 • Dil Laboratuarının yeniden etkin bir şekilde kullanımını sağlamak.

 • Şube başına düşen öğrenci sayıları azaltılaması

 • Öğretim elemanlarının mesleki gelişim süreçleri desteklenmesi

 • İngilizce derslerinin içerikleri değerlendirilerek gerekli olan revizyonların yapılması

 • Öğretim elemanlarının ve idari personelin memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak.

  2011 yılında gerçekleştirilen Eylemler (5 Eylem)

 • Elde edilen geri bildirim ışığında tüm dil becerilerini kapsayan destek materyaller hazırlanmıştır ve program kapsamında öğrencilere uygulanmıştır.

 • Dil Laboratuarının fiziksel olarak yenilenmesi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Fakat teknolojik açıdan en etkin hale getirilememiştir.

 • Sınıf-içi gözlemler, sene sonu bireysel toplantılar (appraisalmeetings) her öğretim elemanı ile yapılmıştır ve akademik ve profesyonel gelişim desteklenmiştir.

 • İngilizce derslerinin içerikleri değerlendirilerek gerekli olan revizyonlar yapılmıştır. İlgili Fakülte ve Bölümlerle fikir alışverişi ve bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

 • Hizmet-içi eğitim faaliyetlerinin içeriği ve niteliği öğretim elemanlarının motivasyon ve performansını iyileştirmek amaçlı planlanmış ve uygulanmıştır.

%83


Akademik Birimlerin Hedef/Eylem azalış söz konusudur.

Gerçekleştirme Oranları


SONUÇLAR azalış söz konusudur.

 • 11 / 10

 • %91

2011 yılına ilişkin olarak değerlendirme raporu veren fakültelerin, toplam fakülte sayısı içindeki yüzdesi

2011 yılına ilişkin olarak değerlendirme raporu veren enstitülerin, toplam enstitü sayısı içindeki yüzdesi

 • 5 / 5

 • %100

 • 4 / 3 %75

2011 yılına ilişkin olarak değerlendirme raporu veren yüksekokulların, toplam yüksekokul sayısı içindeki yüzdesi

 • 227

Rapor veren fakültelerin 2011 yılı için planladıkları somut toplam eylem-hedef sayısı

 • 179 %78

Rapor veren fakültelerin 2011 yılı için gerçekleştirdikleri somut toplam eylem-hedef sayısı

 • 218

Üniversite bünyesinde toplanan raporlara göre 2011 yılı için

gerçekleştirilen toplam somut hedef - eylem sayısı


HEDEFLERİN BELİRLENMESİNDE azalış söz konusudur.

SMART YAKLAŞIMI


TEŞEKKÜRLER… azalış söz konusudur.

Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü


ad