slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Spyken Bodil Merkel Lärare i engelska, svenska och kommunikation Epost:bodilrkel@utb.lund.se

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Spyken Bodil Merkel Lärare i engelska, svenska och kommunikation Epost:bodilrkel@utb.lund.se - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Spyken Bodil Merkel Lärare i engelska, svenska och kommunikation Epost:bodil.merkel@utb.lund.se. Programprofil. Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet c a 1000 elever ca 100 lärare.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spyken Bodil Merkel Lärare i engelska, svenska och kommunikation Epost:bodilrkel@utb.lund.se' - mimi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Spyken

Bodil Merkel

Lärare i engelska, svenska och kommunikation

Epost:bodil.merkel@utb.lund.se

slide2

Programprofil

 • Estetiska programmet musik
 • Spetsutbildning i musik
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • ca 1000 elever
 • ca 100 lärare
slide3

Utifrån-perspektiv

 • Studiebesök på innovativa skolor
 • Nätverk med andra skolor i Sverige och utomlands
 • Följa aktuell forskning
 • Inspirationsföreläsningar för all personal
 • Rådgivande styrelse med näringsliv, universitet och framtidsforskning
slide4

Vår vision

SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden!

slide5

En digital resa…

1:1

Trådlöst i alla hus

WorkshopsFrukostklubb

Pilotklasser

Trådlöst nät i ett hus

Organiserat utbildning av personal

Formaliseringoch organisation

Pedagogiskagrupper

2008 2009 2010 2011 2012 2013

IKT-utvecklareanställs

Läsplattor medämnesappar

IKT-pedagoganställs

Pedagogiskadiskussioner.Materialbank

IT-stödjare

slide6

Förmågor för morgondagens samhälle

 • Kreativitet
 • Självständighet och ansvar
 • Kommunikation
 • Självkänsla och självtillit
 • Reflektion och analys
 • Entreprenörskap
 • Digital förmåga och informationskompetens
slide8

Hög måluppfyllelse i form av

 • betyg – över medel i riket på alla program
 • Trivsel och relationer
 • 97% trivs på skolan
 • 95 % av eleverna instämmer relationerna lärare - elev kännetecknas av respekt
 • Så det är väl allt frid och fröjd då?
slide9

Utmaning 1: elevstress

Ur Lunds kommun – elevers enkätsvar

2010 – 2013

Ur Levnadsundersökning Unga 2012

Hur skapar vi en hållbar skola ur elevhälsoperspektiv i en driven läroverksmiljö?

slide10

Vad ger stress?

Ur uppsats på engelsk profil åk 1 under rubriken ”The Good Girl Syndrome”:

High achieving girls …with low self- esteem often tend to link their self- esteem to their achievements and that is where the danger lies.

…some parents should know the line between encouragement and pressure.

…however important school and grades are, nothing is more important than being happy and healthy.

slide11

Fler elevröster om skolan

 • …a crucial aspect when dealing with unmotivated students. The teenagers simply do not understand why they are learning certain things in school, and most of the time, the teachers do not tell them…They are being encouraged to study, but not to learn.
 • Varför vill jag studera i Finland?
 • The same curriculum
 • The homework loads are lighter
 • Little use of standardized testing
 • Grading starts in high school
 • Teachers visit each other’s classes to observe
 • Diagnostic testing of students is very common
slide12

Elevröster om lösningar

Betona inre motivation hellre än yttre

Dela upp undervisningen i inlärningstid och bedömningstid

Utrymmeattexperimenteraochläraavsinamisstag

Bättre framförhållning vid stora inlämningsuppgifter och prov

Fler kontakter med arbetslivet och möten i andra sammanhang

Varierade redovisningsformer

slide13

Utmaning 2: lärarstress GY11

Bristen på arbetstid - tidigare skolutvecklingsprojekt fortsätter

Bristen på överblick – nya kurser byggs under tiden de pågår

GY11 - nytt betygssystem som utgår från förmågor istället

för ett ämnesspecifikt språk med hårdare krav

Fokus på bedömning i kommunen – formativ och summativ

Dokumentationskrav – läraren blir tjänsteman i skrivbordsskolan

Vad är lärares främsta uppdrag? Vilka läraruppgifter

kan annan personal göra?

slide15

Utmaning 3: organisation och kommunikation

Nya mötesstrukturer och nya organisatoriska lösningar

varje år

Lärare tillhör flera program, vilket skapar splittring

I ämnesöverskridande projekt

”Fredagsfikan” - de informella mötenas betydelse

Ombyggnad av arbetsrum till mindre enheter

– de fysiska mötenas betydelse

Många kanaler och system för information:

epost/websida/kalender.

Hur ska en mötesstruktur se ut som stimulerar pedagogiska

samtal runt elever och lärande i en stor organisation

och som håller över tid?

slide16

Utmaning 4: ledarskap

Nya skolledare - problemlösning och rutiner kan se olika ut: Strävan att utveckla skolan programvis kontra Spyken som en skola

Pedagogiskt ledarskap? Fokus på chefskap kontra ledarskap. Vision kontra underhåll

Kommunens centraliserade skoltutveckling kontra den verksamhetsnära skolutvecklingen

Hur ska vi definiera pedagogiskt ledarskap så att olika nivåer samspelar och ger stöd åt skolutveckling?

slide17

Utmaning 5: Identitet

Byggprogrammet utflyttat

Estetiska programmets bild och teaterinriktning utflyttad

Hållbar utveckling hamnar på Teknikprogrammet på annan skola

Ekonomisk inriktning blir Ekonomiprogrammet på annan skola

Spetsutbildning Musik tillkommer

Humanistprogrammet tillkommer

Hur bibehåller vi Spykens syn på unga

människors lärande i det nya programutbudet/GY11?

slide18

Långsiktighet

Tydliga mål och stöd ”uppifrån”

Alla ska med; genomförandet vilar inte på eldsjälar i skolan

En kultur som innebär att man lär på jobbet, vågar prova nytt

Strategier för att arbetsuppgifter inte läggs till

utan kan ersätta något annat

Organisation: möjligheter att dela med sig. Hur gör man organisationen

transparent?

Systematiserad utveckling och fortbildning – en riktning

Workshops och enskilda samtal

Det formella lärandet i kombination med det informella

Tid för reflektion och återkoppling

Hur lyckas man?

En bearbetning av Åsa Klausens original (kollegahandledare på Spyken 2012