slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel. Gymnasieskolans årskurs 2. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2. Stockholmsenkätens syften. Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Stockholmsenkäten 2012

Temarapport:

Droger och spel

Gymnasieskolans årskurs 2

Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

slide2

Stockholmsenkätens syften

 • Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer
 • Ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteende förändras över tid
 • Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om normbrytande beteenden
 • Underlag för forskning och utveckling samt för att fördela resurser för förebyggande insatser
 • Mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet
slide3

Undersökningens genomförande

 • Enkät till elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2
 • Enkäten innehåller ca 350 frågor inklusive delfrågor och beräknas ta en lektionstimme att besvara
 • Besvaras anonymt under lektionstid och lämnas i förslutet kuvert till klassläraren
 • Genomfördes under våren 2012 efter sportlovet
 • 18 kommuner i Stockholms län (inklusive Stockholms stad) genomförde undersökningen
slide4

Resultatredovisning

Rapporten presenterar resultaten för ett urval av frågor om droger och spel. Resultaten presenteras redovisat per deltagande kommun i undersökningen år 2012 uppdelat på pojkar och flickor. Det är elevernas hemkommun som styr i vilken kommungrupp de redovisas.

Uppgifterna som redovisas i diagrammen baseras på samtliga svarande elever om inget annat anges.

Observera att Norrtälje, Nykvarn och Vaxholms kommuner har ett litet antal respondenter. Elever som bor i kommunerna och går i gymnasieskolans årskurs två kan tänkas gå i en skola i en kommun som inte deltar i undersökningen. Slutsatser kring elever i gymnasieskolans årskurs två i nämnda kommuner bör därför tolkas med försiktighet.

Danderyds kommun har till skillnad från andra kommuner genomfört enkäten på webben. På grund av den skilda insamlingsmetoden exkluderas de därför ur totalerna.

I diagrammen redovisas två totalstaplar. Den ena är samtliga elever i de deltagande kommunerna (Total inkl. Stockholm, exkl. Danderyd). Den andra är samtliga deltagande kommuner utom Stockholm (Total exkl. Stockholm och Danderyd).

För att garantera elevers anonymitet redovisas ej resultat för grupper där färre än 25 elever besvarat enkäten.

Frågor med filter får oftast lägre baser, om enstaka baser är <7 redovisas ej resultatet för den frågan.

slide5

Antal svarande i årskursen

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide6

Tobaksbruk

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide7

Elever som röker(dagligen eller ibland)

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide8

Elever som snusar(dagligen eller ibland)

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide9

Elever som röker och/eller snusar

(dagligen eller ibland)

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide10

Elever under 18 år som köper cigaretter eller snus själv i butik eller kiosk (bland dem som röker / snusar dagligen eller ibland)

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide11

Elever som får röka eller snusa för sina föräldrar

(bland dem som röker / snusar dagligen eller ibland)

%

*

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide12

Alkoholkonsumtion

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide13

Elever som inte dricker alkohol

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide14

Elever som någon gång varit berusad

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide15

Elever som känt sig berusade under den senaste 4-veckors perioden

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide16

Total årlig alkoholkonsumtion omräknat i 100 procentig alkohol (cl) - medelvärde

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide17

Elever som storkonsumerar alkohol 1 gång i månaden eller oftare

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide18

Elever som köper folköl själv i affär (som dricker alkohol och är under 18 år)

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide19

Elever som druckit alkohol hemma eller hemma hos någon annan (var befann du dig då du senast drack alkohol?)

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide20

Elever som druckit alkohol utomhus på gatan, i en park eller annan öppen plats (var befann du dig då du senast drack alkohol?)

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide21

Elever som får alkohol av sina egna föräldrar med lov (Hur får du vanligen tag på alkohol?)

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide22

Elever som får alkohol från syskon (Hur får du vanligen tag på alkohol?)

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide23

Elever som får alkohol från kamrater eller kamraters syskon (Hur får du vanligen tag på alkohol?)

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide24

Elever som köper privatimporterad eller smugglad alkohol (Hur får du vanligen tag på alkohol?)

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide25

Elever som druckit hemtillverkad sprit ”hembränt” de senaste 12 månaderna

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide26

Narkotika

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide27

Elever som någon gång använt narkotika

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide28

Elever som någon gång använt narkotika under den senaste 4-veckors perioden

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide29

Elever som någon gång haft möjlighet att prova narkotika (av de som inte använt narkotika)

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide30

Elever som någon gång har sniffat

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide31

Spel

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide32

Elever som satsat pengar på spel eller köpt lotter de senaste 12 månaderna

%

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide33

Elever som satsat 200 kronor eller mer på spel de senaste 30 dagarna (bland de som spelat de senaste 12 månaderna)

%

*

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012

slide34

Elever som upplevt problem av sitt spelande de senaste 12 månaderna (bland de som spelat senaste 12 månaderna)

%

*

*

*

*

*

*För låg bas för att redovisa resultat

Årskurs 2 gymn, år 2012