PREMENA PLYNNEJ LÁTKY NA KVAPALNÚ - PowerPoint PPT Presentation

milos
premena plynnej l tky na kvapaln n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PREMENA PLYNNEJ LÁTKY NA KVAPALNÚ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PREMENA PLYNNEJ LÁTKY NA KVAPALNÚ

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
PREMENA PLYNNEJ LÁTKY NA KVAPALNÚ
415 Views
Download Presentation

PREMENA PLYNNEJ LÁTKY NA KVAPALNÚ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PREMENA PLYNNEJ LÁTKY NA KVAPALNÚ

  2. Kondenzácia- skvapalňovanie vodných pár • zmena plynného skupenstva na kvapalné • nastáva pri teplote- rosný bod • pri teplote- rosný bod- vzduch nasýtený vodnými parami • opak vyparovania • teplo plynu odoberáme

  3. Príklady kondenzácie • hmla • rosa • dážď • vznik oblakov • zarosenie pohára........

  4. Destilácia Oddelenie zmesí kvapalín za pomoci kondenzácie. ( výroba liehovín, oddelenie kvapalín z ropy........)

  5. Kolobeh vody v prírode • opakujúci sa dej • tvoria sa oblaky • vznikajú zrážky: padajúce: dážď, sneh, mrznúci dážď, krúpy, ľadovec usadené: rosa, hmla, námraza, inovať

  6. Zrážky meriame zrážkomerom: - valcovitá nádoba - vo výške 0,5m nad povrchom zeme - vo vnútri zrážkomera odmerná nádo- ba Napr. 50mm zrážok- znamená 50l zrážok na 1m².

  7. Vznik kyslých dažďov V priemyselných zónach reaguje vodná para v ovzduší so škodlivými plynmi- vznikajú kyslé dažde škodlivé pre budo- vy aj prírodu.