d r kr can baytan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İy İ Fotoğraf ve Sanata Yönel İ k Fotoğraf Nas I l Olmal I PowerPoint Presentation
Download Presentation
İy İ Fotoğraf ve Sanata Yönel İ k Fotoğraf Nas I l Olmal I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

İy İ Fotoğraf ve Sanata Yönel İ k Fotoğraf Nas I l Olmal I - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

D r. Şükrücan Baytan. İy İ Fotoğraf ve Sanata Yönel İ k Fotoğraf Nas I l Olmal I. TEMEL İLKELER. 1- Ön / Arka Plan 2- Kompozisyon 3- Koyuluk Renk ve Leke Denge ( ler )I 4-Konu - Tema. 1- Ön / Arka Plan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İy İ Fotoğraf ve Sanata Yönel İ k Fotoğraf Nas I l Olmal I' - milo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
temel lkeler
TEMEL İLKELER
 • 1- Ön/Arka Plan
 • 2-Kompozisyon
 • 3-KoyulukRenkveLekeDenge(ler)I
 • 4-Konu - Tema
1 n arka plan
1-Ön/Arka Plan
 • Fotoğraflarıbirresimgibidüşünmekzorundayız, yanibirtuvalimiz, tuvalinüstündeisebir, arkaplanımız, arkaplanınüzerindeisebirkonuyuresmedenbirşekildizimizyanikonumuz, yaniönplanımızolmalıdır, buradaönplanlaarkaplan’ınuyumluolmasıgerektiğinihemenanladığınızıdüşünüyorum, yanimeselabirçiçekfotoğrafıçekiyorsanız, arkaplandabuçiçeğeuyumluolmalıdır, yanibirpapatyanınarkasındabirçöpgörmekistemezsiniz, veyabirportreninarkasındaabuksabukbirçizgi, dikkatbozucuanlamsızşekiller/lekelergörmekistemezsiniz
2 koyuluk renk ve leke denge ler i
2-Koyuluk, RenkveLekeDenge(ler)i
 • Fotoğraflarınızda (Resimleriniz) koyuluklar, renklervelekelerbirdengehalindeolmalıdır, meselabirköşedekıpkırmızıkocatekbirlekedengesizlikyaratır, karşıköşeveyakenardabunudengeleyecekbirveyabirdenfazlakırmızayakınbirrenkolmazsabunueğeristeyerek  (biranlamdarahatsızeden, dengesizolmakiçinkibuyapılabilir) yapmıyorsanızveyabirtarafıçokkoyu, diğertarafıparçalıaçıkbirresimbilerekyapmıyorsanızbugözürahatsızederyorar, bununiçinfotoğrafıdengeleyecek, tablonunbirköşesininsarkmasınıengelleyecekrenkvekoyulukdengesinigözetmekzorundasınız, sanırımbuçokaçıkvebuyüzdenanlatmasıkolay. Birdelekelervebütüklükleridedengelenmelidir, lekedenkastımanakonudaki 2-3 bazan 4 objelerhariç (kibunlardalekelerdenveyabazentekbirlekedenoluşur) dengeliolmalıdır,  şimdi ah keşkehepbirlikteinternetinbaşındaolsaydıkta size birkaçbüyükesergöstererekdiyebileceğimi 1-2 dakikaiçindeanlatabilseydimdiyeceğimgeliyor, neysebilereklekelerdedengesizlikyapmıyorsanızlekebütünlüğünededikkatetmekzorundasınızyanibirköşedekocakoyubirleke (meselabüyükbirkafa, vediğerköşedeiğnebaşıveyabirazdahabüyügibibirlekedengesizliktir, budengesizliğibozmakistiyorsanızdiğerköşelereaynıkoyulukları, benzerrenkleriveyatoplamı o lekekadaredendiğerlekelerideyerleştirmekzorundasınız. Buradaunutmadaneklemekzorundayımrenkskalasında en karşıtrenklerdebirdengeyaratır. (2.000-22.000 kelvin), yanisarı-turuncu, morkarşıtlığıdengesigibi.
3 kompozisyon
3-Kompozisyon.
 • Altınoran, Altınkesim, (golden ratio, golden section) 3’ler kuralı (rule of thirds) ve Fibonacci numaradizisinin bilinmesi gerekli
konu nedir
KonuNedir
 • Bizegörseleserdekiobjelerletanıtımınınyapılmayaçalışıldığıtemelfikirdir, basitçebirdağ, birnehirveveyanındainsangörüntüsüvarsakonudağvenehirkenarındainsanlardır. Amakonuizleyiciyegöreazçokdeğişiklikgösterebilir, yanibubirinsanlar/ dağveyanehirresmiolarakkabuledilebilir. Eğereserdesoyutlamavarsaveyatamamensoyutbireserse o zamankonuşekillerleipucuverilereksoyutlamaoranındaseyircininyorumunavekültürelaltyapısınabırakılır.
tema nedir
TemaNedir
 • Tema'nınsözlükanlamı "İçerik"tir, aslındabence "KonuileVerilen "Anlam" olmasıgerekir. Temadakonuileverilentekrarlayıcıfikir, o eserisanatçıyayaptırmanedeniolan "Dürtü" ve ""Neden"  de Temanıntercümesiolanİçeriğitamamlayankelimelerolsagerekir. Neysekelimelerileoynamabukadaryeterşimdi 1-2 örneklehemenkonuvetemafarkınıanlayacaksınız.
foto raf okuma nedir
Fotoğraf Okuma Nedir
 • Fotoğrafın temasını verbal hale getirme işlemine verilen ad.
slide18
GÜZEL SANATLAR DALLARINDAN BİRİNİ YARATANA SANATKAR DENİR, SADECE ONU İCRA EDENE DEĞİL.(FINE ARTS) YARATICI SANATLAR??
slide19

6 adettemelgüzelsanattanımlanmıştırbunlarMüzik – Resim -Tiyatro (Drama veyaSahnesanatları) – Edebiyat - HeykelveMimarlıktır

slide20

Pekinedirbusanatallahaşkınabirtanımıyokmudur?

 • Aslındayukarıdakiaçıklamalardananlaşılabileceğigibievrenselestetikduyularahitapetmesivesanattarihindebiryeriolmasıdışındapekçoktanımmevcuttursanatiçin, bununduygularıönealarakyapılantanımlarıpekçoktur, tekniktanımlarıdasayısızdıreminolun, benburadaherkesgibikenditanımımıyapacağımveaşağıyadasanatıngenelşartlarınıveişibirazdahakolayanlayabilmeniziçinnelersanatdeğildironuanlatmayaçalışacağım “subjektif” olarak.
 • Hazırolun:
slide21

Sanat, sanatçınınalgıladığıbirevrenparçasınıçağdaşolarakyenidenyorumlamasıvebuyorumuizleyicilerine, uyguladığısanatıntekniğineuygunvekalıcıolacakbiçimdeaktarmasısürecidir.

sanat n olmazsa olmaz iki gesi
Sanatın olmazsa olmaz iki ögesi

1-Mimezis

2-Katarzis

 • Sanatın diğer öğeleri 
sanat n di er eleri
Sanatın diğer öğeleri
 • Kalıcılık
 • Orijinallik
 • Çarpıcılık
 • Çağdaşlık
 • Evrensellik
 • Kişisel devamlılık
 • Yayınlama
ne sanat de ld r
NE SANAT DEĞİLDİR
 • SadeceGüzelSanatDeğildir.
 • SadeceHoşaGidenKalıcıKayıtlarSanatDeğildir: 
 • SadeceÇarpıcı Olan ŞeyleriSunmakSanatDeğildir
 • SanatçınınKendiYorumunuTaşımayan
 • SadeceOrijinalKayıtlarSanatEseriDeğildir
 • SadecebelgeselveyaBasınFotoğraflarısanatdeğildir
foto raf sanati
FOTOĞRAF SANATI
 • Fotoğrafsanatı: Evrendevarolanobjeleri A-anlıkhalleriniişleneceköğelerolarakelealdığıiçin B-Bunlarıışıkverenkleriyledeğerlendirdiğiiçin, vebunları C-Tekniköğesinidurağanolarakkayıtettiğiiçin, resimsanatınınsoyutolmayankısmınadahil, tekniğifarklıolmaküzereresimsanatınınbiryandalıdır. Soyutolmayanresimsanatındanhemenhemenhiçbirfarkıyoktur. Fotoğrafsanatçısınıntuvaliduyarlıyüzey (film veya digital duyarlıyüzey), fırçasıiselenslevediğerfotoğrafteknikelemanlarıylakontroledilenışıktır. Soyutolmayanresimsanatçısıgibifotoğrafsanatçısınındatemelobjesievreninbirparçasınıngörüntüsüdür.
slide27

Soyutlama

SOYUT !!

Değiştirme

pascal lallement
Pascal Lallement

TEŞEKKÜRLER..