a beszerz s menedzsmentje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A beszerzés menedzsmentje PowerPoint Presentation
Download Presentation
A beszerzés menedzsmentje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

A beszerzés menedzsmentje - PowerPoint PPT Presentation


  • 189 Views
  • Uploaded on

Szűkebb értelmezésben: a termelés igényeinek megfelelően készenlétbe helyezze a felhasználandó anyagokat, félkész- és késztermékeket és az ezekhez kapcsolódó információkat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A beszerzés menedzsmentje' - milo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a beszerz s menedzsmentje

Szűkebb értelmezésben: a termelés igényeinek megfelelően készenlétbe helyezze a felhasználandó anyagokat, félkész- és késztermékeket és az ezekhez kapcsolódó információkat.

Tágabb értelmezésben a vállalat összes tevékenysége elvégzéséhez szükséges valamennyi input megszerzését jelenti a váll. stratégiájának megvalósítása céljából.

.

A beszerzés menedzsmentje
a beszerz s fontoss ga

- iparvállalat bevételének 55-60%-át költi inputokra, élelmiszer és vegyi téren akár 85%-ot

- más ágazatokban ( szoftverfejl.) kisebb alapigény, jóval nagyobb forrás technológiákra

- stratégiai partnerkapcsolatok: hozzáférjek!

- beszerzés 5M-je: mi a megfelelő?

-stratégiai és operatív beszerzés

- összlog. Ktg-ek, stratégia elsődlegessége, konfliktusok a beszerzés és egyéb egységek között (pü., gyártás, sales)‏

A beszerzés fontossága
a beszerz si koordin ci

A koordináció csökken, az információ áramlásának fontossága nő az alábbi esetekben

- centralizált beszerzés: egyetlen szervezet végzi az összes beszerzést

- decentralizált beszerzés: üzemek, profitcenterek

- beszerzésgazda rendszer: minden osztály a magáét

A beszerzési koordináció
a beszerz s c ljai

1. az optimális minőség elérése: más szervezeti egységek által meghatározott specifikációjú termékeket vásárolt, manapság beszerzési egység is aktív szerepet vállal ezeknek a specifikációk meghat-ban,ők rendelkeznek részletes információval arról, hogy mely szállítók képesek a magas minőségi és egyéb feltételeknek megfelelni

2. a teljes költség minimalizálása. A múltban ez a „lehető legalacsonyabb beszerzési árat” jelentette, a teljes ellátási láncra is kiterjeszthető

3. beszállítók megkeresése, kiválasztása és értékelése, tranzakció-orientált beszerzésről a kapcsolatorientált beszerzésre

A beszerzés céljai
a beszerz s c ljai1

4. hozzájárulás azalacsony készletszinthez és a folyamatos termékáramláshoz. A feleslegesen magas készletek költségeket okoznak (raktározás), és lekötik a működő tőkét is (készletérték) - ellátási láncon belül is

5. kooperálás és integráció más szervezeti egységekkel – optimalizálás – akár az egész ellátási láncon belül – informatikai nélkül lehetetlen

A beszerzés céljai
j trendek a beszerz s ter let n

- gyakran a beszerzés végzi az outsourcingot

- make or buy

- insourcing, co-sourcing

- proaktív beszerzés: gyártó és vevő együttműködése a termékfejlesztésben

- a beszerzés inkorrekt működtetése alááshatja a vállalat hírnevét

Új trendek a beszerzés területén
a beszerz si piackutat s

-a beszerzési piacok áttekinthetőségének biztosítása és javítása,

-a beszerzési zavarok elkerülésének és a termelés zavartalan működésének biztosítása,

- más egységek ellátása információval,

- az optimális beszerzési döntések lehetővé tétele,

- a technikai fejlődés folyamatos követése,

- a beszerzési források megtalálása,

- egyes termékek helyettesíthetőségének értékelése,

- a beszerzési források értékelése.

A beszerzési piackutatás
a beszerz si politika

Egy vagy egyszerre több beszállítótól rendeljük-e ugyanazt az anyagot?

A „fogoly”-szállítóelmélet érvényesítése: függővé válhat a beszállítótól, ezért a teljesítmény max. 50% vásárolja, a többit előállítja

A gyártótól vagy a közvetítőtől vásároljon-e a cég?

Mennyire támaszkodjon a cég helyi szállítókra?

A beszerzési politika
a besz ll t k min s t se

1. Az egyszerű kategorikus módszer .

A módszer előnyei:

alacsony költségek, egyszerű működtetés, nincs szükség jelentős adatbázisra.

Hátrányai:

alkalmazása során nagy a szerepe a szubjektivitásnak,

nincsenek számszerű adatok a döntés alátámasztására,

egyszerű, ezért gyakran a felhasználók elfelejtik időben felülvizsgálni a kategóriákat.

A beszállítók minősítése
a besz ll t k min s t se1

2. A költségigény módszer a vásárolt termékhez kapcsolódó költségeket a teljes beszerzési költség arányában fejezi ki és vizsgálja.

3. A komplex értékelési eljárások kategóriába több módszer is tartozik, és ezek mindegyikének az a lényege, hogy számszerűen fejezi ki az értékelési tényezőket. Súlyoza a kategóriákat. Értékelő skála szerint osztályoz.

A beszállítók minősítése
1 jit 2 kanban 3 mrp 4 cross docking 5 continuous replenishment 6 quick response
1. JIT

2. kanban

3. MRP

4. Cross-docking

5. Continuous Replenishment

6. Quick Response

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek

1. JIT

Célja: megfelelő időben biztosítsa a készletek rendelkezésre állását és ne előbb vagy később. Tárolás nélkül, azonnal felhasználásra vagy fogyasztásra kerüljenek a termékek.

Eredménye legfőképpen a készletek minimálisra csökkentése és ezáltal jelentős költségmegtakarítás.

Jelentős szállítási költségnövekedést okoz a gyakoribb szállítás, ez finanszírozható a készleteken spórolt pénzösszegből.

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek1

Négyzetgyök szabály:

Összes készlet 1 raktárban=egy raktár készlete*a készletek számának gyökével

Pld.

van 4 raktáram, egyenként 100 Eur értékű készlettel. Ha egyetlen raktárt tartok fenn, abban a készletszintem 100*2= 200 Eur a 400helyett, tehát fele.

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek2

JIT az alábbi idő- és erőforrásbeli pazarlások elkerülésére irányul:

- többlettermelés – „tilos” raktárra gyártani, csak azt szabad előállítani, amire fogyasztói igény jelentkezik;

- várakozás – a termék(részegységek) megmunkálás előtti és alatti várakozási idejét csökkenteni kell;

- szállítás – mivel nem értéknövelő tevékenység, minimalizálni kell („a legjobb szállítás, ami létre sem jön”);

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek3

- folyamatok – törekedni kell a kisebb idő/energia igényű tevékenységekre, az áramvonalasításra, a szűk keresztmetszetek kiküszöbölésére, a folyamatok gyorsítására;

- készletek – a magas készletszint felesleges pénzlekötés, elfedi a hibákat és csökkenti a hatékonyságot. A JIT‑rendszer a készletek csökkentésére irányul a termelés és az ellátás minden szintjén. A cél az, hogy a beszállító vállalatok hatékonyan tudjanak reagálni a vevők készletcsökkentési igényeire.

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek4

A JIT-elv alkalmazása a termelésben

- kis mennyiségek gyártása, (csak) a mindenkori közvetlen piaci igények kielégítésére;

- minimális készletek tartása nyersanyagokból, alkatrészekből és alkotóelemekből; hasonlóképp minimális késztermékkészletek;

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek5

- rugalmas termelés, az egyik terméktípusról a másikra való gyors átállás lehetőségének a biztosítása;

- olyan rugalmas gyártási terv készítése, amely a csoportosítható folyamatokat összekapcsolja, és ezáltal biztosítja a minimális anyagmozgatást és a folyamatos termelést

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek6

JIT a beszerzésben és a készletezésben:

- állandó minőség a termelésben is alkalmazott elvek miatt,

- takarékosság az erőforrásokkal,

- alacsonyabb költségek a csökkentett készletszint hatására,

- különleges odafigyelés a beszállító részéről,

- a hosszú távú beszállítói kapcsolatra való berendezkedés, és a beszállító ebből adódó elkötelezettsége.

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek7

A közlekedéssel szembeni megváltozott igények:

- növelni kell a szállítások gyakoriságát,

- csökkenteni kell a szállítmánynagyságot,

- a közlekedési szolgáltatásoknak konzisztensebbeknek, megbízhatóbbaknak kell lenniük,

- csökkenteni kell a sérült áruk megérkezésének (szállításának) valószínűségét,

- növelni kell a szállítási szolgáltatások elérhetőségét (néhány esetben a hét minden napján, napi 24 órán át!).

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek8

A JIT rendszer megvalósításának elengedhetetlen feltételei:

- vevők iényeinek naprakész ismerete

- ehhez szükséges informatikai rendszer kiépítése

- a rendelési ciklusidő elfogadhatóra csökkentése

- az információs rendszer fogja át az egész ellátási láncot ( árukövetés, adatbevitel, EDI)‏

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek9

A kanban-rendszer működési szabályai:

- a felhasználó soha ne igényeljen a szükségesnél több anyagot, és ne tegye ezt korábban sem, mint ahogy szüksége van rá;

- a forrás soha ne állítson elő több anyagot, mint amennyire igény futott be;

- megoldható legyen a „napi mennyiségű” gyártás, előállítás;

- csak megfelelő minőségű (felhasználásra alkalmas) anyagot továbbíthat az előállító;

- a gyártásirányítónak egyenletesen kell leterhelnie az egyes gyártóterületeket.

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek10

A kanban-rendszer előnyei a következők lehetnek:

- egyszerű és könnyen érthető rendszer,

- gyors és pontos információkat biztosít,

- az információtovábbítás költsége alacsony,

- gyorsan képes reagálni a változásokra,

- korlátozza a rendszer túlkapacitásait,

- megelőzi a túltermelést,

- minimalizálja a hulladékot,

- egyszerűbbé teszi a gyártási folyamat ellenőrzését,

- felelősséggel ruházza fel a dolgozókat.

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek11

Az MRP rendszerek

- IBM 1960, anyagszükséglet tervezésre

- MRPII. Többfajta erőforrás komplex tervezésére alkalmas

- általános adatbázis: kiindulási anyagok listája, gyártási ütemterv, készletek és megrendelések)‏

- pénzügyi információs rendszer

- kapacitástervezés

- K+F és marketing adatelemzési rendszer is van benne

- szimulációs rendszert is tertalmaz

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek12

Rendelés adatai:

- szállítási idők

- mennyi van raktáron

-rendelési tételnagyságok

- mennyi végterméket kell előállítani és mkilyen ütemezésben

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek13

Cross-Docking

- egyetlen átrakóhelyen valósul meg az áru beérkezése és elosztása

- Wall-Mart versenyelőnye behozhatatlan volt

- alapfeltétel a vonalkód+ szállítószalagok

- pénztárgéptől on-line, POS terítés hetente a szállítók felé

- tranzitterminál a szervezésre

- vontatók és pótkocsik, 48órán belüli elosztás, áru 2/3-a cross docking, 1/3 CR

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek14

Continuous Replenishment

- ellátó vállalatot is bevonják a rendelések tervezésébe

- készletadatok figyelésével maga a szállító tölti fel a készleteket

-CR fejlettebb formája a VMI ( Vendor Managed Inventory: beszállító által menedzselt készletek

- teljes készletmenedzsmentet az ellátó végzi, felelősség is az övé

- célja a készletek csökkentése a csatornában

Korszerű ellátási rendszerek
korszer ell t si rendszerek15

Quick Response

- speciális CR rendszerek, mely nem csak a raktározási és készletezési tevékenységekre terjed ki, hanem a vevőkiszolgálás javítása is.

- a vevők elvárásaira való azonnali reagálás képessége

- POS információk az alapja

- bizonyos készletszintnél automatikusan indul a rendelési folyamat, amelyet EDI továbbít ( Benetton heti 2x )‏

Korszerű ellátási rendszerek