slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zlínský kraj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zlínský kraj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Zlínský kraj - PowerPoint PPT Presentation


  • 50 Views
  • Uploaded on

Dějiny HUDBY. Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž. Zlínský kraj. Anotace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zlínský kraj' - milly


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dějiny HUDBY

Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž

Zlínský kraj

anotace
Anotace

Text s názvem Hudební formy baroka II. slouží jako pomocný text při výuce předmětu dějiny hudby na konzervatoři. Předpokládá se doplnění informací výkladem pedagoga, ale lze jej použít jako vstupní osnovu pro další samostudium studentů.

opera
Opera

Opera vznikla kolem roku 1600 jako reakce na působení členů florentské cameraty. Jejich cílem bylo navázat na antické drama. Zvláštní důraz kladli na srozumitelnost slova. Tato nová forma navazovala na středověké a renesanční duchovní hry na biblické náměty, pastýřské hry, madrigalové komedie, ale také například na francouzský ballet de cour atd. Základem opery se stala doprovázená monodie.

slide5

První operou byla DafnéJacopaPeriho(1598), ale opravdu zakladatelský význam má OrfeoClaudia Monteverdiho. Toto dílo mělo premiéru v Mantově roku 1607. Vedle árií a duetů byly zde použity sbory – ženský, mužský i smíšený, zajímavé je využití basso profondo s rozsahem až k tónu D. Úplnou novinkou bylo nástrojové obsazení orchestru. Ve vydání z roku 1609 je přesně popsáno, které nástroje a kdy mají hrát.

slide6

Hudba k již zmíněné opeře Dafné J. Periho z roku 1598 se nedochovala. Nejstarší dochovanou operou je Euridice (1600) téhož autora. V roce 1625 vznikla první opera napsaná ženou, je to dílo La liberatione di Ruggiero od FrancesciCaccini. Nedochovala se hudba k první německé opeře Dafne Heinricha Schütze (1627). První francouzskou operou se stala Cadmus et HermioneJeana Baptisty Lullyhoz roku 1673.

slide7

Lze konstatovat, že i když se opera usadila ve všech vyspělých centrech Evropy, tedy ve Francii, Německu a také v Anglii, výsadní postavení si ponechala Itálie. Zde sehrála významnou roli Mantova, Florencie a hlavně Řím, Benátky a Neapol. Ve Francii byl nejvýznamnější osobností Jean Baptista Lully, působící na královském dvoře, anglickou hudbu reprezentuje HenryPurcell.

oratorium
Oratorium

Oratorium, rozsáhlé celovečerní dílo pro sbor, sólisty, orchestr a vypravěče, bylo původně duchovní skladbou na biblické náměty. Provádělo se koncertně nebo scénicky v chrámech. Navazovalo na středověké duchovní hry, v době baroka přebíralo vlivy operní tvorby. Světské oratorium zpracovává, na rozdíl od duchovního, historické nebo mytologické. Zvláštním druhem oratoria jsou pašije.

kant ta
Kantáta

V 17. století byla kantáta sólovou skladbou s doprovodem. Duchovní kantáta – cantata da chiesa - měla za základ chorál, ale mohla být také komponována na nový text. Světská kantáta – cantata da camera– byla lyrická, s náměty mytologickými nebo pastorálními. V kantátě se střídaly árie s recitativy, některé části byly zpracovány polyfonně, v pozdější době se přidaly sborové části a rostla, jako v opeře, virtuozita.

slide10

Vrchol světské i duchovní kantáty představuje dílo Johanna Sebastiana Bacha.

Doporučený poslech:

J. S. Bach: Kávová kantáta – světská kantáta

Ichhabegenug – duchovní kantáta

slide11
Mše

Mše v baroku zachovává základní strukturu bohoslužby, tedy mešní ordinárium a mešní proprium. Navazuje na polyfonní mši renesance, počínaje barokem se nevyhýbá ani doprovázené monodii a přidává nástrojový doprovod, sólové části a sbory. Textově bohaté části se dělí do několika oddílů – uzavřených čísel. Ve Velké mši h moll J. S. Bacha obsahuje například Gloria osm uzavřených čísel.

slide12

Doporučený poslech:

J. S. Bach: Velká mše h moll - výběr

ot zky k ov en znalost
Otázky k ověření znalostí:
  • Která opera se hrála v roce 1607 v Mantově a kdo je jejím autorem?
  • Co je oratorium a jak se provádělo?
  • Jaký je rozdíl mezi pojmy canta da chiesaa cantata da camera?
doporu en literatura
Doporučená literatura:

1. Kačic, Ladislav: Dějiny hudby III, Baroko,

Euromedia Group – Ikar, Praha 2009

2. Smolka, Jaroslav: TOGGA, Praha 2001

3. Šafařík, Jiří: Dějiny hudby I., Votobia 2002