A speci lis gyermekotthonokr l
Download
1 / 37

A speciális gyermekotthonokról - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

A speciális gyermekotthonokról. Részletek egy készülő módszertani levélből. A speciális szükségletű gyermekek és az őket ellátó intézmények. Speciális igényű gyermek (Gyvt. 58. §):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A speciális gyermekotthonokról' - milly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A speci lis gyermekotthonokr l

A speciális gyermekotthonokról

Részletek egy készülő módszertani levélből


A speci lis sz ks glet gyermekek s az ket ell t int zm nyek
A speciális szükségletű gyermekek és az őket ellátó intézmények

Speciális igényű gyermek (Gyvt. 58. §):

 • Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett, tartósan beteg, ill. fogyatékos, beilleszkedési, magatartási vagy beilleszkedési zavarokkal küzdő, szenvedélybeteg, ill. koruk miatt különleges ellátást igénylő gyermekek.


Alapelvek
Alapelvek intézmények

 • Irányadóak a:

 • Jogalkotásra

 • Jogalkalmazásra


Struktur lis alapelvek
Strukturális alapelvek intézmények

 • Diszkrimináció tilalma

 • Emberi méltóságra épülő alapjogok

 • Szociális biztonsághoz való jog


Gyermek ill csal dk zpont s g
Gyermek-, ill. családközpontúság intézmények

 • Komplex rehabilitáció

 • A családi kötelék a gondozás minden szakaszában szoros maradjon

 • Biztosítani kell az örökbefogadás és a nevelőszülőhöz való kerülés lehetőségét

 • Amennyiben nem valósul meg a családias elhelyezés, a gyermek gondozása az arra megfelelő gyermekotthontípusban történik

 • A kezeléssel egyidőben meg kell kezdeni az utógondozást a mihamarabbi visszaillesztés érdekében


A probl ma komplex megk zel t se
A probléma komplex megközelítése intézmények

 • Prevenció mint alapelv

 • Elsődleges

 • Másodlagos

 • Harmadlagos

 • Normalizációs alapelv

 • Integráció alapelve

 • Szektorsemlegesség elve


Funkcion lis alapelvek
Funkcionális alapelvek intézmények

 • Közös munka

 • Egyértelműség

 • Kiszámíthatóság

 • Következetesség

 • Értékelés

 • Határok kijelölése • Gyvt. által nem szabályozott: intézmények

 • Kiskorú fogyatékosok otthonai

 • Javítóintézetek

 • Fiatalkorúak büntetésvégrehajtási intézetei

 • Gyvt. által szabályozott:

 • Koruk miatt (0-3 év) speciális ellátást igénylő gyermekotthonok

 • Ált. isk. és diákotthon gyermekotthona

 • Egyéb speciális ellátást igénylő gondozottak gyermekotthonai: ambulanter kezelést ellátó intézmény, gyógyító jellegű, rehabilitációs, intenzív foglalkoztató gyermekotthon, gyermekotthon speciális csoporttal, gondozottak integrált elhelyezése


Alapfogalmak

Alapfogalmak intézmények


Deinstitucionaliz ci
Deinstitucionalizáció intézmények

 • Az örökbefogadást, a (speciális hivatásos) nevelőszülői elhelyezést, valamint a nagyintézményekbe történő új felvételek számának csökkentésével és az eredeti lakóhely közösségben integrált ellátási alternatívák kiszélesítésével járó folyamat.

 • Előnye

 • HátrányaA gyermekv delmi szolg latok egyik alapvet feladata
A gyermekvédelmi szolgálatok egyik alapvető feladata intézmények

 • A családok és valamennyi érintett szakember bevonása az adott probléma megoldásába

 • Két lehetősége:

 • Mediáció

 • FacilitálásMi a fel lvizsg lat facilit l s l nyege
Mi a felülvizsgálat – facilitálás lényege? intézmények

 • Felülvizsgálat: olyan alkalom / fórum, ahol egy – egy gyermek sorsában történő döntések és napi beavatkozások sorát hagyjuk jóvá vagy kérdőjelezzük meg, valamint alapvető változtatások szükségességét fogalmazzuk meg

 • Szakmai garancia

 • Évente történik

 • Elsőrendű célja: a döntések a gyerek védelmében történjenek • A szó eredete: francia (faciler) intézmények

 • Jelentése: megkönnyíteni, segíteni v.mit

 • A facilitáló neve: facilitátor

 • Facilitátor feladata: a felülvizsgálat résztvevői közötti párbeszéd, kommunikáció könnyítése

 • Ki lehet? – Csoportvezetői tapasztalattal rendelkező, jó kommunikációs képességű, könnyítse a közös munkát és ne uralja, ne irányítsa a csoportos helyzeteket, vegyen részt a szakmai műhelymunkában, továbbképzéseken

 • Facilitátor típusai:

 • Hierarchikus

 • Kooperatív

 • autonómMilyen funkci i vannak egy l snek
Milyen funkciói vannak egy ülésnek? intézmények

 • Informálás

 • Tájékoztatás

 • Eszmecsere

 • Problémamegoldás

 • Döntéshozatal

 • Konfliktuskezelés


A facilit tor 2 f feladata
A facilitátor 2 fő feladata intézmények

 • Az ülés előkészítése és utánkövetése

 • Az ülés levezetése


Kommunik ci s eszk z k
Kommunikációs eszközök intézmények

 • Kérdés

 • Tükrözés

 • Csend


Facilit l si eszk z k
Facilitálási eszközök intézmények

 • Nyitókör

 • Zárókör (az egyenlő esélyek elvén)

 • Ötletbörze (brainstorming)


Medi ci

Mediáció intézményekTan cs t pusok
Tanács típusok akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk.

 • Az önérvényesítésre, a saját érdekek védelmére biztató viselkedés

 • Az elkerülésre, a konfliktus megelőzésére vagy kivédésére biztató viselkedés

 • A megegyezésre, a megoldás megtalálására törekvő viselkedés


Csal dt pusok
Családtípusok akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk.

 • Nyomornegyedek családja

 • Szakképzetlen családok

 • Folytonos krízisben élő családok

 • Sokproblémás család

 • Sokproblémás, sok intézményt foglalkoztató családok (Vogelgang)

 • Feloldódott családok

 • Krízisről – krízisre élő szegény családok


Szakk pzetlen szeg ny csal dok
Szakképzetlen, szegény családok akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk.

 • Biztonság hiánya

 • Lakóhely szegregáció

 • Életmód

 • Rokoni kapcsolatok fontossága

 • Alacsony szintű iskolázottság

 • Kevés esély a mobilitásra

 • A családban a nő jelenti az állandóságot


Az ideiglenes hat ly elhelyez s gyakorlati probl m i

Az ideiglenes hatályú elhelyezés gyakorlati problémái akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk.


A gyermekv delmi rendszer t rt neti le r sa
A gyermekvédelmi rendszer történeti leírása akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk.

 • 1969-1986: a gyermek kiemelés csak Korm. Rendelet

 • 1969: 2 lehetőség:

 • Állami gondozás

 • Azonnali intézmény a kiskorú elhelyezése érdekében (előzménye az állami gondozásnak)

 • Nincs lehetőség a gyermeket az intézményes gyermekvédelmen kívüli helyre beutalni


Beutal sok

Község: akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk.

Ha már a védő – óvó intézmények nem vezettek eredményre» iratokat megküldték a járási gyámhatóságba» állami gondozás

Elmaradt a személyes kapcsolat

Csak a valóban súlyos helyzetű gyermekeket emelték ki

Város:

Döntés, a gyereket állami gondozásba kell adni» beutaló, beszállítják a gyereket

A szülő már csak akkor tudta meg, amikor a határozatot megkapta

Beutalások


1986 csal djogi tv m dos t sa
1986: Családjogi tv. módosítása akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk.

 • Alternatív megoldás: a gyermeket különálló másik szülőnél vagy személynél helyezzék el

 • 60 napos határidő

 • Nem tisztázta a súlyos veszélyhelyzet fogalmát

 • Megszűnt a családbafogadás jogintézménye

 • 1990-1998: gyerek 3. személynél: 28, ideiglenes hatályú intézménybe utalás: 101


1997 vi xxxi tv
1997. évi XXXI. tv. akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk.

 • Egyre fontosabb a családon belüli nevelés elsődlegessége

 • A családból való azonnali kiemelés feltételei konkrétabbak:

 • A gyerek felügyelet nélkül maradt

 • Testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését a családi környezet súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges

 • Nem muszáj a gyermeket a legközelebbi intézménybe elhelyezni

 • Rendezi az ideiglenes hatályú elhelyezés ideje alatt a szülői felügyeleti jogokat

 • Cél: rövidebb a bizonytalan idő


Gy mhivatal
Gyámhivatal akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk.

 • Dönt a védelembe vétel melletti hazaadásról

 • Pert indít a szülői felügyeleti jog megszüntetésére

 • Megváltoztatja az elhelyezést ha van 3. személy

 • Átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket


Tmeneti nevel sbe v teli elj r s
Átmeneti nevelésbe vételi eljárás akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk.

 • Jegyző beutaló határozata

 • Iktatott határozat

 • Gyámhivatal megkereséseket küld: oktatási int.-nek, védőnőnek, jegyzőnek, gyermekjóléti szolgálatnak, szakaszolgálatnak, társhatóságnak, stb.

 • 15 napos határidő, közben KT, meghallgatják az ügyfeleket

 • Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal

 • Megyei TGYSZ vizsgálatok: eü.-i, pedagógiai, pszichológiai

 • Elhelyezés értekezlet

 • Tárgyalás

 • Eljárás

 • Gyámhivatali döntés: 99% - átmeneti nevelésbe vétel


2 lehet s g a hat rid betart s ra
2 lehetőség a határidő betartására akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk.

 • Gyakorlati határidő csökkentése

 • A gyámhivatal nemcsak a saját, hanem más gyámhivatal illetékességi területén is végezhessen feladatokat

 • Van személyes kapcsolat

 • Nevelőszülőhöz kihelyezés:

 • Minden előtt összeismerkedik a gyerek és a nevelőszülő

 • Tárgyalás: megfelel- e az elhelyezés

 • Gyám meghallgatása, KT

 • Felülvizsgálat – személyesen

 • Ha a szülők, rokonok a gyermek érdekében együttműködésre hajlandók. Hazaadással, családbafogadással, perrel 30 napon belül rendezni lehet.


R vid hat rid 2 k vetkezm nye
Rövid határidő 2 következménye akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk.

 • Törvénysértő, nem megalapozott és nem a gyermek érdekét minden szempontból jól körüljárt döntések fognak születni

 • Vagy egy állandó bűnbakot állítanak a gyámhivatal személyében, akik nem képesek a Gyvt. betartására


Esetek
Esetek akikkel konfliktusunk támadt, arra, hogy megoldásokra koncentráljuk erőinket, arra, hogy a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk.

 • 3

 • 11


ad