Synlighet via museiportaler - PowerPoint PPT Presentation

synlighet via museiportaler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Synlighet via museiportaler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Synlighet via museiportaler

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Synlighet via museiportaler
108 Views
mills
Download Presentation

Synlighet via museiportaler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Synlighet via museiportaler Peter Sjöstrand, Västra Nylands landskapsmuseum Museer på väg – en guide till framgång. Vasa 13.9.2012

 2. Hembygdsmuseer och små lokalmuseer • - i hela landet över 1000 • - näst efter biblioteken den mest täckande kulturservicen • - inemot 1 milj. besökare varje år

 3. Data- och kommunkationsteknologi-utvecklingen och museerna - nya möjligheter - nya utmaningar - större ojämlikhet ?

 4. Museiportaler - från slutet av 1990-talet - sköts i dag landskapsmuseivis - täcker en stor del av Museifinland - har krävt extern finansiering

 5. Portalerna innehåller basfakta om regionens museer - presentation i text och bild - öppethållning - kontaktuppgifter - aktuellt - servicenivå - hur man hittar – Google maps - ytterligare information om museerna enligt kategori, eller tema

 6. Dessutom kan portalerna innehålla - förslag till utflykter och rutter - nätutställningar - historiska berättelser kring museerna/regionen - information om sevärdheter, historiska platser i regionen och fornlämningar

 7. Syns du inte på nätet finns du inte Men God nätsynlighet är ingen garanti för framgång

 8. Västra Nylands Museiportal Besökare 1.9.10-1.9.11 Sammanlagt 3073 enskilda besökare varav 828 på den svenska portalen Länder FiSv Finland 95 % Finland 72 % Brasilien Sverige Ryssland Spanien Städer Fi Sv. H:fors 38 % H:fors 25 % Lojo Raseborg Esbo Vasa

 9. Västra Nylands museiportal Besökare 1.9.11-1.9.12 Sammanlagt 4960 enskilda besök varav 1389 på den svenska portalen Länder Fi Sv Finland 96 % Finland 78% Brasilien Sverige Sverige/RysslandÅland Städer H:fors 53 % H:fors 34 % Esbo Raseborg Raseborg Stockholm Tid:3:26, Sidor 3,94 Tid 2:42, Sidor 3,68

 10. Nylands musei-guide Besökare de 9 första dagarna (29.8.-6.9.2012) Dag Besökare 29.8. 375 30.8. 494 31.8. 179 1.9. 64 2.9. 79 3.9. 147 4.9. 91 5.9. 80 6.9. 68 1 577 Enskilda besök 1 286 Tid i genomsnitt 5:03 min

 11. Städer Helsingfors 875 55,49 % St Petersburg 88 Esbo 80 Vanda 47 Borgå 27 Tammerfors 27 Tusby 26 Träskända 24 Länder Finland 1383 Ryssland 103 Estland 22 Okänt 14 Sverige 8 USA 7

 12. (Vad gör man med en snäcka om man inte får visa den - Tove Jansson) Om du har en snäcka - visa den också på nätet !