koulunuorisoty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koulunuorisotyö PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koulunuorisotyö

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Koulunuorisotyö - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Koulunuorisotyö. Tomi Kiilakoski Kuopio 15.11.2013. Kaksi toimintakenttää koulunuorisotyössä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koulunuorisotyö' - millie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
koulunuorisoty

Koulunuorisotyö

Tomi Kiilakoski

Kuopio 15.11.2013.

kaksi toimintakentt koulunuorisoty ss
Kaksi toimintakenttää koulunuorisotyössä

"No ainaki yläasteella on paljo vapaampaa ku ala-asteella. Mutta... ei ny hirveen vapaata, ku on kaikki että kello soi, nyt mennään tunnille, ja heti ku päästään tunnilta, mennään välitunnille ja sitte on niinku kymmenen minuutin tauko. Ja taas tunnille tai tälleen..."– Siivonen & Kotilainen. Myrsky-haastatteluaineisto.

Tomi Kiilakoski

koulun palvelutarjonta
Koulun palvelutarjonta

Koulu kasvu-yhtei-

sönä.

Oppiminen

Tuki-

Palvelut:

lääkärit,

psykologit)

Arkea

tukeva

toiminta

Erikoistuneet

Palvelut

Tomi Kiilakoski

hankekunnat 1 hyvink
Hankekunnat 1. Hyvinkää
 • Painopiste vuonna 2012-2013 oli koko kunnan tasolla. Tehdyn analyysin perusteella nuorisotyön kehittämishaasteena vaikuttaa syvemmin kouluyhteisöön.
 • Tutkimuskohteeksi vuonna 2013-2014 Härkävehmaan koulu. Yhteys sivistystoimen sitoviin tavoitteisiin.
 • Kysely opettajille, kysely oppilaille.

Tomi Kiilakoski

hankekunnat 2 kokkola
Hankekunnat 2. Kokkola
 • Osallisuus. Kokkolassa nuorisopalveluilla on verrattain vahva koordinoiva rooli. Osallisuuden seuranta ja kehittäminen.
  • Koko kunnan taso.
 • Koulunuorisotyöntekijän työnkuvan seuranta ja kehittäminen.
  • Yksittäisen koulun taso.

Tomi Kiilakoski

hankekunnat 3 kuopio
Hankekunnat 3. Kuopio
 • Alakoulujen kanssa tehtävä nuorisotyö.
 • Tutkimuskouluna Martti Ahtisaaren koulu.
  • Tarkastelua, miten koulun yhteydessä pidettävät avoimet toiminnot tukevat kouluviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä.
 • Nousevana teeman kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa.

Tomi Kiilakoski

hankekunnat 4 lahti
Hankekunnat 4. Lahti
 • Lahdessa 2 koulunuorisotyöntekijää, Kärpäsen ja Mukkulan koulut. Koulunuorisotyöntekijän työnkuvan muotoutuminen, ehkäisevät ja tukevat seikat.
 • Kivimaan koulu, osallisuusrakenteet nuorten näkökulmasta.

Tomi Kiilakoski

hankekunnat 5 oulu
Hankekunnat 5. Oulu
 • Kastellin monitoimitalon monialainen yhteistyö.
 • Ritaharjun monitoimitalo. Monialaisen yhteistyön analyysi.
  • 9. luokkalaisten nuorten kokemukset
  • Pedagogisen johtamisen kysymykset

Tomi Kiilakoski

hankkeesta tiedottaminen
Hankkeesta tiedottaminen
 • 9 työpaperia Kanuunan verkkosivuilla.
 • Kiilakoski, Tomi (2013) Nuorisotyön opetussuunnitelma – nuorisotyö kasvatuksellisena prosessina. Nuorisotutkimus 3/2013.
 • Kiilakoski, Tomi (ilmestyy) Entrepreneurial Learning and Ethos of Youth Work: Reflections on the Difficult Relationship. Teoksessa Maria Carmen Pantea (toim.) Entreprenurial learning through youth work. SALTO Publishing.
 • Torbjörn Forkby & Tomi Kiilakoski (hyväksytty julkaistavaksi). Building capacity in youth work. Perspectives on, and practice of, youth clubs in Finland and Sweden. Youth & Policy.
 • Kirjoitteilla artikkeli työnimellä “Se on vieläkin kauhean koulumaista”. Opettajien ja nuorisotyöntekijöiden tulkintoja koulunuorisotyöstä.

Tomi Kiilakoski

hankkeesta tiedottaminen1
Hankkeesta tiedottaminen
 • Seminaari Kuopiossa 4-5.9.2013.
 • Kummihankkeet. Pori 4.11. Kouvola 8.11. Rovaniemi 19.-20.11.
 • Työpaja. OPH:n Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.11. Järvenpää
 • Seminaari Hyvinkää 5.-6.3.2013
 • Seminaari Oulu syyskuu 2013

Tomi Kiilakoski

ote opetussuunnitelmaluonnoksesta
Ote opetussuunnitelmaluonnoksesta

” Koulu toimii yhteistyössä oppilashuollon ja koulunkäynnin tuen ammattilaisten kanssa kouluyhteisön yleisen ja yksittäisen oppilaan hyvinvoinnin tukemisessa. Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Toimiva yhteistyö aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kerhotyötä tekevien kanssa edistää oppilaiden kasvua ja hyvinvointia. Oppimisen ja kasvatuksen tukemiseksi sekä monipuolisten oppimisympäristöjen tarjoamiseksi yhteistyö nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimen sekä yritysten, järjestöjen ja muiden lähiympäristön toimijoiden kanssa on tarpeellista. Tämä yhteistyö rikastuttaa työtapoja ja tarjoaa elämänläheisiä oppimistehtäviä. Yhteistyö myös tukee opettajien työtä ja opettajuutta. ” (Luku 5. Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa.)

Tomi Kiilakoski