wat is familie man n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wat is Familie Man? 何謂文氏家族 ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wat is Familie Man? 何謂文氏家族 ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Wat is Familie Man? 何謂文氏家族 ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Wat is Familie Man? 何謂文氏家族 ?. W. L. Man MA 文運來 碩士 14 augustus 2011 wanloiman@kabelfoon.nl. inhoud 內容. De vijf grote ‘lineages’ in de ‘New Territories’ 新界五大家族 Wat is een ‘lineage’? 何謂宗族 ? De gerelateerde termen 相關名稱 Wie is de oervoorouder van ‘lineage’ Man?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wat is Familie Man? 何謂文氏家族 ?' - miller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wat is familie man

Wat is Familie Man?何謂文氏家族?

W. L. Man MA文運來 碩士

14 augustus 2011

wanloiman@kabelfoon.nl

inhoud
inhoud內容
 • De vijfgrote ‘lineages’ in de ‘New Territories’

新界五大家族

 • Wat is een ‘lineage’? 何謂宗族?
 • De gerelateerdetermen相關名稱
 • Wie is de oervoorouder van ‘lineage’ Man?
 • De driedorpen van familie Man in de NT en hunrelaties三條新界文氏村落及其關係
 • De geschiedenis, voorouderlijkehallen & wijken(subdorpen) van San Tin and Tai Hang 新田及泰享歷史, 宗祠&圍村
 • selftoetsen
 • Teraadplegenliteraturen可參考的文獻
 • Film vertonen紀錄片
de vijf grote lineages in de new territories
De vijf grote ‘lineages’ in de ‘New Territories’新界五大家族
 • Tang 鄧 (Kam Tin, Ping Shan, Ha Tsuen…)
 • Man 文 (San Tin, ChauTau , Tai Hang)
 • Liu 廖 (SheungShui)
 • Pang 彭 (Fanling)
 • Hau候 (Kam Chin , Ying Kong)
wat is een lineage
Wat is een ‘lineage’?何謂宗族?
 • Lineage
  • Engelse term
  • vrijmoeilijkeengepastevertaling in het Nederlandstevinden
  • Benton: eengroep van mannen die van eenzelfdevoorouderafstammen, dezelfdeachternaamhebben, grotendeels in éénneerzettingleven en die de oudste man, naargeneratie en leeftijd, alsleider (族長)hebben
a nthropologische interpretatie van een lineage
Anthropologischeinterpretatie van een ‘lineage’ 文化人類學對宗族的詮釋
 • Ebrey
  • Descent groups that have strong corporate bases in shared assets, usually, but not exclusively land
 • Watson
  • A lineage is a corporation in the sense that members derive benefits from jointly-owned property and shared resources; they also join in corporate activities on a regular basis. Furthermore, members of a lineage are highly conscious of themselves as a group in relation to others whom they define as outsiders
 • Aanvullendekarakteristieken: stamboek/gezamelijkwoonplaats/ voorouderlijkhal/gezamelijkvooroudersverering
gelateerde termen
Gelateerdetermen相關名稱
 • Clan (氏族) = bestaatuitmensen de dezelfdevoornamendragen (gemeenschappelijkvoorouderonbekend)
 • Stam (宗)= (gemeenschappelijke) afkomst/afstamming
 • Familie (族) = eenspecifieke segment van een clan, die eengemeenschappelijkoervoorouderkent
  • (In corporatiesgestichte) stam/familie/geslacht (宗族) die elkaaralsverwanten (ooms & neefjes叔伯兄弟/子侄)beschouwen
 • Segment (房)
 • Tak (分支)(sporadischgebruikt; erwordtvaakaangewezen op segment)
 • naasteverwantenbinneneentak/segment (親人, another meaning than relatives 親屬)
 • gezin/huishouden (家庭)

*Gemakshalvezijndezetermen in eenhiërarchiegerangschikt, maar zewordensoms door elkaargebruikt.

 • Oervoorouder = van wie de stamfamilieafstamt (始祖)
 • Basis-voorouderdie bepaalde segment (in ditgevalookeen ‘lineage’) stichtte ‘in eenbepaaldedorp (基祖)
 • (gemeeschappelijk) voorouder (祖宗)
 • Partilineaal (父系直屬)
 • Patrilineaalgeslacht/afstammeling (男丁)
wie is de oervoorouder vam lineage man
Wie is de oervooroudervam lineage Man?
 • Man Tin Sui (neef van Man Tin Cheung = 1ste generatie)
 • Man Yam (de basis-voorouder en stichter van het dorp Tai Hang = 5de generatie)
 • Man SaiGor (de basis-voorouderen stichter van het dorp San Tin = 7de generatie)
 • Man Ting See (de basis-voorouder en stichter van het dorpChau Tau = 9de generatie)
de drie dorpen van familie man in de nt en hun relaties
De drie dorpen van familie Man in de NT en hun relaties 三條新界文氏村落及其關係
het graf van man sai gor de basis voorouder van san tin chau tau
Het graf van Man SaiGor (de basis-voorouder van San Tin & Chau Tau) 新田及洲頭基祖文世歌墓
een nieuwe voorouderlijke hal voor de oervoorouder man tin
Eennieuwevoorouderlijkehalvoor de oervoorouder Man Tin

De vervallenvoorouderlijkehaldie nu gesloopt is in Qu Chong (曲冲)

 • Verzamelingsactiegehouden in Man Clansmen’s Association in London
 • voor het bouwen van de hal
de geschiedenis voorouderlijke hallen wijken subdorpen van san tin
De geschiedenis, voorouderlijke hallen & wijken (subdorpen) van San Tin 新田歷史, 宗祠&圍村
 • De familieisnu gegroeid tot de 28ste generatie (tot zoverbekend, zelfs 29/30 mogelijk)
 • Neerzetting in San Tin dateerduit1429
 • Vijfvoorouderlijkehallen: Tung Yu Tong, Ming Yuen Tong, Ming Tak Tong, LunFung Chi, San Yet Chi
 • Achtwijken/subdorpen: Fan Tin Tsuen, Wing Ping Tsuen, Ching Lung Tsuen, San Lung Tsuen, On Lung Tsuen, Yan Sau Wai, Tung TsanWai, Shek Wu Wai
subdorpen van tai hang en haar voorouderlijke hal
Subdorpen van Tai Hang & en haarvoorouderlijkehal
 • Tai kentviersubdorpen: FuiSha Wai, Chung Sam Wai, Chi Tong Tsuen, Tai Hang Yeug
 • Voorouderlijkehal van Tai Hang
zelftoetsen
zelftoetsen
 • In welkesubdorpwoondenmijnouders in San Tin or Tai Hang? (Chau Tau heeftgeensubdorp)
 • Bijwelke segment or takhoorik?
 • Wie is de gemeenschappelijkvoorouder van mijn segment?
 • Heeftmijn segment/takeenvoorouderlijkhal?
 • Wie zijnmijnnaasteverwanten in mijn segment?

Geenidee, steldezevragenaan je ouders.

te raadplegen literaturen
Teraadplegenliteraturen可參考的文獻
 • The Man lineage in the Netherlands and Europe (1950-2010): A migration narrative by W. L. Man https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/17759.
 • Emigrationand the Chinese lineage: The Mans in Hong Kong and London by James L Watson http://www.fas.harvard.edu/~anthro/social_faculty_pages/watson/EmigrationandtheChineseLineage.pdf.
 • Presidential Address: Virtual Kinship, Real Estate, and Diaspora Formation – The Man Lineage Revisited http://www.fas.harvard.edu/~anthro/social_faculty_pages/watson/Watson_%20diaspora.pdf.
 • Chinees Kinship Reconsiderd: Anthropological Perspectives on Historical Research by James L Watson http://www.fas.harvard.edu/~anthro/social_faculty_pages/watson/Chinese%20Kinship%20Reconsidered.pdf.
 • From Hall of WorshiptoTourist Center: An Ancestral Hall in Hong Kong’s New TerritoriesbyJame L Watson http://www.fas.harvard.edu/~anthro/social_faculty_pages/watson_ruby_pdf/1%20Ancestral%20Halls.pdf.