politike zadu ivanja i razvoj tr i ta du ni kih vrijednosnih papira u fbih
Download
Skip this Video
Download Presentation
Politike zaduživanja i razvoj tržišta dužničkih vrijednosnih papira u FBiH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Politike zaduživanja i razvoj tržišta dužničkih vrijednosnih papira u FBiH - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Politike zaduživanja i razvoj tržišta dužničkih vrijednosnih papira u FBiH. Samir Bakić. Federalno ministarstvo finansija/financija. Sarajevo, 19. oktobar 2012. Značaj razvoja domaćeg tržišta duga. Razvoj domaćeg tržišta duga znači kreirati mogućnosti/alternative i prilike za:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Politike zaduživanja i razvoj tržišta dužničkih vrijednosnih papira u FBiH' - milla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
politike zadu ivanja i razvoj tr i ta du ni kih vrijednosnih papira u fbih

Politike zaduživanja i razvoj tržišta dužničkih vrijednosnih papira u FBiH

Samir Bakić

Federalno ministarstvo finansija/financija

Sarajevo, 19. oktobar 2012.

zna aj razvoja doma eg tr i ta duga
Značaj razvoja domaćeg tržišta duga

Razvoj domaćeg tržišta duga znači kreirati mogućnosti/alternative i prilike za:

izbor optimalne strukture duga - lakše upravljanje rizicima, niži troškovi finansiranja

efikasnije upravljanje likvidnošću budžeta

ublažavanje posljedica fiskalnog debalansa

očuvanje kredibiliteta vlade –refinansiranje

efikasnije korištenje domaćih izvora finansiranja

2

pravni okvir
Pravni okvir
 • Regulisan nizom zakonskih i podzakonskih akata
 • Temeljni zakoni:
  • Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH
  • Zakon o tržištu vrijednosnih papira u FBiH
  • Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama BiH
pravni okvir i politike zadu ivanja
Pravni okvir i politike zaduživanja
 • Postojeći pravni okvir neadekvatan i ograničavajući za dalji razvoj tržišta duga
 • Nisu usvojene strategije za upravljanje dugom
 • Utvrđeni principi ali ne i politike zaduživanja
 • Nekonzistentnost i nepredvidivost emisija vrijednosnih papira
stanje i struktura duga
Stanje i struktura duga
 • Ukupan dug FBiH na 30.06.2012 – 5,187 mil KM
  • vanjski - 4,298 mil KM ili 82,88%
  • unutrašnji - 889 mil KM ili 17,12%
 • Odnos duga prema GDP - 28,8%
 • trend rasta duga u odnosu na GDP 1- 2% /god
stanje i struktura duga1
Stanje i struktura duga

Nedospjeli dug FBiH po osnovu vrijed. papira na dan 19.10.2012. iznosi 741.558.083 KM

kratkoročni dug (TZ) – 15.000.000 KM ili 2%

dugoročni dug (OB) – 726.558.083 KM ili 98%

U odnosu na ukupan dug FBiH učešće duga u obliku VP iznosi 15%

6

prve emisije vp fbih
Prve emisije VP FBiH
 • Na temelju posebnih zakona koji uređuju način izmirenja pojedinih kategorija unutrašnjeg duga
  • Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH
  • Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH
 • Prve obveznice FBiH emitovane 2009. godine
po etak zadu ivanja po tr i nim uslovima
Početak zaduživanja po tržišnim uslovima
 • Prva emisija trezorskih zapisa – Sep 2011.
 • Prva emisija dugoročnih obveznica – Maj 2012
 • Prikupljanje sredstava za finansiranje budžeta
  • u obliku trezorskih zapisa 150,0 mil KM
  • u obliku obveznica 130,0 mil KM
nau ene lekcije
Naučene lekcije
 • Značajno učešće bankarskog sektora
  • 96% kod emisije obveznica
  • 92% kod emisije trezorskih zapisa
 • Baza investitora uska- mali broj kupaca
 • Aukcije nisu bile redovne
 • Visoka likvidnost bankarskog sektora ali ograničeni limiti u smislu izloženosti
 • Nema prometa na sekundarnom tržištu
nau ene lekcije1
Naučene lekcije

Nedostaju institucionalni investitori

Bankarski sektor fokusiran na kratkoročne instrumente

Visok raspon cijena /prinosa

Skroman potencijal i interes za investiranje u dugoročne instrumente

15

glavne poruke
Glavne poruke
 • Nastaviti sa razvojem domaćeg tržišta vrijednosnih papira
  • osigurati veći stepen interakcije između osoba odgovornih za upravljanjem dugom i onih koji se bave razvojem tržišta vrijednosnih papira
  • više pažnje posvetiti razvoju sekundarnog tržišta
  • pristup internacionalnih investitora može kompenzirati odsutnost domaćih institucionalnih investitora
glavne poruke1
Glavne poruke

Vlada i Ministarstvo

voditi opreznu, realnu i fiskalno održivu politiku zaduživanja

fokusirati se na kratkoročni dug

osigurati dosljednost i redovnost izdavanja vrijednosnih papira

očuvati kredibilitet

osigurati podršku za usvajanje Strategije za upravljanje dugom BiH

17

determinante budu eg razvoja tr i ta vrijednosnih papira
Determinante budućeg razvoja tržišta vrijednosnih papira
 • koordinacija i saradnja između Ministarstva, RVP, KVP i SASE
 • uspješnost vođenja odgovorne fiskalne politike
 • odnosi BiH sa zvaničnim kreditorima -MMF
 • razvoj komponenti primarnog i sekundarnog tržišta, posebno OTC-a
 • dostupnost dugoročnih izvora finansiranja infrastrukturne projekte
slide19
[email protected]

Hvala na pažnji!

ad