slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Glikopeptit Antibiyotiklerin Kullanımı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Glikopeptit Antibiyotiklerin Kullanımı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Glikopeptit Antibiyotiklerin Kullanımı - PowerPoint PPT Presentation


 • 469 Views
 • Uploaded on

Glikopeptit Antibiyotiklerin Kullanımı. Dr. Sercan ULUSOY Ege Ün.Tıp Fak. İnf. Hast. ve Kl. Mik. AD. İZMİR. Glikopeptit antibiyotikler. Dirençli Gram (+) nozokomiyal patojenlerin sıklığında artış

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Glikopeptit Antibiyotiklerin Kullanımı


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Glikopeptit Antibiyotiklerin Kullanımı

Dr. Sercan ULUSOY

Ege Ün.Tıp Fak.

İnf. Hast. ve Kl. Mik. AD. İZMİR

glikopeptit antibiyotikler
Glikopeptit antibiyotikler

Dirençli Gram (+) nozokomiyal patojenlerin

sıklığında artış

Son yıllarda yaygın glikopeptit kullanımı

 • metisiline dirençli stafilokoklar (MRSA, MRSE)
 • enterokoklar
yayg n glikopeptit kullan m
Yaygın glikopeptit kullanımı

a) Direnç gelişim riski

1988 : VRE (İngiltere, Fransa)

1997: GISA,VISA (Japonya)

2002: GRSA VRSA (ABD)

b) Maliyet

c) Yan etki

glikopeptit antibiyotikler1
Glikopeptit antibiyotikler

Vankomisin

Streptomyces orientalis – 1956

 • İlk yıllarda kullanımı çok az

- preparatları saf değil

- yan etki sıklığı

- metisilin kullanımda

 • 80’li yıllardan itibaren kullanımı artıyor

- metisiline dirençli stafilokoklar

glikopeptit antibiyotikler2
Glikopeptit antibiyotikler

Teikoplanin

Actinoplanes teichomyceticus – 1978

Klinik kullanım-1988 – İtalya

Avrupa’da ve Avrupa dışında klinik kullanımda (ABD’de ruhsatlı değil)

glikopeptit antibiyotikler etki mekanizmas
Glikopeptit antibiyotikler Etki mekanizması
 • Her iki molekül de Gram pozitif bakterilerde hücre duvarını sentezi inhibisyonu- bakterisidal etki (enterokoklar hariç) gösterir.
  • Ayni etkiyi gösteren beta-laktam antibiyotiklerden tamamen farklı bir mekanizma
 • Büyük ve polar molekül yapısı:

- Gram negatif bakterilerin lipid yapıdaki hücre membranlarından geçemediklerinden Gram negatif bakterilere etkili değildirler.

glikopeptitlerin etki alan
Glikopeptitlerin etki alanı
 • (MS veya MR) S.aureus, S.epidermidis ve diğer KNS
 • S.pyogenes
 • Grup B streptokoklar
 • S.pneumoniae
 • Corynebacterium JK
 • C.difficile
 • Enterokoklar (bakteriyostatik)
 • Diğer: L.monocytogenes, Clostridium spp, Bacillus anthracis, aktinomiçesler, difteroid basiller
n vitro etkinlik
İn-vitro etkinlik
 • S.aureus

Teikoplanin vankomisine eşdeğer veya biraz daha üstün in-vitro etkinlik

 • Koagülaz negatif stafilokoklar

Teikoplanine duyarlılık değişken olup, vankomisinde daha üstün in-vitro etkinlik. S.haemolyticus teikoplanine en dirençli KNS türü

 • Streptokoklar ve enterokoklar

Benzer in-vitro etkinlik (enterokoklara karşı her ikisi de bakterisidal değil)

f armakokinetik 1
Farmakokinetik 1
 • t 1/2: teikoplanin 159 saat; vankomisin 11 saat
 • Renal yetmezlikte yarı ömür uzuyor (doz ayarlaması gerekir)
 • Teikoplanin: Uzun yarı ömür nedeni ile denge (steady state) konsantrasyonlarına ulaşması 7-10 gün alıyor

Bu nedenle yükleme dozu gerekli, 3 yükleme dozu

f armakokinetik 2
Farmakokinetik 2
 • Teikoplanin, vankomisine oranla 50-100 kat daha lipofilik

- Daha iyi hücre ve doku penetrasyonuve geniş dağılım hacmı: Periton,

safra, karaciğer,pankreas, mukoza, kemik dokusunda kolaylıkla yüksek

düzeyler

( Beyin-omurilik sıvısına geçişi iyi değil)

-Dokulara hızla giriş, kana daha yavaş salınım

farmakolojik zellikler
Farmakolojik özellikler
 • Her ikisinin de PO uygulandığında GIS’ den emilimleri yok.
 • Her ikisi de C.difficile enterokolitinde PO kullanılabilir
farmakolojik zellikler uygulama
Farmakolojik özelliklerUygulama
 • Vankomisin: Yalnız IV uygulama

Teikoplanin:Hem IV hem IM uygulama.

 • Vankomisin: 60-90 dk yavaş infüzyon

Teikoplanin: IV uygulamalar 5 dk. içinde bolus tarzında

yapılabilir.

 • Vankomisin: Hızlı IV uygulamayı takiben histamin

salınımına bağlı kütanöz reaksiyonlar

Teikoplanin: Böyle bir etkiye neden olmaz

nefrotoksisite
Nefrotoksisite

Teikoplanin:

 • Düşük nefrotoksik potansiyel
 • Serum düzeylerinin izlenmesine gerek yok (Yanıklı hastalar,İV ilaç bağımlıları,stafilokokal endokardit: min:20 mg/L vadi düzeyi)

Vankomisin:

 • Yüksek nefrotoksik potansiyel, serum pik ve vadi düzeylerinin izlenmesi gerekli
 • Vankomisin nefrotoksisitesini arttıran faktörler: Uzamış tedavi (>21gün), birlikte aminoglikozit kullanımı, ileri yaş, erkek cins, yüksek serum kreatinini, karaciğer hastalığı, peritonit, furosemit kullanımı
teikoplanin
Teikoplanin

Minör infeksiyonlar:

Yüzeyel cilt ve yumuşak doku infeksiyonları

Üriner sistem infeksiyonları

Alt solunum yolu infeksiyonları

Yükleme dozu: 6 mg/kg (400 mg)

İdame dozu: 3-6 mg/kg/gün (200-400 mg)

teikoplanin1
Teikoplanin

Major infeksiyonlar

Derin yumuşak doku inf

Osteomiyelit, septik artrit

Bakteremi ve katater inf.

S.aureus dışı endokarditler

Yükleme dozu: 12-24 mg/kg (2x400-800 mg)

İdame dozu: 6-12 mg/kg (400-800 mg/gün)

S aureus endokarditi

60 mg/kg (2x2 g) yükleme dozu, 2g/gün idame dozu

vankomisin
Vankomisin
 • 2 gram/gün IV (2-4 eşit dozda)
 • Böbrek fonksiyonlarına göre doz ayarlaması
 • Serum düzeyleri izlenmeli ve 10-40 mg/L arasında tutulmalıdır.

Ciddi MRSA infeksiyonları

Stafilokoksik prostetik infeksiyonlar

Enterokokkal infeksiyonlar

teikoplanin ve vankomisin klinik etkinlik 11 randomize abd ve avrupa al mas n n meta analizi
Teikoplanin ve vankomisin (Klinik etkinlik)11 randomize ABD ve Avrupa çalışmasının meta-analizi
kar la t rmal yan etki
Karşılaştırmalı yan etki
 • 11 Randomize çalışmada yan etki insidansı
 • Teikoplanin (% 0-49)
 • Vankomisin (% 8-57)
 • 4 çalışmada her iki ilaç için benzer yan etki insidansı
 • 6 çalışmada teikoplanin yan etkileri anlamlı şekilde vankomisinden az
teikoplanin yan etkiler
Teikoplanin (Yan etkiler)
 • İM Enjeksiyon yerinde ağrı
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Deri döküntüsü

İlaç ateşi

 • Geçici KCFT bozulmaları
 • Çok nadir nefrotoksisite ve ototoksisite
 • Eozinofili ve nadiren trombositopeni
vankomisin yan etkiler
Vankomisin(Yan etkiler)
 • Tromboflebit (Öz. Periferik ven kanülü)
 • Diğer nefrotoksik ilaçlarla aditif toksik etki
 • Allerjik reaksiyonlar

Cilt döküntüsü (red man)

Ateş

 • Geçici nötropeni
 • Hızlı infüzyonu takiben hipotansiyon
kar la t rma
Karşılaştırma
 • Vankomisin

daha fazla çalışma, daha fazla deneyim

standart doz

 • Teikoplanin

daha az istenmeyen etki

düşük nefrotoksisite riski monitorizasyona gerek yok

günde tek doz uygulama, hem IM, hem IV uygulama (bolus), APAT avantajı

tei k oplanin endikasyonlar
Teikoplanin - endikasyonları
 • Beta-laktamlara dirençli gram-pozitiflerle gelişen infeksiyonlar:

MRSA, MRKNS, Enterokoklar

 • Beta-laktam allerjik hastalarda ciddi gram (+) infeksiyonlar (stafilokokal, enterokokal)
 • Proflaksi
  • Cerrahi - MRSA  ünitelerde protez yerleştirilmesi
  • SBE - dökümante beta-laktam allerjisi
 • Kemik-eklem infeksiyonları, yoğun bakım infeksiyonları (pnömoniler), febril nötropeni
tei k oplanin di er infeksiyonlar
Teikoplanin - diğer infeksiyonlar
 • C.difficile infeksiyonları
  • oral teikoplanin 2 x 100 mg 10 gün

vankomisin 4 x 500 mg’a “ “ eşdeğer

  • başka bir çalışmada 4 x 50 mg daha etkin
 • Ventriküloperitoneal şant infeksiyonları

BOS’a geçişi minimal, intraventriküler 20 mg/gün

 • Pulmoner infeksiyonlar
teikoplanin pulmoner konsantrasyonlar
Teikoplanin – pulmoner konsantrasyonlar
 • Pnömonide en önemli konsantrasyonlar epitel döşeyici sıvı konsantrasyonları (ELF)
 • Teikoplanin 12 mg/kg x 2, 4 doz, takiben günde 12 mg/kg idame, 4-6. günler ELF
 • ELF 4.9 mcg/mL (2-11.8) – serum vadi konst. 15.9 (8.8-29.9) ~% 20 penetrasyon, serbest serum konsantrasyonlarına benzer
 • Serum proteinlerine yüksek oranda bağlanan antibiyotiklerde, total konsantrasyondan çok serbest konsantrasyonlar önemlidir
 • Bu çalışmada 12 mg/kg (12 saatte bir 4 doz başlangıç) ve 12 mg/kg günde tek doz idame dozları gram pozitif koklara bağlı VİP tedavisinde gerektiği sonucuna varılmıştır.

Mimoz O, Inten Care Med 2006; 32:775-9.

teikoplanin2
Teikoplanin
 • Doz konusu tartışılabiliyor
  • Septik artrit, endokardit
  • Tedavisi güç infeksiyonlardaki dozu?
   • HKP
 • Kılavuz etkisi ?
slide27
HospitalInfectionControlPracticesAdvisoryCommittee HICPAC Önerileri: Uygun vankomisin (glikopeptit) kullanımı önerileri

Vankomisin kullanımının uygun olduğu durumlar

1. Beta-laktamlara dirençli gram-pozitif bakterilerin neden olduğu ciddi infeksiyonlar

2. Beta-laktamlara karşı ciddi allerjisi (hayati tehlike yaratan) olan kişilerde gram-pozitif bakterilerle gelişen infeksiyonlar

3. Metronidazole yanıtsız veya çok ağır seyirli antibiyotiğe bağlı ishal olguları

4. American Hearth Association önerilerine uygun olarak infektif endokardit profilaksisi

5. MRSA/MRSE infeksiyonlarının oranının yüksek olduğu merkezlerde protez cihaz implantasyonu içeren cerrahi girişimler öncesinde profilaksi (Anestezi indüksiyonu sırasında tek doz yapılmalı, altı saatten uzun operasyonlarda ikinci bir doz verilmeli. Maksimum iki dozu geçmemeli)

slide28
HospitalInfectionControlPracticesAdvisoryCommittee HICPAC Önerileri: Uygun vankomisin (glikopeptit) kullanımı önerileri

Vankomisin kullanımından kaçınılması gereken durumlar

 • Rutin cerrahi profilaksi
 • Febrilnötropenik hastaların ampirik tedavisi: Sadece MRSA prevalansının yüksek olduğu hastanelerde ve febrilnötropeni epizodunun başlangıcında gram-pozitif infeksiyon kuşkusunun yüksek olduğu durumlarda (kateter giriş yerinde inflamasyon vb) ampirik vankomisin kullanımı önerilebilir
 • Diğer kan kültürlerinin negatif olduğu durumlarda kan kültüründeki tek bir MRSE üremesinin tedavisi
 • Ampirik olarak başlanan vankomisin tedavisine kültürde beta-laktam dirençli bakteri izole edilmemiş olmasına rağmen devam edilmesi
slide29
HospitalInfectionControlPracticesAdvisoryCommittee HICPAC Önerileri: Uygun vankomisin (glikopeptit) kullanımı önerileri

Vankomisin kullanımından kaçınılması gereken durumlar

5. GIS’in selektif dekontaminasyonu

6. MRSA kolonizasyonun eradikasyonu

7.Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde rutin profilaksi

8.Devamlı ambulatuvar periton diyalizi veya hemodiyaliz uygulanan hastalarda rutin

profilaksi

9.Böbrek yetmezliği olan hastalarda beta-laktam antibiyotiklere duyarlı

infeksiyonların tedavisi

10.Vankomisin içeren solusyonların irrigasyon amacıyla veya topikal olarak uygulanması

slide34
Doz

Vankomisin başlangıç dozu hastanın gerçek vücut ağırlığına (obesler dahil) göre hesaplanmalı

Daha sonraki dozlar, hedeflenen terapötik konsantrasyona ulaşılabilmesi için mutlaka serum konsantrasyonlarına göre hesaplanmalı

Sürekli infüzyonun, aralıklı uygulamaya göre büyük olasılıkla bir avantajı yoktur

Kanıt düzeyi II, Öneri derecesi A

tepe ve vadi konsantrasyonlar
Tepe ve vadi konsantrasyonları
 • Serum vadi konsantrasyonu vankomisinin etkinliğini izlemede en doğru ve pratik yoldur.
 • Vadi konsantrasyonuna en geç dördüncü dozdan önce ulaşılmalıdır.

Kanıt düzeyi II, Öneri düzeyi B

diren geli imimin nlenmesi
Direnç gelişimimin önlenmesi
 • Mevcut veriler, S.aureus’un 10 mg/L vadi düzeyinden daha düşük vankomsin konsantrasyonlarına maruz kalmasının VISA oluşumuna neden olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle direnç gelişimin engellenmesi için vadi düzeyinin 10 mg/L altına düşmemesi için izlenmesi gereklidir

Kanıt düzeyi:III Öneri derecesi B

nerilen vadi d zeyleri ve dozlar
Önerilen vadi düzeyleri ve dozlar
 • S aureus ile oluşan bakteremi, endokardit, osteomiyelit, menenjit ve nozokomiyal pnömoni olgularında;

Penetrasyonun daha iyi olabilmesi

Optimal serum konsantrasyonunun elde edilebilmesi

En iyi klinik yanıtın alınabilmesi için vadi konsantrasyonunun en az 15-20 mg/L olması önerilir

 • Eğer MIK değeri 1 mg/L nin altında ise büyük olaslıkla AUC/MİK > 400 olur ve bu düzeye ulaşılır. Ciddi hastalarda bu hedef konsantrasyona çok erken ulaşılması gereklidir ve bunun için 25-30 mg gibi yüksek bir yükleme dozu önerilir.

Kanıt düzeyi III, Öneri derecesi B

nerilen vadi d zeyleri ve dozlar1
Önerilen vadi düzeyleri ve dozlar
 • Eğer MIK değeri 2 mg ve üzerinde ise AUC/MIK oranının 400 ün üzerine çıkması klasik dozlarda mümkün değildir. Bu gibi durumlarda alternatif tedaviler düşünülmelidir. MIK < 1 mg/L olduğunda normal böbrek fonksiyonu olanlarda 8-12 saatte bir verilen 15-20 mg/kg vankomisin ile arzulanan dozlara ulaşılabilir.

Kanıt düzeyi III, Öneri derecesi B

vankomisin toksisitesi
Vankomisin toksisitesi
 • Vankomisin serum düzeyi ile, toksisite arasında direkt ilişki olduğunu gösteren yeterli bilgi yok
 • Bir hastada vankomisin tedavisinden günler sonra , başka bir nedenle açıklanamayan ardışık (en az 2-3) kreatinin yüksekliği veya hastanın alışılmış kreatinin düzeyinde % 50 artma varsa

vankomisin nefrotoksisitesinden söz edilir

Kanıt düzeyi II, Öneri derecesi B

toksisitenin azalt lmas nda serum d zeylerinin izlenmesi
Toksisitenin azaltılmasında serum düzeylerinin izlenmesi
 • Eldeki kanıtlar, nefrotoksisitenin azaltılmasında serum pik düzeyinin izlenmesi gerektiğini desteklememektedir.

Kanıt düzeyi I, Öneri derecesi A

 • 15-20 mg/L kararlı serum vadi konsantrasyonu sağlayabilmek için aggresif doz vankomisin alanlarda veya beraberinde başka nefrotoksik ajan alanlarda en iyi yöntem serum vadi düzeylerinin monitorizasyonudur

Kanıt düzeyi III, öneri derecesi B

 • Ototoksisite için monitorizasyona gerek yoktur

Kanıt düzeyi III, öneri derecesi B