A verseny - a piac alkot ója - PowerPoint PPT Presentation

milica
a verseny a piac alkot ja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A verseny - a piac alkot ója PowerPoint Presentation
Download Presentation
A verseny - a piac alkot ója

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
118 Views
Download Presentation

A verseny - a piac alkot ója

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A verseny - a piac alkotója

  2. Verseny=két vagy több szereplő egymással szembeni előnyszerzésre irányuló, adott szabályok közt zajló tevékenysége.

  3. VERSENY TIPUSOK - a piacon jelenlévő kínálati szereplők száma szerint: 1. tökéletes verseny Monopolisztikus piac Monopólium 2. tökéletlen verseny Monopszon Duopólium Oligopólium Oligopszon:

  4. A piacon jelenlévő kínálati szereplők száma szerint: • tökéletes verseny:sok eladó és sok vevő van jelen, hasonló termékekkel, árakkal. Egyikük sem domináns. A piaci be- és kilépés gyors és könnyű. Nincs korlát, a piaci ár a domináns.

  5. tökéletlen verseny: Monopólium: egy jelentős szereplő van a piacon, vagy az eladás, vagy a kereslet oldaláról uralva az adott területet, diktálva a feltételeket. A többi résztvevő kiszolgáltatott helyzetben van. Duopólium: két jelentős, erős piaci tényező van jelen kínálati oldalról, a kettőjük harca biztosítja a versenyt (Coca és Pepsi Cola). Oligopólium: néhány szereplős, zárt piac, kiegyensúlyozott lépések jellemzik, minden szereplő részéről a minőségre törekedve.


  6. Monopolisztikus piac: a piacon néhány nagy, domináns cég van jelen kínálati oldalról, ezek mellett azonban nagyon sok dinamikus, kreatív kisebb cég is helyet foglal, és alakítja a piac összképét Monopszon:egy vevő Oligopszon:néhány vevő

  7. igények kielégitése szerint: termelői szempont – 1. közvetlen verseny– a termelők ugyan olyan igényeknek, hasonló vagy azonos termékekkel-szolgáltatésokkal elégitenek ki • márka verseny • iparági levő verseny 2. közvetett verseny • Formális • Nemi ( generikus )

  8. Adatgyűjtés a versenyzőkről: Hely szerint: Belső - a vállalat saját személyzetétöl: adatok a rendelésekröl, aladásokról, stb Külső- Információ források informális – a vállalat eladói, területi képviselők, akik a célpiac vásárlóival veszik fel a kapcsolatot formális: általános üzleti adatforrások, tájékoztató kiadványok, címjegyzékek (céges), szakbibliográfiák, nem állami statisztikai adatok, állami, intézményi, kormányzati kiadványok, népszámlálás adatai, statisztikai adatokat közlő kiadványok

  9. Versenyelemzés • Öt fő kérdés: • Kik a versenytársak? • Mik a céljaik • Mi a stratégiájuk? • Melyek az erős és gyenge pontjaik? • Hogyan reagálnak az őket ért hatásokra? • Melyik versenytársat támadjuk és melyiket elkerüljük ?