slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRATEJİK AMAÇ PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRATEJİK AMAÇ

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

STRATEJİK AMAÇ - PowerPoint PPT Presentation

mikasi
281 Views
Download Presentation

STRATEJİK AMAÇ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. STRATEJİK AMAÇ Kurumun belirli bir zaman diliminde ulaşmak istediği noktadır. • Stratejik Amaçların Özellikleri • Kurumun işlevini daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte, • Gerçekçi, • Ulaşılabilir, • Belirli bir süre içinde gerçekleştirilebilir olmalıdır.

  2. Stratejik amaçların oluşturulması için cevaplanması gereken sorular • Misyonumuzu yerine getirmek için neler yapmalıyız? • Kısa ve orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktayız? • Şu anki faaliyetlerimiz dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir? • Diğer kuruluşlarla ortak amaçlara sahip miyiz?

  3. Stratejik amaçların özellikleri • Misyonun yerine getirilmesine katkıda bulunmalıdır • İddialı ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır • Okulun şimdiki durumundan gelecekte arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır • Ulaşılmak istenilen noktayı açıkça ifade etmeli ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır • Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleşmesinde yol gösterici olmalıdır. • Okulun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir • Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır • Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir

  4. İyi belirlenmemiş stratejik amaç örnekleri Müşterilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz Neden yanlış? Amaç, geleceğe dönük pozitif bir değişimi yansıtmamaktadır. Eğer kuruluşun şu anki hizmet kalitesi kötü ise bunun devam edeceğini ifade eder.

  5. İyi belirlenmemiş stratejik amaç örnekleri Ekiplerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir. Neden yanlış? Amaç yeterince açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Burada yazılan husus, amaçtan çok amacı gerçekleştirecek bir yolu ya da yöntemi ifade etmektedir.

  6. İyi belirlenmiş stratejik amaç örnekleri Temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre yaratılması için kirlilik ve çöp miktarı azaltılarak şehrimizin yaşam kalitesi yükseltilecektir. Neden Doğru? Ulaşılmak istenen amacın yönü ve varılmak istenen nokta açık bir şekilde ifade edilmiştir. Geleceğe yönelik olarak güçlü bir çerçeve çizilmiştir. Amacın belirttiği hususlar hedeflerin nasıl geliştirileceği konusunda yol göstermektedir. Burada “temiz sağlıklı ve cazip bir çevre yaratılması” ile kirliliğin ve çöp miktarının azaltılması arasında ilişki kurulmaktadır.