sadr aj predavanja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sadržaj predavanja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sadržaj predavanja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Sadržaj predavanja - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Sadržaj predavanja. Medjunarodna revizija - Pregled Revizijsko tržište Etika za profesionalne računovodje Uvod u proces revizije Prihvatanje klijenta Planiranje revizije Interna kontrola i njene komponente Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije Dokazni testovi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sadržaj predavanja' - mikasi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sadr aj predavanja
Sadržaj predavanja
 • Medjunarodna revizija - Pregled
 • Revizijsko tržište
 • Etika za profesionalne računovodje
 • Uvod u proces revizije
 • Prihvatanje klijenta
 • Planiranje revizije
 • Interna kontrola i njene komponente
 • Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije
 • Dokazni testovi
 • Završna faza revizije
 • Izveštaji nezavisnih revizora
 • Revizija korak po korak
 • Revizija posle 2000.
5 prihvatanje klijenta
5. Prihvatanje klijenta

5.1. Ciljevi učenja

5.2. Prihvatanje klijenta: prvi korak na putu ka mišljenju

5.3. Poznavanje klijentovog poslovanja

5.4. Korišćenje profesionalaca u reviziji

5.5. Uslovi angažovanja revizora

5.6. Prihvatanje od strane klijenta – predlog angažovanja

5.7. Rezime

5 1 ciljevi u enja
5.1. Ciljevi učenja
 • Posle izučavanja ovog poglavlja studenti bi trebalo da:
  • Objasne šta se podrazumeva pod prihvatanjem klijenta
  • Shvate razliku izmedju prihvatanja novog klijenta i klijenta za koga je već ranije radjena revizija
  • Shvate potrebu i način angažovanja drugih profesionalaca i drugih revizora
  • Objasne kako se ugovara revizija i sastavlja pismo o angažovanju
  • Navedu i opišu šta sve obuhvata pružanje kvalitetnih revizorskih usluga
5 2 prihvatanje klijenta prvi korak na putu ka mi ljenju 1
5.2. Prihvatanje klijenta: prvi korak na putu ka mišljenju (1)
 • Aktivnosti u postupku prihvatanja klijenta su:
  • Sticanje saznanja o klijentu
  • Komunikacija sa prethodnim revizorom
  • Korišćenje rezultata rada drugih profesionalaca (uključujući i spoljne)
  • Korišćenje rada drugog revizora
  • Definisanje uslova angažovanja
  • Sastavljanje pisma o angažovanju
  • Odredjivanje tima koji će obaviti reviziju
5 2 prihvatanje klijenta prvi korak na putu ka mi ljenju 2
5.2. Prihvatanje klijenta: prvi korak na putu ka mišljenju (2)
 • Revizor mora da bude pažljiv prilikom odlučivanja o prihvatanju klijenta
  • Zakonska i profesionalna odgovornost nameću potrebu da revizor vodi računa o izboru klijenta
   • Pogrešan izbor može da uzrokuje štetu za revizorsku firmu
   • Integritet klijenta je potrebno posebno analizirati imajući prvenstveno u vidu delatnost kojom se bavi i informacije o poslovanju u prošlosti
  • Na primer:
   • Revizorske firme posebno vode računa o integritetu finansijskih institucija kao i institucija koje se bave osiguranjem
5 2 prihvatanje klijenta prvi korak na putu ka mi ljenju 3
5.2. Prihvatanje klijenta: prvi korak na putu ka mišljenju (3)
 • Revizor odlučuje o prihvatanju klijenta, ali i klijent odlučuje o prihvatanju revizora
  • Prihvatanje revizora od strane klijenta zavisi od:
   • Konkurencije na tržištu revizorskih usluga
   • Cene revizorske usluge
   • Kvaliteta revizorske usluge
   • Kvalifikacija i integriteta revizora
5 3 poznavanje klijentovog poslovanja 1
5.3. Poznavanje klijentovog poslovanja (1)
 • Poznavanje klijentovog poslovanja je bitno za:
  • Pripremu plana revizije
  • Odredjivanje područja od posebnog značaja za reviziju
  • Procenu realnosti računovodstvenih procena i izjava klijenta (uprave)
  • Ocenu adekvatnosti računovodstvenih politika i politika otkrića
 • MSR 310
  • Prilikom obavljanja revizije finansijskih izveštaja, revizor bi trebalo da ima ili da stekne saznanja o preduzeću koja su dovoljna za identifikaciju i razumevanje dogadjaja, transakcija i aktivnosti koje, po njegovom sudu, mogu značajno uticati na finansijske izveštaje ili na izveštaj revizije
5 3 poznavanje klijentovog poslovanja 2
5.3. Poznavanje klijentovog poslovanja (2)
 • Saznanja o klijentu revizor koristi prilikom:
  • Procene inherentnih i kontrolnih rizika
  • Planiranja obima i trajanja revizorskih postupaka
 • Revizor stiče saznanja o klijentu:
  • Pre prihvatanja angažmana
  • U fazi prihvatanja klijenta
  • Posle prihvatanja klijenta
 • Revizor može sticati saznanja i o novim i o postojećim klijentima
5 3 poznavanje klijentovog poslovanja 3
5.3. Poznavanje klijentovog poslovanja (3)
 • Pre prihvatanja klijenta revizor bi trebalo da:

(za nove klijente)

  • Poseti njegove poslovne prostorije
  • Pregleda godišnje izveštaje
  • Obavi razgovor sa menadžmentom
  • Prikupi informacije iz javnih glasila i baza podataka
  • Konsultuje prethodnog revizora

(za postojeće klijente)

  • Pregleda radnu dokumentaciju iz prethodnih godina
  • Identifikuje značajne promene koje su se desile posle poslednje revizije
5 3 poznavanje klijentovog poslovanja 4
5.3. Poznavanje klijentovog poslovanja (4)
 • U fazi prihvatanja klijenta revizor stiče saznanja o klijentu:
  • Na osnovu prethodnog iskustva sa tim klijentom ili sa delatnošću kojom se klijent bavi
  • Razgovorima sa menadžmentom klijenta, zaposlenima u internoj kontroli i kontaktima sa licima van preduzeća koja raspolažu informacijama o njegovom radu
  • Iz prublikacija koje se odnose na delatnost klijenta
  • Iz zakonskih propisa koji se odnose na delatnost klijenta
5 3 poznavanje klijentovog poslovanja 5
5.3. Poznavanje klijentovog poslovanja (5)
 • Revizor se prvenstveno interesuje za:
  • Promene u upravi, organizacionoj strukturi i aktivnostima klijenta
  • Propise koji regulišu poslovanje klijenta
  • Rezultate poslovanja
  • Tekuće i potencijalne finansijske teškoće ili računovodstvene probleme
  • Postojanje povezanih preduzeća
  • Novootvorene ili zatvorene delove preduzeća
  • Promene proizvodnog programa, tehnologije i tržišne orijentacije (već izvršene ili predstojeće)
  • Promene računovodstvenog sistema i sistema interne kontrole
5 3 poznavanje klijentovog poslovanja 6
5.3. Poznavanje klijentovog poslovanja (6)
 • Pre davanja ponude, revizor bi trebalo da se informiše o upotrebi finansijskih izveštaja:
  • Ako su izveštaji namenjeni široj upotrebi (veći broj različitih korisnika) i ako će se korisnici na njih značajno oslanjati, moraće da se izvrše obmnija ispitivanja i da se prikupi veći broj dokaza, što će zahtevati i više vremena za reviziju
  • Ako se akcijama klijenta trguje na berzi (izveštaji imaju vrlo veliki značaj)
  • Finansijski izveštaji kompanija koje su veoma zadužene, kao i izveštaji kompanija koje se prodaju/kupuju ili spajaju privlače posebnu pažnju korisnika
5 3 poznavanje klijentovog poslovanja 7
5.3. Poznavanje klijentovog poslovanja (7)
 • Istraživanja vezana za novog klijenta
  • Prikupljaju se javno dostupne informacije
  • Ispituje se integritet preduzeća i njegovog menadžmenta
  • Koriste se informacije od postojećih klijenata iz delatnosti kojoj pripada novi klijent
  • Obavljaju se razgovori sa svima koji poznaju delatnost i poslovanje klijenta
  • Angažuju se i profesionalni istražitelji radi dobijanja informacija o reputaciji klijenta i njegove uprave
  • Kontaktira se sa prethodnim revizorom i obezbedjuje se njegova saradnja (saglasnost klijenta)
  • Pregleda se radna dokumentacija prethodnog revizora
5 3 poznavanje klijentovog poslovanja 8
5.3. Poznavanje klijentovog poslovanja (8)
 • Postojeći klijenti
  • Revizor bi trebalo da ocenjuje postojećeg klijenta svake godine
  • Prethodni nesporazumi ili sporovi oko obima revizije, vrste mišljenja i naknade za usluge revizije mogu uticati na nastavak saradnje sa postojećim klijentom
  • Nezavisnost revizora je ugrožena ako klijent suviše kasni sa plaćanjem naknade za usluge revizije
  • Ukoliko proceni da rizik revizije postaje neprihvatljivo visok, revizor može da prekine saradnju sa klijentom
5 4 kori enje profesionalaca u reviziji 1
5.4. Korišćenje profesionalaca u reviziji (1)
 • Drugi revizor
  • Angažuje se kada je potrebno izvršiti reviziju nekog od delova preduzeća (na primer, u drugoj zemlji)
  • Glavni revizor koji koristi rad drugog revizora odgovara za njegov rad
  • Glavni revizor treba da dobije pisanu izjavu od drugog revizora u kojoj ovaj potvrdjuje da je saglasan sa zahtevima koji se postavljaju u postupku revizije
5 4 kori enje profesionalaca u reviziji 2
5.4. Korišćenje profesionalaca u reviziji (2)
 • Korišćenje rada drugih stručnjaka
  • Ukoliko su u reviziji potrebna stručna znanja koja ne poseduje tim revizora, onda se angažuje odgovarajući ekspert (inženjeri, stručnjaci za osiguranje, procenjivači, pravnici i dr.)
  • Revizor proverava stručne sposobnosti eksperta i njegovu objektivnost (ekspert ne sme biti povezan sa klijentom)
  • Kada izdaje izveštaj sa pozitivnim mišljenjem, revizor ne bi trebalo da se poziva na rezultate rada eksperta, jer bi to moglo da se shvati kao izražavanje rezerve u mišljenju
  • Ako u izveštaju revizora postoji rezerva u mišljenju i ako se ona objašnjava pozivanjem na rad eksperta, onda se objavljuje njegovo ime i obim njegovog angažovanja (uz saglasnost eksperta)
5 5 uslovi anga ovanja revizora 1
5.5. Uslovi angažovanja revizora (1)
 • Prema medjunarodnom standardu revizije (MSR) 210:
  • Revizor i klijent se dogovaraju o uslovima angažovanja
  • Uslovi se odnose na:
   • Predmet angažovanja (Šta se radi?) – cilj, obim i izveštaj revizora
   • Revizorski tim (Ko radi?)
   • Cenu (naknadu za angažovanje)
  • Uslovi se navode u pismu o angažovanju
  • Promene u dogovorenom angažmanu moraju se posebno razmotriti (na primer, zahtev da se pruži niži nivo uveravanja i sl.)
  • Ako za promenu ne postoji razumno opravdanje, revizor treba da se povuče iz revizije
5 5 uslovi anga ovanja revizora 2
5.5. Uslovi angažovanja revizora (2)
 • Utvrdjivanje i ugovaranje naknade za usluge revizije:
  • Naknada bi trebalo da bude objektivan i realan odraz vrednosti profesionalnih usluga i da podrazumeva:
   • Stručnost i znanje potrebno za ovu vrstu profesionalnih usluga
   • Nivo obučenosti i iskustvo revizora
   • Vreme koje je potrebno svakom članu revizorskog tima da uradi svoj deo posla
   • Stepen odgovornosti koji postoji za ovakve vrste usluga
  • Naknada ne sme da bude potencijalna (da zavisi od rezultata rada revizora)
  • Naknada ne sme da podrazumeva davanje ili primanje provizije
5 5 uslovi anga ovanja revizora 3
5.5. Uslovi angažovanja revizora (3)
 • Pismo revizora o angažovanju
  • Predstavlja sporazum (ugovor) izmedju revizora i klijenta
  • Piše ga revizor, a prihvata klijent
 • Sadržaj pisma o angažovanju
  • Cilj revizije
  • Odgovornost uprave za finansijske izveštaje
  • Obim revizije (pravila, propisi prema kojima se revizija izvodi)
  • Oblik izveštaja
  • Rizik povezan sa ograničenjima u reviziji (ukoliko postoje)
  • Zahtev za neograničenim pristupom evidencijama, dokumentaciji i informacijama potrebnim za reviziju
5 5 uslovi anga ovanja revizora 4
5.5. Uslovi angažovanja revizora (4)
  • Postupci koji će biti primenjeni
  • Izjave koje se očekuju od klijenta
  • Zahtev za potvrdu uslova angažovanja
  • Način obračuna naknade
 • Pismo o angažovanju nije potrebno
  • Kod ponovnih revizija (za postojeće klijente), sem ukoliko je došlo do bitnih promena kod klijenta i ako revizor tada odluči na ponovo pošalje pismo
  • Ako se revizija radi za matično preduzeće i za zavisna preduzeća, mogu se slati posebna pisma o angažovanju o čemu takodje odlučuje revizor
5 5 uslovi anga ovanja revizora 5
5.5. Uslovi angažovanja revizora (5)
 • Postavljanje izvršilaca revizije (revizorski tim)
  • Članovi tima moraju imati potreban nivo tehničke obučenosti i sposobnosti u datim okolnostima
  • O sastavu tima odlučuje glavni revizor
  • Glavni revizor odlučuje o obimu instrukcija koje daje svakom članu tima, o obimu supervizije i o proveri rada svakog člana tima
  • Poželjno je da isti tim radi više godina reviziju za istog klijenta, jer ga tako bolje upoznaje, što pozitivno utiče na kvalitet revizije
5 6 prihvatanje od strane klijenta predlog za anga ovanje 1
5.6. Prihvatanje od strane klijenta – predlog za angažovanje (1)
 • Prihvatanje revizora od strane klijenta zavisi od kvaliteta predloga za angažovanje
  • Revizorske firme moraju imati razradjene postupke za pripremu predloga za angažovanje
  • Predlog za angažovanje može biti različit za postojeće i za nove klijente
 • Predlog za postojeće klijente sadrži
  • Analizu načina na koji revizorska firma može doprineti položaju klijenta (revizor opisuje sopstveni sistem kontrole kvaliteta, itd.)
5 6 prihvatanje od strane klijenta predlog za anga ovanje 2
5.6. Prihvatanje od strane klijenta – predlog za angažovanje (2)
  • Planove za dalje poboljšanje pozicije klijenta (revizor navodi zahteve koje je imao klijent i kako su oni u prethodnim revizijama bili ispunjavani)
  • Revizorski tim – detalji u vezi sa kvalifikacijama i iskustvom svakog člana tima
  • Naknadu za revizorske usluge – način obračuna naknade i uslovi plaćanja
 • Predlog za nove klijente
  • Predlog za nove, a naročito za nove i značajne klijente, može biti vrlo opširan, posebno ako je jaka konkurencija
5 6 prihvatanje od strane klijenta predlog za anga ovanje 3
5.6. Prihvatanje od strane klijenta – predlog za angažovanje (3)
 • Predlog sadrži:
  • Skraćeni sadržaj predloga
  • Opis poslovanja klijenta i ciljevi razvoja (kao osnova za strategiju revizije)
  • Opis i reference revizorske firme
  • Revizorski tim
  • Pristup reviziji (opis pristupa koji se predlaže od strane revizora i način prilagodjavanja tog pristupa specifičnostima klijenta)
  • Očekivanja od interne revizije
  • Razmatranje potrebe za promenom revizora
  • Ostale usluge (srodne reviziji ili u funkciji revizije) koje se nude klijentu
  • Aktivnosti posle završene revizije i dopunski izveštaji koji se daju klijentu
  • Detalji oko obračuna naknade za reviziju