ktu darbuotoj profs jungos jungtinio komiteto darbo ataskaita u 2009 11 04 20 12 11 0 7 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KTU DARBUOTOJŲ PROFSĄJUNGOS JUNGTINIO KOMITETO DARBO ATASKAITA UŽ 2009-11-04 20 12 - 11 - 0 7

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

KTU DARBUOTOJŲ PROFSĄJUNGOS JUNGTINIO KOMITETO DARBO ATASKAITA UŽ 2009-11-04 20 12 - 11 - 0 7 - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

KTU DARBUOTOJŲ PROFSĄJUNGOS JUNGTINIO KOMITETO DARBO ATASKAITA UŽ 2009-11-04 20 12 - 11 - 0 7. Komitetas atsiskaitomuoju laikotarpiu dirbo tokios sudėties: -pirmininkas V aclovas KUBILIUS, pirmininko pavad. K alikstas PAULAUSKAS nariai:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KTU DARBUOTOJŲ PROFSĄJUNGOS JUNGTINIO KOMITETO DARBO ATASKAITA UŽ 2009-11-04 20 12 - 11 - 0 7' - mikasi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ktu darbuotoj profs jungos jungtinio komiteto darbo ataskaita u 2009 11 04 20 12 11 0 7
KTU DARBUOTOJŲ PROFSĄJUNGOS JUNGTINIO KOMITETO DARBO ATASKAITA UŽ 2009-11-04 2012-11-07
slide2
Komitetas atsiskaitomuoju laikotarpiu dirbo tokios sudėties:

-pirmininkas Vaclovas KUBILIUS, pirmininko pavad. Kalikstas PAULAUSKAS

nariai:

1.Irena SKUPSKIENĖ-Bendrabučių valdyba,

2. Reda ŠAKALYTĖ- Biblioteka,

3. Vytautas JUODAGALVIS- Cheminės technologijos fak.,

4. Aušra PAGODINIENĖ-CR administracija,

5. Daiva VIŠČIUVIENĖ-Dizaino ir technologijų fak.,

6. Kristina KINDSFATERIENĖ-Ekonomikos ir vadybos fak.,

7. Birutė ČIRPUVIENĖ-Elektros ir vald. inžiner. fak. energetikų pad.,

8. Romas RUTKAUSKAS-Elektros ir vald. inžiner. fak., Aut. pad.,

9. Zenonas ŠLEINIUS-Fundamentaliųjų mokslų fak.,

10. Dalia KAČERGINĖ-Humanitarinių mokslų fak.,

11. Janina GRAŽYTĖ-Informacinių technologijų plėtros,

12. Stasys MACIULEVIČIUS-Informatikos fak.,

13. Audronė SKUŽINSKIENĖ-Kūno kultūros ir sporto centras,

14. Povilas KRASAUSKAS-Mechanikos ir mechatronikos fak.,

15. Česlovas CHRISTAUSKAS-Socialinių mokslų fak.,

16. Ramūnas GEČYS-Statybos ir architektūros fak.,

17. Olgirdas TUMŠYS-Telekomunikacijų ir elektronikos fak.,

18. Rimtautas RUDZEVIČIUS-Ūkio tarnyba.

Iždininkė-Rima DUNDULIENĖ

KTU darbuotojų profsąjunga šiuo metu turi 481 narius

slide3
Pagrindinės darbo kryptys

Pirmąją darbo dalį sudarė teisinė darbinė, socialinė ir buitinė profsąjunginė veikla universiteto ribose.

Antroji veiklos sritis buvo darbas respublikiniuose profsąjunginiuose susivienijimuose, įvairių respublikinių priemonių organizavimas, dalyvavimas juose ir įvairiose derybose LR seime ir Švietimo ir mokslo ministerijoje.

naujametiniai renginiai
Naujametiniai renginiai
 • Kasmet padaliniuose profsąjungos organizavo ir dalinai finansavo darbuotojų vaikams naujametines eglutes ir spektaklius. 2011m. ir 2012 m. Naujųjų Metų eglutės buvo organizuotos kartu visiems KTU darbuotojų vaikams.
v aik sportin s poilsio stovykl o s ktu poilsio namuose palangoje
Vaikų sportinės poilsio stovyklos KTU poilsio namuose Palangoje
 • Suorganizavo tris vaikų stovyklas, kiekvienais metais birželio mėn.
 • Veikiantkiekvienoje stovykloje po dvi pamainas iš viso ilsėjosi 150 darbuotojų vaikų ir anūkų.
 • Stovyklų išlaidas sudarė universiteto finansinė pagalba, pinigai surinkti iš vaikų tėvų ir profsąjungos parama.
slide7
Atsiskaitomuoju laikotarpiu darbuotojų profsąjunga suorganizavo kiekvienais metais birželio mėn. tris vaikų sportines poilsio stovyklas KTU poilsio namuose Palangoje. Kiekvienoje stovykloje sudarant po dvi pamainas iš viso ilsėjosi 150 darbuotojų vaikų ir anūkų. Stovyklų išlaidas sudarė universiteto finansinė pagalba, pinigai surinkti iš vaikų tėvų ir profsąjungos parama.
 • Kasmet padaliniuose profsąjungos organizavo ir dalinai finansavo darbuotojų vaikams naujametines eglutes ir spektaklius. 2011m. ir 2012 m. Naujųjų Metų eglutės buvo organizuotos kartu visiems KTU darbuotojų vaikams
 • Padaliniuose nuolat organizuojamos ekskursijos respublikos ribose, išvykos į spektaklius.
 • Profsąjunga prisidėjo organizuojant išeinančių į pensiją palydėjimus, bendradarbių pasveikinimus jubiliejų proga, buvusių bedradarbių, kurių nėra mūsų tarpe pagerbimus per vėlines.
pasveikinimai ir palydos
Pasveikinimai ir palydos

Profsąjunga prisidėjo organizuojant išeinančių į pensiją palydėjimus, bendradarbių pasveikinimus jubiliejų proga, buvusių bendradarbių, kurių nėra mūsų tarpe pagerbimus per vėlines.

kult riniai pa intiniai renginiai
Kultūriniai pažintiniai renginiai

Padaliniuose ir centralizuotai nuolat organizuojamos ekskursijos respublikos ribose, išvykos į spektaklius.

slide11
Bendradarbiavimas su administracija
 • Nesutarimų tarp administracijos ir darbuotojų mūsų universitete pasitaiko retai. Atsiskaitomuoju laikotarpiu buvo du konfliktai išėję už universiteto ribų tai Z. Migonienės ir Slavėno. Darbo ginčų komisijai dirbti praktiškai nereikėjo.
 • Raštiškų pareiškimų dėl administracijos darbo profsąjungos komitetas iš darbuotojų negavo.
 • Dėl žodinių nusiskundimų jungtinio komiteto posėdžiuose buvo svarstyta darbo sutarčių po 65 metų pratesimo trukmės klausimas, priedų ir priemokų viešumas padaliniuose taip pat atestacijos nuostatų klausimai. Šie aspektai buvo aptarti rektorate, personalo tarnyboje ir geranoriškai suderinti. Profsąjungos nuomone pasitaikantys administracijos
 • Darbo kodekso ir Profsąjungų įstatymo pažeidimai yra nereikšmingi ir dirbančiųjų darbo ir darbo apmokėjimo sąlygoms įtakos neturi.
bendradarbiavimas su administracija darbo teis s ir kitais darbiniais klausimais
Bendradarbiavimas su administracija darbo teisės ir kitais darbiniais klausimais
 • Nesutarimų tarp administracijos ir darbuotojų mūsų universitete pasitaiko retai.
 • Profsąjungos komitetas iš darbuotojų gavo tris raštiškus pareiškimus dėl administracijos darbo.
 • Dažniausi žodiniai nusiskundimai:
 • - priedų ir priemokų viešumas,
 • - išeitinės išmokos ir atleidimas iš darbo,
 • - darbo amžiaus cenzas dėstytojams.
 • Šie aspektai buvo aptarti rektorate, personalo tarnyboje ir geranoriškai suderinti.
kolektyvin sutartis
Kolektyvinė sutartis
 • Pastaruoju metu universitete galioja

2010 m. vasario 22 d. kolektyvinė sutartis.

 • Dabar administracijos ir profsąjungos komisijos posėdžiuose baigtas svarstyti naujas kolektyvinės sutarties projektas.
 • Komisiją sudaro 4 profsąjungos ir 4administracijos atstovai (rek. įsak. 2012 m. sausio 26 d. Nr. A-96).
kolektyvin s sutarties vykdymas
Kolektyvinės sutarties vykdymas
 • Pagrindiniai kolektyvinės sutarties punktai yra vykdomi.
 • Dalinai vykdomi:

- profsąjungos atstovų kvietimas dalyvauti

padalinių posėdžiuose,

- profsąjungos atstovų įtraukimas į komisijas kai sprendžiami darbuotojų atlyginimo, atestacijos ir panašūs klausimai,

- informacijos gavimas apie darbo užmokestį ir etatus.

apklausos
Apklausos
 • Privačių mokyklų finansavimas
 • Dėl streiko
 • Universitetų jungimas
slide16
Kolektyvinė sutartis
 • . Dabartiniu metu universitete galioja sena 2003 metų kolektyvinė sutartis.
 • Vadovaujantis praeitos profsąjungos rinkiminės-ataskaitinės konferencijos nutarimu jungtinis komitetas naudodamasis personalo tarnybos ir profsąjungos pateiktu kolektyvinės sutarties variantu paruošė naują kolektyvinės sutarties projektą
 • Ši sutartis buvo svarstyta keturiuose bendros administracijos ir profsąjungos komisijos posėdžiuose. Komisiją sudaro 4 profsąjungos ir 4 administracijos atstovai. Peržiūrėjus daugiau apie pusę sutarties teksto buvo nutarta šią sutartį toliau nesvarstyti, nes pasikeitus 2011 metais universiteto statusui t. y. tapus viešąja įstaiga kolektyvinėje sutartyje gali daug kas keistis.
 • Dabar įvertinant administracijos ir profsąjungos pasiūlymus yra pakoreguota veikianti sutartis. Ji buvo pateikta visų KTU darbuotojų susipažinimui ir įvertinus gautas pastabas siūloma šioje konferencijoje jai pritarti.
slide18
KTU darbuotojų profsąjungos vieta Lietuvos profsąjungų struktūroje
 • KTU darbuotojų profsąjunga yra Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) narė.
 • Mūsų profesinė sąjunga dalyvauja ir visose LAMPSS struktūrose Šis susivienijimas yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos mokslininkų sąjunga, taip pat su Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesine sąjunga Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federaciją (LŠMPSF), kuri yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) narė (Černiauskas).
 • Trumpai chronologiškai KTU darbuotojų profesinės sąjungos veikla šiose struktūrose. Iki 2007-09-07 Lietuvos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų (LŠDPS) suvažiavimo KTU profesinė sąjunga buvo šios sąjungos nare, dalyvavo koordinacinės tarybos posėdžiuose, aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų konferencijoje Vilniuje. Suskilus LŠDPS KTU profsąjungos iniacityva 2007-07-03 buvo pasirašyta Lietuvos universitetinių profesinių sąjungų partnerystės sutartis, o 2008-02-29 užregistruotas LAMPSS.
slide19
Veikla aukštųjų mokyklų profsąjungų struktūroje
 • Dalyvauta ir prisidėta organizuojant aukštųjų mokyklų darbuotojų konferenciją „Universitetai šaukiasi pagalbos“, 2007 m. gegužės 15 d. Didelė KTU darbuotojų profsąjungos delegacija 2007 m. rugsėjo 07 d. LŠDPS suvažiavime. Jame paaiškėjo, kad tikrai įvyko šio susivienijimo skilimas, todėl nuo jo atsiskyrė ir aukštųjų mokyklų profsąjungos ir kaip jau buvo minėta įkūrė LAMPSS. Su susivienijimu organizuota ir dalyvauta šiose priemonėse:
 • -KTU ir kitų aukštųjų mokyklų darbuotojų
 • susitikimas su LR Seimo parlamentarų grupe, KTU 2007 m. rugsėjo 27 d.,
 • -dalyvauta Lietuvos mokslininkų sąjungos suvažiavime, darytas pranešimas 2008 m. kovo 1 d
 • -parašų rinkimo akcija prieš aukštųjų mokyklų skurdinimą „Tyliojiakcija“ 2008 m. kovo mėn., surinkta iš viso 4660 parašų, KTU prisidėjo apytikriai 600 parašais,
slide20
-Lietuvos aukštųjų mokyklų darbuotojų konferenciją „Aukštojo mokslo likimas-visų piliečių reikalas“, KTU , 2008 m. gegužės 28 d.,
 • - Lietuvos aukštųjų mokyklų terminuotas 2 val. streikas
 • prieš LR vyriausybę ir Švietimo ir mokslo ministeriją, 2008 m.-spalio 9 d.,
 • - profąjungos aktyvo seminaras darbo teisės klausimais, KTU, 2008 m gruodžio mėn.,
 • - trijų dienų piketas prie LR vyriausybės rūmų 2008 m. gruodžio 18, 19, 21 d.,
 • - Kauno aukštųjų mokyklų darbuotojų diskusija svarstant mokslo ir studijų įstatymo projektą, KTU 2009 m. vasario 12 d,
 • - apklausa dėl neterminuoto streiko 2009 m.
 • vasario mėn., KTU pritarė streikui 49,39 procento darbuotojų,
 • -Lietuvos aukštųjų mokyklų mitingas prie LR
 • seimo, 2009 m. kovo 10 d.
 • Atskirai paminėti 2 val. streiką ir mitingą.
slide21
Veikla ruošiant mokslo ir studijų įstatymą (MSĮ)
 • .
 • Trys susitikimai LR seime Mokslo, švietimo ir kultūros komitete. LAMPSS atstovo dalyvavimas visuose detaliuose MSĮ projekto svarstymuose.
 • Du susitikimai Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM).
 • Keturi raštai LR seimui, vyriausybei ir ŠMM.
 • Kreipimasis į kiekvieną seimo narį dėl balsavimo už MSĮ projektą.
 • Pagrindinės nuostatos
 • Panaikinti diskriminuojančias ir išskirtines nuostatas dėl 65 metų amžiaus cenzo ir terminuotų darbo sutarčių dėstytojams.
 • Netaikyti “krepšelio” principo pasirenkant specialybę stojantiesiems į aukštasias mokyklas.
 • Įtraukti profesinių sąjungų atstovus į Mokslines tarybas.
 • Rektorius rinkti senatuose.
 • Rezultatas
 • Pilnai panaikinta 65 metų amžiaus cenzas ir dalinai terminuotos darbosutartys dėstytojams.
neigiamos pus s
Neigiamos pusės
 • Vyriausybės pateiktas MSĮ parengtas neturint aiškios AM vystymosi strategijos.
 • Siūloma įvesti anarchiškas rinkos sąlygas AM ir tikimąsi, kad tarp AM atsiradusi konkurencija pati savaime sutvarkys visą sistemą, neįvertinant akademinės konkurencijos ypatumų (pasidalijimas žinojimu);
 • Aukštasis mokslas bus neprieinamas didžiajai visuomenės daliai;
 • Bus sunaikintas mokslinis ir [pedagoginis potencialas, uždaromos kai kurios aukštosios mokyklos (prognozuojama, kad kolegijų liks 8, universitetų 5-7)
 • Biudžetinis finansavimas bus išsklaidomas, nes tarpusavyje konkuruos ir finansus pasidalys valstybinės ir nevalstybinės AM
 • Įvyks REVOLIUCIJA AUKŠTOJO MOKSLO sistemoje, niekam neatsakant už mokslo, socialines ir kitas pasekmes
 • REVOLIUCIJA pasieks kiekvieną Lietuvos pilietį, kiekvieną AM darbuotoją.
slide23
Veikla dėl atlyginimų mažinimo nuo 2009-09-01 ir
 • 2010-01-01
 • Dalyvauta trijuose susitikimuose su ŠM ministru.
 • Dalyvauta ruošiant atsakymus derinant atlyginimo mažinimo projektus.
 • Pagrindinės nuostatos
 • Atlyginimus mažinti kuo mažiau ir diferencijuotai (mažiau uždirbantiems mažiau, daugiau-daugiau)
 • Rezultatas
 • Rezultatas nedidelis, nes tvirtinant Vyriausybėje projektą dėl atlyginimų mažinimo nuo 2009-09-01 jis pakeistas (pvz. projekte mažinimas buvo numatytas nuo 2009-10-01).
 • Gautas ŠM ministro pažadas, kad nuo 2010-01-01 dėstytojams atlyginimas bus mažinamas 7-8 procentais.
slide24
Dėkoju rektoratui, personalo ir
 • finansų tarnyboms už
 • konstruktyvų bendradarbiavimą
 • su darbuotojų profesine sąjunga