Download
budma 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BUDMA 2011 PowerPoint Presentation

BUDMA 2011

143 Views Download Presentation
Download Presentation

BUDMA 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BUDMA 2011 Grupa Kapitałowa Format – Lambda

 2. Format UiMP został założony przez Wojciecha Mikuleckiego w lutym 1990 roku. • Już w pierwszym roku działalności Format UiMP otworzył Biuro Techniczne w Niemczech i zrealizował swój pierwszy kontrakt zagraniczny (prace izolerskie).

 3. Jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, Format wykonywał prace zbrojarskie we Francji i we Włoszech. W roku przystąpienia Polski do UE Format rozpoczął działalność w kolejnych państwach UE.

 4. Format stoi obecnie na czele grupy kapitałowej FORMAT -LAMBDA w skład której wchodzą także: Lambda S.A., Format Baustahl GmbH.

 5. Grupa prowadzi działalność usługową w dziedzinie budownictwa inżynieryjnego i przemysłowego, a w szczególności: montażu stali zbrojeniowej oraz wznoszenia stanów surowych, izolacji termicznych, dostaw i prefabrykacji stali.

 6. Format zrealizował ponad 500 kontraktów w 10 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Personel kierowniczy i wykonawczy Formatu dysponuje najnowszą wiedzą i praktyką w budowie wieżowców, mostów, tuneli, elektrowni i innych obiektów inżynieryjnych oraz przemysłowych i użyteczności publicznej.

 7. Nasi partnerzy:

 8. Wybrane kontrakty Format: Lotnisko Frankfurt Terminal, prace izolacyjne, Niemcy Elektrownia węglowa, Schkopau „Bunawerke”, prace izolacyjne, Niemcy Potsdamer Platz, Berlin, prace zbrojarskie, Niemcy A40 Annecy, tunele i wiadukty na autostradzie A40, prace zbrojarskie, Francja Prace ciesielskie, betoniarskie i zbrojarskie centrum handlowe Victoria Square, Wielka Brytania Prace zbrojarskie, Olkiluoto 3, elektrownia atomowa, Finlandia Rafineria Leuna, prace izolerskie, Niemcy

 9. Format na Olkiluoto 3 W ramach projektu OL3 Format wykonuje prace zbrojarskie wraz z wymaganą do tego gospodarką magazynową i logistyką W szczytowym momencie Format zatrudniał na OL3 300 pracowników.

 10. Bezpieczeństwo na Olkiluoto 3

 11. Bezpieczeństwo możemy rozpatrywać w trzech wymiarach: Bezpieczeństwo pracowników. Bezpieczeństwo środowiska. Bezpieczeństwo elektrowni.

 12. Strategia „zero wypadków”: Duża częstotliwość szkoleń BHP

 13. Strategia „zero wypadków” - pozostałe elementy. • Ścisły nadzór BHP na wszystkich szczeblach. • System monitorowania i rejestracji wypadków. • Safety meetings (spotkania na których omawiane są zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy). • Zero tolerancji dla alkoholu. • Testy na obecność narkotyków. • Promocja BHP.

 14. Efekty strategii „zero wypadków”: Osiągnięty na Olkiluoto 3 wskaźnik wypadkowości wyniósł 18,4 wypadków na milion godzin pracy. Średnia dla przemysłu budowlanego w Finlandii wynosi 73,1 wypadków na milion godzin pracy.

 15. Bezpieczeństwo elektrowni: Cztery niezależne systemu bezpieczeństwa. Bezpieczna konstrukcja reaktora i budynków towarzyszących. Ochrona przed stopieniem rdzenia. Jakość wykonania.

 16. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska: Monitoring i kontrola. Innowacyjne metody ochrony środowiska naturalnego. Bezpieczne składowanie odpadów.

 17. Międzynarodowy charakter projektu: Przedstawiciele z 61 krajów. Dokumenty i materiały w sześciu językach. Oficjalny język budowy – język angielski.

 18. Udział Polaków: Polacy stanowili najliczniej reprezentowaną grupę narodowościową, ok. 50%, znaczny udział w budowie mieli Finowie, Niemcy, Francuzi, Słowacy , Estończycy i inni. Pracownicy z Polski byli zatrudnieni na OL3 nie tylko przez polskie firmy, ale byli również zatrudniani przez spółki zagraniczne. Polacy zajmowali stanowiska na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej budowy.

 19. Dziękujemy za uwagę