slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
โครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

โครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

โครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ขอบเขต. สืบค้นโครงการช่วยเหลือทางสังคมแบบของประเทศต่างๆ ที่อาจนำมาปรับใช้กับประเทศไทย

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'โครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ' - mikasi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

โครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ

อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

slide2
ขอบเขต
 • สืบค้นโครงการช่วยเหลือทางสังคมแบบของประเทศต่างๆ ที่อาจนำมาปรับใช้กับประเทศไทย
 • ไม่ขอกล่าวถึงโครงการที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนประกันสังคม หรือ ระบบประกันสุขภาพ ที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว
 • 6 ประเทศ สวีเดน สหรัฐฯ เม็กซิโก อินเดีย ออสเตรเลีย และ เกาหลีใต้
slide3
สวีเดน: รัฐสวัสดิการ
 • สวัสดิการสำหรับครอบครัว
  • พ่อและแม่สามารถหยุดงานได้รวมกัน 480 วัน ต่อลูกหนึ่งคน
  • หากมีลูกแฝดหยุดเพิ่มได้อีก 180 วัน
  • ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 60 วันก่อนหน้าวันกำหนดคลอด
  • ได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อหยุดงานเป็นรายวัน (180 SEK ~ $30)
  • เด็กจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน (1,050 SEK ~ $175)
  • มีลูกตั้งแต่สองคนขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม (Large Family Supplement)
slide4
สวีเดน: รัฐสวัสดิการ
 • สิทธิประโยชน์จากการว่างงาน
  • การเจ็บป่วยจากการทำงานและ
   • เงินได้จากการเจ็บป่วย (Sick pay) จากนายจ้างในช่วง 14 วันแรกของการเจ็บป่วย (ประมาณ 80% ของรายได้)
   • หากเจ็บป่วยเกิน 14 วันจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่เรียกว่า (Sickness Benefit)
  • การประกันการว่างงาน
   • เงินประกันขั้นพื้นฐาน (Basic amount) + เงินประกันที่เกี่ยวพันกับรายได้ (Income related insurance)
   • เงินประกันการว่างงานเป็นเวลา 300 วัน + 150 วันหากมีภาระเลี้ยงดูเด็กต่ำกว่า 18 (ถูกเก็บภาษี)
slide5
สวีเดน: รัฐสวัสดิการ
 • สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
  • ครอบครัวรายได้ต่ำที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย
  • สำหรับผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ
 • สวัสดิการสำหรับคนพิการ
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้พิการ (Disability allowance) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างผู้ดูแล (Attendance allowance)
  • ครอบครัวเด็กพิการสามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่ารถ (Car allowance) ไว้สำหรับดัดแปลงรถให้เหมาะสม
slide6
สวีเดน: รัฐสวัสดิการ
 • สิทธิด้านการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
 • สวัสดิการผู้สูงอายุ
  • เงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (Old age pension) สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบ (เสียภาษี)
  • Guarantee pension สำหรับผู้ที่ไม่ได้ old age pension แต่อาศัยอยู่ในสวีเดน 40 ปีขึ้นไป
  • เงินช่วยเหลือเพื่อยังชีพ (Maintenance support) สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในระบบกองทุนผู้สูงอายุ
slide7
สวีเดน: รัฐสวัสดิการ
 • ต้องมีการจัดเก็บภาษีที่สูง (ภาษีเงินได้สูงสุดอยู่ที่ 60%, VAT 25%, ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 26%)
 • การรักษาพยาบาลที่ดีทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น
 • โครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุ มากกว่าผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ทำให้มีปัญหาด้านงบประมาณ
temporary assistance for needy families tamf
สหรัฐฯ: Temporary Assistance for Needy Families (TAMF)
 • ช่วยเหลือครอบครัวยากจนที่มีภาระเลี้ยงดูเด็ก ในด้านต่างๆ เช่น การให้เงินช่วยเหลือ การให้บริการดูแลเด็ก เป็นต้น โดยมีเป้าหมาย
  • ให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากครอบครัว
  • ส่งเสริมการทำงานหารายได้
  • ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว
 • มีการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงาน (The personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996 (PRWORA)
 • บุคคลหนึ่งๆ ไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์เกินกว่า 5 ปี ตลอดชั่วชีวิตของบุคคลดังกล่าว
 • มีการกำหนดอัตราส่วนลดของสิทธิประโยชน์ (Benefit reduction rate, BRR) และ การหักค่าใช้จ่าย (Earning disregard)
earned income tax credit
สหรัฐฯ: Earned Income Tax Credit
 • ให้เครดิตภาษีแก่ผู้ทำงานที่มีรายได้ต่ำ อายุระหว่าง 25 ถึง 65 ปี
 • เครดิตภาษีรูปแบบนี้เป็นประเภทที่สามารถเรียกคืนได้ กล่าวคือ หากเครดิตภาษีมีจำนวนที่สูงกว่าจำนวนภาษีที่จะต้องจ่าย รัฐบาลจะจ่ายส่วนต่างคืนให้กับผู้เสียภาษี
 • การคำนวณเครติดภาษี จะแบ่งตามระดับรายได้ และ จำนวนเด็กในครอบครัว
public housing
สหรัฐฯ: Public housing
 • ช่วยเหลือบุคคลยากจน ครอบครัวยากจน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อให้มีบ้านเช่าอาศัยที่ปลอดภัย ด้วยการจัดหาบ้านให้เช่าในหลายรูปแบบ
 • เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกนำมาคำนวณเป็นค่าเช่าซึ่งเท่ากับจำนวนเงินสูงที่สุดจาก
  • 30% ของรายได้ต่อเดือนหลังหักค่าใช้จ่าย
  • 10% ของรายได้ต่อเดือนก่อนหักค่าใช้จ่าย
  • ค่าเช่าขั้นต่ำ $25 ถึง $50 ต่อเดือน แล้วแต่พื้นที่
 • ผู้ร่วมโครงการสามารถอยู่อาศัยในที่ที่จัดหาให้ไปเรื่อยๆ เว้นเสียแต่จะมีการทำผิดสัญญาเช่า
housing choice vouchers
สหรัฐฯ: Housing Choice Vouchers
 • ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวยากจน คนแก่ และ ผู้พิการ เพื่อให้สามารถมีบ้านเพื่ออยู่อาศัย
 • ผู้ร่วมโครงการสามารถหาที่อยู่เอง โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและ ผู้ให้เช่าจะต้องตกลงเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้ร่วมโครงการจะต้องสมทบเงินอย่างน้อย 30% ของรายได้ และรัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเช่าบางส่วน โดยมี “payment standard” เป็นเพดาน
 • ผู้ร่วมโครงการจะถูกพิจารณาจาก รายได้ และ ขนาดครอบครัว ซึ่งโดยทั่วไป รายได้ต้องไม่เกิน 50% ของค่า median ของรายได้ในพื้นที่ที่จะอยู่อาศัย
supplemental security income
สหรัฐฯ: โครงการ Supplemental Security Income
 • ให้เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแก่ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป คนตาบอด ผู้พิการ และ ผู้พิการจากการทำงาน
 • รัฐบาลอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถทดลองทำงานเพื่อทดสอบว่าจะสามารถทำงานได้หรือไม่เป็นเวลา 9 เดือน ภายในระยะเวลา 5 ปี
 • ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนไม่ว่าจะทำงานได้เงินมากหรือน้อย เว้นเสียแต่ว่าจะสามารถทำงานได้เงินสูงเกินเกณฑ์รายได้
 • หากภายในระยะเวลา 5 ปี เกิดเหตุทำให้ไม่สามารถทำงานได้อีก ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกลับเข้าร่วมโครงการได้โดยทันที
food stamp
สหรัฐฯ: โครงการ Food Stamp
 • แจกคูปองอาหารให้ผู้ยากจน (มีรายได้ต่ำกว่า130% ของเส้นความยากจน) สามารถนำไปใช้ซื้อได้ตามร้านค้าขายปลีก แต่ไม่สามารถใช้ซื้ออาหารร้อนได้
slide16
สหรัฐฯ: โครงการ WIC
 • ให้ความช่วยเหลือด้านโภชนการ โดยการให้ชุดอาหาร (food package) แก่สตรีมีครรภ์ และ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี ที่มีความยากจน (185% ของเส้นความยากจน) และ เป็นเด็กที่มีความเสี่ยงต่อสภาวะโภชนาการที่แย่ รอบเวลารับประโยชน์ 6 เดือน
 • ชุดอาหารจะแตกต่างไปตามลักษณะครอบครัวและเด็ก
 • เน้นส่งเสริมการให้นมแม่ ด้วยการให้ชุดอาหารในปริมาณที่มากขึ้น สำหรับแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
disaster unemployment assistance
สหรัฐฯ:โครงการ Disaster Unemployment Assistance
 • ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ และ ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากการประกันว่างงานได้
 • จะได้รับเงินช่วยเหลือจนกว่าจะหางานได้ แต่ไม่เกิน 26 สัปดาห์
 • เงินช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า 50% ของเงินชดเชยการว่างงานที่แต่ละรัฐกำหนด
conditional cash transfer cct
โครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข(Conditional Cash Transfer :CCT)

เป็นโครงการให้เงินช่วยเหลือ โดยสิทธิการได้รับเงินจะผูกติดอยู่กับตัวชี้วัดที่สามารถตรวจสอบได้ (verifiable)

 • จุดเด่น
  • บรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น ด้วยการให้เงินช่วยเหลือ
  • ลดปัญหาความยากจนในระยะยาวโดยการกำหนดเงื่อนไขที่นำไปสู่การลงทนุในทุนมนุษย์ (human capital) ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถตัดวงจรความยากจนที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น
progresa and opportunidades
เม็กซิโก: PROGRESA and OPPORTUNIDADES
 • ให้เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวยากจน ค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าเล่าเรียน โดยการโอนเงินให้แม่ของเด็ก
 • การกำหนดครัวเรือนที่จะได้รับความช่วยเหลือ
  • กำหนดเป็นพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจากสำมะโนประชากร (รายได้ ระดับการรู้หนังสือ การจ้างงาน)
  • การสัมภาษณ์ในเชิงลึกเป็นรายครอบครัว
 • รัฐฯ ทำการสุ่มคัดเลือกครอบครัวที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้าร่วมโครงการ
 • จำนวนเงินที่ได้รับ
  • ขึ้นอยู่กับระดับความยากจน
  • เด็กผู้หญิงจะได้รับเงินช่วยเหลือที่มากกว่า เนื่องจากครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ต้องการส่งลูกผู้หญิงเรียนหนังสือ
  • เงินช่วยเหลือจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการศึกษาสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสะท้อนต้นทุนค่าเสียโอกาสของการเรียนหนังสือที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
progresa and opportunidades1
เม็กซิโก: PROGRESA and OPPORTUNIDADES
 • เงื่อนไข
  • เด็กจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 85% ของเวลาเรียน
  • เด็กจะต้องเข้ารับการตรวจเช็คสุขภาพ เป็นประจำ
  • แม่ของเด็กจะต้องเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข
 • รอบระยะเวลาโครงการ คือ 3 ปี จ่ายเงินทุกสองเดือน
 • มีการลงทุนด้านอุปทาน เช่น การให้เงินช่วยเหลือไปยังโรงเรียน และ สาธารณสุข
progresa and opportunidades2
เม็กซิโก: PROGRESA and OPPORTUNIDADES
 • การประเมินผล
  • Randomization ทำให้สามารถทำการผลโครงการประเมินได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดปัญหา confounding factor
slide22
โครงการ CCT ในลักษณะเดียวกัน
 • Jamica : ช่วยเหลือคนพิการ กำหนดให้ผู้พิการต้องเข้าตรวจสุขภาพเป็นประจำ
 • Brazil: เน้นการลดปัญหาเรื่องแรงงานเด็กด้วยการสร้างเงื่อนไขให้เด็กต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียน
temporary employment program
เม็กซิโก: Temporary Employment Program
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการจ้างงานเพื่อให้ผู้ยากจนในชนบทที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้มีรายได้เป็นการชั่วคราว
 • ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนน
 • ให้เงินไม่เกิน 88 ครั้งต่อคนต่อปี
slide24
เม็กซิโก
 • เงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย (Tu Casa)
  • ให้เงินช่วยเหลือในการสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนในเมืองและในชนบท
  • โดยรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และ ผู้ที่ได้รับสิทธิช่วยกันจ่ายเงินสมทบ
 • INAPAM
  • ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ด้วยการให้บัตร “INAPAM” ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารถโดยสารค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลบางประเภท เป็นต้น
slide25
อินเดีย
 • Target Public Distribution System
  • รัฐบาลกลางจะทำหน้าที่ในการซื้อ เก็บสินค้า และจัดสรรอาหารไปยังรัฐต่างๆ
  • รัฐบาลท้องถิ่นรับผิดชอบในการดำเนินการกระจายสินค้าไปยังศูนย์ Food price shops (FPS)
  • ครัวเรือนที่มีรายต่ำกว่าเส้นความยากจนจะสามารถซื้อธัญพีชได้ในราคาเพียง 50% ของราคาที่รัฐบาลกำหนดซึ่งเป็นราคาที่ครัวเรือนที่มีรายได้เหนือเส้นความยากจนจะต้องจ่าย
  • ครัวเรือนทั้งสองประเภทจะได้รับสิทธิในการซื้อเท่ากัน คือ 35 กิโลกรัม /ครอบครัว/เดือน
slide26
อินเดีย
 • National Rural Employment Guarantee Act
  • ประกันการจ้างงานต่อครัวเรือนเป็นเวลา 100 วันในทุกๆ ปี
  • ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ และ น้ำดื่ม เป็นค่าตอบแทน และจะทำงานได้ไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์
  • ทำงาน รัฐฯ จะหางานให้ทำภายในเวลา 15 วัน โดยงานจะอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากหมู่บ้าน หากไกลกว่านั้นแรงงานจะได้รับเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้น
  • งานที่ให้ทำจะเน้นไปที่การพัฒนาชุมชน เช่น การทำระบบชลประทานเล็กๆ การปรับปรุงที่ดิน ปลูกต้นไม้ สร้างระบบป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น
slide27
อินเดีย
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ
  • เงินช่วยเหลือเมื่อหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต
  • เงินช่วยเหลือแก่สตรีมีครรภ์
  • เงินช่วยเหลือผู้พิการ
 • Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids/Appliances (ADIP)
  • ให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้พิการในการจัดซื้ออุปกรณ์ ที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย เช่น รถเข็น เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยให้มองเห็น
 • IndiraAwaasYojana
  • ให้เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่มีความยากจนเพื่อการสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยในชนบท
slide28
ออสเตรเลีย
 • โครงการเงินช่วยเหลือทางสังคมทุกชนิดจะต้องมีการทดสอบเกณฑ์ทางรายได้
 • การจ่ายเงินช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ จะทำผ่านหน่วยงานที่ชื่อว่า Centrelinkซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ในลักษณะเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One stop service)
 • ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงได้อย่างง่ายดาย
slide29
ออสเตรเลีย
 • เงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีภาระในการดูแลผู้อื่น
 • เงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็ก
 • เงินช่วยเหลือเมื่อว่างงาน
 • เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ
 • เงินช่วยเหลือในกรณีเจ็บป่วย พิการ ตั้งครรภ์
 • เงินช่วยเหลือยามฉุกเฉิน
slide30
เกาหลีใต้
 • การประกันความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน (Basic Livelihood Security , BLS)
 • ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก BLS จะต้องผ่านเงื่อนไขสองประการคือ (1) รายได้จะต้องอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ารายจ่ายในระดับพอยังชีพที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนด (2) ผู้รับสิทธิประโยชน์จะต้องไม่มี “ผู้ให้ความดูแลตามกฏหมาย” (Legal supporters)
 • เงินช่วยเหลือได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อการยังชีพ เงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา เงินช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือเพื่อดูแลเด็ก และ เงินช่วยเหลืองานศพ
 • จำนวนเงินช่วยเหลือจะถูกคำนวณให้เพียงพอที่จะทำให้ผู้ยากจนมีเงินได้เพียงพอต่อการยังชีพ
slide31
สรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินการสวัสดิการของประเทศต่างๆ
 • ในประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการ จำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจำนวนมาก
  • ต้องมีการจัดเก็บภาษีเงินได้ ในอัตราที่สูง รวมถึงภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม
  • ระบบประกันสุขภาพที่ดีทำให้ประชากรมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวมากขึ้น ประชากรในวัยทำงานน้อยลง ทำให้ภาษีที่จัดเก็บได้ลดลง
slide32
สรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินการสวัสดิการของประเทศต่างๆ
 • ระบบการประกันการว่างงาน ส่งผลให้แรงงานขาดแรงจูงใจในการหางานเมื่อยามว่างงาน
  • รูปแบบของการให้เงินช่วยเหลือจะต้องมีกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการทำงาน ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ
 • ปัญหาการฉ้อโกง
  • โครงการที่มีการทดสอบเกณฑ์ทางด้านรายได้มักประสบปัญหาการรายงานรายได้ที่ไม่เป็นจริงจึงมีต้นทุนและภาระในการดำเนินการที่สูง
  • โครงการช่วยเหลือด้านโภชนาการ ผู้ได้รับสิทธินำคูปองอาหารที่ได้รับไปขายต่อเพื่อแลกเป็นเงินสด, ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคิดราคาสินค้าในอัตราสูงกว่าปกติ หรือ ให้สินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดไว้
   • แก้ปัญหาโดยการใช้บัตร EBT (Electronic Benefit Transfer), ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลผู้รับสิทธิประโยชน์เพื่อใช้ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อน และ การรายงานรายได้
slide33
สรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินการสวัสดิการของประเทศต่างๆ
 • โครงการประเภทการให้เงินช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไขมักจะพบปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้
  • พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลบริการจากรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
  • การพิจารณาเข้าร่วมโครงการมีเป็นครั้งคราว
  • ต้นทุนในการดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขสูง
  • ปัญหาการรายงานรายได้เท็จ
slide34
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการสวัสดิการของประเทศไทย
 • ระบบสวัสดิการจะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และ การแก้ปัญหาความยากจนในระยะยาวไปพร้อมๆ กัน
 • ระบบสวัสดิการจะต้องมีกลไกที่ก่อให้เกิดการแก้ปัญหาความยากจนในเชิงโครงสร้าง เช่น การลงทุนมนุษย์
 • เงินสวัสดิการจะต้องเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายคือผู้ยากไร้อย่างตรงจุด
 • ระบบสวัสดิการจะต้องมีกลไกในการกระตุ้นการทำงาน
 • ควรจัดตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการบริหารโครงการสวัสดิการต่างๆ
 • ควรจัดให้มีการติดตามเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลของโครงการ
slide35
โครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนจนทั่วไป
 • โครงการความช่วยเหลือด้านอาหาร
  • เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารซึ่งเป็นรายจ่ายที่สำคัญในการดำรงชีวิตแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้คนยากจนในวัยทำงานมีพลังงานในการทำงาน ทำให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดีสามารถไปโรงเรียน
 • โครงการด้านที่พักอาศัย
  • โครงการประเภทให้เงินอุดหนุนค่าเช่าสำหรับคนในเมือง
  • ให้เงินอุดหนุนเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับคนในชนบท
slide36
โครงการเสริมที่เน้นเฉพาะกลุ่มบุคคลต่างๆ
 • โครงการสวัสดิการสำหรับเด็กและสตรี
  • โครงการช่วยเหลือด้านอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์ให้แก่สตรีมีครรภ์ และ เด็กเล็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์
  • โครงการให้เงินอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) ที่จะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขให้ครอบครัวที่รับสวัสดิการจะต้องพาเด็กไปโรงเรียน หรือ ไปตรวจสุขภาพอยู่เสมอ
  • การให้ความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียน
slide37
โครงการเสริมที่เน้นเฉพาะกลุ่มบุคคลต่างๆ
 • โครงการสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ
  • โครงการเบี้ยยังชีพ หรือ เบี้ยคนพิการ เป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ หรือ ผู้พิการที่ไม่มีคนดูแล
  • ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย
 • โครงการสวัสดิการสำหรับแรงงานนอกระบบ
  • ควรมีโครงการประกันการจ้างงานสำหรับเกษตรกรที่ว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
  • การให้เงินช่วยเหลือเมื่อเกษตรกรประสบปัญหาภัยพิบัติ
  • ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม
   • ผ่อนผันเกณฑ์การจ่ายเงินสบทบให้สอดคล้องกับความผันผวนของรายได้
   • อนุญาติให้มีการถอนเงินสะสมบางส่วนออกมาใช้ในยามฉุกเฉิน
ad