LIMÁNY - PowerPoint PPT Presentation

lim ny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LIMÁNY PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 22
LIMÁNY
141 Views
Download Presentation
mika
Download Presentation

LIMÁNY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LIMÁNY F3-2007

 2. Bevezetés: A tavalyi előadásomban nagyon leegyszerűsítve oda jutottam, hogy a hajléktalan emberek között nagyon magas azoknak az aránya akik valamilyen nagyon jelentős hátrányuk van. Ha még emlékeztek a hajléktalanok majdnem felénél találtunk olyan eseményt az élettörténetében, amelyek egyébként nagyon ritkák és szokatlanok. Ilyenek voltak: születésétől szülők nélkül nevelkedik nem végezte el a nyolc általánost 14 éves korában már kereső sohasem volt saját lakása Egy csatával példálóztam, amelyben az áldozat (sérült) a hajléktalan embert szimbolizálja. Láttuk, hogy az ispotályban azok kerülnek akik sebezhetőek és/vagy akikkel mostohán bánik a sors és nagyon sok időt töltenek a tűzvonalba. Az előadás végén azt a provokatív kijelentést tettem, hogy a sérülések számát mégis talán egy kicsit jobban befolyásolja a csata hevessége, ami ebben az esetben mindennapjainkat uraló megélhetésért folytatott versenyfutást értettem. Anélkül, hogy túlfeszíteném a példa kereteit még egy kicsit, két tábla erejéig beszélnék a hajléktalan hátteréről, azután két tábla erejéig a hajléktalan profiljának bemutatásával folytatnám, majd egy jelentős mértékű változás lehetséges okairól mondanék néhány szót. Megpróbálok közben mindezt nagyon

 3. (filmes) kitérő:

 4. Állítások • Segélyezés (szabály és/vagy gyakorlat) változása pozitív hatással volt a jövedelemmel nem rendelkező hajléktalanok helyzetére. • Segélyezés (szabály és/vagy gyakorlat) változásának negatív hatása érzékelhető a munkajövedelmek csökkenésben hajléktalanok esetében. • Csökkent a hajléktalan emberek elszigeteltsége. • A hajléktalanság lehet az egyes szolgáltatások igénybevételéhez kötött minősítés. Nem feltétlenül jelent bizonyos eseménysorok által előidézett azonos élethelyzetek. • A hajléktalanná válás (kommersz kifejezés) előtti területi mobilitás a hajléktalanná válással megszűnik. • +1 meglepi

 5. A jövedelmek alakulása 2006-ban és a 2007-ben is megkérdezett (1529 fő) hajléktalan ember körében? Volt jövedelme 2006-ban Nem volt jövedelme 2006- ban 1351 fő 178 fő 138 fő 40 fő 54 fő Van jövedelme 2007-ben Nincs jövedelme 2007 94 fő 1435 fő +9% és -4 % = +5%

 6. A munka jövedelmek drámai mértékű esése a hajléktalan emberek között Honnan jutott 2006. januárjában jövedelemhez? Honnan volt pénze 2007. januárjában?

 7. Konklúzió: A jövedelem nélküli hajléktalan emberek arányának a csökkenését elsősorban aktív korú munkanélküliek (családok) jövedelemhez jutása okozhatja.

 8. Kivel él(t) együtt a 857 Budapesten mindkét évben kérdezett hajléktalan ember? 2006 -2007 Magányosan élt Nem - magányosan élt 2006 329 fő 528 fő 2007 2007 Magányosan élők 254 fő Nem - magányosan élők 105 fő +149 fő (18%) 379 fő 478 fő

 9. 2006.02.03. 2007.02.03.

 10. A társakkal élők arányának növekedése összefüggésben állhat az inaktív jövedelmek (segélyek) megállapításának új módjával.

 11. A hajléktalan emberek közel harmada nem az utcára vagy a szállóra kerülés időpontjától kezdve tartja magát hajléktalannak. A hajléktalan emberek helyzetüktől függetlenül tudnak identitást kialakítani maguknak.

 12. A hajléktalanság okainak mondott tények az esetek többségében ugyanazoknak az eseményeknek különböző megfogalmazásai. Még az egymást kizáró történések (mint például a lakás maffia és válás) is lehetnek olyan következmények, amelyeket előidéző eseménysorozat lényegileg ugyanaz.