literatura v husitsk dob n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Literatura v husitské době

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Literatura v husitské době - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

Literatura v husitské době. Český jazyk 2. stupeň . Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy. Husitská literatura. předchůdci J. Husa, tvorba Jana Husa, období husitské revoluce až do doby vlády Jiřího z Poděbrad asi 1350 –1460. Jan Hus. Opakujeme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Literatura v husitské době' - mignon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
literatura v husitsk dob

Literatura v husitské době

Český jazyk

2. stupeň

Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy

husitsk literatura

Husitská literatura

předchůdci J. Husa, tvorba Jana Husa, období husitské revoluce až do doby vlády Jiřího z Poděbrad

asi 1350 –1460

jan hus
Jan Hus

Opakujeme

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230042-jan-hus/

jan hus1
Jan Hus

Husinec

Betlémská kaple

jan hus2
Jan Hus

Pro církev psal latinsky, pro prostý lid česky

přístupný jazyk

jasná kompozice

o c rkvi
O církvi

(latinsky, De ecclesia)

Kdo svými skutky jedná proti Písmu, není pravým křesťanem a Boha nemiluje. Křesťan nemá poslouchat příkazy, které jsou v rozporu s biblí

v klad viery desatera a p te e
výklad modliteb Věřím v Boha, Desatero Božích přikázání a Otče náš

(lat. Pater noster)

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé,

přijď království tvé,

buď vůle tvá

jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

a odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme naším viníkům

a neuveď nás v pokušení,

ale chraň nás od zlého.

Amen.

Výklad Viery, Desatera a Páteře
postila
Postila

česky

soubor kázání, vznikl po jeho nuceném odchodu z Prahy

kn ky o svatokupectv
Knížky o svatokupectví

kritika soudobé církve

za svatokupectví považoval, pokud někdo vymáhal poplatky za církevní obřady (křty, pohřby, mše, modlitby apod.)

o esk m pravopise
(latinsky, De orthographiabohemica)

Navrhoval odstranit spřežky a zavést diakritická znaménka. Měkkost se později naznačovala tečkami (nabodeníčka), délku určovaly čárky místo zdvojených hlásek.

Spřežka - sekupení několika písmen užívané k zápisu jedné hlásky (například české „ch“, polské „sz, cz, rz, dz“ nebo německé „sch“).

O českém pravopise
dopisy
Dopisy

Husova latinská i česká korespondence

listy
Listy

„Prosím pánů, aby své chudině milostivě činili a právě ji spravovali. Prosím měšťanů, aby své obchody právě vedli. Prosím řemeslníků, aby věrně své dílo vedli a jeho požívali. Prosím sluhů, aby svým pánům a paním věrně sloužili.“

listy1
Listy

„Prosím studentů i žáků, aby mistrů svých v dobrém poslouchali i následovali a aby se pilně pro Boží chválu a pro spasení své učili.“

listy2
Listy

„Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.“

husitsk literatura 1419 1433
Husitská literatura (1419–1433)

Po smrti J. Husa

útlum literatury, jen texty hájící nebo odsuzující husitské hnutí a bojová píseň, která měla zvýšit morálku.

kto js bo bojovn ci
Jistebnický kancionál

Autorem zřejmě Jan Čapek z Klatov

Ktozjsu bozi boyownicia zakona jehoprosstez od boha pomocia uffayte w nyehoze konecnyewzdicki s nim swytˇeziteKristus wam za skodi stojistokratewieczslibuyepakli ktoprońźywotsloziwiecznyźywotmieti budeblaze kazdemuktoz na prawdye se(.)de

Ktož jsú boží bojovníci

http://www.youtube.com/watch?v=-UCA-ykS4wM

literatura v obdob dozn v n husitstv
Literatura v období doznívání husitství

Petr Chelčický velmi málo zpráv o životě

O boji duchovním - odmítal husitské války. Nechtěl bojovat proti zlu násilím.

O trojím lidu - odsuzuje dělení společnosti na církev, šlechtu a poddané. Zastával myšlenku rovnosti lidí.

Sieť viery pravé – o víře

jednota bratrsk
Jednota bratrská

Vznikla na základě učení Chelčického roku 1457.

Za jediné závažné životní pravidlo uznávali její členové bibli.

Jednota zakládala tiskárny a podporovala vzdělanost.

kde se dozv me v ce
Kde se dozvíme více:
  • http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura_v_obdob%C3%AD_husitstv%C3%AD
husitsk literatura1

To nejdůležitější

Husitská literatura

předchůdci J. Husa, tvorba Jana Husa, období husitské revoluce až do doby vlády Jiřího z Poděbrad

asi 1350 –1460

Jan Hus

Pro církev psal latinsky, pro prostý lid česky

O církvi – kdo jedná proti Bibli, není pravým křesťanem a Boha nemiluje.

Výklad Viery, Desatera a Páteře – výklad základních modliteb

Postila – soubor kázání

Knížky o svatokupectví – kritika prodávání odpustků

Dopisy – z Kostnice přátelům

Jan Hus chtěl zjednodušil pravopis

slide23
Období husitských válek

díla hájící nebo odsuzující husitské hnutí a bojové písně

píseň Ktož jsú boží bojovníci (autor zřejmě Jan Čapek, byl knězem i v Klatovech)

Období po husitství

Petr Chelčický

nechtěl bojovat proti zlu násilím

prosazuje rovnost lidí

Jednota bratrská

vznikla v 15.st.

jediné životní pravidlo – Bible

To nejdůležitější

zdroje
Zdroje:

http://www.antikvariatsusice.cz/pic/knihy/image0469.JPG

http://webmuzeum.sumava.cz/retour-1996/mesta/husinec/img/pamatnik.jpg

http://www.antikvariatsusice.cz/pic/knihy/image0469.JPG

http://audioknihy.net/userfiles/rozcestnik/1280772854listy_jana_husa_male.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=-UCA-ykS4wM

http://ovhimg06.icplatform.com/A/20110307/tetabertacz/2/248182_1299459053_1_644x461.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura_v_obdob%C3%AD_husitstv%C3%AD

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230042-jan-hus/