Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marketing 5R Model PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marketing 5R Model

Marketing 5R Model

7 Views Download Presentation
Download Presentation

Marketing 5R Model

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1.     MARKETING  5R  MODEL             Right  (Đúng)       Content  (Nội  dung)     Trusted  Functionality  (Tính  năng  tin  cậy)     Nội  dung  là  vua  (Content  is  King).  Để  nội  dung  có  sức  mạnh  lan  toả  liên  tục   trong  thời  gian  dài  thì  nó  cần  được  trau  chuốt  và  có  một  chiến  lược  rõ  ràng.   Các  nhãn  hàng  thường  xuyên  sáng  tạo  ra  nội  dung  nhằm  bắt  kịp  xu  hướng  của   thị  trường.  Những  gì  đang  nổi  bật  đều  được  tổng  hợp  và  chọn  lọc  tạo  ra  sự   mới  mẻ  cho  nội  dung.  Đôi  khi  chẳng  cần  quá  phức  tạp  để  tạo  ra  một  nội  dung   Hotline:  0943339968  |  Email:  digital@mifa.com.vn   1  

  2.   tự  khoe  và  đẳng  cấp.  Sự  tiếp  nhận  đơn  giản  của  công  chúng  yêu  cầu  nội  dung   rõ  ràng,  sáng  sủa  và  dễ  hiểu.  Thời  gian  của  công  chúng  là  hữu  hạn  cho  nên   những  nội  dung  neo  vào  tiềm  thức  nhanh  (top  of  mind)  tạo  ra  nhiều  thuận  lợi   hơn  cho  thương  hiệu  của  nhãn  hàng.  Sự  cẩu  thả  trong  nội  dung  phải  trả  giá  rất   đắt,  thậm  chí  công  chúng  quay  lưng  với  nhãn  hàng.  Sáng  tác  và  sáng  tạo  nội   dung  cần  diễn  ra  đều  đặn  nhằm  nhắc  nhở  công  chúng  về  sự  tồn  tại  của  nhãn   hàng  mà  họ  đang  theo  dõi.  Đồng  thời  hạn  chế  sự  len  lỏi  và  tận  dụng  cơ  hội  của   đối  thủ  cạnh  tranh.   Hãy  làm  nội  dung  tinh  tế  và  xác  định  tầm  cỡ  chất  lượng  của  nội  dung.   Inbound  Marketing  là  Paid  Search  Marketing,  Content  Marketing,  Opt-­‐in  Email   Marketing,  Blogs,  Social  Media,  Search  Engines  (S.E.O)           People  (Con  người)                         Geographic  Location:   Interests  and  Lifestyle:   Behaviors:   Income  Demographics:   Age  Demographics:   Gender  Demographics:   Education  Demographics:   Relationship  status   Demographics:   Job  Roles  Demographics:   Vietnam,  Hanoi,  10km   Giáo  dục   Tương  tác  online   30,000,000  –  50,000,00  đ   27  –  45   Nam,  Nữ   Đại  Học,  Cao  Đẳng   Đã  lập  gia  đình                   Giám  đốc,  quản  lý,  nhân  viên  văn     Hotline:  0943339968  |  Email:  digital@mifa.com.vn   2  

  3.   phòng   life  events  and  other  cultural  and   social  affiliations     Other  key  data:             Time  (Thời  gian)       Hotline:  0943339968  |  Email:  digital@mifa.com.vn   3  

  4.     Thời  gian  tốt  nhất  để  dăng  nội  dung  lên  mạng  xã  hội  được  chia  thành  các   khoảng  thời  gian  đăng  nội  dung  vào  các  khoảng  giờ  trong  ngày  và  các  ngày   trong  tuần.   Đối  với  các  đối  tượng  chung  trên  toàn  thế  giới  thì  thời  gian  đăng  tốt  nhất   trong  ngày  là  2  giờ  sáng  và  5  giờ  chiều.  Lúc  mà  mọi  người  hay  dùng  app  để   online   Theo  đó  trường  hợp  tương  tự  là  đăng  vào  9  giờ  sáng  và  6  giờ  chiều  sẽ  có  được   lượng  tương  tác  tốt  nhất   Đối  với  các  đối  tượng  địa  phương  thì  khoảng  thời  gian  tốt  nhất  là  trước  giờ   làm  việc  7  giờ  đến  9  giờ  sáng,  và  sau  5  giờ  chiều   Thời  gian  trong  ngày:   Nhìn  chung,  khoảng  thời  gian  tốt  nhất  là  đăng  lúc  mọi  người  gần  như  không   làm  việc.  Đó  là  lúc  ăn  trưa  từ  11  giờ  đến  1  giờ  chiều  và  từ  7  giờ  tối  đến  9  giờ   tối   Thời  gian  trong  tuần:   Ngày  đăng  tốt  nhất  trong  tuần  là  thứ  4  và  thứ  5.  Nếu  bạn  bắt  buộc  phải  đăng   nội  dung  vào  cuối  tuần  thì  chọn  ngày  Chủ  nhật.  Dĩ  nhiên  lượng  tương  tác  cuối   tuần  sẽ  giảm  bởi  vì  mọi  người  dành  thời  gian  cho  gia  đình  và  bạn  bè     Hotline:  0943339968  |  Email:  digital@mifa.com.vn   4  

  5.     Avertisment  (Quảng   cáo)     Hình  ảnh  quảng  cáo  rất  quan  trọng  trong  chiến  dịch  marketing,  và  nằm  trong   hoạt  động  outbound  marketing.  (Outbound  Marketing  là  Call  Cold  –  Internal   Cold  Calling,  Media  Buys  -­‐  Advertising,  Email  Spam  –  Email  Blasts  to  Purchased   Lists,  Trade  Shows,  Seminar  Series,  Outsourced  Telemarketing).  Hình  ảnh   quảng  cáo  cần  đồng  nhất  và  tuân  thủ  theo  tính  cách,  nhận  diện,  màu  sắc  của   thương  hiệu.  Đồng  thời  chứa  đựng  thông  điệp  ngắn  gọn,  súc  tích,  gây  ấn   tượng  ngay  lập  tức  với  công  chúng.   Đừng  vội  vàng  trong  thiết  kế  hình  ảnh  quảng  cáo.  Hãy  chăm  chút  và  có  cách   nhìn  tinh  tế  để  đạt  hiệu  quả  cáo  cho  chiến  dịch  marketing.       Image  Credit:  sorbetto/iStock         Lựa  chọn  được  kênh  phù  hợp  để  triển  khai  chiến  dịch  marketing  ảnh  hướng   đến  hiệu  quả  kinh  doanh  của  nhãn  hàng.  Không  có  một  ngân  sách  nào  có  thể   phân  bổ  trải  rộng  trên  tất  cả  các  kênh.  Chính  vì  vậy,  nội  dung,  quảng  cáo  và  bài   PR  cần  được  xác  định  rõ  mục  tiêu  trước  khi  đưa  vào  kế  hoạch  marketing.  Đo   lường  hiệu  quả  trong  quá  trình  thực  thi  là  yếu  tố  cần  thiết  để  follow  up  chiến   dịch.     Place  (Đúng  nơi,  vị   trí)     Hotline:  0943339968  |  Email:  digital@mifa.com.vn   5