forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler
Download
Skip this Video
Download Presentation
Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler. Elin Elisabeth Norby Trafikant- og kjøretøyavdelingen, Vegdirektoratet Næringslivets Hus, 28. februar 2013. Regulerer tillatte vekter og dimensjoner ved bruk av kjøretøy på offentlig veg

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler' - mieko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

Elin Elisabeth Norby

Trafikant- og kjøretøyavdelingen, Vegdirektoratet

Næringslivets Hus, 28. februar 2013

slide2
Regulerer tillatte vekter og dimensjoner ved bruk av kjøretøy på offentlig veg

Bestemmelsene gjelder både med og uten gods

Vedlegg 1 regulerer «normaltransport»

Vedlegg 2 regulerer spesialtransport

Veglister

 • Veglister for normaltransport
  • Riksveger (finnes i Vedlegg 1)
  • Fylkes- og kommunale veger
 • Veglister for spesialtransport
  • Riksveger (finnes i Vedlegg 2)
  • Fylkes- og kommunale veger

Regelverket bygger delvis på direktiv 96/53/EF med endringer

Forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 med vedlegg

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

slide3
Revisjonen av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 med vedlegg

Formål

 • Samle regelverket på ett sted for å gjøre det lettere tilgjengelig for brukerne
 • Forskriftsfeste praksis som har utviklet seg siden forskriften trådte i kraft
 • Gjøre regelverket enklere og klarere

Høringsbrev ble sendt 16. juni 2012

Høringsfristen utløp 21. desember 2012

Forventet ikrafttredelse ???

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

slide4
Foreslåtte endringer
 • Flytting av de materielle bestemmelsene fra vedlegg 1 og 2 til selve forskriften
 • Økt tillatt lengde for transport av tømmer
 • Endrede regler for transport av 1 og 2 brakker/husmoduler
 • Endringer i største tillatte lengde ved transport av udelbart gods
 • Forskriftsfesting av regelverk for forflytning av mobilkraner
 • Forskriftsfesting av 100-tonnsvegnettet
 • Endringer i krav om ledsagelse og til ledsagerbiler
 • … og mye, mye mer.

Revisjonen av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 med vedlegg

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

regelverket forskriftshjemlene
Forskrift om bruk av kjøretøy § 5-6 nr. 4 bokstav aDet kan utstedes dispensasjon med tidsbegrensning for: Transport av 2 brakker … samtidig på lastebil og slepvogn med større lengde enn det som er tillatt etter vedlegg 1. Totallengden må ikke overskride 20 m. Største tillatte godsbredde for slik transport er 3 m. Aksellast, last fra akselkombinasjon eller totalvekt må ikke være større enn det som er tillatt etter vedlegg 1 og veglister i henhold til dette vedlegg. Det samme gjelder lengde eller bredde uten gods. Regionvegkontoret fastsetter hvilken vegrute som skal følges. For transporten gjelder bestemmelsene i vedlegg 2 pkt. 3 bokstav a.

Forskrift om bruk av kjøretøy § 6-2 Vegdirektoratet kan gjøre generelle unntak eller unntak i enkelttilfelle fra denne forskrift. Statens vegvesen, Region øst, kan gjøre unntak i enkelttilfelle fra bestemmelsene i kap. 5

Gjeldende regelverk og praksis

Regelverket - forskriftshjemlene

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

praksis
I tillegg…
 • Praksis etter forskriften med årsdispensasjoner
 • Rundskriv NA 93/24
 • Brev datert 10. mai 1994
 • Brev datert 4. oktober 2001
 • Brev datert 24. juni 2002
 • Notat datert 20. november 2008
 • Dispensasjon gitt av Samferdselsdepartementet i 2009
 • Årsdispensasjoner gitt av Vegdirektoratet i 2010
 • Notat fra Vegdirektoratet datert 9. desember 2011

Gjeldende regelverk og praksis

Praksis

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

status
Statens vegvesen Region øst gir årsdispensasjoner for transport av 2 brakker/husmoduler/hytter/fritidshus/ husvogner med lengde inntil 21,00 m og bredde inntil 3,00 m på veger som har tillatt vogntoglengde 19,50 meter (og som ikke er i veggruppe IKKE)

Kan gis dispensasjon for enkeltturer med 2 brakker/husmoduler/hytter/fritidshus/husvogner med lengde inntil 3,00 meter og lengde inntil 14,40 m på 12,40-veg og 17,00 m på 15-veg av regionvegkontoret for kjøring innen regionen og av Region øst mellom regioner

Det gis ikke dispensasjon med tidsbegrensning for enkeltturer ved transport av brakker med større bredde enn 3,00 m

Kan gis dispensasjon for enkelttur for transport av 1 og 2 husmoduler eller husvogner med bredde inntil 4,20 m, men ikke for større bredde enn 4,00 m ved regionkryssende transport

I motsetning til annen bred transport skal transport av brakker etc. foregå om natten

Kolonnekjøring tillates ikke ved større bredde enn 3,50 m

Gjeldende regelverk og praksis

Status

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

begrepsbruk
Gis egen definisjon av «Husmoduler» i forslagets § 5-2 bokstav l:
 • Husmodul: Ferdigbygde bygningsenheter eller -seksjoner, rom eller deler av rom, uten innredning eller med slik innredning som er naturlig for dens funksjon og som skal benyttes til næringsbygg, bolig eller fritidsbolig

Uttrykket skal favne alle godstyper som reguleres av gjeldende regelverk og praksis, dvs «brakker», «husmoduler», «hytter», «fritidshus» eller «husvogner»

Bestemmelsen som tilsvarer gjeldende § 5-6 nr. 4 bokstav a vil istedenfor «brakker» omtale «husmoduler»

Likevel behov for å skille mellom «brakke» og «husmodul»?

Forslag til nytt regelverk

Begrepsbruk

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

nye bestemmelser
Dagens praksis med årsdispensasjoner erstattes av en ny bestemmelse om transport uten dispensasjon, plassert i forslagets § 5-5 nr. 5

Dagens bestemmelse om dispensasjon med tidsbegrensning erstattes av en ny bestemmelse om dispensasjon for hver tur/transportoppdrag, plassert i forslagets § 5-9 nr. 7 bokstav a

Forslag til nytt regelverk

Nye bestemmelser

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

transport uten dispensasjon
Tre forskjellige forslag til ny bestemmelse om kjøring uten dispensasjon, hvor forskjellen ligger i hvilke strekninger som tillates kjørt uten dispensasjon
 • Forslag 1: Å fjerne krav om dispensasjon for lengde inntil 22,00 m og bredde inntil 3,25 m på veger i som ikke er i veggruppe IKKE, uavhengig av største tillatte vogntoglengde for vegen, og kreve dispensasjon for hver tur/hvert transportoppdrag for veger i veggruppe IKKE
 • Forslag 2: Å fjerne krav om dispensasjon for lengde inntil 22,00 m og bredde inntil 3,25 m på veger med største tillatte vogntoglengde 19,50 m, uavhengig av om vegen er i veggruppe A, B eller IKKE, og kreve dispensasjon for hver tur/hvert transportoppdrag på veger med største tillatte vogntoglengde 12,40 og 15 meter
 • Forslag 3: Å fjerne krav om dispensasjon for lengde inntil 22,00 m og bredde inntil 3,25 m på veger med største tillatte vogntoglengde 19,50 og som ikke er i veggruppe IKKE, og kreve dispensasjon for hver tur/hvert transportoppdrag på veger med største tillatte vogntoglengde 12,40 og 15 meter, og for veger med største tillatte vogntoglengde 19,50 meter i veggruppe IKKE

Forslag til nytt regelverk

Transport uten dispensasjon

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

transport uten dispensasjon1
Forskjellen mellom forslagene
 • Så vidt vi kan se, ligger forslag 2 nærmest dagens praksis med hensyn til hvilke veger som tillates kjørt med årsdispensasjoner, selv om vi i det siste notatet uttaler at årdispeneikke skal gjelde på 19,50-iIKKE-veger.
 • I høringen spurte vi instansene hvilket forslag de foretrekker. Vi har kun mottatt innspill om dette fra dispensasjonsmyndigheten i Statens vegvesens regioner, som foretrekker enten
  • en ordning tilsvarende dagens, hvor det tillates kjørt uten dispensasjon på veger hvor største tillatte vogntoglengde er 19,50 m, eller
  • en ordning mer eller mindre tilsvarende dagens, hvor det tillates kjørt uten dispensasjon på veger hvor største tillatte vogntoglengde er 19,50 m og som ikke er i veggruppe IKKE

Forslag til nytt regelverk

Transport uten dispensasjon

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

transport uten dispensasjon2
Felles for forslagene
 • Årsdispensasjonene forsvinner
 • Økning av største tillatte lengde og bredde
  • Største tillatte bredde økes fra 3,00 til 3,25 m
  • Største tillatte lengde økes fra 20,00 (i praksis 21,00) til 22,00 meter
  • Vi skiller ikke mellom typer gods – men registrerer at et par instanser har avgitt uttalelser om at det er behov for ytterligere økt lengde ved transport av brakker pga kran
 • Innføring av sporingskrav
 • Endrede betegnelser på kjøretøy som kan utføre transporten, som ikke skal innebære noen realitetsendring

Forslag til nytt regelverk

Transport uten dispensasjon

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

transport uten dispensasjon3
Forslag til nytt regelverkTransport uten dispensasjon

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

 • Sporingskrav
  • Transporten skal kunne kjøres 120˚ mellom to sirkler med radius 14,50 og 6,50 m
  • Hentet fra European Best Practice Guidelines for Abnormal Transports
  • Gjelder bare for transporter som ikke krever ledsagelse
  • Vil også gjelde transporter som kjører med dispensasjon med tidsbegrensning dersom det ikke kreves ledsagelse
transport av n brakke husmodul med lastebil
Transport av én brakke/husmodul vil være å anse som vanlig spesialtransport, men med de begrensninger som følger av alle rundskriv etc. som er kommet til i årenes løp.
 • Største tillatte lengde og bredde ved transport av ett udelbart kolli på lastebil er henholdsvis 12,00 m og 3,25 m.
 • Denne lengden gjelder både med og uten gods, og vil også gjelde når lastebilen er utstyrt med kran.
 • Det er ingen regler om hvor mye godset kan stikke ut bak under slik transport, det sentrale er at transportens totale lengde ikke skal overstige 12,00 meter.
 • Det kan gis dispensasjon med tidsbegrensning for større bredde, men ikke lengde
  • Ved transport av ett kolli kreves det, dersom den totale lengden overskrider 12,00 meter, at transporten utføres med semitrailer.
  • Transport av udelbart gods med lastebil er altså forbeholdt transport av bredt, udelbart gods som ikke medfører at transportens lengde overstiger 12,00 meter

Forslag til nytt regelverk

Transport av én brakke/husmodul med lastebil

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

transport av n brakke husmodul med lastebil1
Regelen foreslås derfor ikke endret i forslag til nye bestemmelser om transport av udelbart gods

Men vi registrerer at et par instanser i sine høringsuttalelser gir uttrykk for at det bør tillates transport av ett udelbart kolli med lengde inntil 14 meter når det transporters med kran

Muligens også dette som ligger til grunn for ønsket om 23,50 meter ved transport av 2 brakker, altså at motorvognen skal kunne ha noe større lengde pgakran

Forslag til nytt regelverk

Transport av én brakke/husmodul med lastebil

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

dispensasjon med tidsbegrensning
Som konsekvens av at vi nå fjerner kravet om (års)dispensasjon, må bestemmelsen om dispensasjon med tidsbegrensning regulere
 • adgangen til å gi dispensasjon med tidsbegrensning for kjøring med lengde inntil 22,00/ 2,00 m mer enn det som er tillatt for vegen og bredde inntil 3,25 m på de vegene hvor kjøring ikke tillates uten dispensasjon
 • Adgangen til å gi dispensasjon med tidsbegrensning kjøring med større bredde enn 3,25 m på alle veger

Forslag til nytt regelverk

Dispensasjon med tidsbegrensning

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

dispensasjon med tidsbegrensning1
Dispensasjon med tidsbegrensning for transport av 2 husmoduler på de vegene som ikke er omfattet for kjøring uten dispensasjon med lengde inntil 2,00 m mer enn det som er tillatt for vegen og bredde inntil 3,25 m

Hvordan denne bestemmelsen konkret blir seende ut avhenger av hvilket alternativ som velges, men antakelig blir det noenlunde slik:

§ 5-9 nr. 7 bokstav a Særlige bestemmelser om transport av husmoduler

1. Det kan gis dispensasjon med tidsbegrensning for transport av to husmoduler samtidig på motorvogn N2 og N3 og slepvogn O3 og O4 eller påhengsvogn O3 og O4 med større bredde enn det som følger av § 5-4 nr. 4 og 5 for … [de vegene som ikke tillates kjørt uten dispensasjon]. På veger hvor største tillatte vogntoglengde er 15 og 12,40 m kan det gis dispensasjon for inntil 2,00 m mer enn største tillatte vogntoglengde for vegen. Det kan gis dispensasjon for bredde inntil 3,25 m.

Forslag til nytt regelverk

Dispensasjon med tidsbegrensning

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

dispensasjon med tidsbegrensning2
Dispensasjon med tidsbegrensning for transport av 1 eller 2 husmoduler med større bredde enn 3,25 m
 • Omtrentlig forslag til forskriftstekst:

§ 5-9 nr. 7 bokstav a Særlige bestemmelser om transport av husmoduler

1. … Det kan gis dispensasjon med tidsbegrensning for transport av to husmoduler samtidig på motorvogn N2 og N3 og slepvogn O3 og O4 eller påhengsvogn O3 og O4 med større bredde enn det som følger av § 5-5 nr. 5 for [de vegene hvor det tillates kjørt uten dispensasjon] og § 5-4 nr. 4 og 5 for [de vegene som ikke tillates kjørt uten dispensasjon], dog ikke for større lengde og bredde enn henholdsvis 22,00 m og 4,20 m.

2. Det kan gis dispensasjon med tidsbegrensning for transport av én husmodul på motorvogn N2 og N3 og semitrailer O3 og O4 samt vogntog som nevnt i § 5-6 nr. 2 med større bredde enn det som følger av § 5-5 nr. 5 for [de vegen som ikke tillates kjørt uten dispensasjon] og større lengde og bredde enn det som er tillatt etter § 5-4 nr. 4 og 5 for veggruppe IKKE. Dispensasjonsmyndigheten avgjør hvilke dimensjoner det kan gis dispensasjon for, dog ikke for større bredde enn 4,20 meter.

Forslag til nytt regelverk

Dispensasjon med tidsbegrensning

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

dispensasjon med tidsbegrensning3
Det kan gis dispensasjon med tidsbegrensning for bredde inntil 4,20 m for alle godstypene som favnes av definisjonen

Ved transport av tobrakker eller husmoduler kan det kun gis dispensasjon for lengde inntil 22,00 meter, mens det ved transport av ett slikt kolli ikke gis noen lengdebegrensning

Dette er som i dag en kan-bestemmelse, som innebærer at dispensasjonsmyndigheten, dersom de finner det forsvarlig, kan gi dispensasjon for bredde inntil 4,20 meter.

 • Statens vegvesen Region øst vil kunne opprettholde sin grense på 4,00 m bredde/30,00 m lengde ved regionkryssende transport.
 • Dispensasjonsmyndigheten kan kreve at alternativt transportmiddel benyttes så langt det er mulig for bredder også under 4,00/4,20 m

Innebærer på én måte en videreføring av dagens praksis med forhåndsdispensasjoner, som egentlig er forhåndstilsagn om at dispensasjon vil gis når transporten skal gjennomføres. Forskriftsteksten regulerer imidlertid kun dispensasjons-myndighetens adgang til å gi dispensasjon når transporten faktisk skal gjennomføres.

Forslag til nytt regelverk

Dispensasjon med tidsbegrensning

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

krav til lange og brede transporter
Vilkår for transport med større lengde og/eller bredde enn tillatt etter forslagets § 5-4
 • Forslagets § 5-10, tilsvarer dagens vedlegg 2 pkt. 3
 • Vil, dersom forslaget vedtas, også gjelde transport av brakker og husmoduler
 • Tidspunkt for kjøring – transport av brakker og husmoduler med bredde over 2,60 m skal som annet udelbart gods fortrinnsvis transporteres i dagslys
 • Begrensningene i adgangen til å kjøre om natten, i helgene og på helligdager som gjelder for vanlig spesialtransport, vil også gjelde ved transport av brakker og husmoduler

Forslag til nytt regelverk

Krav til lange og brede transporter

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

transport i kolonne
Forslagets § 5-11, som tilsvarer dagens § 5-8

Bestemmelsen vil som i dag ikke angi hvilke godstyper og dimensjoner som tillates kjørt i kolonne

Forskriftsfester en del av vilkårene som fremgår av rundskrivene og gjør dem gjeldende for all spesialtransport

 • Antall kjøretøy i kolonnen
 • Avstand mellom kolonner
 • Men – og kanskje mest interessant for dere – ikke breddebegrensningen for brakker og husmoduler – også brakker og husmoduler vil tillates kjørt i kolonne med større bredde enn 3,50 m

Tillatt tidspunkt for kjøring i kolonne (mellom 22.00 og 06.00) foreslås ikke endret

Forslag til nytt regelverk

Transport i kolonne

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

slide22
EU-direktiv 96/53/EF regulerer største tillatte lengde og bredde ved transport av gods og passasjerer på veg

Direktivet tillater bare at disse dimensjonene overskrides ved transport av udelbart gods. Transport av én brakke eller husmodul er med større lengde og/eller bredde enn direktivet tillater er uproblematisk siden slik transport tilfredsstiller direktivets definisjon av udelbart gods.

Transport av flere brakker/husmoduler er derimot ikke å anse som transport av udelbart gods dersom dette medfører at både største tillatte lengde og største tillatte bredde overskrides.

Fremtidige utfordringer – EØS-rettslige problemstillinger

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

slide23
Fremtidige utfordringer – EØS-rettslige problemstillinger

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

slide24
Det kan derfor hevdes at vår nasjonale spesialbestemmelse om transport av 2 brakker og husmoduler er i strid med direktiv 96/53/EF.

EFTAs overvåkingsorgan ESA, som har som oppgave å følge med på at blant annet Norges regelverk er i overensstemmelse med de direktiver og forordninger vi er pålagt å følge, vil nå vurdere om denne regelen faktisk er direktivstridig.

Dersom ESA finner at regelen er direktivstridig, har vi valget mellom å avvikle den eller å opprettholde den, og risikere at saken havner for EFTA-domstolen. Dette vil i stor grad være en politisk beslutning.

Utfallet kan bli at ordningen som tillater samtidig transport av 2 brakker/husmoduler må opphøre.

Fremtidige utfordringer – EØS-rettslige problemstillinger

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

slide25
Spørsmål?

[email protected]

[email protected]

Forslag til nytt regelverk om transport av brakker og husmoduler

ad