Jaarverslag 2012 huisartsenpraktijk mozaiek
Download
1 / 28

Jaarverslag 2012 Huisartsenpraktijk Mozaiek - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Jaarverslag 2012 Huisartsenpraktijk Mozaiek. Samenvatting Jaarverslag Huisartsenpraktijk Mozaiek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jaarverslag 2012 Huisartsenpraktijk Mozaiek' - midori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Samenvatting jaarverslag huisartsenpraktijk mozaiek
Samenvatting Jaarverslag Huisartsenpraktijk Mozaiek

 • De ontwikkeling van de huisartsenpraktijk Mozaiek, een van de samenwerkingspartners in het Geïntegreerde Eerstelijns Gezondheidscentrum De Rubenshoek kan voor het jaar 2012 als volgt worden samengevat:

  • Het aantal ingeschreven patiënten groeide tot zo’n 3.800 ingeschreven patiënten. Daarnaast staan er nog zo’n zestig patiënten geregistreerd als niet verzekerd dan wel als niet rechthebbend op een Nederlandse zorgverzekering.

  • De patiëntenzorg ontwikkeld zich zoals verwacht mag worden in een praktijk in een achterstandswijk van een grote stad (zie het hoofdstuk mbt het profiel van de praktijk en indicatoren). Vastgesteld kan wel worden dat de werkdruk onveranderd hoog is (bovengemiddeld aantal contacten per patiënt en meer dan gemiddeld lange consulten, hoewel de praktijkpopulatie gemiddeld jonger is dan in de gemiddelde Nederlandse praktijk).

  • De praktijk participeert in het samenwerkingsverband DORAS mbt eerstelijns GGZ zorg. Gedurende 2012 werd praktijkondersteuning GGZ geïntroduceerd in de praktijk.

  • Met veel enthousiasme wordt meegewerkt aan de opleiding van huisartsen (AIOS) en assistentes (BBL en stagiaires).


Samenvatting jaarverslag huisartsenpraktijk mozaiek1
Samenvatting Jaarverslag Huisartsenpraktijk Mozaiek

 • De praktijk neemt deel aan de diabeteszorggroep ELZHA.

 • De praktijk participeert in het zorgaanbodplan van het Gezondheidscentrum De Rubenshoek.

 • De praktijk is in 2012 opnieuw geaccrediteerd.

 • De praktijk heeft de informatievoorziening op orde ten einde de kwaliteit, voor zover die gemeten kan worden dmv indicatoren, ook daadwerkelijk te meten (zie het hoofdstuk mbt indicatoren). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een BI-instrument QlikViewtm

 • De praktijk is vertegenwoordigd in het bestuur van het Gezondheidscentrum.


 • Huisartsenpraktijk mozaiek missie en visie
  Huisartsenpraktijk Mozaiek: Missie en Visie

  • Het bieden van geïntegreerde gezondheidszorg in de eerste lijn, afgestemd op de behoefte van de bevolking van de Schilderswijk.

  • Als samenwerkingspartner in het gezondheidscentrum De Rubenshoek draagt de praktijk actief bij aan het zorgaanbodplan van het gezondheidscentrum en de organisatie van preventie- en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van zorg en ondersteuning; zij stimuleert zelfredzaamheid van de in zorg genomen patiënten.

  • Uitgangspunt is dat zo goed mogelijk gewerkt wordt volgens nationale zorgstandaarden, NHG-standaarden en/of CBO richtlijnen.  Huisartsenpraktijk mozaiek uitrusting
  Huisartsenpraktijk Mozaiek - Uitrusting

  Met de huisartsmaatschap De Blauwe Tulp wordt een defibrillator en een sterilisator gedeeld, evenals de Autoclaaf. Ten aanzien van algemene kantoorapparatuur, zoals een fotokopieerapparaat, wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen van het gezondheidscentrum De Rubenshoek. Sinds midden 2012 beschikt de Rubenshoek over beveiligd WiFi-Internet in het centrum.
  Profiel van de huisartsenpraktijk mozaiek op naam ingeschreven pati nten
  Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Professionaliteit.Op Naam Ingeschreven patiënten

  • De totale praktijkpopulatie is eind 2012 ongeveer gelijk aan die in 2011

  • Het aandeel 65+ patienten is vrijwel gelijk gebleven

  • Circa 85% van de patiënten (n= 3310) is woonachtig op een adres met een zogenoemde postcode achterstandswijk (nieuwe indeling 2013). De nieuwe indeling zorgt voor een toename van circa 10%


  Profiel van de huisartsenpraktijk mozaiek herkomst
  Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Professionaliteit.– Herkomst.

  • Het aandeel van de mediterane landen van herkomst in de patiëntenpopulatie is ten opzichte van vorig jaar iets toegenomen tot 75%.

  • Het aantal patiënten uit Oost-Europa, andere delen van Azië, Afrika en Latijns Amerika is in 2012 vrijwel stabiel gebleven.

  • Patiënten met een Nederlandse, Surinamaanse of Antilliaanse herkomst vormen een minderheid in de patiëntenpopulatie van huisartspraktijk Mozaiek, maar zij wonen wel vaker op een niet-achterstandswijk postcode.


  Profiel van de huisartspraktijk mozaiek loyaliteit
  Profiel van de huisartspraktijk Mozaiek Professionaliteit.– Loyaliteit.

  • Tweederde van de patiënten is vijf jaar of langer ingeschreven in de huisartspraktijk. Dit percentage is in 2012 gestabiliseerd.

  • Onder degene die tot een jaar zijn ingeschreven in de praktijk bevinden zich 64 nieuw geborenen (was 56 vorig jaar).


  Profiel van de huisartspraktijk mozaiek zorgverzekeraars
  Profiel van de huisartspraktijk Mozaiek Professionaliteit.– Zorgverzekeraars.

  • De verhoudingen in de aandelen van de verschillende groepen verzekeraars is t.o.v. 2011 vergelijkbaar, terwijl de hoeveelheid mutaties in de zorgverzekeringen aan het begin van het jaar in lijn lag met de landelijke trend, te weten circa 8%.

  • Het aantal onverzekerden is stabiel rond 1,5% van de praktijkpopulatie. Opvallend is wel dat nieuwe 18 jarige vaak enkele maanden onverzekerd zijn. De urgentie om zelfstandig een zorgverzekering te sluiten is onvoldoende duidelijk


  Jaarverslag 2012 huisartsenpraktijk mozaiek
  Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Professionaliteit.– Cumulatieve contactfrequentie (consult, visite en telefonisch consult).

  • De cumulatieve contactfrequentie curve is convex van vorm. 20% (vert. lijn) van de ingeschreven patienten zorgde in 2012 voor ongeveer 50% (horiz. lijn) van de contacten met de praktijk; dit is vergelijkbaar met 2011. (contacten omvatten alleen de consulten, telefonische consulten en visite)

  • Bijna 20% van de ingeschreven patiënten heeft in 2012 geen contact gehad met de praktijk (vergelijkbaar met 2011)

  N=3860 patiënten totaal in 2012

  Gemiddeld 4,5 contacten per ingeschreven patiënt.

  (minimum 0 contact, maximum 44 contacten)


  Jaarverslag 2012 huisartsenpraktijk mozaiek
  Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Professionaliteit.– Cumulatieve contactfrequentie (consult, visite en telefonisch consult).

  Analyse van de groep patiënten die 50% van de patiëntcontacten genereert in 2013, toont:

  • 87% is langer dan 3 jaar ingeschreven in de praktijk

  • 68% is vrouw

  • Het betreft vooral mannen in de leeftijdgroep 40 tot 65 jaar en vrouwen in de leeftijdgroep 18 tot 65 jaar.

  • Turkse en Hindoestaanse patiënten zijn oververtegenwoordigd, terwijl de Marokkaanse patiënten ondervertegenwoordigd zijn.

   Analyse van de groep patienten die drie jaar achtereen (2012, 2011 en 2010) in de groep

   met frequente contacten voorschijnt, toont:

  • Ruim een derde (37%) van de patiënten die in 2012 een relatief hoge contactfrequentie heeft, hebben dit ook al in 2011 en 2010.

  • 77% is vrouw.

  • Het betreft vooral vrouwen in de leeftijdsgroep 18 tot 74 jaar (piek in de leeftijdsgroep 40 tot 65) en mannen in de leeftijdsgroep 40 tot 74 jaar (piek in de groep 65 tot 75 jaar).

  • Turkse en Hindoestaanse patiënten zijn ook dan oververtegenwoordigd, terwijl de Marokkaanse patiënten ondervertegenwoordigd zijn.

  • De contactfrequentie heeft een zwakke tot geen relatie met het aantal geregistreerde episodes/problemen in de probleemlijst. Dit wijst erop dat andere factoren mede bepalend zijn voor de hoogte van de contactfrequentie.


  Profiel van de huisartsenpraktijk mozaiek werkbelasting
  Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Professionaliteit.– werkbelasting

  • Een lage sociaal-economische positie heeft een negatieve invloed op het welbevinden. Naast materiële - blijken veelal ook immateriële problemen aan de orde te zijn. Het bestaan net op of net boven het sociale minimum biedt weinig mogelijkheden tot ontwikkeling. De eerstelijnszorg in de Schilderswijk is intensiever juist vanwege 1) de specifieke aard van de klachten, 2) taal-, cultuur- en communicatie-problemen, en 3) de hoge mutatiegraad. Uit de vergelijking met VEKTIS 2009NL, komt naarr voren dat HAP Mozaiek relatief meer (lange) consulten en telefonische consulten realiseert, maar minder herhaal Rx en visites. Deze trend lijkt doorgezet te worden in 2012


  Profiel van de huisartsenpraktijk mozaiek werkbelasting1
  Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Professionaliteit.– werkbelasting

  • Vanaf 2010 registreert LINH de consulten en de visites in de huisartspraktijk niet meer naar lang of kortdurend. Ook worden de contacten gerelateerd aan de herhaal Rx niet meer geregistreerd. Hierdoor wordt de vergelijking van de eigen gegevens minder eenduidig. Zichtbaar blijft dat het aandeel van de consult- en telefonische contacten hoger is bij Mozaiek en dat het aandeel van de visites en de verrichtingen in de patientcontacten lager is bij Mozaiek.

  • In 2012 is de productiviteit mbt contacten en telefonische contacten toegenomen t.o.v. de voorgaande jaren vanaf 2008.


  Profiel van de huisartsenpraktijk mozaiek pati nten aandeel naar aantallen probleemcodes
  Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek – Professionaliteit.Patiënten ‘aandeel’naar aantallen probleemcodes

  De verschillende cumulatieve curven geven weer hoe leeftijd zich verhoudt tot het voorkomen van multimorbiditeit. Tevens is zichtbaar dat de opbouw van de ICPC probleemlijst een aanvang kan nemen al op relatief jonge leeftijd. In deze curven zijn alle problemen meegenomen.


  Profiel van de huisartsenpraktijk mozaiek laboratorium
  Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek – Laboratorium Professionaliteit.

  Mozaiek werkt samen met het huisartsenlaboratorium SHL (Etten-Leur). Het overgrote deel van de bepalingen en aanvragen worden door dit laboratorium afgehandeld. Bijgaande tabel toont een aantal kengetallen mbt de aanvragen, diagnostiek en oproep dienstverlening van SHL (CAVE, niet compleet door gebruik van andere laboratoria door patiënten). Opvallend, het aantal aanvragen bij Mozaiek ligt hoger dan de referentiegroep voor SHL (somatische invalshoek), in de top 10 diagnostiek scoort de glucosebepaling hoog. De oproepdiensten wordt door Mozaiek meer frequent ingezet (hoge prevalenties van de genoemde ziektebeelden)

  18

  Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek


  Profiel van de huisartsenpraktijk mozaiek verwijzingen
  Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek – Verwijzingen Professionaliteit.

  Het aantal verwijzingen neemt toe over de jaren; de rangorde van de top 10 zorgaanbieders waarheen verwezen wordt, blijft over de tijd echter gelijk gebleven. Bij de registratie in het verwijsregister van het HIS wordt bij een deel (een derde tot een kwart) van de verwijzingen niet geregistreerd naar wie verwezen wordt.

  19

  Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek


  Prestatie indicatoren astma icpc r96 pts 16 jaar en ouder
  Prestatie-indicatoren Astma (ICPC=R96; pts 16 jaar en ouder) Professionaliteit.

  • Nadat in 2011 de registratie op orde gebracht is is begonnen aan het systematisch oproepen van patiënten. Dit blijkt lastig en tijdrovend te zijn door het wisselende karakter van de klachten voor de patiënt

  • Controle op medicatie verbeterde wel bij degenen die meer dan 3 Rx ophaalden in de meetperiode. Het aantal patiënten met meer dan 3 Rx Inhalatiemedicatie als geheel verminderde duidelijk.


  Prestatie indicatoren copd icpc r95
  Prestatie-indicatoren COPD (ICPC=R95) Professionaliteit.

  • Het aantal COPD patiënten neemt nog iets toe.

  • T.o.v. 2011 zijn de indicatorwaarden overall ongeveer gelijk gebleven, met geringen verschuivingen op individuele punten.


  Prestatie indicatoren hvz ptn bekend met hart vaatziekten excl dm2
  Prestatie-indicatoren HVZ (ptn bekend met hart-vaatziekten, excl. DM2)

  • Iets minder dan de helft van de bekende HVZ patiënten heeft DM2 niet als co-morbiditeit (verschil tussen 2011 en 2012).

  • De indicatoruitkomsten 2012 gerelateerd aan lifestyle blijven achter t.o.v. 2011. Dit komt omdat de indicatoren 2012 zijn berekend op de patiëntenpopulatie met Hart- en vaatziekten waaruit de DM2 patiënten geëxcludeerd zijn. In 2011 zijn deze DM2 patiënten nog aanwezig in de data.


  Cvrp risicogroepen nieuwe icpc codes in 2012 n 56 ptn 34 icpc classificaties
  CVRP (Risicogroepen); nieuwe ICPC-codes in 2012 (n=56 ptn.; 34 ICPC classificaties)

  In 2012 is bij 56 pts voor het eerst een CVRP risicoprofiel bepaald, bij deze patiënten werden de onderstaande 34 ICPC codes geregistreerd. De resultaten van 2012 zijn verhoudingsgewijs overeenkomstig met die uit 2011.


  Prestatie indicatoren diabetes mellitus t90 02
  Prestatie-indicatoren Diabetes Mellitus T90.02 34 ICPC classificaties)

  • De procesvoering mbt DM2 is op orde. De indicatoren gerelateerd aan de inspanningsverplichtingen scoren hoog.

  • Resultaat gerichte indicatoren scoren relatief laag. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de aard van de patiëntenpopulatie.

  • Prevalentie van DM type 2 is circa 2x hoger dan het landelijke cijfer.


  Prestatie indicatoren ggz
  Prestatie-indicatoren 34 ICPC classificaties) GGZ

  P76: depressie: P03: depressieve gevoelens

  P74: angststoornis: P01: angstige gevoelens


  Preventie bvo en griepvaccinatie
  Preventie: BVO en Griepvaccinatie 34 ICPC classificaties)

  • De dalende tendens in de opkomst Griepvaccinatie blijft zichtbaar Er moet meer moeite gedaan worden om patiënten over te halen zich te laten vaccineren. Negatieve publiciteit van Nederlandse zowel als van buitenlandse oorsprong beïnvloeden de opkomst negatief

  • BVO screening wordt via eigen oproep uitgevoerd. In 2012 is de prestatie achtergebleven door personele wisselingen. In de eerste helft van 2013 wordt de achterstand ingelopen.


  Overige onderwerpen
  Overige onderwerpen 34 ICPC classificaties)

  • Overige kwaliteitsprogramma’s:

   • Antistolling betreft 165 patiënten, jaarlijkse evaluatie en controle

   • TSH betreft 89 patiënten, jaarlijkse evaluatie en controle

   • Dragers Hepatitis B betreft 49 patiënten, jaarlijkse evaluatie en controle

   • Polifarmacie betreft 119 patiënten, (half)jaarlijkse evaluatie en aanpassingen indien wenselijk. Baxter Rx worden per kwartaal geëvalueerd

  • Veilig Incidenten Melden (VIM)

   • Over 2012 werden in totaal 4 meldingen geregistreerd. Het betreft meldingen op de hoofdthema’s Communicatie, Proces en Medische inhoud


  Huisartsenpraktijk mozaiek beleid 2013
  Huisartsenpraktijk Mozaiek: Beleid 2013 34 ICPC classificaties)

  • De praktijk zal in 2013 een nieuw beleidsplan voor de periode 2013-2015 opstellen.

  • Het beleid in 2013 zal zich vooral richten op de volgende onderwerpen:

   • Versterking van de kwaliteit van de zorg.

   • Participatie mbt de vernieuwing van het zorgaanbodplan van het centrum in 2013.

  • Naast deze algemene onderwerpen heeft de praktijk deelgenomen aan een tweetal projecten ter versterking van de zelfredzaamheid van patiënten. Een project betreft een e-health toepassing bij Astma/COPD patiënten. Het tweede project betreft een software-applicatie om gestructureerde vraag en antwoord gesprekken via real-time vertaling in te zetten vooraf en gedurende het patiëntencontact (Health Communicator).

  • Voor het Astma/COPD project blijkt het zeer moeilijk om patiënten tot deelname te verleiden met betrekking tot e-health toepassingen. Inspanningen zullen gevolgd worden, om “burn-out” op dit punt te vermijden.

  • De Health Communicator lijkt de eerste opstartproblemen te hebben overwonnen, en zal dan ook ingezet gaan worden.