Ny tilskudsmodel til gymnasier – taxameterstyring - PowerPoint PPT Presentation

ny tilskudsmodel til gymnasier taxameterstyring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny tilskudsmodel til gymnasier – taxameterstyring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny tilskudsmodel til gymnasier – taxameterstyring

play fullscreen
1 / 16
Ny tilskudsmodel til gymnasier – taxameterstyring
118 Views
Download Presentation
mick
Download Presentation

Ny tilskudsmodel til gymnasier – taxameterstyring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ny tilskudsmodel til gymnasier – taxameterstyring • Enhedstakst pr. uddannelse (enkelte tillægstakster) • Udkantstilskud til udkantsgymnasier med under 400 elever • Grundtilskud • Overgangsordning over 4 år

 2. Udvikling i gennemsnitlig tilskud til stx • Engangsudgift til administration mv. i 2007 på 55 mio. kr., -1 pct. • Indkøbseffektivisering på stx, -0,2 pct., 12 mio. kr. • Teknisk konsekvens af stigende elevtal, -0,7 pct.

 3. Øvrige tilskudsændringer • Pædagogikumaktiviteten hæves med 150 – finansieres ved takstreduktion på 13 pct. i 2008 og 20 pct. i 2009. • Lige muligheder for tilskud til brobygning

 4. Faste tilskud, FFL08 • Basisgrundtilskud: 1,0 mio. kr. • Udbudstilskud til første uddannelse: 1,5 mio. kr. samt yderligere 250.000 kr. på ÆF08 • Udbudstilskud til anden uddannelse: 0,25 mio. kr. • Udkantstilskud (op til): 2,25 mio. kr., 45.000 pr. elev • Tilskud til studieretning i MGK, græsk og latin: 0,4 mio. kr.

 5. Taxametertilskud, FFL08 Fagtakst (fysik, kemi, biologi og musik): 10.000 kr.

 6. Tilskud i alt pr. årselev • Vægtet taxametertilskud pr. årselev: 66.710 kr. • Vægtet samlet tilskud (inkl. faste tilskud) pr. årselev: 71.850 kr.

 7. Oversigt over forventede udkantsgymnasier

 8. Indkøbseffektiviseringer, FFL08 • Analyseresultat: Effektiviseringspotentiale på 215 mio. kr. i 2008 stigende til 231 mio. kr. i 2010 vedr. fase 1-indkøb • Politi- og fødevareforlig: i alt 158 mio. kr. udmøntes, resten bliver i selvejesektoren – og statens indkøbsaftaler bliver frivillige at benytte • UVM-andel: ca. 80 mio. kr. i 2008 stigende til ca. 120 mio. kr. i 2010 • Udmøntes på UV og FÆL på FFL08

 9. Indkøbseffektiviseringer - takstnedsættelser i 2008

 10. Væsentlige karakteristika

 11. holdstørrelser hhx, htx og stx

 12. Holdstørrelse valgfag, hhx htx og stx

 13. Analysekonklusion • Forskellen mellem hhx og stx på ca. 15.000 kr. pr. årselev • Ca. halvdelen af forskellen, ca. 7.500 kr., kan begrundes i forskelle i lærernes arbejdstidsaftaler. • Ca. en sjettedel, ca. 2.500 kr., kan begrundes i kravet om naturvidenskabelige fag på de almene gymnasier med reducerede holdstørrelser og øget behov for lærerressourcer samt materialer. • Ca. en tredjedel, 5.000 kr. kan henføres dels til bedre lokale disponeringsmuligheder på større institutioner, dels til ikke sagligt begrunde forskelle i tilskuddet til hhx og stx

 14. Forskelle i arbejdstidsaftaler • Forberedelsesnorm for stx-undervisere ligger 10 til 15 pct. over hhx-underviseres gennemsnitlige norm. • Stx-undervisernes rettetidsnorm vurderes at ligge 10-20 pct. over hhx-underviseres norm. • Aldersredution u. det halve på hhx end stx (18/39 gms.t/år) • Mindre forskel på tid til møder • Hhx-undervisere vurderes at have ca. 80 undervisningstimer mere årligt end deres kolleger på almene gymnasier.

 15. Takstudvikling for hhx • Hhx-taxameter forhøjet med 60 mio. kr. – nettoforhøjelse på 40 mio. kr. • Hhx friholdt for indkøbseffektivisering • Indkøbseffektivisering på htx, 0,6 pct. • Undervisningstaksten forhøjes med 2400 kr. • Færdiggørelsestaxameteret forhøjes med 100 kr.