vizu lis nevel s tant rgypedag gia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vizuális nevelés tantárgypedagógia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Vizuális nevelés tantárgypedagógia - PowerPoint PPT Presentation


  • 132 Views
  • Uploaded on

A vizuális képességek rendszere. A kisgyermek vizuális megismerő, befogadó és alkotó képességei, vizuális gondolkodása. Vizuális nevelés tantárgypedagógia. Sándor Zsuzsa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vizuális nevelés tantárgypedagógia' - michon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vizu lis nevel s tant rgypedag gia

A vizuális képességek rendszere. A kisgyermek vizuális megismerő, befogadó és alkotó képességei, vizuális gondolkodása

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Sándor Zsuzsa

slide2

a 6-7 éves kisgyerek megdöbbentően jó megfigyelő és emlékező; karakteresen és érzelmi töltettel ábrázol (az őt érdeklő témákban); örömmel és sokat rajzol

slide3

A KÉPESSÉGEK RENDSZEREZÉSE (1.)

f o g a l m a k

(a meghatározások forrás-segédlete: 1. OKI segédanyag a tantervíró Profil-programhoz; 2. Bálványos-Sánta: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció, Balassi Kiadó; Nagy József: XXI. század és nevelés, Osiris Kiadó)

Képességtípusok:

1. általános, 2. komplex, 3. egyszerű

(az utóbbiak ez előbbiek alképességei)

Példák (vizuális nevelési vonatkozásban): 1. általános: esztétikai képesség, 2. komplex: vizuális alkotóképesség, 3. egyszerű: firkakészség

Képességfajták -1:

képesség, jártasság, készség, attitűd

Példák (a vizuális képességek területéről): vizuális alkotóképesség, jártasság a modell (látvány) utáni ábrázolásban, készség természeti tárgy modell utáni ábrázolására, szívesen (nézeget és) rajzol megfigyeléssel szép tárgyakat, látványokat

Képességfajták -2:

rutinok (: automatikus begyakorlottság), készségek (: rutinok összeszervezése), képességek (: felkészültség)

a KÉPESSÉGEK használatának eredménye: KOMPETENCIA

slide4

a készség egy képességfajta

a készségek, jártasságok, képességek, attitűdök és ismeretek képességcsaládok alkotóelemei

nincsenek készségek önmagukban 

nincsenek „készségtantárgyak”

slide5

A képességfajták meghatározása

képesség: a felkészültség olyan foka, amely a legkülönfélébb közegekben működőképes, előhívható; alapja az elmélyülten és értelmezetten magáévá tett ismeret és gyakorlottság; jellemzője a különböző utakon megszerzett ismeretek kombinatív, újszerű együttállásban történő alkalmazása

példa: képes vizuális jel alkotására (értsd: sokféle alkotó és befogadó tapasztalatot és ismeretet szerzett a különféle vizuális jelekről és bármely célra tud ilyesmit csinálni)

slide6

jártasság: gyakorlottságon alapuló, tudatos úton megszerzett felkészültség, amely azonban csak meghatározott (a felkészülés során megtapasztalt) közegben hívható elő

példa: jártas tájékoztató jelek készítésében (értsd: többször csinált már ilyesmit és ezért felkészült a témában)

slide7

készség: olyan automatizmussá vált gyakorlottság, amely szervezett és csak saját közegében működik [a tudatosság kontrollja (általában) nem jellemzi]

példa: készséggel rendelkezik a legismertebb közlekedési jelek olvasásában (jó ez a példa?), vagy: firkakészség

attitűd: azaz viselkedés, viszonyulás, hozzáállás; vizuális nevelési szempontból (is) bizonyos pozitív attitűdök kialakítása a célunk ... vannak örök érvényű attitűdök és vannak kortól függőek …

(most 21. században melyek is ezek?)

slide8

A VIZUÁLIS KÉPESSÉGEK RENDSZEREZÉSE (2.)

k é p e s s é g b o k o r

a vizuális képességek alapvetően

vizuális alkotóképességek és

befogadóképességek

amelyek (ki)fejlődésének kapcsolódó szükségletei

1) a vizuális nyelv (mint a vizuális kommunikáció szellemi közege) és a vizuális megjelenítéstechnikáinak (mint a vizuális kommunikáció fizikai közegének) használatára vonatkozó képességrendszerek és ismeretek

2) a vizuális úton (is) generálódó általános képességek, mint

a) élményképesség

b) megfigyelési képesség

c) emlékezet képessége

d) elképzelés és fantázia képessége

e) a szelekció, redukció és absztrakció képessége

slide9

AZ ALKOTÓ- ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉGEK ALKÉPESSÉGEI – a közlési cél szerint

Szempont: a képi világ tartományai, azaz a közlési cél szerinti csoportok:

- vizuális ábrázolóképességek

- vizuális kifejezőképességek

- képolvasó- és értelmező képességek(vizuális interpretáció)

- képet átélő és beleélő képességek

Alszempont: a közlési célcsoporton belüli szűkebb cél.

ábrák, jelek, magyarázó-értelmező-szemléltető, imitatív és egyéb ábrázolások alkotásának és értelmezésének képességei

tárgyak, díszítmények, környezeti együttállások alkotásának, formálásának és értelmezésének-átélésének képességei

élmény, érzés, érzelem, hangulat, gondolat és egyéb képi kifejezések alkotásának és befogadásának képességei

(az értelmezéshez felhasználandó: „közlésváltozatok” – Sándor Zsuzsa: A vizuális nyelv …)

ALKOTÓ

BEFOGADÓ

slide10

MINDEN VIZUÁLIS KÉPESSÉG

EGY-EGY KÉPESSÉGBOKOR

Példa: síkbáb alkotásának képessége

tanórai feladat: síkbáb készítése egy meseszereplő megszemélye-sítésére

Hogyan gondolkodik, mi mindent végez el a tanuló?

OLVASSA LE A KÉPEKRŐL!

a s kb b alkot s nak k pess ge mint k pess gcsal d
A SÍKBÁB ALKOTÁSÁNAK KÉPESSÉGEMINT KÉPESSÉGCSALÁD

megfigyelési képesség

a vizuális fantázia és emlékezet képessége

(vizuális) élményképesség

képi elképzelés képessége (prekoncepció) (vizuális) elvonatkoztatás képessége

transzpozíciós jártasságok

vizuális kifejezőképesség (síkon - térben)

készség a lényegmegragadásra, a

szuggesztióra

vizuális ábrázolóképesség (síkon - térben)

jártasság a síkon megjelenítő

tárgyábrázolásban

vizuális nyelvi képességek

jártasság: vizuális minőségek használatában

karaktermegragadó készség

forma- és színismeret

rajztechnikai képességek

vonalképzés és színezés jártasságai

eszközhasználati jártasságok

készség a ceruza és az olló használatára

anyag- és eszközismeret (papír, ragasztó, ceruza, festék, olló)

konstruálóképességek

jártasság a nyírás, ragasztás, illesztés műveletiségében

forrás: Sándor Zsuzsa: A vizuális nyelv képi világa …