lutowanie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LUTOWANIE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 13

LUTOWANIE

278 Views Download Presentation
Download Presentation

LUTOWANIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LUTOWANIE Autor: Daniel Balcerski Rok szkolny: 2010/2011

 2. Co to jest Lutowanie Lutowaniemnazywamy metodę spajania metali za pomocą wprowadzania między łączone powierzchnie innego roztopionego metalu lub stopu (czynnika łączącego), zwanego spoiwem.Podczas lutowanie części łączone nagrzewają się, lecz nie topią w miejscu łączenia. Połączenie trwałe uzyskuje się dzięki przyczepności lutu do materiałów łączonych, dlatego warunkiem otrzymania prawidłowego połączenia jest staranna oczyszczenie (mechaniczne i chemiczne) powierzchni lutowanych.

 3. Rodzaje Lutowania • lutowanie miękkie (poniżej 450 °C) • lutowanie twarde (powyżej 450 °C)

 4. Lutowanie miękkie • lutowaniew zakresie temperatury nie przekraczającej 450 °C – najczęściej ok. 250 °C. • Najczęściej łączonymi metalami z użyciem lutowania miękkiego są stal, miedź, cynk, mosiądz i ich stopy.

 5. Lutowanie twarde

 6. Lutowanie twarde Temperatura topliwości spoiw leży w granicach 600 – 1080 oC. Stosuje się przy znacznych naprężeniach w złączu i wysokiej temperaturze pracy (ponad 150oC).

 7. Lutowanie przemysłowe Masowe lutowanie obwodów drukowanych zawierających duże ilości elementów elektronicznych wytwarzanych techniką montażu przewlekanego wykonuje się metodą lutowania "na fali"

 8. Lutownica

 9. Zimny lut • Nieprawidłowe złącze wykonane metodą lutowania. Powstaje, gdy lutowanie odbywa się przez stopienie lutownicą bezpośrednio lutu, a nie pośrednio poprzez łączone metale. Nie jest przez to spełniony podstawowy warunek lutowania, tzn. zarówno materiał łączony, jak i materiał dodatkowy (lut) muszą osiągnąć temperaturę przewyższającą temperaturę topnienialutu.

 10. Lut (technologia) Luty dzieli się na miękkie, zazwyczaj cynowo-ołowiowe, topiące się w zakresie 170 - 325°C i twarde topiące się powyżej 600°C. Ich skład chemiczny może być różny w zależności od potrzeb. Miękkie bazują najczęściej na cynie i ołowiu, natomiast twarde na srebrze i miedzi.

 11. Spoiwa lutownicze • Spoiwo miękkie: Spoiwo twarde: - cynowo-ołowiowe - Brązowe - Kadmowe - miedziane -srebrne

 12. Spoiwa miękkie Cynowo-ołowiowe

 13. Spoiwa twarde • Spoiwa miedziane to miedź z dodatkiem 7 + 9% fosforu; • mosięż­ne zawierają 58 -=- 64% miedzi; • brązowe mogą być cynowo-fosforowe lub krzemowo-manganowe; • niklowe zawierają dodatek 1,6 + 2,2% manganu. • Spoiwa srebrne stanowią stopy srebra z dodatkiem miedzi i cyn­ku. Może ponadto występować w nich kadm.