slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA. LATAR BELAKANG. RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN. Ekspektasi Stakeholder. PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN. MODEL BARU EKONOMI. RMK-10. TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM. SEJARAH & ANALISIS SISTEM SARAAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

slide2

LATAR BELAKANG

RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

EkspektasiStakeholder

PROGRAM TRANSFORMASI

KERAJAAN

MODEL BARU EKONOMI

RMK-10

TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM

slide4

PETIKAN UCAPAN PERDANA MENTERI SEMASA MESYUARAT JEMAAH MENTERI

 • “bahawa pelaksanaan SBPA hendaklah dikaitkan dengan peningkatan dalam produktiviti & inovasi Perkhidmatan Awam. Ini kerana impak pelaksanaan GTP tidak akan terhasil sekiranya produktiviti dan inovasi tidak diberi penekanan. Sehubungan ini, adalah menjadi tanggungjawab setiap Ketua Setiausaha Kementerian & Ketua Perkhidmatan untuk memastikan berlaku lonjakan yang nyata & bukan incremental dalam peningkatan prestasi, produktiviti & inovasi organisasi masing-masing melalui pendekatan secara conscious...”

11 November 2011

4

slide5

Budayaketepatan & prestasitinggi

Pembangunan Modal Insan

Modal insanasetpenting

Pengurusan Modal Insan

slide6

PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI

INISIATIF TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM

1

PERKHIDMATAN AWAM KEJAT

5

SARAAN YANG KOMPETITIF

4

PERKHIDMATAN AWAM FLEKSIBEL

2

KEPIMPINAN DINAMIK

3

MODAL INSAN BERKUALITI

slide7

CREATE

 • Kumpulan Perkhidmatan Premier
 • Jawatanstrategik
 • Kecekapan & Produktiviti (KPI)
 • Bersaraatas kepentingannegara - Seksyen 11(a)(i)
 • Laluan KemajuanKerjaya
 • Subject Matter Expert
 • Fast track
 • Penilaian Prestasi
  • Kaedah multi-rater
  • KPI bagi Premier dan JUSA
 • Pembangunan & PengurusanBakat
 • Penindikan Bakat
 • Talent Acceleration In Public Service (TAPS)
 • Scholarship Talent Attraction And Retention Programme (STAR)
 • Pengambilan Berasas Profil
 • Program Transformasi Minda
 • Penambahbaikan Peperiksaan Perkhidmatan
 • PROSPEK

STRATEGI

LAUTAN BIRU

slide8

CREATE

 • PerkhidmatanAwamFleksibel
 • Exit Policy
 • Mobiliti
 • Pelepasan dengan izin
 • Kemasukan secara lateral
 • Kebolehalihan (Portability)
 • Pemendekan tempoh percubaan
 • Cuti Belajar Bergaji Penuh -SkillsMalaysia (Kumpulan Pelaksana)
 • Pingat Perkhidmatan Cemerlang
 • Struktur Gaji
 • Gaji Single Point
 • Gaji Minimum - Maksimum
 • Gaji Sebaris
 • Pelan Induk Saraan Perkhidmatan Awam (PISA)

STRATEGI

LAUTAN BIRU

 • Samb...
slide9

RAISE

 • PerkhidmatanAwamKejat
 • Kawalansaizperkhidmatanawam
 • Kajianpertindihanfungsiantaraagensi
 • Penjajaran fungsi utama perkhidmatan
 • Perkhidmatan yang boleh diserah urus
 • Perekayasaan proses kerja
 • Kajian semakan skim perkhidmatan
 • Penambahbaikan Skim Perkhidmatan
 • Guru
 • ATM
 • Kerja Dari Rumah

STRATEGI

LAUTAN BIRU

 • Samb...
slide10

ELIMINATE

REDUCE

 • DuplikasiFungsiTugas
 • PembaziranSumberManusia
 • Penilaian TahapKecekapan
 • Prestasi Rendah
 • Penjumudan Skim Perkhidmatan
 • Peraturan/ Proses Lapuk
 • SaizAgensi
 • Pewujudan Jawatan

STRATEGI

LAUTAN BIRU

slide12

RUMUSAN

 • Mencorak struktur Perkhidmatan Awam yang diperlukan dalam melaksana agenda pembangunan negara dari segi kepimpinan & modal insan
 • Melaksanakan budaya berprestasi tinggi melalui pay for performance untuk Kumpulan Premier & Kumpulan Pengurusan Tertinggi yang mana prestasi diukur mengikut Petunjuk Prestasi Utama yang ditetapkan
 • Menyediakan landasan kepada PISA yang mensasarkan pendapatan per kapita USD15,000 pada tahun 2020
slide13

RUMUSAN

 • Mengiktiraf subject matter expert bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional sebagai mekanisme mengekalkan bakat-bakat terbaik dalam Perkhidmatan Awam
 • Mewujudkan fungsi multi tasking & berkemahiran bagi Kumpulan Pelaksana ke arah Perkhidmatan Awam kejat
 • Mengatasi isu-isu gaji yang dibangkitkan oleh CUEPACS, kesatuan & individu
slide17

Program TransformasiMinda (PTM)

Modal Insan

Berkualiti

 • PeperiksaanPerkhidmatan
 • Penilaian Prestasi

PROSPEK

Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)

 • LaluanKerjaya
slide18

Rasional

 • membolehkanpegawaimemahamiprinsipdanfalsafahpembentukannegara, jenterapentadbirankerajaandanperaturan – peraturanasasperkhidmatanawamsertajatidiribagimenghadapicabarandanekspektasipelanggan

Modal Insan

Berkualiti

Program Transformasi

Minda

PTM

 • Dasar & Peraturan
  • gantikankursusinduksi
  • syaratbarupengesahan
  • persediaanawal
  • modulditambahbaik
  • penilaiansepanjangkursustanpaujianakhir
slide19

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA

 • Pegawai lantikan pertama pada atau selepas 1.1.2012; atau
 • Pegawai lantikan terus pada atau selepas 1 Januari 2012; atau
 • Pegawai yang masih dalam tempoh percubaan dan belum menghadiri Kursus Induksi – Modul Umum

Tempoh : 5 hari

SIJIL HADIR

DENGAN JAYA

PANEL PENGURUSAN PTM

Dilaksanakan oleh Kementerian / Negeri / Agensi di mana pegawai ditempatkan

 • Kaedah Pembelajaran:
 • Latihan dalam kumpulan (LDK)
 • Sesi interaktif
 • Ujian psikometrik
 • Perbincangan kes
 • Kuiz
 • e-pembelajaran
slide20

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN

SYARAT

Pegawai dalam tempoh percubaan, tertakluk kepada syarat skim perkhidmatan

slide21

PROSPEK (Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi)

Modal Insan

Berkualiti

 • Rasional
 • menilai kompetensi & mengenal pasti potensi pegawai
 • melahirkan pegawai yang kompeten & berprestasi tinggi atas gred yang disandang
 • Dasar & Peraturan
 • Menggantikan PTK
 • pelengkap kepada dasar pembangunan sumber manusia sektor awam
 • Program menyeluruh bagi menilai dan membangun kompetensi pegawai

PROSPEK

slide22

PROSPEK

PEMBANGUNAN KOMPETENSI DAN POTENSI

(BKP)

PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI

(PKP)

slide23

Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)

 • Syarat
  • Telah disahkan dalam perkhidmatan
  • ≥5 tahun
  • Gred 1-6 ke bawah
  • Cemerlang
  • LNPT ≥ 85
  • Lulus tapisan
  • Bebas tindakan tatatertib
  • Diperaku PPSM
  • 3% daripada 8% penerima APC

Modal Insan

Berkualiti

 • Tujuan
 • Mengiktiraf pegawai yang cemerlang
 • Meningkatkan budayakecemerlangan
 • Galakan penglibatan
  • Aktiviti kesukarelaan
  • Kemasyarakatan
  • Sukan
  • Kebudayaan

PPC

slide24

PENILAIAN PRESTASI

Multi Rater

PENAMBAHBAIKAN

IktirafSumbanganLuarTugasRasmi

WajaranMarkah

Idea Kreatif/

Inovatif

PemantapanSkalaPenilaian & KategoriPencapaian

DimensiFungsianFleksibel

KPI / SKT

3 Dimensi – Teras, Fungsian,

Sumbangan

6 JenisBorang LNPT

slide26

SME (Subject Matter Expert)

Pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi serta pengalaman yang luas dalam sesuatu bidang khusus sebagai kepakaran khusus individu yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dan dijadikan sumber rujukan

LALUAN KERJAYA

Modal Insan

Berkualiti

FAST-TRACK

&

SME

Istimewa (Fast-track)

Peningkatan ke suatu gred yang lebih tinggi khususbagimempertimbangkan kenaikan pangkat pegawai cemerlang yang berpotensi tinggi untuk mengisi jawatan strategik

slide27

LALUAN KERJAYA SBPA

NAIK PANGKAT -MENGISI KEKOSONGAN

NAIK PANGKAT - TANPA KEKOSONGAN

PENINGKATAN GRED GAJI

Laluan Biasa

Istimewa

(fast track)

Laluan Kecemerlangan

Laluan

Time-based

SME

Semua skim perkhidmatan

(Gred 48 ke atas)

Semua skim perkhidmatan

(P&P / JUSA)

Semua skim perkhidmatan

PETUNJUK

Sedia ada

Baru

Tambahbaik

slide28

Perkhidmatan

Fleksibel

 • TempohPercubaan
 • PelepasanJawatan
 • PeletakanJawatan

DasarPemisah (Exit Policy)

slide29

Rasional

 • MempercepatkanpenilaianKetuaJabatanuntukmengesahatautidakmengesahkanpegawai.
 • Salahsatukaedah exit policy bagipegawai yang tidakberprestasiatautidaksesuai.

Perkhidmatan

Fleksibel

TEMPOH PERCUBAAN

Tempohpercubaan

&

Tempohpelanjutan

 • Dasar & Peraturan
 • Tempohpercubaandaripada 1 – 3 tahunkepada 6 – 24 bulan
 • pelanjutandaripada 2 tahunkepada 12 bulan
slide30

MOBILITY

&

PORTABILITY

 • Rasional
 • fleksibilitipegawaibertukarbidangkerjaya
 • membukapeluangkepadapegawaiuntukmempelbagaikanpengalaman & kepakaran

Perkhidmatan

Fleksibel

 • Dasar & Peraturan
 • memutuskanhubunganperkhidmatanasalpegawai yang dilantikkeperkhidmatan lain dalamperkhidmatanawam
 • Tempohperkhidmatanlepasdiambilkirauntukfaedahpersaraan

PelepasanJawatan

slide31

MOBILITY

&

PORTABILITY

Perkhidmatan

Fleksibel

 • Rasional
 • ruangpegawaimencaripengalaman & kepakarandiluar & menyumbangsemulakepadaperkhidmatanawam
 • Dasar & Peraturan
 • pelantikansemulatanpamemerlukankebenarankhas
 • memutuskanhubunganpegawai yang dilantikkeNegeri, BadanBerkanun & PihakBerkuasaTempatan
 • tempohnotisdiseragamkankepada 30 hari
 • tempohperkhidmatanlepasdiambilkirauntukfaedahpersaraanjikadilantiksemulaselepas 1.1.2012

PeletakanJawatan

slide32

Rasional

 • Tindakanmengeluarkanpegawai yang berprestasirendah & tidakberintegriti yang menjejaskanpenyampaianPerkhidmatanAwam
 • memastikanperkhidmatanawamdianggotaiolehpegawaiberprestasitinggi

Perkhidmatan

Fleksibel

DASAR PEMISAH

PenamatanDemiKepentinganAwam (PDKA)

 • Dasar & Peraturan
 • Pegawaiberprestasirendah: kurang 70%
 • Pelanggaranundang-undang/ peraturan-peraturan/ menjejaskanimej
 • Masalah mental
 • Peraturan 49, P.U.(A)395/1993
slide34

Rasional

 • Laluankeluarkepadapegawai yang masihberprestasitetapitiadapeluangkemajuankerjayauntukmenceburibidang lain
 • Pegawaibolehmenumpukanperhatianuntukmendapatkanrawatansebaiknyabagimemulihkankesihatan

DASAR PEMISAH

Perkhidmatan

Fleksibel

PersaraanDemiKepentinganPerkhidmatanAwam (PDKPA)

 • Dasar & Peraturan
 • Tidakmelepasipenilaiandalam skim perkhidmatan (PROSPEK / KursusPra JUSA / JUSA)
 • Tiadapeluangkenaikanpangkatkeranastrukturorganisasi
 • Masalahkesihatan
slide36

OPSYEN

 • TawaranOpsyen
  • Diberikepadasemuapegawaitetap yang beradadalamperkhidmatanpada 1 Januari 2012 (JKK 1976, SSB, SSM) termasuk:
    • pegawai dalam tempoh percubaan
    • pertukaran sementara atau pinjaman
    • pegawai yang sedangbercuti
 • TempohOpsyen
  • Umum - 15 hari (16 – 30 Disember 2011)
  • Opsyen yang dibuatadalahmuktamad
slide37

OPSYEN

 • Tawaran opsyen kepada pegawai berdasarkan kedudukan skim perkhidmatan atau jawatan pada 1 Januari 2012.
  • Skim perkhidmatan yang dikekalkan
   • Dokumen Opsyen G
   • Dokumen Opsyen H (belum memenuhi syarat)
skim perkhidmatan kekal semasa sbpa
SKIM PERKHIDMATAN KEKAL SEMASA SBPA

SBPA

 • Masuk SBPA
 • PT (P/O) N4-1

Terima

PT (P/O) N17

Cukup Syarat

G

 • Kekal N17 dalam skim perkhidmatan SSM
 • Terima gaji SSM
 • Naik Pangkat dalam skim perkhidmatan SSM

Tolak

SKIM PERKHIDMATAN KEKAL SEMASA SBPA

CUKUP SYARAT

 • PT(P/O) N4-1 (KUP PTR N11) SBPA
 • Gajibayangan PTR N5-1 SBPA

PT (P/O) N17

(KUP PTR N11)

Terima

 • Masuk SBPA
 • PT(P/O) N4-1

TidakCukupSyarat

H

 • Kekal dalam skim perkhidmatan SSM
 • Terima gaji SSM
 • Naik Pangkat dalam skim perkhidmatan SSM
 • Kekal SSM
 • PT(P/O) N17

Tolak

Menerima opsyen

tukar lantik ke PT(P/O) Gred N17 pada 2009

slide39

OPSYEN

 • Tawaran opsyen kepada pegawai berdasarkan kedudukan skim perkhidmatan atau jawatan pada 1 Januari 2012.
  • Skim perkhidmatan yang dijumudkan melalui penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA
   • Dokumen Opsyen J (memenuhi syarat)
   • Dokumen Opsyen K (belum memenuhi syarat)
skim perkhidmatan jumud semasa sbpa
SKIM PERKHIDMATAN JUMUDSEMASA SBPA

SBPA

Pembantu Operasi

N5-1 (N11)

 • Masuk SBPA
 • PembantuOperasi N5-1(N11)

Terima

CukupSyarat

(Memiliki PMR/ ≥9 tahunpengalaman)

J

 • Kekal dalam SSM (PAP N1, N4)
 • Terima gaji SSM

Tolak

SKIM PERKHIDMATAN JUMUD SEMASA SBPA

Pembantu Am Pejabat N1, N4 (Darjah 6)

CUKUP SYARAT

 • PembantuOperasi N5-1 (KUP PAP N1, N4) SBPA hinggacukupsyarat
 • Gajibayangan N1, N4 SBPA
 • Masuk SBPA
 • PembantuOperasi N5-1

Terima

TidakCukupSyarat

(Tidakmemiliki PMR/ <9 tahunpengalaman)

K

 • Kekal SSM
 • PAP N1, N4
 • Kekal dalam SSM
 • Terima gaji SSM

Tolak

slide41

OPSYEN

 • Tawaran opsyen kepada pegawai berdasarkan kedudukan skim perkhidmatan atau jawatan pada 1 Januari 2012.
  • Jawatan jumud sebelum pelaksanaan SBPA
   • Dokumen Opsyen L (memenuhi syarat)
   • Dokumen Opsyen M (belum memenuhi syarat)
skim perkhidmatan jumud sebelum sbpa
SKIM PERKHIDMATAN JUMUD SEBELUM SBPA

SBPA

Pembantu Awam

H5-1 (R4,R1)

KUP Jaga R1, R4

 • Masuk SBPA
 • PengawalKeselamatan
 • H5-1

Terima

CukupSyarat

SRP/PMR

L

SKIM PERKHIDMATAN JUMUD SEBELUM SBPA

Tolak

Dibersarakandibawah 10(5)(b)

CUKUP SYARAT

 • Pengawal Keselamatan H5-1 (KUP jaga R1, R4)
 • Gaji bayangan jaga R1, R4 SBPA

Jaga R1, R4

Terima

 • Pengawal Keselamatan
 • H5-1

TidakCukupSyarat

Tiada PMR/PMR

M

Dibersarakandibawah 10(5)(b)

Tolak

slide43

OPSYEN

 • Syarat-syarat opsyen
  • dibuat tanpa syarat
  • dianggap tidak bersetuju jika:
   • tidak membuat pilihan atau membuat pilihan secara tidak jelas;
   • bersyarat atau dengan bantahan;
   • dengan pindaan; dan/ atau
   • tidak mengembalikan borang opsyen kepada Ketua Jabatan mengikut tempoh ditetapkan tanpa sebab yang munasabah
tawaran opsyen
TAWARAN OPSYEN

1-1-12

SEBELUM KUAT KUASA

MELETAK JAWATAN / MENINGGAL DUNIA

OPSYEN TERBATAL

TERBUKTI TIDAK TERIMA BORANG OPSYEN

BERI SEMULA

BORANG OPSYEN

tawaran opsyen45
TAWARAN OPSYEN
 • Implikasi Tidak BersetujuMenerima SBPA:
  • bagi skim perkhidmatan yang kekal dan dijumudkan di bawah SBPA, akan kekal atas skim perkhidmatan asal sebelum 1 Januari 2012.
  • bagi skim perkhidmatan yang dijumudkan sebelum SBPA dan dimansuhkan jawatannya, akan dibersarakan di bawah Seksyen 10(5)(b) Akta Pencen 1980 (Akta 227) atauSeksyen 6A(6) akta yang sama bagi yang memilih KWSP.